Bảng mô tả công việc nhân viên giám sát bán hàng đại lý

Bản mô tả công việc giám sát bán hàng đại lý có vai trò quan trọng trong quá trình tuyển dụng và quản lý giám sát bán hàng đại lý. Sau đây là bài viết về: Mô tả công việc của giám sát bán hàng đại lý.

1. Mô tả công việc của giám sát bán hàng đại lý là gì?

Bản mô tả công việc giám sát bán hàng đại lý là tài liệu trình bày chi tiết nhiệm vụ, trách nhiệm và vai trò của một giám sát bán hàng trong công ty. Nó cung cấp thông tin cụ thể về công việc của giám sát bán hàng, từ công việc hàng ngày đến nhiệm vụ đặc biệt, giúp nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ của mình, nắm bắt được kỳ vọng của công ty và là cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc.

xem thêm: Mẫu mô tả công việc hàng ngày của giáo viên mầm non

2. Mô tả công việc của giám sát bán hàng đại lý:

Phần phòng kinh doanh Tiêu đề Giám sát bán hàng đại lý Mã công việc BH-GSBH Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng kênh bán hàng đại lý

STT

Công việc

Mô tả công việc

Đầu tiên

Kế hoạch bán hàng

– Phối hợp với đại lý đề xuất phương án bán hàng phù hợp với mục tiêu doanh số và chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

– Theo dõi, đánh giá hiệu quả của kế hoạch bán hàng, có biện pháp điều chỉnh khi cần thiết.

2

Đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán

Tham gia đàm phán hợp đồng mua bán với các đại lý, đảm bảo các điều khoản, điều kiện và chính sách kinh doanh được thực hiện theo quy định của công ty.

Kiểm tra, đánh giá tính khả thi của hợp đồng trước khi ký kết.

3

Đào tạo và hỗ trợ đại lý

– Đào tạo nhân viên đại lý về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

– Hỗ trợ đại lý triển khai kế hoạch bán hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ.

4

Giám sát hoạt động bán hàng

– Theo dõi hoạt động bán hàng của đại lý, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing, quảng cáo, khuyến mại.

– Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của công ty đối với đại lý.

5

Xây dựng và duy trì mối quan hệ đại lý

– Xây dựng mối quan hệ thân thiết, bền vững với đại lý, duy trì liên lạc thường xuyên.

– Giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại của đại lý về công ty.

6

Báo cáo và đánh giá kết quả

– Lập báo cáo về hoạt động bán hàng, doanh số, chỉ tiêu đạt được, các vấn đề phát sinh và đề xuất hướng giải quyết.

– Đánh giá hiệu quả hoạt động đại lý, đưa ra các đề xuất cải thiện hoạt động bán hàng.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo

7

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh

– Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh trong ngành, đưa ra các đề xuất phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xu hướng và nhu cầu của thị trường.

– Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đưa ra các phân tích, đánh giá cạnh tranh để đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả bán hàng.

số 8

Giải quyết các vấn đề của khách hàng

Giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty.

– Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng, đại lý về sản phẩm, dịch vụ.

9

Theo dõi và đối chiếu công nợ

– Theo dõi, quản lý công nợ của đại lý đối với công ty, đảm bảo đúng quy trình và thời hạn đối chiếu.

– Xác minh các thông tin, số liệu liên quan đến công nợ với các đại lý, đối tác kinh doanh.

mười

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý định kỳ

– Thực hiện đầy đủ các công tác quản lý định kỳ của công ty, bao gồm báo cáo, đánh giá, đối chiếu công nợ, báo cáo hoạt động bán hàng,…

– Cập nhật và đóng góp ý kiến, đề xuất cải tiến các quy trình, chính sách, quy định của công ty.

11

Nâng cao năng lực chuyên môn

– Tìm hiểu, nghiên cứu và đào tạo thường xuyên về sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, xu hướng thị trường,…

– Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng bán hàng, đàm phán, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian,

3. Vai trò của bản mô tả công việc của giám sát bán hàng đại lý:

Bản mô tả công việc giám sát bán hàng đại lý có vai trò quan trọng trong quá trình tuyển dụng và quản lý giám sát bán hàng đại lý. Các vai trò chính của bản mô tả công việc này bao gồm:

– Xác định rõ ràng nhiệm vụ và trách nhiệm: Bản mô tả công việc giúp xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và kỳ vọng của giám sát bán hàng đại lý. Điều này giúp nhân viên hiểu rõ công việc của họ, đồng thời giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

– Hỗ trợ quá trình tuyển dụng: Mô tả công việc giúp hỗ trợ quá trình tuyển dụng, cho phép ứng viên đánh giá xem công việc có phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của họ hay không. Nó cũng giúp giám sát bán hàng của đại lý tìm và thu hút nhân viên có kỹ năng phù hợp với công việc.

– Cơ sở đánh giá hiệu quả công việc: Bản mô tả công việc cung cấp tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả công việc của giám sát bán hàng đại lý. Nó giúp đo lường mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục tiêu kinh doanh, hoàn thành công việc đúng hạn, đạt chất lượng dịch vụ, v.v.

Xem thêm bài viết hay:  Số IMO là gì? Quy định mới về số nhận dạng tàu biển IMO?

4. Nội dung bản mô tả công việc Giám sát bán hàng đại lý:

Mô tả công việc của người giám sát bán hàng đại lý thường bao gồm các phần sau:

– Chức danh: Nêu rõ vị trí công việc của giám sát bán hàng đại lý.

Tổng quan về công việc: Cung cấp tổng quan về vai trò và trách nhiệm của người giám sát bán hàng đại lý.

– Nhiệm vụ chính: Liệt kê chi tiết các công việc hàng ngày mà giám sát bán hàng đại lý phải thực hiện bao gồm quản lý đại lý, đạt chỉ tiêu doanh số, đàm phán hợp đồng…

– Các trách nhiệm khác: Chỉ định các trách nhiệm khác ngoài trách nhiệm chính, chẳng hạn như hỗ trợ khách hàng, giải quyết vấn đề, đề xuất cải tiến, v.v.

– Quyền hạn: Mô tả các quyền hạn, yêu cầu và giới hạn của giám sát bán hàng đại lý trong công việc của mình.

– Địa chỉ liên hệ công việc: Liệt kê các đơn vị hoặc cá nhân mà giám sát bán hàng đại lý phải liên hệ và cộng tác trong công việc.

– Yêu Cầu Công Việc: Mô tả các yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ,… của giám sát bán hàng đại lý.

– Đánh giá công việc: Mô tả các tiêu chí và phương pháp đánh giá thực hiện công việc của giám sát bán hàng đại lý.

– Các điều khoản khác: Đưa ra các điều khoản, quy định, chính sách khác của công ty.

5. Hướng dẫn xây dựng bảng mô tả công việc giám sát bán hàng đại lý:

Dưới đây là hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc chi tiết cho giám sát bán hàng đại lý:

– Chức danh: Ghi rõ chức danh và mô tả vị trí công việc của giám sát bán hàng đại lý.

Tổng quan về công việc: Cung cấp bản tóm tắt về vai trò, trách nhiệm và mục tiêu của người giám sát bán hàng đại lý trong công ty. Đây là phần giúp người đọc hiểu một cách tổng quan về công việc của một giám sát bán hàng đại lý.

– Nhiệm vụ chính: Liệt kê các công việc hàng ngày mà giám sát bán hàng đại lý phải thực hiện. Đây là phần quan trọng nhất của bản mô tả công việc và cần được liệt kê chi tiết và bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

+ Quản lý đại lý: Giám sát, hỗ trợ và phát triển mạng lưới đại lý của công ty bao gồm tìm kiếm và xây dựng đại lý mới, duy trì mối quan hệ với các đại lý hiện có, kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của các đại lý. hành động của tác nhân, đề xuất các biện pháp cải tiến, giải quyết các vấn đề phát sinh, v.v.

Xem thêm bài viết hay:  Văn khấn chuyển bàn thờ thần tài về nhà mới, sang vị trí khác

+ Đạt mục tiêu bán hàng: Lập kế hoạch bán hàng, theo dõi và đánh giá kết quả, đề xuất và thực hiện chiến dịch bán hàng, đàm phán hợp đồng bán hàng, gia tăng doanh số và đạt được mục tiêu doanh số đã đề ra.

+ Báo cáo và giám sát: Lập báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng, doanh số bán hàng, đánh giá thị trường và các thông tin liên quan, đưa ra đánh giá, phân tích dữ liệu, đề xuất các hoạt động cải tiến. trước, v.v.

+ Đào tạo và hỗ trợ: Tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo cho đại lý, hỗ trợ đại lý về sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách đại lý và các vấn đề liên quan, giải đáp thắc mắc của đại lý, v.v.

+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ: Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với đại lý, đối tác, khách hàng và các bên liên quan, giúp củng cố niềm tin và sự hợp tác giữa công ty và đại lý.

Yêu cầu công việc: Liệt kê các yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn hoặc chứng chỉ liên quan đến vị trí giám sát bán hàng của đại lý. Phần này giúp người đọc hiểu được những tiêu chuẩn mà giám sát bán hàng đại lý phải đáp ứng.

+ Địa điểm và thời gian làm việc: Cung cấp thông tin về địa điểm làm việc, thời gian làm việc, yêu cầu về thời gian làm việc cho giám sát bán hàng đại lý.

+ Quyền lợi và phúc lợi: Liệt kê các quyền lợi và phúc lợi mà giám sát bán hàng đại lý sẽ được hưởng bao gồm lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ mát, và các phúc lợi khác. ngoài theo chính sách của công ty.

+ Quy định nội bộ: Đưa ra các quy định, quy trình, nội quy nội bộ của công ty, đơn vị liên quan đến công việc của giám sát bán hàng đại lý, bao gồm cả chế độ báo cáo. , đào tạo, điều trị, v.v.

Phản hồi và Đánh giá: Cung cấp thông tin về cách đánh giá công việc của người giám sát bán hàng của đại lý, cung cấp phản hồi và tiêu chí để thành công trong công việc.

+ Các yêu cầu khác: Liệt kê các yêu cầu khác, chẳng hạn như sẵn sàng đi công tác, sử dụng phương tiện đi lại hoặc tham gia các hoạt động của công ty.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bảng mô tả công việc nhân viên giám sát bán hàng đại lý của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận