Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 5

Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên module TH 5 đã được tổng hợp dưới đây và chứa đầy đủ những nội dung cụ thể cần thiết từ việc nghiên cứu nội dung bồi dưỡng module 5. Để đảm bảo cho bài thu hoạch có tính chuyên biệt, thì ở cuối bài thu hoạch thầy cô có thể thêm một đề mục sáng kiến của bản thân với mục đích tổ chức tổ chức tốt các hoạt động dạy học lớp ghép hay những kinh nghiệm thực tế rút ra được trong quá trình giảng dạy.

1. Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học là gì?

Chương trình bồi dưỡng cho các giáo viên bao gồm 3 chương trình chính:

Nội dung chương trình 1: Cập nhật kỹ năng chuyên ngành, kiến thức nhằm đáp ứng được yêu cầu cần thiết thực hiện nhiệm vụ trong năm học đối với cấp học giáo dục phổ thông. Mỗi giáo viên cần đáp ứng yêu cầu về thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (tức là khoảng 40 tiết/năm học)

Nội dung chương trình 2: Cập nhật kỹ năng chuyên ngành, kiến thức thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông của mỗi địa phương theo từng thời kỳ. Mỗi giáo viên cần đáp ứng yêu cầu về thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (tức là khoảng 40 tiết/năm học).

Nội dung chương trình 3: Theo yêu cầu vị trí việc làm phát triển năng lực nghề nghiệp. Mỗi giáo viên cần đáp ứng yêu cầu về thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (tức là khoảng 40 tiết/năm học).

Hệ thống kiến thức chương trình bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học được phân chia thành 45 module chuyên biệt cùng với đó là 45 chủ đề có mục đích cuối cùng là bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho giáo viên, đồng thời nâng cao hiệu quả giảng dạy trong trường Tiểu học. Mỗi giáo viên sẽ lựa chọn nội dung để viết bài thu hoạch báo cáo lại kết quả học tập và lấy đó để làm căn cứ xếp loại, đánh giá kết quả khoá bồi dưỡng.

2. Yêu cầu cần đạt:

Sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng, những yêu cầu mà học viên cần phải thực hiện được là:

– Học viên phải nhận diện được đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học; những trở ngại, khó khăn mà học sinh tiểu học thường gặp khi trong môi trường học đường.

– Lựa chọn, xây dựng, thực hiện chuyên đề về tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học.

+ Trong hoạt động dạy học và giáo dục, học viên phân tích được trường hợp thực tiễn về hỗ trợ, tư vấn học sinh tiểu học.

+ Kênh thông tin được thiết lập, thường xuyên cung cấp tài liệu trao đổi với phụ huynh học sinh tiểu học về hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường, diễn biến tâm lí và những vấn đề cần hỗ trợ, tư vấn, cho học sinh tiểu học.

+ Kế hoạch tự học được xây dựng và hỗ trợ các đồng nghiệp triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong dạy học và giáo dục.

3. Nội dung chính module 5 Tiểu học:

Module 5 bao gồm có 4 nội dung chính:

– Nội dung 1: Những vấn đề chung trong hoạt động dạy học và giáo dục về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học: trong hoạt động dạy học và giáo dục tư vấn, hỗ trợ học sinh; Những đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học; Những khó khăn của học sinh tiểu học gặp phải trong môi trường học đường; Trong hoạt động dạy học và giáo dục về nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ của học sinh tiểu học.

– Nội dung 2: Lựa chọn, xây dựng thực hiện chuyên đề về tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học đồng thời phân tích những trường hợp trong thực tiễn trong hoạt động giáo dục và dạy học.

– Nội dung 3: Kênh thông tin phối hợp với gia đình được thiết lập về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục.

– Nội dung 4: Kế hoạch tự học được xây dựng và hỗ trợ các đồng nghiệp triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong dạy học và giáo dục.

4. Cơ sở xây dựng module 5 Tiểu học:

Module 5 được xây dựng dựa trên cơ sở như sau:

+ Cơ sở pháp lí: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cơ sở GDPT; Điều lệ của trường tiểu học: Các yêu cầu, mục tiêu của chương trình GDPT 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với cấp Tiểu học.

+ Cơ sở khoa học: Phát triển tâm lí học, tâm lí học giáo dục,…

+ Cơ sở thực tiễn: Những khó khăn của học sinh gặp phải trong quá trình giao tiếp trong học tập, phát triển bản thân; những vấn đề trong hoạt động sư phạm giáo viên cần giải quyết.

+ Module 5 được xây dựng dành cho những giáo viên tiểu học cốt lõi, những người sẽ triển khai các hoạt động kế tiếp dành cho những giáo viên đại trà nhằm mục đích thực hiện Chương trình GDPT quốc gia 2018.

5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 5:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Module TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép

Năm học: …………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………….

1. Tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ ở lớp ghép một cách có hiệu quả:

1.1. Khái niệm

Dạy học theo nhóm nhỏ ở lớp ghép là hình thức tổ chức dạy học, trong đó giáo viên phân chia những học sinh ở trong nhóm có cùng một trình độ hay là phân chia học sinh trong lớp ghép ra thành những nhóm nhỏ bao gồm từ 4 – 6 em học sinh để cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập.

– Dạy học theo nhóm nhỏ ở lớp ghép là phương pháp dạy học, là mối quan hệ gắn kết, hợp tác và giúp đỡ giữa các thành viên ở trong nhóm với nhau nhằm mục đích giải quyết những nhiệm vụ học tập chung của cả nhóm.

Xem thêm bài viết hay:  Tham ô là gì? Phân biệt tham ô tài sản và tham nhũng tài sản?

Phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ, trong đó giáo viên sắp xếp phân chia học sinh ra thành các nhóm nhỏ dựa theo hướng tạo ra sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên trong nhóm với nhau, theo đó học sinh trong nhóm sẽ giúp đỡ, trao đổi và phối hợp cùng nhau làm việc mục đích là để hoàn thành nhiệm vụ học tập chung của cả nhóm.

Định nghĩa này còn nhấn mạnh một số điểm như sau:

– Ở đây dạy học theo nhóm được xem là một phương pháp dạy học.

– Những thành viên trong nhóm phải có mối liên hệ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và phối hợp cùng nhau. Nói một cách khác là những học sinh trong nhóm tồn tại tương tác “mặt đối mặt”.

– Các thành viên trong nhóm cùng nhau thực hiện giải quyết nhiệm vụ chung. Điều này phụ thuộc vào tính tích cực của các thành viên trong nhóm. Mỗi học sinh trong nhóm cần phải hiểu rằng họ không thể đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm cho người khác, hay dựa dẫm vào công việc của những thành viên khác trong nhóm. Trách nhiệm của mỗi cá nhân là then chốt để đảm bảo cho tất cả các học sinh trong nhóm mạnh lên thực sự trong quá trình học tập theo nhóm.

1.2. Thực trạng dạy học theo nhóm nhỏ ở lớp ghép:

* Ưu điểm:

Giáo viên sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ khá thường xuyên và phổ biến: Đây được coi là phương pháp dạy học hữu hiệu và là bước đầu làm cho bộ mặt phương pháp dạy học trong nhà trường phổ thông được thay đổi. Giáo viên đã ý thức được trong việc sử dụng phương pháp dạy học nhóm trong giờ học.

– Giáo viên đã nhận thức được những lợi ích của dạy học theo nhóm mang lại: phát huy tính chủ động, tích cực, tăng cường sự tham gia của các em học sinh, như: mọi học sinh đều được trình bày quan điểm, ý kiến của mình, học sinh tự tìm ra được kiến thức, nắm chắc bài học hơn, có hứng thú với việc học tập hơn… bên cạnh đó, kỹ năng xã hội cho học sinh cũng được phát triển, như: biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm, ý kiến của người khác, …; Còn đối với giáo viên thì dạy học theo nhóm giúp giáo viên khi ở trên lớp không còn phải nói nhiều nữa, nhưng việc chuẩn bị bài của giáo viên cần kỹ lưỡng hơn; hiểu biết được khả năng của học sinh hơn,….

– Bước đầu học sinh đã có những kỹ năng làm việc nhóm: Các em học sinh nhanh chóng gia nhập vào nhóm, bầu ra thư kí và nhóm trưởng; biết bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình và kết quả làm việc chung của nhóm cũng được trình bày một cách mạch lạc.

* Hạn chế:

– Giáo viên chưa thực hiện đầy đủ quy trình tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ: Điều này thể hiện ngay từ bước khi soạn giáo án thiết kế hoạt động nhóm. Giáo viên chủ yếu quan tâm đến quá trình chuẩn bị phiếu học tập cho nhóm và quan tâm đến kích cỡ làm việc của nhóm là bao nhiêu. Giáo viên cũng chủ yếu chú ý đến quá trình giao nhiệm vụ học tập dành cho nhóm, quan sát, theo dõi và đánh giá kết quả làm việc nhóm khi tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ học tập nhóm ở trên lớp học.

– Giáo viên chưa hiểu đúng mục đích, bản chất của dạy học theo nhóm nhỏ: Giáo viên chủ yếu hướng dẫn học sinh hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ học tập cụ thể mà nhóm học sinh cùng phối hợp với nhau thực hiện chứ vẫn chưa chú trọng đến việc giáo dục những kỹ năng xã hội quan trọng cho học sinh.

Bên cạnh đó, cũng do không hiểu hết những ích lợi XH mà dạy học nhóm mang lại, nên Trong thực tiễn khi triển khai dạy học nhóm vô hình chung giáo viên đã “hành chính hóa” thư kí và nhóm trưởng thường là những em học sinh có lực học khá giỏi, nhanh nhẹn hơn và như vậy những em học sinh khác không được hưởng những cơ hội lợi thế.

Giáo viên ít khi quan tâm đến việc các nhóm thảo luận xong để chốt lại những kiến thức quan trọng làm cho học sinh không biết quan điểm ý kiến như nào là phù hợp.

– Ở tất cả các môn học dạy học nhóm nhớt chưa được sử dụng đồng đều.

– Trong việc sử dụng những hình thức tiến hành và giao nhiệm vụ học tập cho nhóm còn đơn điệu.

1.3. Tiến trình dạy học theo nhóm nhỏ:

– Lập kế hoạch hoạt động cho nhóm:

Đây là bước đầu tiên, quan trọng cần được giáo viên chuẩn bị kỹ càng trước khi tiến hành việc dạy học theo nhóm nhỏ. Khi soạn giáo án giáo viên cần thiết kế các bước của hoạt động nhóm đầy đủ từ khâu xác định thời gian trong tiết học tiến hành dạy học nhóm, xác định nhiệm vụ học tập, hình thức làm việc theo nhóm, tổ chức thực hiện làm việc nhóm, phân công vai trò trong nhóm, kiểm tra lại và đánh giá kết quả.

– Xác định nội dung, mục tiêu cần đạt trong bài giảng dạy.

Mục tiêu dạy học là kỹ năng giao tiếp và làm việc tập thể được hình thành, đồng thời hình thành phương pháp cách thức tổ chức hoạt động trong một nhóm học tập. Hoặc những nhiệm vụ học tập đòi hỏi huy động vốn kinh nghiệm, hiểu biết của nhiều học sinh, hoặc tổ chức cho học sinh thảo luận, tranh luận về một vấn đề mà học sinh có nhiều cách hiểu khác nhau, đa dạng các quan điểm, ý kiến,…

– Xác định mục tiêu của họat động của nhóm: Gồm hai mục tiêu cơ bản đó là: mục tiêu của bài học và mục tiêu cụ thể trong hoạt động nhóm về sự phát triển kĩ năng xã hội . Tuy nhiên, cần lựa chọn một vài kĩ năng phù hợp, cần thiết với nội dung bài học và trình độ thực tế của học sinh.

Giáo viên cần có kế hoạch cho quá trình hình thành các kĩ năng làm việc nhóm của học sinh; có sự ưu tiên những kĩ năng nào ở học sinh được hình thành trước, kĩ năng nào được hình thành sau và có sự giám sát, theo dõi tiến bộ của mỗi học sinh nhằm điều chỉnh, bổ sung một cách nhanh chóng, kịp thời. Trên cơ sở đó, khi chuẩn bị dạy học theo nhóm giáo viên lựa chọn một hoặc hai kĩ năng cho một bài học.

Xem thêm bài viết hay:  Lễ cô Sáu Côn Đảo vào ngày nào? Nên xin gì? Cần những gì?

– Thiết kế những nhiệm vụ học tập cho họat động nhóm:

– Thiết kế những nhiệm vụ đòi hỏi sự hợp tác, phụ thuộc lẫn nhau.

– Tạo ra các nhiệm vụ phù hợp với khả năng và kĩ năng của học sinh.

– Phân công nhiệm vụ giữa các nhóm và các thành viên trong nhóm một cách công bằng..

– Đảm bảo trách nhiệm của mỗi cá nhân.

– Dự kiến cách thức cho điểm/đánh giá nhóm.

1.4. Trong giờ học tổ chức, thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm:

* Tổ chức, sắp xếp làm việc nhóm.

a, Sắp xếp nhóm làm việc:

Nhóm học tập phân chia phụ thuộc vào các yếu tố như: mục tiêu, nhiệm vụ; điều kiện; kĩ năng làm việc nhóm; mức độ quen biết giữa các học sinh trong lớp.

Một số cách hình thành nhóm học tập:

– Hình thành theo nhiệm vụ học tập.

– Hình thành theo quy tắc ngẫu nhiên.

– Phân chia nhóm theo bàn hoặc dùng đơn vị tổ của học sinh để làm thành nhóm.

– Một số người thích cho học sinh tự lựa chọn tuy nhiên điều này thích hợp đối với những lớp có số lượng học sinh ít, mà các em đã biết rõ về khả năng củanhau.

– Một số cách hình thành nhóm học tập khác: xếp học sinh theo giới tính, theo thói quen làm việc, theo khả năng của học sinh ở các môn học,…

b, Kích cỡ nhóm:

Phụ thuộc vào bài tập mà giáo viên giao. Nhóm đôi phù hợp với học sinh xem lại cách đánh dấu đúng sai trong môn Toán và cách đánh vần các chữ cái trong môn tiếng Việt. Làm việc theo cặp cũng giúp GV dễ điều khiển.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng khi thiết kế kích cỡ nhóm là nhóm phải huy động được mọi thành viên trong nhóm tham gia vào giải quyết nhiệm vụ chung nhóm và phải tạo ra được sự tương tác giữa các học sinh trong nhóm.

c, Bố trí vị trí ngồi cho học sinh làm việc nhóm:

Phải phù hợp với quy mô nhóm cũng như họat động nhóm. Việc bố trí vị trí ngồi phải đảm bảo cho học sinh thuận lợi di chuyển khi làm việc nhóm, đồng thời đảm bảo sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm.

Giao nhiệm vụ học tập và thời gian cho làm việc nhóm: Giáo viên cần hướng dẫn rất cụ thể, như:

– Nêu nhiệm vụ cho mỗi nhóm dưới dạng tình huống hay một câu hỏi.

– Nêu những kĩ năng xã hội yêu cầu học sinh tuân theo trong quá trình làm việc nhóm

– Nêu thời gian dành cho việc thảo luận nhóm.

– Yêu cầu các nhóm trình bày lại nhiệm vụ của nhóm mình để đảm bảo rằng là học sinh hiểu những gì.

– Trình bày cách thực hiện nhiệm vụ được giao.

* Hướng dẫn học sinh kĩ năng, phương pháp làm việc nhóm.

a, Hướng dẫn nhóm phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng thành viên: Trước hết các thành viên trong nhóm cùng nhau bầu ra thư ký và nhóm trưởng, một số vai trò khác nếu như cần thiết. Giáo viên cần giám sát, theo dõi, gợi ý để vị trí trong nhóm có sự luân phiên với nhau để từng thành viên đều được trải nghiệm vị trí lãnh đạo nhóm.

b, Hướng dẫn, theo dõi các kỹ năng làm việc nhóm của học sinh thông qua sự tương tác trực diện, đa chiều trong nhóm: Phải tạo ra các quan hệ giao tiếp trong nhóm, tranh luận, trao đổi trực tiếp giữa các thành viên với nhau khi giải quyết nhiệm vụ học tập cụ thể của nhóm. Có sự tương tác trực tiếp giữa các nhóm với nhau cũng thể hiện ở chỗ phải tạo ra những cuộc tranh luận, trao đổi giữa những quan điểm, ý kiến của các nhóm. Sau đó phải cùng thống nhất để đi đến một kết luận chung, trong đó có bảo lưu, xem xét những ý kiến trái ngược hợp lý.

Quan sát, kiểm soát họat động nhóm, gồm :

– Kiểm soát các nhóm và thành viên có đang nắm vững nhiệm vụ học tập không?

– Kiểm soát quá trình làm việc nhóm giữa các thành viên trong nhóm.

– Kiểm soát kết quả làm việc của các nhóm

* Đánh giá kết quả làm việc nhóm:

– Học sinh tự đánh giá kết quả công việc của nhóm: Giáo viên cần phải hướng dẫn các học sinh đánh giá cả hai khía cạnh: nhận thức và cách thức mà nhóm làm việc.

– Các nhóm học tập đánh giá kết quả làm việc nhóm của nhau: Từng nhóm cử một đại diện lên trình bày kết quả làm việc của nhóm. Sau đó, mỗi nhóm lại cử một đại diện lên nhận xét, kiểm tra kết quả chéo nhau.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm.

2. Học sinh học tập độc lập trong lớp ghép:

Dạy học theo nhóm nhỏ là một hình thức tổ chức học sinh hoạt động học tập độc lập. Hình thức tổ chức này có ý nghĩa quan trọng trong việc dạy học lớp ghép, nó không chỉ có khả năng giáo dục tốt đến học sinh mà giáo viên có điều kiện được làm việc trực tiếp với các NTĐ khác nhau hay những cá nhân trong lớp học. Vì vậy, giáo viên phải chuẩn bị để xây dựng dần dần cho các em học sinh trong lớp các kĩ năng làm việc nhóm từ khâu đơn giản đến phức tạp nhằm giúp cho học sinh có khả năng hoàn thành tốt công việc nhóm. Giáo viên cần phải chú ý khi sử dụng hình thức tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ không coi nó như giải pháp để cho giáo viên có thời gian để làm việc với NTĐ khác mà không quan tâm đến việc phát huy tác dụng của hoạt động nhóm đối với học sinh. Học tập độc lập là giai đoạn vô cùng quan trọng để cho học sinh chuyển những kiến thức, thông tin mà các em học sinh vừa được học vào trong mối quan hệ ở phía bên trong để nó trở thành tài sản trí tuệ của riêng bản thân Chính vì vậy, tổ chức hoạt động học tập độc lập của học sinh cần được tổ chức chu đáo, cẩn thận. Giáo viên cần chuẩn bị những bài tập, nhiệm vụ phù hợp và đáp ứng được các mức độ khả năng của học sinh nhằm duy trì hoạt động độc lập của các em. Bên cạnh đó, giáo viên cần chú ý đến các hình thức đánh giá, khen thưởng phù hợp để khuyến khích, động viên, kích thích các em học sinh hoàn thành nhiệm vụ được giao cho đến cuối cùng. Giáo viên cần xây dựng các trò chơi học tập, các câu đố vui, để kích thích khả năng tư duy suy nghĩ của học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Di chúc chung là gì? Phân chia thừa kế khi có di chúc chung?

3. Thực hành tổ chức học tập sinh động trong lớp ghép:

Tuỳ thuộc vào nội dung của bài học và những mục đích mà giáo dục đã đặt ra, thì lúc đó giáo viên sẽ tự mình lựa chọn những hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với lớp ghép nhất. Hình thức tổ chức dạy học chủ yếu là hình thức dạy học chung cả lớp. Đây cũng là một cách để chuyển tải những thông tin, kiến thức đến được một số lượng lớn người nghe cùng một lúc một cách hiệu quả. Và hình thức này cũng được sử dụng thường xuyên để giới thiệu những vấn đề chung trong nội dung chương trình hoặc để cho học sinh cùng thảo luận những đề tài có liên quan đến kiến thức hay kinh nghiệm. Hình thức này cũng thường được dùng khi mở đầu và kết thúc của mỗi tiết học hay mỗi buổi học hoặc trong quá trình dạy học phải đòi hỏi sự trình bày rõ ràng những thông tin chung cho học sinh của các NTĐ, chẳng hạn như hát, hay kể chuyện, đạo đức, thể dục,… Việc tổ chức dạy học lớp ghép chung như vậy sẽ giúp cho giáo viên giảm được số lượng giáo án phải soạn và có thời gian để tập trung vào việc điều khiển các hoạt động của học sinh trong giờ học hay buổi học. Ngoài ra khi dùng hình thức này để dạy học thì giao viên phải chú ý lựa chọn cũng như điều chỉnh nội dung để cho phù hợp với tất cả mọi đối tượng ở các NTĐ khác nhau. Khi dạy học trực tiếp, giáo viên có thể cung cấp hoặc trao đổi với học sinh những thông tin hay trình bày và giải thích những sự vật, hiện tượng, đồng thời cũng phải làm mẫu những thao tác. Giáo viên đưa ra các bài tập hoặc nhiệm vụ để cho học sinh làm việc nhóm nhằm duy trì hoạt động học tập nhóm của học sinh. Chất lượng khi giáo viên dạy học trực tiếp có liên quan với chất lượng quản lí học tập độc lập của học sinh. Việc giáo viên dạy học trực tiếp có hiệu quả nhất khi giáo viên trực tiếp thực hiện những tương tác với học sinh trong nhóm do đó học sinh thường tập trung để lắng nghe lời giảng vì vậy mà học sinh cũng tiếp thu bài nhanh hơn. Hiện nay đây là hình thức tổ chức dạy học phổ biến lớp ghép. Để thực hiện dạy học trực tiếp với tất cả các NTĐ trong một lớp ghép, thì giáo viên sẽ phải di chuyển liên tục để có thể dạy trực tiếp cho các nhóm, đặc biệt là những lớp ghép đầu cấp, vì lí do các em chưa quen làm việc độc lập cũng như chưa có khả năng tự quản. Giáo viên giao cho học sinh làm nhiệm vụ cá nhân hoặc theo nhóm và có thể hoàn thành trong khoảng thời gian giao viên đã dự tính để thực hiện dạy học trực tiếp ở NTĐ khác, đó chính là biện pháp để duy trì việc học tập độc lập của học sinh. Và bài tập này sẽ được thiết kế ở mức độ phù hợp với từng học sinh. Ngoài ra giáo viên cũng cần phải huy động mạng lưới tự quản và cán sự trong mỗi nhóm để các em phần nào có thể giúp cho giáo viên điều hành việc học tập của các học sinh khác trong nhóm hoặc hướng dẫn các bạn trong nhóm làm bài. Dạy học trực tiếp cho cá nhân học sinh là hình thức tổ chức dạy học giữa thầy và một trò và việc dạy học cá nhân là một hình thức dạy học đạt được hiệu quả cao nhất vì hình thức này đáp ứng được yêu cầu cũng như sự phát triển của cá nhân ở mức cao nhất. Nhưng không thể áp dụng cách dạy này cho tất cả học sinh trong lớp ghép, mà chỉ đối với những em đặc biệt, những em mà tiếp thu bài chậm hơn các bạn khác hoặc vì những lí do nào đó mà việc học bị ngắt quãng. Để có thể thực hiện dạy học trực tiếp cho cá nhân trong giờ học, GV cần có những biện pháp điều khiển thích hợp với hoạt động học tập của các HS và các nhóm HS khác: giao bài cho các em làm việc trong nhóm hay làm việc cá nhân. Ngoài ra giáo viên cần phải lưu ý rằng không thể kéo dài thời gian của việc dạy học trực tiếp cho cá nhân, bởi như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình học tập của số đông các em trong lớp.

 

…………., ngày……….tháng………năm……….

                                                                                                                         Người viết

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 5 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận