Bảng chấm điểm Gia đình văn hóa và thang điểm bình xét

Xây dựng gia đình văn hóa là công việc quan trọng, phức tạp, cần có sự chung tay của tất cả các bên liên quan để đạt được kết quả tốt nhất, góp phần xây dựng xã hội văn minh. Sau đây là bài viết về: Bảng điểm Gia đình văn hóa và thang điểm nhận xét.

1. Bảng điểm Gia đình văn hóa:

Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Điểm 1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của nơi cư trú gồm: (40 điểm) a) Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị kỷ luật trong công tác và học tập. 5 b) Tuân theo hương ước, quy ước của cộng đồng. 5 c) Treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định. 5 đ) Tham gia một trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở nơi cư trú; Thường xuyên tập thể dục thể thao. 5 d) Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định. 3 đ) Tham gia bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương. 3 g) Giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác thải, chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định. 3 h) Tham gia đầy đủ các phong trào nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng tại nơi cư trú. 3 i) Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. 3 k) Không vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy. 3 l) Không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tham gia giao thông trái luật. 2 2. Gia đìnhthuận lợi, hạnh phúc, tiến bộ; hỗ trợ lẫn nhau để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, bao gồm: (30 điểm) a) Ông, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng. 5 b) Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, bình đẳng, hòa thuận, chung thủy. 5 c) Thực hiện tốt chính sách dân số; thực hiện bình đẳng giới. 5 đ) Thành viên gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe. 5 đ) Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. 5 e) Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi gặp khó khăn, hoạn nạn. 5 3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác,Chúa ơitập tin cĐúngt năng suất, chất lượng và hiệu quả, bao gồm: (30 điểm) a) Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng. 5 b) Tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội do địa phương tổ chức. 5 c) Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định. 5 đ) Trẻ em đến tuổi được đến trường. 5 đ) Sử dụng nước sạch. 5 e) Có công trình phụ hợp vệ sinh. 3 g) Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội. 2
Xem thêm bài viết hay:  Thánh giá là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa cây Thánh giá Kito?

2. Thang điểm bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm:

Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cộng đồng đô thị văn hóa”.

Thứ nhất, theo Nghị định, điểm tối đa để đánh giá danh hiệu Gia đình văn hóa, Cộng đồng văn hóa là 100 điểm.

Thứ hai, tổng số điểm cho từng tiêu chí của danh hiệu Gia đình văn hóa, Cộng đồng văn hóa phải đạt ít nhất 50% số điểm tối đa.

Thứ ba, việc xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa được thực hiện như sau: hộ gia đình thuộc quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương đạt từ 90 điểm trở lên; hộ gia đình ở các xã miền núi, hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ đạt từ 60 điểm trở lên; hộ không thuộc các nhóm trên có số điểm từ 85 trở lên.

Thứ tư, việc xét tặng danh hiệu Cộng đồng văn hóa được thực hiện như sau: Cộng đồng dân cư đô thị tại quận, huyện, thị xã trực thuộc Trung ương đạt từ 90 điểm trở lên; cộng đồng dân cư thuộc xã miền núi, hải đảo, xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ đạt từ 60 điểm trở lên; các cộng đồng không thuộc các loại đã nói ở trên với số điểm từ 80 trở lên.

Thứ năm, việc tặng Bằng khen Gia đình văn hóa, Cộng đồng văn hóa không quá 15% tổng số gia đình được công nhận Gia đình văn hóa 03 năm liên tục hoặc Cộng đồng được công nhận Cộng đồng văn hóa 05 năm liên tục.

3. Thế nào là gia đình văn hóa?

Gia đình văn hóa là một mục tiêu quan trọng đã được Chính phủ đặt ra từ nhiều năm trước và đã được đưa ra làm chuẩn mực trong cộng đồng địa phương, kể cả tổ dân phố, phường, xã. . Mục tiêu của chương trình này là khuyến khích, thúc đẩy việc hình thành nếp sống văn minh, đạo đức ở cơ sở, đặc biệt là xây dựng địa phương văn hóa như làng văn hóa, khu dân cư văn hóa. …

Điều quan trọng là phải đánh giá xem một gia đình có đáp ứng các tiêu chí đánh giá của chương trình Gia đình văn hóa hay không. Những gia đình đạt các tiêu chí sẽ được chứng nhận là gia đình văn hóa và được tặng giấy khen của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn này không đơn giản và rất đa dạng, nó bao gồm các yếu tố như sự gắn kết gia đình, tình cảm, sự tôn trọng lẫn nhau, chăm sóc và giáo dục con cái, ý thức tham gia cộng đồng, tôn trọng văn hóa, lối sống lành mạnh và nhiều yếu tố khác.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 4

Để đạt được mục tiêu này, chính quyền đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động giáo dục, tuyên truyền về gia đình văn hóa, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, xã hội, vui chơi giải trí của địa phương. Chính phủ cũng đã tạo ra một hệ thống theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của các gia đình tham gia chương trình để đảm bảo rằng các gia đình đang cải thiện chất lượng cuộc sống của họ một cách tích cực.

Vì vậy, xây dựng gia đình văn hóa là công việc quan trọng, phức tạp, cần có sự chung tay của tất cả các bên liên quan để đạt được kết quả tốt nhất, góp phần xây dựng xã hội văn minh.

4. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm:

Danh hiệu Gia đình văn hóa là danh hiệu do Nhà nước công nhận và trao tặng cho những gia đình đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực về đạo đức, ứng xử văn hóa, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chính sách. của Đảng và Nhà nước. Các tiêu chí cụ thể của danh hiệu Gia đình văn hóa bao gồm hai lĩnh vực chính.

Lĩnh vực 1: Hành vi đạo đức và văn hóa

Một gia đình được coi là đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa khi các thành viên trong gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. bệnh tật và các quy định khác có liên quan đến đạo đức, văn hóa. Đồng thời, gia đình cần thực hiện nếp sống văn minh, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại nơi cư trú, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, có ý thức bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương. Gia đình cũng nên tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, cộng đồng tại nơi cư trú.

Lĩnh vực 2: Gia đình hạnh phúc và tiến bộ

Gia đình được coi là đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa khi gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ. Các thành viên trong gia đình cần được quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng và gia đình cần thực hiện chính sách dân số và bình đẳng giới. Các gia đình cũng cần tham gia bảo hiểm y tế và đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các thành viên. Các thành viên trong gia đình cần có lối sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Cuối cùng, gia đình cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người trong cộng đồng khi họ gặp khó khăn hoặc cần giúp đỡ.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) của Đỗ Phủ hay nhất

5. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm:

Để xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm, trình tự thực hiện gồm các bước sau:

Bước 1: Trưởng khu dân cư lập danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện bình xét trên cơ sở đơn đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của hộ gia đình.

Bước 2: Trưởng khu dân cư triệu tập họp bình xét, trong đó các thành viên chấm điểm theo thang điểm gồm cấp ủy, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện các ngành, đoàn thể. các đoàn thể, đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét.

Bước 3: Tổ chức họp bình xét theo quy định sau:

– Cuộc họp được tiến hành khi có từ 60% số người được triệu tập trở lên tham dự.

– Hình thức lấy ý kiến ​​có thể là bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết.

– Kết quả bình xét: Gia đình được đề nghị đạt danh hiệu Gia đình văn hóa khi có 60% thành viên dự họp đồng ý trở lên.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả họp bình xét, Trưởng khu dân cư lập hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Nghị định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. cho quyết định.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phong tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này).

Tổng quan về quy trình xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm trực quan, rõ ràng và công khai. Thông qua các bước trên, cộng đồng có thể đánh giá, lựa chọn những gia đình đủ tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng có truyền thống văn hóa tốt đẹp.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu dân cư đô thị văn hóa”. ” 17 Tháng Chín, 2018

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bảng chấm điểm Gia đình văn hóa và thang điểm bình xét của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận