Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm của Đảng viên

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên trong năm là gì? Để làm gì? Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên trong năm và hướng dẫn cách soạn thảo?

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Với vai trò quan trọng đó, mỗi Đảng viên phải luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu gương sáng cho học sinh và quần chúng noi theo. Việc thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên hàng năm là bản cam kết về tư tưởng, lối sống, đạo đức chính trị cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để làm căn cứ đánh giá Đảng. thành viên cuối năm.

1. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên trong năm là gì?

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên trong năm là bản cam kết về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và kỷ luật của tổ chức. để làm căn cứ nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Mục đích của bản cam kết là thông qua đó Đảng viên cam kết thực hiện một số nhiệm vụ, rèn luyện và phấn đấu trong năm tới, qua đó Đảng viên sẽ có thêm động lực để thực hiện nhiệm vụ. tốt nhất của mình. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên trong năm được vận dụng rộng rãi vào thực tiễn và có vai trò quan trọng.

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên trong năm sẽ có bản cam kết về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tổ chức kỷ luật; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua sau đó lập bản nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm … Mẫu phải nêu rõ những cam kết về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức. , lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, khắc phục những ưu điểm, khuyết điểm mà Đảng viên còn mắc phải.

2. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên trong năm:

ĐẢNG BỘ………

PHÒNG BAN….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày …. tháng ….. năm 2021

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

ĐÀO TẠO, ĐÀO TẠO, Phấn đấu đến năm 2021

(Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các cấp)

xem thêm: Thời gian học cảm tình Đảng sau khi đăng ký kết nạp Đảng là bao lâu?

Họ và tên: ………

Ngày sinh:……

Đơn vị công tác: ……

Chức vụ bên: ……

Các chức vụ chính phủ, tổ chức: ……

Các hoạt động tại chi nhánh: ……

I. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM VÍ DỤ

Sau khi học tập, nghiên cứu các nghị quyết, quy định của Đảng, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác, tôi xin cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như sau: Đầu tiên:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian (partime) mới nhất 2022

xem thêm: Xử lý trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3

1. Về tư tưởng chính trị

(Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước; cam kết không suy thoái; nghiêm túc thực hành công khai, dân chủ trong công tác cán bộ, tài chính, thi đua – khen thưởng, kỷ luật; …).

Vd: Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; Suy nghĩ tiến tới; tích cực học tập, nghiên cứu, tìm tòi những vấn đề mới để cập nhật kiến ​​thức, củng cố chính trị tư tưởng. Tuân thủ nghiêm ngặt Nguyên tắc tổ chức đảng, nói và làm theo các nghị quyết; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

Cam kết thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; không sử dụng xe công, kinh phí, phương tiện vi phạm quy định; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi tiêu tài chính công, nhận tiền, quà trái quy định; giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng; gương mẫu trong công việc và cuộc sống; không suy thoái về đạo đức, lối sống; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện văn hóa công sở; xây dựng mối đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị và khu dân cư; đời tư trong sáng, giản dị, không độc đoán, chuyên quyền; không thờ ơ, vô cảm, không e dè trách nhiệm…).….

– Tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị; có ý thức nêu gương và gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, công việc và nhân dân địa phương.

– Tiếp tục rèn luyện tác phong làm việc cụ thể, khoa học; Phong cách lãnh đạo dân chủ, dứt khoát, thấu đáo.

3. Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

xem thêm: Kỷ luật khiển trách Đảng viên? Khiển trách có được bổ nhiệm không?

(Đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; đổi mới phương pháp, tác phong, phong cách làm việc; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ dưới quyền, sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhân dân và cán bộ dưới quyền; nói và làm; dám làm; dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; …). .…

– Đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm cần phân công cho các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đồng thời điều hành công việc theo chương trình, sát trọng tâm.

– Tập trung chỉ đạo Văn phòng và các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị; kiên quyết không đưa những nội dung đã chuẩn bị không đạt yêu cầu đến hội nghị.

– Chỉ đạo Văn phòng và các cấp ủy Đảng tìm giải pháp căn cơ đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục có giải pháp giảm bớt giấy tờ, hội họp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ra viện sớm và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

– Chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình và chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác thăm cơ sở, gắn với tình hình, kết quả thực hiện các trọng tâm công tác và sự chỉ đạo của Thường trực, Thường trực Tỉnh ủy.

– Khắc phục tính nóng nảy và tăng cường giao tiếp, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong triển khai công việc. Tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương.

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; không phát ngôn tùy tiện, thiếu nguyên tắc); đi làm đúng giờ, đúng thẩm quyền;…). ……

xem thêm: Đảng viên là gì? Nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của Đảng viên?

Vd: Chấp hành tốt Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định và sự phân công của tổ chức.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2019.

(Các cá nhân cần nêu rõ nội dung hạn chế, khuyết điểm của cá nhân để làm cơ sở đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa, tu dưỡng, rèn luyện trong năm; nhất là những hạn chế, khuyết điểm đã được chi bộ, cơ quan chỉ rõ). ) ……

Ví dụ: Bản thân đã có ý thức khắc phục khuyết điểm đối với nội dung mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận năm 20… (công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan tham mưu còn một số khuyết điểm; chất lượng chuẩn bị nội dung của một số tính hội nghị chưa cao; công tác cải cách hành chính trong Đảng còn chậm; chỉ đạo một số việc còn hời hợt, chưa rõ hiệu quả)

Cam kết có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong 20 năm … trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.2

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT / TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam”. ”Và những đặc điểm của cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, ĐÀO TẠO, MẠNH MẼ

xem thêm: Liên hệ bản thân về tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên

Để cụ thể hóa những cam kết trên, tôi xin đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu như sau:

1. Quý I / năm 2021: ……

2. Quý II / năm 2021: ……

3. Quý III / năm 2021: ……

4. Quý IV / năm 2021: ……

Bản cam kết này cũng là nội dung trong chương trình hành động tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của tôi và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

XÁC NHẬN CỦA BỘ PHẬN3

NHÂN VIÊN CAM KẾT

xem thêm: Thời gian, thời hiệu, hình thức xử lý kỷ luật Đảng viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên trong năm:

(1) Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao và đặc điểm của địa phương, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể lựa chọn, bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

(2) Phần này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; Các cán bộ, đảng viên còn lại chỉ đăng ký thực hiện các nội dung từ 1 đến 5. Cá nhân đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch. kế hoạch hành động được xây dựng.

(3) Bản cam kết được lập thành 2 bản, cá nhân giữ 1 bản, chi bộ giữ 1 bản để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, vừa là người chiến sĩ, người xây dựng, người lãnh đạo, vừa là người phục vụ. Có thể kể đến một số vai trò cụ thể như sau:

+ Đảng viên là chiến sĩ cách mạng đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

+ Đảng viên còn là chiến sĩ cách mạng tiên phong của giai cấp công nhân, phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được tạo nên từ mỗi đảng viên.

+ Đảng viên là tập thể tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và dân tộc.

xem thêm: Bản đăng ký nêu gương đảng viên mới nhất

+ Đảng viên phải luôn đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên hàng đầu, là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu.

+ Đảng viên là người tiên phong, gương mẫu trước quần chúng.

+ Đội ngũ đảng viên là những người góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chính sách đó.

+ Mỗi Đảng viên phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu gương sáng cho quần chúng noi theo.

+ Đảng viên dù ở cương vị nào cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.

+ Đảng viên là người lãnh đạo, tuyên truyền tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đến quần chúng nhân dân.

+ Mỗi đảng viên phải luôn có ý thức bảo vệ sự vững chắc, kiên định, trong sáng của Đảng và phải phấn đấu làm cho danh hiệu và ý nghĩa của người đảng viên ngày càng cao.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm của Đảng viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận