Bài thu hoạch về công tác cán bộ và liên hệ thực tế bản thân

Công tác cán bộ là một trong những chính sách rất quan trọng trong công tác quản lý nhân sự hiện nay nhằm đạt được kết quả thực hiện tốt nhất. Công tác cán bộ sẽ giúp đội ngũ cán bộ ngày càng hoàn thiện hơn. lại. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc những nội dung về công tác cán bộ và liên hệ thực tế với bộ sưu tập cụ thể và chi tiết nhất.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Tiểu luận về công tác cán bộ:

Kế thừa những tinh hoa tư tưởng của dân tộc coi hiền tài là nguyên khí của quốc gia, Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của cán bộ và tầm quan trọng của công tác cán bộ. Theo Người, khi đã xác định được đường lối cách mạng đúng đắn thì cán bộ là khâu quyết định. Người viết: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu[2]Cán bộ là người đem chính sách của Đảng, Chính phủ giải thích cho dân hiểu, dân hiểu và thực hiện. Đồng thời, đem tình hình của dân báo cáo với Đảng, với Chính phủ để hiểu rõ, đề ra chủ trương đúng đắn.

Về công tác cán bộ, mọi chủ trương, kế hoạch, chủ trương của Đảng, Chính phủ đều do cán bộ nghiên cứu, đề xuất và cũng do cán bộ tổ chức, hướng dẫn. trình diễn. Đường lối của Đảng đúng hay sai, tổ chức thực hiện có thành công hay không đều phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ. Động lực của mọi cuộc cách mạng là quần chúng nhân dân mà hạt nhân chính là lực lượng cán bộ.

Như vậy có thể thấy, trên thực tế căn cứ vào những gì đang diễn ra và từ yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn hiện nay có liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. còn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thiết nghĩ, các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp, trước hết là tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương cần có nhận thức chuẩn mực cao hơn, hành động quyết liệt, bài bản hơn mới có thể xây dựng được một đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên như Bác Hồ hằng mong muốn.

Từ đó, các cơ quan có thẩm quyền, chức năng về công tác, quản lý công việc như trong Đảng bộ khối, cơ quan Trung ương là Đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật vĩ mô. Vì vậy, công tác cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; phải được đặt lên hàng đầu, trước hết và trên hết.

Xem thêm bài viết hay:  Cách khắc phục lỗi không mở được Windows Defender

Như vậy, chúng ta cần tìm ra những giải pháp thiết thực nhất để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở các cơ quan Trung ương, thiết nghĩ, cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương cần nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện một số nội dung :

Trước hết, để công tác này được thực hiện bài bản và thành công, chúng ta cần phải có kế hoạch, coi công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ là một trong những động lực chính, nhiệm vụ hàng đầu trong công tác quy hoạch. , kế hoạch phát triển của cơ quan, đơn vị. Hằng năm, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí nguồn kinh phí phù hợp, rà soát đối tượng, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được rèn luyện. , bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu công việc của cơ quan, đơn vị.

Sau đó là các giải pháp liên quan đến việc thực hiện chuẩn hóa toàn diện trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên để từ đó tạo sự công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ trong đào tạo, bồi dưỡng. b ồ i dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển trên cơ sở cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, không vì quan hệ công – tiền – con cháu mà bỏ qua cống hiến của những cá nhân xuất sắc.

Cuối cùng, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện và thực hiện tốt chính sách thu hút, trọng dụng và trọng dụng nhân tài. Phân công, giao việc mới, việc khó cho cán bộ, đảng viên, nhất là những người nằm trong quy hoạch cấp cao, những cá nhân được đào tạo bài bản, có tư duy, năng lực thực tiễn của cơ quan, đơn vị. thử thách và rèn luyện. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn và tiếp tục đề xuất, cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trình độ cao hơn.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 8

xem thêm: Bài quốc phòng an ninh mới nhất (Tự liên hệ)

2. Liên hệ thực tế bản thân:

Tình hình công tác cán bộ

– Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn sống đã từng nêu quan điểm về công tác cán bộ bằng những lời ngắn gọn mà sâu sắc: cán bộ là gốc, là nền tảng của mọi việc, quyết định thành công. thành bại là do cán bộ tốt hay cán bộ tồi.

+ Thấy rõ tầm quan trọng của việc chú trọng công tác cán bộ theo lời Bác. Trong thời gian qua, về cơ bản, mỗi cán bộ nói riêng, đảng viên và nhân dân nói chung, hầu hết chúng ta đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo sát thực, nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phong cách. có phong cách làm việc phù hợp trong công tác cán bộ.

+ Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà chúng tôi nhận thấy, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ chưa chủ động, thẳng thắn, tự giác nhận khuyết điểm, hạn chế. Gây ra tình trạng né tránh phê bình, tự phê bình, nể nang, không thừa nhận khuyết điểm để tự sửa chữa, tiến bộ.

Hơn nữa, tình trạng tham ô, lãng phí, tham nhũng xuất hiện ngày càng phức tạp, tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng như gây bức xúc trong lòng nhân dân, từ đó ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Nhà nước của chúng tôi.

Cùng với thực trạng trên, về đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống của một số cán bộ chưa được nâng cao theo hướng tích cực, còn tồn đọng tích tụ, gây diễn biến phức tạp, khó khăn trong lĩnh vực pháp luật. công việc đấu tranh.

Hướng hoàn thiện công tác cán bộ

Để đấu tranh không để nảy sinh những tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống của toàn dân, đối với mỗi cá nhân, tổ chức, cán bộ… cần có định hướng nâng cao ý thức trách nhiệm.

Một là: Đối với cán bộ lãnh đạo, cần củng cố tư tưởng, quan điểm vững vàng, đúng đắn, chính kiến ​​rõ ràng. Cùng với đó, luôn hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân, nói phải đi đôi với hành động.

Cán bộ là người lãnh đạo nên việc giữ vững lập trường kiên định, tác phong lãnh đạo khoa học, chính trực, dân chủ, hiệu quả là vô cùng quan trọng. Đây là mối liên kết bền vững, đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả trong công việc tập thể.

Không chỉ vậy, bạn cần luôn có ý chí sẵn sàng và nỗ lực không ngừng để có thể tạo ra động lực đảm bảo nhiệm vụ được hoàn thành một cách tốt nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán là gì? Các điều khoản chủ yếu?

Đồng thời, nguyên tắc dân chủ trong công tác cán bộ cũng rất cần thiết bởi tính công khai, minh bạch, công bằng trong đánh giá cán bộ – đây chính là cách hạn chế những tiêu cực nảy sinh, tự họ sẽ thấy. Chấp nhận khuyết điểm để sửa chữa, hoàn thiện để bản thân tốt hơn.

Hai là: Trong công tác tuyển dụng, lựa chọn cán bộ cần chú trọng

Bước này được coi là bước khởi đầu và quan trọng trước khi tiến hành các hoạt động tuyển dụng nhân sự. Việc lựa chọn nhân viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Trung thành, hăng hái trong đấu tranh và công tác

+ Cán bộ là người gần dân, biết việc của dân.

+ Có thể giải quyết vấn đề trong hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo không ngại khó và phải có chính kiến

+ Luôn giữ đúng kỷ luật

Bên cạnh đó, sau khi tuyển dụng xong, ngay sau đó là việc bố trí cán bộ phải đúng đắn, khéo léo, tránh trường hợp bố trí không đúng người đúng việc. Chẳng hạn, bố trí cán bộ là người quen, người thân, kẻ xu nịnh, người cùng hệ tư tưởng với mình, làm sai người làm đúng việc.

Ba là: Quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Công tác đào tạo, huấn luyện cần được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về chính trị, khoa học, văn hóa và kỹ thuật. Bên cạnh đó, đào tạo, huấn luyện cần thống nhất giữa thực tế với lý thuyết, đào tạo phải hiệu quả, thiết thực, thiết thực.

Bốn là: Khi đánh giá cán bộ phải đánh giá toàn diện, khách quan dựa trên những tiêu chí rõ ràng – đây là một điểm chưa được thực hiện một cách thẳng thắn, nghiêm túc. Vì còn nể nang, ngại đấu tranh, dễ dãi nhận ra khuyết điểm của mình và người.

Vì vậy, cần phải có sự nêu gương từ cán bộ lãnh đạo để các cán bộ khác noi theo, phê bình thẳng thắn, rõ ràng theo những tiêu chí, khung tiêu chuẩn nhất định.

– Thứ năm là: Thực hiện tốt nhiệm vụ, chính sách cán bộ

Cần tiếp tục vận dụng và làm tốt công tác cán bộ theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng, Nhà nước.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch về công tác cán bộ và liên hệ thực tế bản thân của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận