Bản mô tả công việc kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

Kế toán thanh toán là một bộ phận rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Bài viết dưới đây là bản mô tả công việc cho vị trí kế toán thanh toán trong doanh nghiệp. Hãy theo dõi bài viết của chúng tôi để hiểu rõ hơn.

1. Kế toán thanh toán là gì?

Kế toán thanh toán là người lập chứng từ thu chi trong doanh nghiệp khi có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khi phát sinh giao dịch, khách hàng có thể đến công ty thanh toán hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

xem thêm: Mô tả công việc giám sát bán hàng đại lý

2. Mô tả công việc kế toán thanh toán trong doanh nghiệp:

Quản lý tài khoản doanh thu

+ Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: từ cổ đông, thu nợ, nhận tiền từ thủ quỹ hàng ngày.

+Theo dõi thanh toán thẻ của khách hàng.

+ Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.

+ Theo dõi tiền gửi ngân hàng.

+ Theo dõi thanh toán thẻ của khách hàng.

Quản lý và xác minh tính hợp pháp của các khoản thu chi.

Kiểm tra hoạt động của thủ quỹ ngân hàng

– Hỏiquản lý chi phí

+ Lên lịch thanh toán công nợ với nhà cung cấp một cách thường xuyên.

+ Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, duyệt đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…

+ Thực hiện các nghiệp vụ chi tiêu nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, tạm ứng…

Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt

+ Phối hợp với thủ quỹ thực hiện các nghiệp vụ thu chi theo quy định.

+ Trong báo cáo hiện có, tiền mặt hàng ngày cho GD

+ Đối chiếu kiểm tra hàng tồn kho cuối ngày với thủ quỹ.

Các công việc khác

+ Theo dõi và báo cáo quản lý các tài khoản thu chi.

+ Lập báo cáo, chứng từ, sổ sách liên quan đến định mức hoặc đột xuất theo yêu cầu.

+ Báo cáo tình hình công nợ khách hàng, nhà cung cấp cho cấp quản lý.

+ So sánh công việc với khách hàng và nhà cung cấp.

+ Mô tả dữ liệu khi được yêu cầu.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

xem thêm: Mẫu mô tả công việc hàng ngày của giáo viên mầm non

3. Kỹ năng cơ bản cần có cho vị trí kế toán thanh toán:

Trên đây là mô tả công việc của nhân viên kế toán thanh toán. Để phụ trách sắp xếp nhân viên kế toán thanh toán, bạn thực sự cần có những kỹ năng cơ bản sau:

– Nắm vững nghiệp vụ kế toán.

– Đáp ứng kỹ năng văn phòng. Đặc biệt biết sử dụng phần mềm kế toán mà công ty áp dụng.

Xem thêm bài viết hay:  Tài khoản ngân hàng bị khóa có nhận được tiền chuyển không?

– Kỹ năng truyền đạt lý thuyết tốt. Vì vị trí này yêu cầu liên hệ với nhiều bên liên quan khác nhau như khách hàng, nhân viên công ty, v.v.

Có kinh nghiệm và một số kỹ năng cần thiết về kế toán công nợ cũng là một điểm cộng cho nhân viên xin việc kế toán thanh toán.

3. Kế toán thanh toán có giống kế toán công nợ không?

Nhiều người thường lầm tưởng kế toán thanh toán là kế toán nợ phải trả thực hiện một số nghiệp vụ tương đối đồng thời có liên quan chặt chẽ với nhau. Về bản chất, đây là hai nghiệp vụ kế toán riêng biệt trong doanh nghiệp và có thể hiểu đơn giản như sau:

Kế toán thanh toán là vị trí phụ trách các khoản thu chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi có nhu cầu thanh toán trong doanh nghiệp.

Còn lại các khoản phải trả là công việc theo dõi các khoản nợ. Bao gồm nợ khách hàng, nợ người bán và các loại nợ khác…

xem thêm: Bản mô tả công việc giáo viên THCS, THPT đầy đủ nhất

4. Giao dịch thanh toán với Doanh nghiệp:

4.1. Ý tưởng:

Quan hệ thanh toán được hiểu là quan hệ kinh doanh xuất hiện khi doanh nghiệp có quan hệ mua bán, quan hệ trao đổi để vay vốn kinh doanh. Mọi mối quan hệ thanh toán đều tồn tại trong cam kết nợ giữa chủ nợ và con nợ với số tiền theo các điều khoản đã định trước có hiệu lực trong suốt thời hạn của khoản vay hoặc khoản nợ.

Theo đó, các giao dịch thanh toán có thể được chia thành hai loại:

Thứ nhất, giao dịch sử dụng tiền, hiện vật để thanh toán các giao dịch phát sinh.

Thứ hai, hoạt động ngoài công lập.

4.2. Đặc điểm của hoạt động thanh toán:

Giao dịch thanh toán liên quan đến nhiều đối tượng.

Các giao dịch này xảy ra thường xuyên và yêu cầu theo dõi chi tiết từng người trả tiền.

Việc thanh toán có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nên trong việc thanh toán thường có những quy định rất chặt chẽ, vì vậy cần có sự giám sát và quản lý thường xuyên để các quy định được tôn trọng.

Các giao dịch thanh toán phát sinh trong cả quá trình mua nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và quá trình tiêu thụ. Đối với doanh nghiệp thương mại, nó tham gia vào toàn bộ quá trình kinh doanh (mua và bán).

4.3. Phân loại nghiệp vụ thanh toán:

Thanh toán có thể được phân loại theo các tiêu chí khác nhau

Căn cứ vào đặc điểm của hoạt động thanh toán, nghiệp vụ thanh toán được chia thành hai loại:

Xem thêm bài viết hay:  Gia công CNC là gì? Các phương thức gia công CNC?

– Thanh toán các khoản phải thu

– Thanh toán các khoản phải trả

Theo mối quan hệ với doanh nghiệp: thanh toán bên trong doanh nghiệp (tạm ứng, trả lương…) và thanh toán bên ngoài (thanh toán với nhà cung cấp, khách hàng…).

Theo thời gian: thanh toán thường xuyên hoặc định kỳ. Nhưng thông thường người ta thường phân loại giao dịch thanh toán theo đối tượng, theo tiêu chí này có các giao dịch thanh toán sau:

– Thanh toán với người bán

– Thanh toán với khách hàng

– Thanh toán tạm ứng

– Thanh toán cho nhà nước

Giao dịch được chấp nhận, ký quỹ, ký quỹ

Hoạt động thanh toán đa dạng

Trong phạm vi chuyên đề này tôi sẽ trình bày về các giao dịch thanh toán với người bán, khách hàng và Nhà nước.

4.4. Một số phương thức thanh toán phổ biến tại Việt Nam hiện nay:

* Thanh toán bằng tiền mặt

Thanh toán bằng tiền mặt bao gồm các loại hình thanh toán như: thanh toán bằng tiền Việt Nam, trái phiếu ngân hàng, ngoại tệ các loại và các loại giấy tờ có giá trị như tiền. Khi nhận vật tư, hàng hóa, dịch vụ

thì người mua xuất quỹ tiền mặt để trả trực tiếp cho người bán. Hình thức thanh toán này trên thực tế chỉ phù hợp với những giao dịch với số tiền nhỏ và đơn giản, bởi với những giao dịch mua hàng có giá trị lớn, việc thanh toán trở nên phức tạp và kém an toàn hơn. Thông thường hình thức này được áp dụng trong thanh toán với nhân viên, với nhà cung cấp nhỏ, lẻ…

* Thanh toán không dùng tiền mặt

Đây là hình thức thanh toán được thực hiện bằng cách tính chuyển khoản hoặc thanh toán bù trừ thông qua trung gian là các ngân hàng.

Các định dạng cụ thể có thể bao gồm:

* Thanh toán bằng séc

– Séc là chứng từ thanh toán do chủ tài khoản lập theo mẫu đặc biệt có sẵn của Ngân hàng, yêu cầu Ngân hàng trích tiền từ tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng có tên trên séc. Tổ chức thử nghiệm hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó. Séc chỉ được phát hành khi có số dư trong tài khoản ngân hàng.

Séc phải trả bao gồm chuyển khoản ngân hàng, séc bảo mật, séc tiền mặt và séc tỷ lệ.

• Séc chuyển khoản: Dùng để thanh toán, mua bán hàng hóa giữa các đơn vị trên cùng địa bàn. Séc có giá trị thanh toán chuyển khoản không có giá trị lĩnh tiền mặt, séc phát hành chỉ có giá trị trong thời hạn quy định.

• Séc tiêu chuẩn: Là loại séc chuyển khoản nhưng chỉ được ngân hàng bảo đảm thanh toán một số tiền nhất định của toàn bộ tờ séc. Sổ séc có thể được sử dụng để thanh toán ở cùng hoặc khác địa phương. Khi phát hành, đơn vị chỉ được phát hành trong phạm vi ngân hàng bảo lãnh thanh toán. Đối với mỗi vấn đề, giới hạn còn lại phải được thể hiện ở mặt sau của séc. Khi người bán nhận séc phải kiểm tra hạn mức còn lại của tờ séc.

Xem thêm bài viết hay:  Hàng tiêu dùng là gì? Danh mục các loại mặt hàng tiêu dùng?

• Séc chuyển tiền cầm tay: Là séc chuyển tiền cầm tay, được ngân hàng đảm bảo thanh toán.

• Séc bảo lãnh: Một séc chuyển tiền được ngân hàng đảm bảo thanh toán số tiền ghi trên mỗi séc. Khi séc được phát hành, người phát hành được mang đến ngân hàng để đóng dấu làm bảo đảm cho séc. Séc này chủ yếu dùng để thanh toán giữa các đơn vị mua bán vật tư, hàng hoá… trên cùng một địa bàn chứ không dùng luân phiên các nghiệp vụ.

* Thanh toán theo ủy quyền

Nhiệm vụ nhờ thu là hình thức chủ tài khoản giao cho ngân hàng thu bất kỳ khoản tiền nào từ khách hàng hoặc các đối tượng khác.

* Thanh toán theo ủy quyền

Ủy nhiệm chi là giấy ủy quyền của chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng phục vụ chuyển một số tiền nhất định để thanh toán cho nhà cung cấp, nộp Ngân sách Nhà nước và một số khoản thanh toán khác…

* Thanh toán bù trừ

Áp dụng trong điều kiện hai tổ chức có quan hệ mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ luân phiên nhau. Theo cấu hình thanh toán này, định kỳ hai bên phải đối chiếu số tiền đã thanh toán và số phải trả để bù trừ cho nhau. Các bên tham gia thanh toán chỉ cần thanh toán phần chênh lệch sau khi bù trừ. Việc thanh toán giữa hai bên phải trên cơ sở có lợi và được lập thành văn bản để làm căn cứ theo dõi sổ sách.

* Thanh toán bằng thư tín dụng – L/C

Theo công thức này, khi mua hàng, người mua phải lập một tài khoản tín dụng tại ngân hàng để đảm bảo khả năng thanh toán tiền hàng của người bán. Khi hàng được giao, ngân hàng của người mua sẽ phải chuyển số tiền thanh toán cho ngân hàng của người bán. Công thức này được áp dụng cho các đơn vị địa phương khác nhau, không có nhiệm vụ hỗn hợp. Trên thực tế, hình thức này ít được sử dụng trong thanh toán nội địa nhưng lại hiệu quả và được sử dụng rộng rãi trong thanh toán quốc tế, ngoại trừ đồng tiền thanh toán.

* Trả bằng thẻ tín dụng

Hình thức này được sử dụng chủ yếu cho các khoản thanh toán nhỏ.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bản mô tả công việc kế toán thanh toán trong doanh nghiệp của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận