Bản kiểm điểm tác phong lề lối làm việc của cán bộ Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm tác phong làm việc của Đảng viên. Quy định về tác phong làm việc của đảng viên như thế nào. Quy định những nội dung chủ yếu kiểm điểm về tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên.

Trong đánh giá Đảng viên, tác phong, tác phong làm việc là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá, nhận xét. Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm về lối làm việc của Đảng viên, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu kiểm điểm về lề lối, tác phong công tác của Đảng viên:

ĐẢNG BỘ …… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BỘ: …… ……, ngày …. tháng… năm…..

ĐẢNG VIÊN TỰ LỆ PHÍ NĂM ………………

Họ và tên: …….

Ngày sinh: …….

Chức vụ Đảng viên: Đảng viên (Trường hợp là người đang giữ chức vụ thì ghi rõ chức vụ)

Đơn vị công tác: ………

Chi nhánh: ………….

1. Về chính trị tư tưởng:

Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh.

Luôn chấp hành quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong học tập và công tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật;

– Là một Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng;

– Luôn lắng nghe ý kiến ​​góp ý của nhân dân, có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, mất đoàn kết, không tôn trọng, thù địch người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của người dân để tự điều chỉnh lời nói và việc làm của mình;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng chuyển giao tài khoản quảng cáo chi tiết nhất

Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số lượng tài sản, thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, lãng phí, không tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/nhận chạy chức, chạy quyền.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn: ….

* Về công tác chi bộ: …………. (Nếu có thành tích cụ thể xin ghi rõ như: Bằng khen của Huyện đoàn, Bằng khen của Tỉnh đoàn,…)

– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thực hiện tốt nhiệm vụ Chi cục giao.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động và sinh hoạt Đảng, chấp hành nghiêm túc sự phân công, điều động của chi bộ và của đơn vị công tác;

– Luôn chấp hành điều lệ, chế độ của Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương và Điều lệ Đảng;

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, của Chi bộ;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm:

– Luôn giữ vững lập trường vững vàng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tuyệt đối chấp hành các quy chế, quy định về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến ​​thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đảng viên theo quy định;

– Xây dựng Đảng bộ, chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

– Thực hiện tốt mọi nguyên tắc Đảng ủy, Chi bộ đề ra;

– Giải quyết vấn đề hiệu quả, biết mềm dẻo, linh hoạt trong giải quyết công việc.

6. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Kiến thức chuyên môn còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu sâu về đường lối, chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng; hiểu biết pháp luật hạn chế;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản cam kết, giấy cam kết chịu trách nhiệm mới nhất

– Chưa mạnh dạn góp ý, tham mưu để có giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy tốt hơn nữa hoạt động của chi bộ, Đảng bộ cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;

– Chưa mạnh dạn, tự tin đưa ra những ý kiến, đề xuất mới trong sinh hoạt chi bộ do còn thiếu tự tin, e ngại, còn nể nang trong công tác phê bình và tự phê bình.

7. Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa những yếu kém, tồn tại trong thời gian tới:

– Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy những ưu điểm, khắc phục thói phê bình và tự phê bình đối với đồng nghiệp, mạnh dạn và tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến ​​hơn nữa trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi tham ô, tham nhũng, sai phạm của đồng chí, đồng nghiệp. qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

– Tự học, tích cực nghiên cứu để cập nhật kiến ​​thức, cập nhật nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở tuyên truyền kiến ​​thức pháp luật. pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi công dân;

– Tự ý thức rèn luyện bản chất công bằng, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, trung thực, chân thành;

Thường xuyên, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

8. Tự nhận xét đánh giá chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

+ Phân loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Phân loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Nêu quy định về phong cách làm việc của đảng viên?

Đảng viên luôn gương mẫu. Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; Lý tưởng của Đảng viên là phấn đấu vì mục đích của Đảng, do dân, vì dân đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên hàng đầu.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế mới nhất

Đảng viên sẽ phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện đạo đức cũng như phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh.

Tác phong được hiểu là lề lối, phương pháp làm việc cũng như cách cư xử với đồng nghiệp và mọi người xung quanh phải có một chuẩn mực nhất định. Để có tác phong làm việc chuẩn mực, Đảng viên phải thực hiện đúng quy chế, điều lệ của từng đơn vị, tổ chức công tác.

Đảng viên phải có tác phong làm việc chuẩn mực, cụ thể như sau:

– Đảng viên phải nhiệt tình, tâm huyết, quyết liệt trong công việc

Đảng viên phải năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, giúp đỡ nhân dân.

– Lập và triển khai phương pháp, kế hoạch làm việc một cách khoa học, đúng nguyên tắc và đạt hiệu quả cao.

– Đảng viên có thái độ hòa nhã, hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị, cơ quan; luôn giúp đỡ, thấu hiểu và có tinh thần hợp tác trong công việc cũng như trong cuộc sống với đồng nghiệp

3. Quy định những nội dung chủ yếu trong kiểm điểm về tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên:

Việc kiểm điểm về lối làm việc, tác phong của đảng viên thể hiện những vấn đề chủ yếu và nội dung cụ thể như sau:

đầu tiên, nêu ưu điểm, thành tích của Đảng viên:

+ Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức như thế nào: đánh giá trên các tiêu chuẩn xuất sắc, khá, trung bình, kém

+ Nhiệm vụ, trách nhiệm được giao có hoàn thành hay không?

+ Thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của Đảng viên

– Thứ hai, nêu trung thực những tồn tại, hạn chế và phương hướng, biện pháp khắc phục:

+ Nêu những hạn chế, khuyết điểm của đảng viên

+ Nêu nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm

+ Phương hướng phấn đấu rèn luyện khắc phục những khuyết điểm trên

+ Đảng viên tự nhận loại đánh giá chất lượng theo các tiêu chí: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bản kiểm điểm tác phong lề lối làm việc của cán bộ Đảng viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận