Bảng mô tả công việc của Kế toán viên, Kế toán trưởng

Đối với những công ty, tập đoàn lớn với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi chuyên môn cao thì cần phải có trưởng phòng kế toán để điều hành công việc. Sau đây xin giới thiệu tới các bạn bài viết về bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp với quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực tế công việc, phải làm những gì và làm như thế nào cho phù hợp với yêu cầu. chức danh công việc của bạn.

1. Mô tả công việc của Kế toán trưởng là gì?

Bản mô tả công việc Kế toán trưởng là tài liệu quan trọng nhằm nêu rõ vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của trưởng phòng kế toán trong doanh nghiệp. Bản mô tả công việc giúp người lao động hiểu rõ yêu cầu công việc, kỹ năng cần có và tiêu chuẩn đánh giá kết quả công việc, đồng thời là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng. nhân sự kế toán trong doanh nghiệp.

Bản mô tả công việc giúp cho công tác tuyển dụng, đào tạo và đánh giá kế toán trưởng hiệu quả và chính xác hơn.

2. Mô tả công việc Kế toán trưởng:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phần

ban giám đốc

Tiêu đề

Kế toán trưởng

Mã công việc

HĐQT

Cán bộ quản lý trực tiếp

giám đốc tài chính

Đầu tiên về nhiệm vụ

Quản lý chung mọi hoạt động liên quan đến tài chính kế toán

– Với mô hình tổ chức của công ty sản xuất kinh doanh mà phân chia kế toán cho phù hợp.

– Soạn thảo các văn bản, biểu mẫu theo quy định của pháp luật. Lập kế hoạch chi tiết công việc và tổ chức thực hiện các công việc kế toán.

– Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê tài sản, dòng tiền kinh doanh hoặc lợi ích kinh doanh.

Quản lý và đào tạo nhân viên kế toán

– Phối hợp công việc của các kiểm toán viên thích hợp

– Theo dõi, kiểm soát và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên

– Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ kế toán viên.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ kinh doanh

Quản lý, kiểm soát chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

– Tính giá thành sản xuất; tài liệu

Thuế

– Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng;

– Kế toán, bảo hiểm nhân viên…

– Quản lý quy trình sản xuất chứng từ, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản

Xem thêm bài viết hay:  Trung du niền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc nào?

– Lập bảng cân đối kế toán; Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty.

– Giám sát việc lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của Công ty theo quy định.

Tư vấn cho các nhà quản lý về giám sát quản lý tài chính

Kế toán trưởng là người trực tiếp điều hành các hoạt động của công ty:

– Xác định tài sản tài chính nội bộ, giảm chi phí công ty.

– Giải quyết các vấn đề tài chính; tư vấn cho các nhà quản lý để đảm bảo lợi ích tài chính cho các công ty.

– Đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp đưa nguồn tài chính vào ngân sách của công ty.

Lập và nộp báo cáo tài chính.

– Định kỳ phối hợp với kế toán trưởng tổng hợp

– Lập báo cáo tài chính tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

– Phối hợp với kế toán trưởng nộp báo cáo tài chính hàng năm cho ban giám đốc công ty và cơ quan kiểm toán.

Nhiệm vụ khác

– Kế toán trưởng là người trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ tín dụng với ngân hàng và ngành tài chính.

– Cung cấp sổ sách, thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng.

– Góp ý cải tiến những điểm chưa hợp lý trong việc sử dụng kế toán.

– Đề nghị chỉnh sửa những phần chưa phù hợp.

– Quản lý và tổ chức các cuộc họp của phòng kế toán.

– Tham dự các cuộc họp với trưởng bộ phận, giám đốc công ty nếu cần.

– Thực hiện các công việc khác khi cấp trên yêu cầu.

Thứ hai về thẩm quyền

– Kế toán trưởng trực tiếp giám sát phó phòng kế toán và trưởng phòng kế toán trong việc bổ nhiệm nhân viên kế toán.

– Đề xuất việc tuyển dụng, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật đối với các nhân viên kế toán, thủ kho, cán bộ quản lý của Công ty phù hợp với cơ cấu tổ chức công việc và chế độ đãi ngộ của Công ty. .

– Có quyền yêu cầu các bộ phận trong Công ty bàn giao ngay các tài liệu cần thiết cho công tác kiểm toán, kiểm soát của kế toán trưởng.

– Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê và các chứng từ liên quan đến các khoản thanh toán phải có giá trị pháp lý và có chữ ký của kế toán trưởng.

– Nếu phát hiện có hành vi vi phạm chế độ kế toán, thống kê thì có quyền báo cáo trực tiếp với cơ quan nhà nước. Nếu giải quyết không thỏa đáng thì Ban giám đốc có quyền báo cáo lên Hội đồng quản trị.

Xem thêm bài viết hay:  Tiêu Diện Đại Sĩ là ai? Tiêu Diện đại sĩ và ngài Vi Đà hộ pháp?

Thứ ba về Tiêu chuẩn để có thể đảm nhận vị trí kế toán trưởng:

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

– Trình độ chuyên môn: Kế toán trưởng

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C trở lên

– Kinh nghiệm thực tế: Ít nhất 2 năm trở lên

– Yêu cầu khác: Có kiến ​​thức về quản trị, ngoại giao. Giỏi kế toán, tài chính, thống kê.

Thứ tư về Lương

Mức lương trung bình của một kế toán trưởng vào khoảng 15-30 triệu tùy theo quy mô công ty và lĩnh vực hoạt động: kế toán trưởng công ty thương mại hay doanh nghiệp sản xuất, xây dựng,….

3. Nội dung mô tả công việc Kế toán trưởng:

Bản mô tả công việc của Kế toán trưởng thường bao gồm các nội dung sau:

– Thông tin chung về doanh nghiệp, phòng kế toán và vị trí kế toán trưởng.

– Mục tiêu công việc: Nêu rõ mục đích và vai trò của Kế toán trưởng trong tổ chức, cũng như kết quả mong muốn và tiêu chí đánh giá.

– Nhiệm vụ chính: Liệt kê các công việc hàng ngày và định kỳ của Kế toán trưởng bao gồm lập và kiểm soát báo cáo tài chính, quản lý thu chi, lập dự toán, thực hiện các nghiệp vụ thuế, kế toán. kiểm toán, hỗ trợ kiểm toán nội bộ và bên ngoài, đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán, tham gia các hoạt động quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật.

– Trách nhiệm chung: Nêu rõ trách nhiệm của Kế toán trưởng đối với các bên liên quan bao gồm cấp trên, cấp dưới, khách hàng, đối tác, cơ quan nhà nước và bên thứ ba. Những trách nhiệm này có thể liên quan đến báo cáo, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, đề xuất cải tiến và đổi mới.

– Yêu cầu công việc: Nêu rõ trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm chất cá nhân mà Kế toán trưởng cần có để đáp ứng nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc.

Điều kiện làm việc: Mô tả môi trường làm việc, thời gian làm việc, phương tiện làm việc và các yếu tố khác ảnh hưởng đến công việc của Kế toán trưởng.

– Phúc lợi, thưởng: Ghi rõ mức lương cơ bản, các khoản phụ cấp, bảo hiểm, nghỉ phép và các khoản thưởng khác cho Kế toán trưởng.

4. Hướng dẫn làm bảng mô tả công việc Kế toán trưởng:

Để làm Bản mô tả công việc Kế toán trưởng các bạn có thể tham khảo các bước sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ

– Xác định mục tiêu và vai trò của Kế toán trưởng trong doanh nghiệp, cũng như mối quan hệ với các phòng ban khác.

Liệt kê các nhiệm vụ chính và chi tiết của Kế toán trưởng, bao gồm các hoạt động kế toán, thuế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, lập báo cáo và phân tích.

– Đặt ra yêu cầu về chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng và thái độ làm việc của Kế toán trưởng.

– Nêu rõ quyền hạn, quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng trong công việc, cũng như điều kiện làm việc và tiêu chuẩn đánh giá kết quả công việc.

– So sánh và tham khảo mẫu Bảng mô tả công việc Kế toán trưởng từ các nguồn đáng tin cậy như các website chuyên về kế toán, tài chính hay nhân sự.

– Điều chỉnh, hoàn thiện Bản mô tả công việc Kế toán trưởng cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của doanh nghiệp.

Với việc lập bảng mô tả công việc Kế toán trưởng rõ ràng, chi tiết sẽ giúp bạn quản lý nhân sự trong lĩnh vực kế toán dễ dàng và hiệu quả hơn.

5. Hiểu thế nào là kế toán trưởng?

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến tài chính, kế toán, thuế và bảo hiểm xã hội. Kế toán trưởng còn chịu trách nhiệm về sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp. Kế toán trưởng phải báo cáo trực tiếp với Giám đốc điều hành và tư vấn cho ban quản lý về các vấn đề tài chính, lập kế hoạch tài chính và các cách để tăng hiệu quả chi phí, doanh thu và lợi nhuận.

Căn cứ Điều 54 Luật Kế toán 2015, để đảm nhận chức danh kế toán trưởng, ứng viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

– Có bằng cử nhân kế toán – kiểm toán trở lên.

– Có chứng chỉ hành nghề kế toán CPA.

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý và 7 năm kinh nghiệm làm CPA trong doanh nghiệp.

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, cơ sở dữ liệu và phần mềm kế toán.

– Có kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt.

– Thường xuyên cập nhật các quy định mới về thuế, kế toán và các lĩnh vực liên quan.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bảng mô tả công việc của Kế toán viên, Kế toán trưởng của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận