Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa 12 cho cán bộ xã

Một số lưu ý về bài thu hoạch nghị quyết trung ương? Bộ sưu tập mẫu Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII dành cho cán bộ cấp xã?

Bài thu hoạch có vai trò đánh giá hiệu quả, giúp đánh giá công việc của cán bộ, công chức trong quá trình tham gia học tập các nghị quyết của Trung ương Đảng; trong bài văn thường thể hiện cách phát triển vấn đề, tìm tòi nghiên cứu, tích lũy vốn kiến ​​thức, kĩ năng về vấn đề mà nghị quyết đặt ra. Dưới đây là một số lưu ý và thu hoạch mẫu:

1. Một số lưu ý về việc sưu tầm nghị quyết trung ương:

– Bài tóm tắt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII dành cho cán bộ cấp xã dưới đây chỉ là văn mẫu tham khảo, các em hãy đúc rút từ thực tiễn của bản thân để rút kinh nghiệm viết bài văn.

– Bài viết cần bao gồm các nội dung sau:

+ Phần lời mở đầu bên phải nhấn mạnh đến Mục tiêu các Nội dung mới mà Nghị quyết đã chỉ có ngoài, tiếp theo sẽ là một phần bản tóm tắt lại một số vấn đề Tuyệt của nghị quyết.

+ Thành tích là giới hạn và điểm mới của luật

+ Giới hạn trái xấu

+ Nguyên nhân của những hạn chế đó

+ Giải pháp thực hiện Nhanh tốt nhất một số nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

+ Liên hệ bản thân sau sự tham gia học tập nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

xem thêm: Bài quốc phòng an ninh mới nhất (Tự liên hệ)

2. Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII dành cho cán bộ cấp xã:

ĐẢNG BỘ …….
PHÒNG CỘNG ĐỒNG…………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————

…….., ngày tháng năm…

LỊCH SỬ CÁ NHÂN
Về kết quả học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
———————

2.1. Vai trò của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII):

Câu trả lời:

– Nghị quyết 26/NQ-TW về công tác cán bộ:

Cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị và công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Có sức mới mang được gánh nặng mới đi xa được. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” hay “người lãnh đạo phải thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. mắt xích quan trọng, không thể thiếu của nền hành chính nhà nước, chủ thể quan trọng trong quá trình xây dựng đảng, nhà nước, là bộ mặt của nhà nước, có nhiệm vụ tổ chức thực thi pháp luật, quản lý mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.Vai trò của cán bộ, công chức là luôn chủ động, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.Cán bộ, công chức phải luôn học hỏi nâng cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử trong giao tiếp, thường xuyên đi cơ sở tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để từ đó phục vụ Nhân dân tốt hơn nữa, toàn tâm, toàn ý phục vụ Nhân dân.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền nhận lương hưu, lĩnh thay tiền trợ cấp xã hội

Từ xưa đến nay, nhất là những nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng; đã có nhiều quyết sách rất đúng đắn về cán bộ và công tác cán bộ; kiên quyết lãnh đạo, kiên trì chỉ đạo thực hiện các giải pháp chủ trương đạt kết quả quan trọng.

Hiện nay, đã xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; tệ quan liêu, bao che, dung túng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tham nhũng, hối lộ trong công tác quản lý đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe, cảnh báo, ngăn chặn, ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, từng bước củng cố lòng tin của đảng viên, cán bộ. và những người trong Đảng, Nhà nước.

Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng chưa mạnh. Tình trạng vừa thiếu vừa thừa cán bộ xảy ra ở nhiều nơi. Một số hạn chế như cán bộ cấp trên thiếu chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; Trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Nhiều cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện.

Cơ cấu giữa các ngành, nghề, lĩnh vực chưa thực sự hợp lý, thiếu sự liên kết giữa các ngành các cấp; thiếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành. Những thực trạng nhức nhối đang tồn tại như chạy chức, chạy tuổi, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội,… chậm được ngăn chặn, đẩy lùi.

xem thêm: thu hoạch là gì? Làm thế nào để viết một bài luận với một mẫu chuẩn?

Học tập và làm theo lời Bác “Dân vận là người giải thích đường lối chính sách của Đảng chính quyền cho dân hiểu và thực hiện, đồng thời đem tình hình của dân báo cáo với đảng để chính quyền hiểu rõ để đề ra chủ trương đúng Chúng ta thấy vai trò của cán bộ là vô cùng quan trọng, là cầu nối giữa Đảng và chính quyền, vì vậy cần có những cán bộ giỏi làm tròn trách nhiệm, thấu hiểu lòng dân để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo công tác văn thư lưu trữ trường học, doanh nghiệp

– Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương:

Thể chế hóa tiền lương còn chậm, chưa có nghiên cứu cơ bản, toàn diện về chính sách tiền lương trong nước Nền kinh tế thị trường.

Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, còn nhiều bất cập. Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng, có quan hệ mật thiết với các chính sách khác. trong hệ thống chính sách kinh tế – xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối kinh tế vĩ mô, thị trường lao động và mức sống của người làm công ăn lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu quả. hành động hiệu quả chống tham nhũng.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, hiệu quả hoạt động không cao.

– Nghị quyết 28/NQ-TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội:

Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa theo kịp sự phát triển kinh tế – xã hội, chưa thích ứng với quá trình già hóa dân số và sự xuất hiện của các quan hệ lao động mới.

Tình trạng trốn đóng, gian lận, nợ đóng, trục lợi BHXH chậm được khắc phục. Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn.

xem thêm: Một số bài mẫu sưu tầm được sau chuyến đi thực tế

Xuất phát từ những hạn chế nêu trên, Đảng ta cần ban hành 03 nghị quyết (26 về công tác cán bộ; 27 về cải cách chính sách tiền lương; 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội). nhằm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội.

2.2. Liên hệ với mình:

Trả lời: Liên hệ trách nhiệm của bản thân cán bộ xã

Là một đảng viên, tôi nhận thức và xác định các Nghị quyết số 26, 27, 28 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là cần thiết và phải quan tâm đến từng vấn đề mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã đề ra. ban hành và tổ chức thực hiện trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Để góp phần thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân những vấn đề cấp bách mà Nghị quyết nêu ra. Bên cạnh đó, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong công cuộc đổi mới. Theo đó, tôi sẽ:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng tiếng Anh và song ngữ

Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, nhất là trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng lý luận chính trị, chế độ học tập, cập nhật kiến ​​thức mới.

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Đề cao tính chủ động trong công việc, vận dụng một cách cụ thể, phù hợp vào lĩnh vực công tác chuyên môn được giao.

xem thêm: Mẫu bài thu hoạch tuần giáo dục công dân mới nhất đầu khóa học

XHãy xây dựng cho mình phương pháp làm việc khoa học, xây dựng kế hoạch cụ thể cho công việc, có lịch làm việc cụ thể tuần, tháng, quý một cách phù hợp để khi triển khai công việc sẽ đúng tiến độ. tiến độ đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao.

Cần chủ động nghiên cứu, đề xuất, chủ động triển khai công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự đổi mới thực sự về tư duy, phương pháp làm việc. Công việc. Ngoài ra, phải tự giác nghiên cứu, cập nhật thông tin, nắm vững nội dung công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công, tham mưu cho lãnh đạo giải quyết “đúng, trúng” vấn đề, từ đó công tác tham mưu mới đạt hiệu quả. cao.

2.3. Những đề xuất, kiến ​​nghị (nếu có) của bản thân:

Đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Quyền hạn, cơ chế phải đi đôi với trách nhiệm, Trung ương yêu cầu xây dựng, hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, nể nang, thân quen, lợi ích nhóm trong khu vực công. cán bộ.

Kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức sai phạm, tham nhũng trong công tác cán bộ. Cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân kiểm tra công tác cán bộ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến ​​đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với từng loại cán bộ quản lý, lãnh đạo trong hệ thống chính trị một cách phù hợp.

nhà văn thu hoạch

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa 12 cho cán bộ xã của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận