Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 32

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module tiểu học số 32 nhằm giúp bạn đọc hiểu được tầm quan trọng của dạy học phân hóa.

1. Giáo án bồi dưỡng thường xuyên Module tiểu học 32 số 1:

1.1. Mục tiêu đào tạo:

Hiểu được tầm quan trọng của dạy học phân hóa ở cấp tiểu học.

– Nắm được phương pháp và cách thực hiện dạy học phân hóa.

-Phân tích các điều kiện thực hiện dạy học phân hóa ở tiểu học.

1.2. Mục tiêu giáo dục phổ thông và giáo dục tiểu học:

a) Mục tiêu giáo dục phổ thông:

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị hành trang cho học sinh tiếp tục học tập hoặc bước vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Mục tiêu giáo dục tiểu học:

Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để tiếp tục học lên trung học cơ sở.

Nền tảng nhân cách, kỹ năng sống, kỹ năng học tập cơ bản (nghe, nói, đọc, viết, tính toán) của học sinh được hình thành từ bậc tiểu học và được vận dụng trong suốt cuộc đời của mỗi người. Học sinh tiểu học được dạy từ những thói quen nhỏ nhất như cách cầm bút, cách viết, cách nói, cách đi đứng, cách ăn mặc, đến các kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học tập. Rèn luyện kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Tự học và sáng tạo. Như vậy, giáo dục tiểu học có giá trị căn bản, lâu dài và quyết định. Vì vậy, làm tốt phổ cập giáo dục trung học cơ sở là bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

1.3. Tầm quan trọng của dạy học phân hóa ở tiểu học:

Quá trình dạy học bao gồm hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ với nhau: hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. Cả hai hoạt động này đều được tiến hành nhằm đạt được mục tiêu giáo dục. Trong quá trình dạy học cần căn cứ vào nhu cầu, hứng thú, thói quen và năng lực của người học. Vì vậy, dạy học theo nhóm sẽ giúp tất cả học sinh học tập tích cực. Qua đó đạt chuẩn kiến ​​thức, kĩ năng của bài, đồng thời phát triển năng lực học tập của từng học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Liên kết gen là gì? Hoán vị gen là gì? Bài tập Sinh học lớp 12

Phương pháp dạy học phân hóa đối tượng trong một số môn học ở tiểu học.

Như chúng ta đã biết, đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học tập trung vào các định hướng cơ bản sau: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; hình thành và phát triển năng lực tự học của học sinh; bảo đảm phù hợp với đối tượng giáo dục và đặc điểm của vùng, miền; đảm bảo tầm nhìn;

2. Quan điểm dạy học phân hóa:

Giáo dục tiểu học được coi là cấp học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản sau này khi đến trường. lên các bậc học cao hơn. Nền tảng nhân cách, kỹ năng sống, kỹ năng học tập cơ bản (nghe, nói, đọc, viết, tính toán) của học sinh được hình thành từ bậc tiểu học và được vận dụng trong suốt cuộc đời của mỗi người. Học sinh tiểu học được dạy từ những thói quen nhỏ nhất như cách cầm bút, cách viết, cách đi đứng, cách ăn mặc cho đến các kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học tập và khả năng tự học, ham học hỏi, sáng tạo. Như vậy, giáo dục tiểu học có giá trị căn bản, lâu dài và quyết định. Vì vậy, làm tốt phổ cập giáo dục trung học cơ sở là bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Quá trình dạy học bao gồm hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ với nhau: hoạt động dạy của giáo viên (GV) và hoạt động học của học sinh (HS). Cả hai hoạt động này đều được tiến hành nhằm đạt được mục tiêu giáo dục. Trong quá trình dạy học cần căn cứ vào nhu cầu, hứng thú, thói quen và năng lực của người học. Vì vậy, dạy học theo nhóm (chia nhóm) sẽ giúp mọi đối tượng học sinh học tập tích cực. Qua đó đạt chuẩn kiến ​​thức, kĩ năng của bài, đồng thời phát triển năng lực học tập của từng học sinh.

Đặc thù của dạy học phân hóa là dạy học phải phù hợp với các đối tượng: Học sinh khá, giỏi phải dạy sao cho các em hứng thú, say mê học tập. Đối với học sinh trung bình, động viên các em vươn lên. Đối với học sinh yếu, kém cần bù đắp kiến ​​thức hổng để tiếp thu kiến ​​thức cơ bản. Như vậy, dạy học phân hoá xuyên suốt và chi phối mọi phương pháp dạy học. Chẳng hạn, khi giáo viên áp dụng các biện pháp đọc sáng tạo trên lớp thì phải phân biệt học sinh áp dụng từng biện pháp – đọc ở mức độ khác nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Nghĩa vụ công an là gì? Điều kiện tiêu chuẩn đi nghĩa vụ công an?

Dạy học phân hóa (DHPH) là phương pháp dạy học có tính đến sự khác biệt của người học (cá nhân) hoặc nhóm người học. Ở tiểu học, việc dạy học thường thể hiện ở việc lấy chuẩn kiến ​​thức, kĩ năng làm nền tảng cơ bản. Bên cạnh kế hoạch dạy học, thường xuyên phải phân hóa để có kế hoạch dạy học phù hợp, đưa học sinh yếu kém lên chuẩn và giúp học sinh đạt khá, giỏi, khá phát triển lên trình độ cao hơn. Quá trình dạy và học ở tiểu học thường diễn ra như sau: Đánh giá, xếp loại theo năng lực và mức độ tiếp thu của học sinh. Xây dựng kế hoạch, nội dung và lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học phù hợp với từng nhóm đối tượng hoặc từng đối tượng đặc biệt. Tổ chức thực hiện. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh, hoàn thiện.

Phân biệt là hoạt động phân loại, tách biệt các đối tượng để từ đó tổ chức, vận dụng các nội dung, phương pháp, hình thức đối với đối tượng đó nhằm đạt được hiệu quả.

Dạy học phân hóa là việc giáo viên tổ chức dạy học theo đối tượng, nhằm đảm bảo yêu cầu giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, nhịp độ, năng lực, nhu cầu và hứng thú của học sinh. Trên cơ sở đó, giáo viên có thể phát huy tối đa tiềm năng vốn có của mỗi học sinh.

Dạy học phân hóa là phương pháp dạy học dựa trên sự nhận thức của giáo viên về nhu cầu, hứng thú và cách học của từng cá nhân người học, khác với dạy học đại trà với nội dung và phương pháp dạy học áp dụng cho đối tượng học sinh. đối tượng sinh viên. Các dấu hiệu cơ bản của dạy học phân hóa là: Quan tâm có hệ thống đối với người học có nhu cầu đặc biệt; điều chỉnh nội dung kiến ​​thức đáp ứng năng lực, kinh nghiệm và hứng thú của người học. Tổ chức đa dạng các phương pháp dạy học, tập trung vào các đối tượng cụ thể, cá nhân hóa người học để giúp học viên đạt được mục tiêu. Khuyến khích người học thể hiện sự hiểu biết của họ theo những cách có ý nghĩa. Tôn trọng sự đa dạng trí tuệ trong môi trường học tập dựa trên nhu cầu và khả năng của người học.

Xem thêm bài viết hay:  Chỉ số IP là gì? Các cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước?

3. Phân loại dạy học phân hóa:

Phân hóa bên trong (hay còn gọi là phân hóa vi mô) là phương pháp dạy học chú ý đến đối tượng riêng biệt, cá thể hóa người học trong lớp, phù hợp với từng đối tượng nhằm tăng hiệu quả dạy học phân hóa trung học. phụ thuộc chủ yếu vào khả năng và phương pháp của giáo viên.

Phân hóa bên ngoài (còn gọi là phân hóa vĩ mô) là cách tổ chức dạy học theo các chương trình khác nhau cho các nhóm người học khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu, hứng thú và năng lực của từng nhóm người học. Kết quả phân hóa bên ngoài phụ thuộc chủ yếu vào việc thiết kế nội dung chương trình các môn học.

Phân hóa nội bộ được coi trọng ở tất cả các cấp học; Từng bước phân hóa bên ngoài được thực hiện ở tất cả các cấp học của trường phổ thông, nhất là ở những lớp cuối cấp trung học phổ thông.

Có nhiều hình thức tổ chức dạy học phân hóa bên ngoài khác nhau nhưng chủ yếu là hai hình thức sau:

Tổ chức dạy học theo hướng phân hóa: Mỗi bộ phận được xác định theo một nhóm đối tượng phù hợp với nhóm ngành, nghề xã hội. Học sinh chọn ban căn cứ vào năng lực, nguyện vọng của bản thân và điều kiện thực tế của từng trường. Dạy học phân hóa có thể thực hiện theo hướng tổ chức học theo nhóm cùng trình độ (khá – giỏi – trung bình – yếu), hoặc học theo câu lạc bộ theo năng khiếu bộ môn… Trên phạm vi toàn quốc, việc tổ chức dạy học theo hướng nhóm “tự nhiên”, “xã hội” và “cơ bản” là một hình thức phân chia vĩ mô.

Tổ chức dạy học phân hóa theo hướng tự chọn: Học sinh chỉ học một số môn học và hoạt động chung, còn lại tự chọn môn học, chủ đề giáo dục phù hợp với nguyện vọng, sở trường của mình. mọi người cùng học. Số lượng môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc cũng như số lượng môn học, chủ đề tự chọn thường gắn với đặc điểm môi trường kinh tế – xã hội cụ thể của từng địa phương/quốc gia.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 32 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận