Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 30

Báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm Trường tiểu học ở Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Đây là một bài viết về Giáo án bồi dưỡng thường xuyên Module Tiểu học 30

1. Giáo án bồi dưỡng thường xuyên Module tiểu học 30:

Module TH30: Hướng dẫn triển khai nghiên cứu sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế Việt Nam

2. Mẫu báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo chuẩn quốc tế:

 1. Giới thiệu: Phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và tầm quan trọng của nghiên cứu. Nó cũng nên bao gồm một tuyên bố về mục đích của nghiên cứu và bất kỳ thông tin cơ bản có liên quan.
 2. Đánh giá tài liệu: Phần này cung cấp một đánh giá phê bình về tài liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Nó sẽ cung cấp một bản tóm tắt các nghiên cứu quan trọng và có liên quan nhất về chủ đề này và xác định bất kỳ lỗ hổng hoặc sự không nhất quán nào trong tài liệu hiện có.
 3. Phương pháp luận: Phần này mô tả chi tiết thiết kế nghiên cứu, đối tượng tham gia, chiến lược lấy mẫu, phương pháp thu thập dữ liệu và kỹ thuật phân tích dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu.
 4. Kết quả: Phần này trình bày kết quả nghiên cứu một cách rõ ràng và ngắn gọn, bao gồm cả phân tích thống kê, bảng và biểu đồ nếu cần.
 5. Thảo luận: Phần này giải thích những phát hiện của nghiên cứu và liên hệ chúng với các câu hỏi nghiên cứu và tài liệu hiện có. Nó cũng nên thảo luận về ý nghĩa của những phát hiện cho nghiên cứu và thực hành trong tương lai.
 6. Kết luận: Phần này cung cấp một bản tóm tắt các phát hiện chính của nghiên cứu và tầm quan trọng của chúng. Nó cũng nên làm nổi bật bất kỳ hạn chế nào của nghiên cứu và đề xuất các con đường cho nghiên cứu trong tương lai.
 7. Tài liệu tham khảo: Phần này liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong báo cáo.

3. Ý nghĩa của việc viết báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo chuẩn mực quốc tế:

Viết báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo chuẩn mực quốc tế là những hướng dẫn và nguyên tắc được các tổ chức quốc tế, các học viện quốc tế đặt ra cho việc thực hiện và báo cáo nghiên cứu sư phạm. Các tiêu chuẩn này đảm bảo rằng nghiên cứu được tiến hành nghiêm ngặt và có đạo đức, đồng thời đảm bảo rằng các báo cáo nghiên cứu là chính xác, minh bạch và có thể truy cập được đối với các nhà nghiên cứu và học viên khác. trong lĩnh vực này.

Xem thêm bài viết hay:  Tử hình là gì? Hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam?

Mục đích của việc viết báo cáo nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế là để thúc đẩy nghiên cứu chất lượng cao và tạo điều kiện phổ biến kết quả nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và nhà hoạch định chính sách khác. Các tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo nghiên cứu có thể bao gồm hướng dẫn thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, cân nhắc về đạo đức và định dạng báo cáo.

Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khi viết báo cáo nghiên cứu có thể nâng cao độ tin cậy và tác động của nghiên cứu, đồng thời có thể giúp đảm bảo rằng nghiên cứu được phổ biến và áp dụng rộng rãi trong thực tiễn giáo dục. tình dục. Ngoài ra, việc tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế có thể giúp đảm bảo rằng nghiên cứu có thể nhân rộng và các phát hiện có thể được xác nhận bởi các nhà nghiên cứu khác.

Một số tổ chức quốc tế đưa ra các hướng dẫn và tiêu chuẩn cho các báo cáo nghiên cứu về khoa học sư phạm bao gồm Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Hoa Kỳ (AERA), Hiệp hội Nghiên cứu về Học tập và Giảng dạy Châu Âu. Châu Âu (EARLI) và Hiệp hội Công nghệ Giáo dục Quốc tế (ISTE), trong số những tổ chức khác.

4. Thuận lợi và khó khăn khi viết báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo chuẩn quốc tế:

Ưu điểm của viết báo cáo nghiên cứu sư phạm ứng dụng theo chuẩn quốc tế bao gồm:

 1. Độ tin cậy: Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế có thể nâng cao độ tin cậy và tính chặt chẽ của nghiên cứu, tăng sự tin tưởng của các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và nhà hoạch định chính sách vào kết quả nghiên cứu.
 2. Chất lượng: Các tiêu chuẩn quốc tế cung cấp hướng dẫn cho nghiên cứu chất lượng cao, đảm bảo rằng nghiên cứu được thực hiện bằng các phương pháp hợp lý và thực hành đạo đức.
 3. Khả năng nhân rộng: Việc tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế có thể giúp đảm bảo rằng nghiên cứu có thể nhân rộng, cho phép các nhà nghiên cứu khác xác nhận các phát hiện và góp phần thúc đẩy lĩnh vực này.
 4. Khả năng tiếp cận: Các định dạng và hướng dẫn báo cáo được tiêu chuẩn hóa có thể giúp nghiên cứu dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng hơn, tăng tác động của nghiên cứu và thúc đẩy việc sử dụng các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn giáo dục.
 5. Hợp tác: Các tiêu chuẩn quốc tế có thể tạo điều kiện hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và các học viên ở các quốc gia và khu vực khác nhau, thúc đẩy việc chia sẻ kiến ​​thức và chuyên môn.
Xem thêm bài viết hay:  Lãi suất cố định là gì? Lãi suất cố định và lãi suất thả nổi?

Nhược điểm của việc viết báo cáo nghiên cứu sư phạm ứng dụng theo chuẩn quốc tế bao gồm:

 1. Hạn chế: Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế có thể hạn chế khả năng sáng tạo và tính linh hoạt của nhà nghiên cứu trong việc tiến hành nghiên cứu và báo cáo kết quả.
 2. Thời gian và nguồn lực: Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế có thể cần thêm thời gian và nguồn lực để đảm bảo rằng nghiên cứu được tiến hành và báo cáo theo hướng dẫn.
 3. Xu hướng văn hóa: Các tiêu chuẩn quốc tế có thể phản ánh xu hướng văn hóa có thể không áp dụng được cho mọi bối cảnh hoặc dân số, điều này có thể hạn chế mức độ liên quan và khả năng áp dụng của kết quả. kết quả nghiên cứu.
 4. Tính phức tạp: Các tiêu chuẩn quốc tế có thể phức tạp và khó tuân theo, điều này có thể tạo ra rào cản gia nhập đối với các nhà nghiên cứu không quen thuộc với các hướng dẫn.
 5. Các ràng buộc: Các tiêu chuẩn quốc tế có thể áp đặt các ràng buộc đối với loại hình nghiên cứu có thể được tiến hành, hạn chế phạm vi và khả năng ứng dụng của các kết quả nghiên cứu.

Nhìn chung, những ưu điểm của việc viết báo cáo nghiên cứu sư phạm ứng dụng theo tiêu chuẩn quốc tế vượt xa những nhược điểm, vì tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế có thể cải thiện độ tin cậy, chất lượng và khả năng tiếp cận. của nghiên cứu, cuối cùng thúc đẩy việc sử dụng các kết quả nghiên cứu để cải thiện thực hành giáo dục.

5. Các bước thiết kế báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:

Thiết kế một báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tiêu chuẩn quốc tế là một quá trình phức tạp bao gồm nhiều bước. Sau đây là khái quát cơ bản về các bước thiết kế một báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo chuẩn quốc tế:

 1. Xác định vấn đề nghiên cứu: Bước đầu tiên khi thiết kế báo cáo nghiên cứu sư phạm ứng dụng là xác định vấn đề nghiên cứu. Điều này liên quan đến việc xác định một câu hỏi hoặc giả thuyết nghiên cứu vừa phù hợp vừa quan trọng đối với lĩnh vực sư phạm.
 2. Tiến hành đánh giá tài liệu: Bước tiếp theo là tiến hành đánh giá tài liệu kỹ lưỡng về các nghiên cứu hiện có về chủ đề này. Điều này liên quan đến việc xác định các khái niệm, lý thuyết và phương pháp chính đã được sử dụng trong nghiên cứu trước đây về chủ đề này.
 3. Thiết kế nghiên cứu: Sau khi hoàn thành vấn đề nghiên cứu và tổng quan tài liệu, bước tiếp theo là thiết kế nghiên cứu. Điều này liên quan đến việc lựa chọn thiết kế nghiên cứu, người tham gia, phương pháp thu thập dữ liệu và kỹ thuật phân tích dữ liệu phù hợp với câu hỏi nghiên cứu.
 4. Thu thập và phân tích dữ liệu: Bước tiếp theo là thu thập và phân tích dữ liệu. Điều này liên quan đến việc tiến hành nghiên cứu và thu thập dữ liệu từ những người tham gia bằng các phương pháp thu thập dữ liệu đã chọn. Dữ liệu sau đó được phân tích bằng các kỹ thuật phân tích dữ liệu thích hợp.
 5. Giải thích kết quả: Một khi dữ liệu đã được phân tích, kết quả cần được giải thích. Điều này liên quan đến việc so sánh kết quả với câu hỏi nghiên cứu và các giả thuyết và rút ra kết luận về những phát hiện.
 6. Viết báo cáo nghiên cứu: Bước cuối cùng là viết báo cáo nghiên cứu. Điều này liên quan đến việc tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo nghiên cứu khoa học và bao gồm phần giới thiệu, đánh giá tài liệu, phương pháp luận, kết quả, thảo luận và kết luận. Báo cáo cũng nên bao gồm một danh sách tài liệu tham khảo ghi lại tất cả các nguồn được trích dẫn trong báo cáo.
Xem thêm bài viết hay:  Nhận thức cảm tính là gì? Nhận thức lý tính là gì? Các hình thức?

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 30 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận