Bài thu hoạch ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước

Viết tuyển tập những bài văn tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước như thế nào? Bài học về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước?

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, giữ vững quan điểm đường lối lãnh đạo của Đảng, tránh xa các âm mưu phá hoại của Đảng, Nhà nước, vận động toàn dân tham gia. thành các phong trào thi đua yêu nước,… là những ý chính được đúc kết khi học sinh học xong môn học. Tư Tưởng Hồ Chí Minh ở trường. Vậy bài văn về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước được viết như thế nào?

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Hướng dẫn viết bài nghị luận về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước:

Khi làm bài văn nghị luận về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, người viết cần lưu ý những vấn đề sau:

– Tên bài thu hoạch (bài thu hoạch về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước)

– Giới thiệu bản thân (ví dụ: tên sinh viên, lớp, khoa, khóa đào tạo, trường học,…)

– Mở bài (nêu lí do em viết bài văn,..)

– Nêu hiểu biết của em về tự lực, tự cường

– Nêu những vấn đề liên quan đến khát vọng phát triển của đất nước và phương hướng mà chúng ta đang hướng tới.

2. Bài học về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước:

BÀI HỌC VỀ Ý chí THÀNH CÔNG, VỮNG MẠNH VÀ Khát vọng PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Họ và tên của học sinh:…

Đào tạo chuyên ngành: ….

Lớp: …

Khoa:… .Trường:….

Hệ thống đào tạo: ….

Tập huấn: …

Sau khi kết thúc khóa học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi thấy mình là công dân nước Việt Nam, được sống hạnh phúc trong hòa bình của dân tộc, độc lập là may mắn và hạnh phúc của nhân dân. chỉ tôi mà còn tất cả các cá nhân đang sinh sống tại Việt Nam. Vì vậy, bản thân tôi luôn phải cố gắng học tập, phấn đấu làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đây nêu vấn đề tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

1. Về ý chí tự lực, tự cường.

Ý chí tự lực, tự cường, không lệ thuộc vào bất kỳ ngoại lực nào, phải có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế. Hồ Chí Minh cho rằng, các cuộc cách mạng ở các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) đương nhiên có thể tự giành được thắng lợi, không phụ thuộc vào việc cách mạng ở nước nhà có thắng lợi hay không.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu xuất kho mới nhất và hướng dẫn viết phiếu xuất kho

Ý chí tự lực, tự cường là ý thức được sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, sức mạnh của tinh thần dân tộc. Hồ Chí Minh khẳng định, một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với cách mạng giải phóng dân tộc Đó là sức mạnh của cả dân tộc. Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, “đem sức mình mà tự giải phóng” nhưng “phải tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước”. đất nước các bạn, nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới “. Người nhấn mạnh vấn đề có tính nguyên tắc:” Muốn người ta giúp mình thì trước hết mình phải tự giúp mình “. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Cộng hòa dân chủ của nước Việt Nam bắt đầu ra đời là minh chứng cho sức mạnh của dân tộc.Nhưng chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng là nhân tố tập hợp và phát huy mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài, là sức mạnh của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam của chúng ta, kiên quyết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tự lực, tự cường là chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện của cách mạng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều kiện đầu tiên là phải có đảng cách mạng để vận động, tổ chức toàn dân, trong ngoài liên lạc với các dân tộc bị áp bức khắp nơi. Đảng có mạnh thì cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái phải có con thuyền vững vàng mới chạy được. Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28-1-1941, Bác về nước và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Trung ương Đảng quyết định nhiều vấn đề lớn của cách mạng như đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đấu tranh giai cấp, vì lợi ích dân tộc. lợi ích giai cấp, đồng thời quyết tâm giành độc lập dân tộc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba

Ý chí tự lực, tự cường cũng chính là chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “dân” là phạm trù cao quý nhất. Người khẳng định, nếu dân mạnh thì không quân, súng nào địch được.

Ý chí tự lực, tự cường cũng là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc “nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” hay “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. “Đã thấy rất rõ khi Tổ quốc lâm nguy, khi dân tộc ta phải đương đầu với những kẻ thù có sức mạnh kinh tế và quân sự thuộc hàng các cường quốc trên thế giới.

2. Về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phải xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, ngày càng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao dân trí, phát triển đất nước giàu mạnh. Bác nói: “Bây giờ nước ta đã giành được quyền độc lập và một trong những công việc phải làm nhanh chóng ngay bây giờ là nâng cao dân trí”.

Thực hiện khát vọng dân giàu, nước mạnh, trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, nhằm mục đích hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ buổi đầu ra đi tìm đường cứu nước, Người đã mang trong mình một khát vọng lớn lao đó là độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Bác cũng đã từng khẳng định: “Bác chỉ có một mong muốn, khát vọng cuối cùng là làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, đồng bào ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Cả cuộc đời hoạt động của Bác hoàn toàn cống hiến cho cách mạng và chỉ có một mục đích duy nhất là phấn đấu vì lợi ích của Tổ quốc, vì hạnh phúc của cả dân tộc.

Thực tiễn khát vọng ấm no, hạnh phúc của đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng chế độ chính trị dân chủ, tiến bộ, thực sự vì nhân dân, nhằm xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội văn minh, tiến bộ với những giá trị đạo đức tốt đẹp. Muốn vậy, đất nước phải xây dựng một nền tảng kinh tế vững chắc, có kế hoạch thực hiện với sự đồng thuận của Chính phủ và toàn dân.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2023

Tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban ngày 10-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn mọi người đem tài năng, kiến ​​thức của mình để cải thiện kinh tế – xã hội, làm cho nhân dân hạnh phúc. để cho người dân của chúng tôi ăn, mặc, cho họ chỗ ở và giáo dục.

Khai thác tối đa nội lực của quốc gia, tranh thủ ngoại lực và thực hiện chính sách mở cửa để thu hút đầu tư nước ngoài. Vấn đề nội lực dân tộc là một điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Anh ấy chỉ ra rằng “hãy lấy sức mạnh của tôi và giải phóng bản thân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, mở cửa và hợp tác quốc tế không chỉ nhằm mục đích nhận sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, mà còn thông qua đó để thu hút ngoại lực, đầu tư và đầu tư. tạo điều kiện phát huy tiềm năng của đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của toàn dân.

Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra quan điểm, chủ trương phù hợp, không giáo điều, máy móc trong quá trình rút kinh nghiệm. của các nước khác.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có đường lối và bước đi phù hợp. Chúng ta phải lấy lập trường, quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin để tổng kết toàn bộ kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích đúng đặc điểm của nước ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới từng bước hiểu rõ các quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam để hoạch định đường lối, chủ trương, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với hoàn cảnh của nước ta.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận