Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 44

Môi trường đang là vấn đề nhức nhối luôn được mọi người quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Để bảo vệ môi trường hiệu quả và triệt để cần có những phương pháp giáo dục trẻ nhỏ hiệu quả. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Giáo án Rèn luyện thường xuyên Module Tiểu học bài 44 với chủ đề trên.

1. Mẫu bài tập bồi dưỡng thường xuyên Module tiểu học 44:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG HỌC ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

SAU THU HOẠCH

LIÊN TỤC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Module TH44: Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các môn học ở tiểu học

Năm học: …………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

1.1. Xác định mục tiêu bài dạy theo hướng tích hợp bảo vệ môi trường:

– Mục tiêu dạy học bảo vệ môi trường ở trường tiểu học

– Nhận thức và hiểu biết lẫn nhau của học sinh tiểu học

Các thành phần môi trường đất, nước, không khí, ánh sáng, động thực vật và mối quan hệ của chúng với nhau

Mối quan hệ giữa con người và các bộ phận của môi trường.

Tình trạng ô nhiễm môi trường.

Biện pháp bảo vệ môi trường xung quanh: (nhà ở, lớp học, trường học, làng, bản, đường phố,…)

– Học sinh bước đầu có kỹ năng

Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường thân thiện với môi trường. từ môi trường, xanh – sạch – đẹp).

Sống chan hòa, gần gũi với thiên nhiên.

Sống tiết kiệm, trong sạch, chia sẻ và hợp tác.

Yêu thiên nhiên, gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước.

Thân thiện với môi trường.

Hãy chú ý đến môi trường xung quanh bạn.

1.2. Tầm quan trọng của giáo dục bảo vệ môi trường trong trường tiểu học:

– Tiểu học là bậc học nền tảng quan trọng, là điểm khởi đầu thiết yếu để rèn luyện các em trở thành những công dân tốt cho đất nước “điều gì (về nhân cách) không thể làm được ở bậc tiểu học?” Khó thực hiện ở các lớp sau.”

– Giáo dục môi trường nhằm nhận diện cho học sinh hiểu và hình thành, phát triển ở học sinh thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện với môi trường. Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, tình cảm, tính hướng thiện và hình thành thói quen bảo vệ môi trường, kỹ năng sống cho các em.

– Số lượng học sinh tiểu học rất đông, chiếm gần 10% dân số. Con số này sẽ được nhân lên nhiều lần trong tương lai nếu các em biết và thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong cộng đồng, trong tương lai sẽ có cả một thế hệ biết bảo vệ môi trường.

Xem thêm bài viết hay:  Nelson Mandela là ai? Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi?

– *** Thông qua việc tích hợp nội dung học tập với bảo vệ môi trường trong chương trình giáo dục, học sinh có được những kiến ​​thức, kỹ năng và phương pháp làm việc cụ thể:

Thông tin:

– Một số thông tin cơ bản về Khoa Môi trường.

– Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên và việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người

Kỹ năng:

– Có khả năng nhận biết những hành động gây tổn hại đến môi trường và có biện pháp, nhiệm vụ, đặc biệt là đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Thái độ:

– Giúp học sinh nhận thức đúng đắn về môi trường hiện nay để có cách ứng xử văn minh đúng đắn, nảy sinh tình yêu thiên nhiên, con người, hứng thú với các hoạt động bảo vệ môi trường.

Cách tốt nhất để đạt được mục tiêu và nội dung giáo dục môi trường ở trường tiểu học hiện nay là:

– Tích hợp ngay vào nội dung giáo dục môi trường thông qua các môn học.

– Đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào nội dung các hoạt động ngoại khóa của học sinh.

Hoạt động 1: Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ngoài giờ lên lớp.

Hoạt động 2: Đánh giá công tác dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Quan tâm đến môi trường địa phương, cải thiện môi trường địa phương trong thực tế, thiết kế và phát triển các hành vi thân thiện với môi trường.

Hiểu được tính cấp thiết, vai trò quan trọng và hiệu quả của giáo dục môi trường trong nhà trường và cộng đồng.

– Từng bước nghiên cứu lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào các hoạt động học tập và một số môn học: Việt Nam học, đạo đức, khoa học tự nhiên, địa lý, trách nhiệm xã hội, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật tạo hình… bảo vệ môi trường sống của các em và sự tồn tại của xã hội, c. đồng thời rèn luyện kỹ năng sống bền vững về mặt sinh thái, có khả năng ứng phó với các vấn đề môi trường, vấn đề trọng tâm của nền kinh tế và nhu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả gắn với nhu cầu sử dụng năng lượng. cần rèn luyện bản thân để đáp ứng những đòi hỏi mới của xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Chiếm hữu là gì? Quyền chiếm hữu theo Bộ luật Dân sự 2015?

– Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, thói quen bảo vệ môi trường, làm phong phú nội dung, hình thức phong trào tích cực noi gương xây dựng “Trường học thân thiện”

– Học sinh tích cực.

2. Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường trong trường tiểu học:

– Hoạt động 1: Xác định mục tiêu, nội dung bài dạy rèn luyện theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường.

– Hoạt động 2: Xây dựng giáo án rèn luyện theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường.

– Hoạt động 3: Thực hành soạn giáo án dạy học theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và dạy học tích hợp thực tế cho học sinh.

Học sinh hiểu và biết:

Các thành phần môi trường bao gồm đất, nước, không khí, ánh sáng, động thực vật và mối quan hệ giữa chúng.

Mối quan hệ giữa con người và các bộ phận của môi trường.

+ Ô nhiễm môi trường hiện nay và trong tương lai sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến cuộc sống của các em và gia đình?

+ Các biện pháp bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường xung quanh xanh – sạch – đẹp: (nhà ở, lớp học, trường học, thôn, làng, đường phố…)

– Học sinh có năng lực chính:

+ Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường theo độ tuổi (trồng, chăm sóc cây xanh, thiết kế môi trường xanh – sạch – đẹp).

Sống chan hòa, gần gũi với thiên nhiên.

+ Sống tiết kiệm, trong sạch, chia sẻ và hợp tác.

+ Yêu thiên nhiên, gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước.

+ Thân thiện với môi trường.

+ Chú ý đến môi trường xung quanh bạn.

3. Tầm quan trọng của giáo dục bảo vệ môi trường trong trường tiểu học:

– Tiểu học là cấp học đầu tiên, là điểm khởi đầu rất quan trọng để giáo dục trẻ trở thành những công dân tốt, điều mà (về nhân cách) ở tiểu học các cấp học sau này không thể làm được.

– Mục đích của giáo dục bảo vệ môi trường là làm cho trẻ hiểu, hình thành và xây dựng ở trẻ những hành vi, thói quen văn minh, lịch sự, thân thiện. và hình thành thói quen, kỹ năng sống bảo vệ môi trường ở trẻ

– Số lượng học sinh tiểu học rất đông, chiếm gần 10% dân số, con số đó sẽ tăng lên nếu các em biết và tuyên truyền bảo vệ môi trường đến cộng đồng, để cộng đồng tương lai có cả một thế hệ biết bảo vệ môi trường . bảo vệ môi trường, thông tin, kỹ năng và quy trình làm việc, đặc biệt là thông tin về:

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn về lòng dũng cảm ngắn gọn chọn lọc siêu hay

Một số thông tin cơ bản về khoa học môi trường.

+ Tình hình tài nguyên thiên nhiên và sự tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên của con người

– Kỹ năng:

+ Có khả năng nhận biết những hành động gây tổn hại đến môi trường và có biện pháp, nhiệm vụ, đặc biệt là đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

– Thái độ:

– Giúp học sinh nhận thức đúng đắn về môi trường hiện nay để có cách ứng xử hợp lý, hình thành tình yêu thiên nhiên, con người và các hoạt động bảo vệ môi trường.

– Biện pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu, nội dung giáo dục môi trường ở trường tiểu học hiện nay là:

+ Tổng hợp nội dung GDMT qua các môn học.

+ Đưa nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường vào các hoạt động.

+ Quan tâm đến môi trường địa phương, cải thiện môi trường địa phương trên thực tế, thiết kế và phát triển các hành vi thân thiện với môi trường.

+ Hiểu được tính cấp thiết, vai trò quan trọng và hiệu quả của giáo dục môi trường trong nhà trường và cộng đồng.

– Từng bước thực hiện dạy và học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào các hoạt động giáo dục và một số môn học: ngữ văn, đạo đức, khoa học tự nhiên, địa lý, tự nhiên và xã hội, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật tạo hình….

+ Rèn luyện ý thức trách nhiệm ở học sinh là đề cập đến sự tồn tại của môi trường sống và xã hội của các em phải đảm bảo, đồng thời tạo sự thân thiện với môi trường, rèn luyện năng lực phát huy thế mạnh để giải quyết vấn đề. giải quyết các vấn đề quan trọng về nhu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và bền vững liên quan đến đào tạo, yêu cầu nhân sự đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.

+ Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, thói quen bảo vệ môi trường, làm phong phú nội dung, hình thức phong trào “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 44 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận