Bản tóm tắt lý lịch của người được áp dụng biện pháp giáo dục

Công dân bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường sẽ phải lập biên bản tóm tắt lý lịch. Dưới đây là bản phân tích tóm tắt lai lịch của người bị áp dụng biện pháp giáo dục.

1. Thế nào là áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường? Ai áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường?

Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường được hiểu là biện pháp xử lý hành chính của Nhà nước đối với chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật. Do mức độ vi phạm chưa gây hậu quả nghiêm trọng, độ tuổi của người thực hiện hành vi còn hạn nên sẽ áp dụng biện pháp xử lý này. Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường là một trong các biện pháp xử lý hành chính. Vì vậy, đối tượng bị áp dụng hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục cũng phải tuân theo những quy định cụ thể của pháp luật.

– Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 quy định rõ đối tượng có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương. Theo đó, những đối tượng sau đây sẽ bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường:

+ Chủ thể vi phạm là công dân từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý theo quy định của BLHS 2015. Trên thực tế, các đối tượng này chưa đủ tuổi để bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, khi phạm tội rất nghiêm trọng, công dân ở độ tuổi này sẽ bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường.

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm nghiêm trọng do cố ý theo quy định của BLHS 2015. Theo quy định của pháp luật, công dân từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm về tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, đối tượng từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng sẽ bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường.

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần và bị lập biên bản vi phạm hành chính ở lần vi phạm thứ 3 trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi gây mất trật tự. công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép cũng sẽ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

+ Biện pháp giáo dục tại xã, phường cũng được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã bị xử phạt vi phạm hành chính hai lần và bị lập biên bản vi phạm hành chính ở lần vi phạm thứ ba. 06 tháng đối với một trong các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, chiếm giữ trái phép tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép nhưng không phải là tội phạm.

+ Khoanh vùng đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục là người từ đủ 14 tuổi trở lên đã bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần và bị vi phạm hành chính lần thứ 03 trong thời hạn 06 giờ. tháng sử dụng ma túy bất hợp pháp.

+ Người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại chỗ là công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần và bị lập biên bản vi phạm hành chính ở lần vi phạm thứ 03 trong thời hạn 06 năm. tháng đối với một trong các hành vi sau: Hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, chiếm giữ trái phép tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo , đua xe trái phép, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người khác có công nuôi mình mà không phải là tội phạm.

Như vậy, có thể thấy Nhà nước đã quy định cụ thể, rõ ràng về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường. Người vi phạm là những chủ thể như đã phân tích ở trên; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi không có nơi cư trú ổn định thì được giao cho cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn . Đồng thời, người từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần và bị lập biên bản vi phạm hành chính ở lần vi phạm thứ 3 trong thời hạn 06 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. nếu họ không có nơi cư trú ổn định thì giao Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đến lần thứ ba để tổ chức quản lý.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu công văn giải trình BHXH và kinh nghiệm viết giải trình

Quy định về biện pháp giáo dục tại xã, phường giúp Nhà nước, địa phương quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật. Thông qua các biện pháp giáo dục sẽ giúp người vi phạm thay đổi nhận thức, tư duy, từ đó trở thành công dân có ích cho cộng đồng, xã hội.

xem thêm: Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp xử lý hành chính

2. Bản tóm tắt lý lịch của người bị áp dụng biện pháp giáo dục:

(Đầu tiên) ……
(2)……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

…., ngày tháng năm ………

TỔNG HỢP NGƯỜI BỊ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN/QUẢN LÝ GIA ĐÌNH

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN/QUẢN TRƯỞNG GIA ĐÌNH:

Họ và tên: ………… Tên gọi khác: ….. Nam/Nữ……

Sinh ngày……..tháng………………..; TRONG: ……

Số CMND/hộ chiếu: …..; Phạm vi Ngày: …..; phát hành bởi: …

Hộ khẩu:………………

Nơi cư trú: ……………

Chỗ ở hiện nay: ……………

xem thêm: Phân biệt giữa xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hành chính

Quốc gia: …..; tôn giáo: …..; trình độ học vấn: ………

Nghề nghiệp ………….. nơi làm việc: ………….

Tiểu sử: (viết tóm tắt những gì bạn đã làm từ khi còn nhỏ, bạn đã ở đâu) …………

II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi thường trú, nơi ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi công tác của cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con…)

…………..

III. MÔI QUAN HỆ CÔNG KHAI:

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi công tác của người có liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/gia đình quản lý đo lường…)

xem thêm: Xử lý hành chính hành vi vi phạm bảo vệ bí mật nhà nước

…………

(Tóm tắt các hành vi vi phạm pháp luật, hình thức, nơi xảy ra vi phạm, các biện pháp xử lý đã áp dụng; các hành vi vi phạm đã được phát hiện nhưng chưa được xử lý; các hành vi vi phạm đang được xem xét đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/ biện pháp quản lý tại gia đình, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hành vi của người vi phạm khi bị phát hiện, đề xuất xử lý…)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê nhà bằng tiếng Anh, song ngữ mới nhất

…………………….

TÓM TẮT NHÀ SẢN XUẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan tổng hợp lý lịch và hành vi vi phạm.

3. Ý nghĩa của bản tóm tắt lý lịch của người bị áp dụng biện pháp giáo dục:

Công dân bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường do xã, phường quản lý. Khi đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục có hành vi vi phạm pháp luật thì toàn bộ thông tin sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Quyết định xử lý hành chính là áp dụng biện pháp giáo dục. Tại thời điểm này, một bản tóm tắt lý lịch của người đó sẽ được thực hiện.

Bản tóm tắt lý lịch của người bị áp dụng biện pháp giáo dục bắt buộc mà chính quyền địa phương phải thực hiện. Được coi là một khâu trong công tác quản lý người đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường. Khi lập sơ yếu lý lịch, chủ thể thực hiện phải cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến nhân thân, quan hệ xã hội của bản thân.

xem thêm: Biện pháp xử lý hành chính là gì? Biện pháp xử lý hành chính mới nhất?

Trong bản tóm tắt lý lịch sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến nhân thân, lý lịch của công dân. Đây được coi là cơ sở để chính quyền địa phương nắm bắt thông tin của công dân, thuận lợi cho công tác quản lý, giáo dục công dân.

Sơ yếu lý lịch của người bị áp dụng biện pháp giáo dục còn là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào đó để xác định thân nhân của người bị áp dụng biện pháp giáo dục. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và gia đình về giáo dục công dân.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết: Luật xử lý vi phạm hành chính 2020.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bản tóm tắt lý lịch của người được áp dụng biện pháp giáo dục của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận