Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 27

Để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học ở các trường THCS hiện nay, việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là rất cần thiết. Hãy cùng chúng tôi khám phá nội dung này trong phần bồi dưỡng thường xuyên Module Tiểu học bài 27.

1. Bài tập bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học (45MODULE):

Module 1: Một số vấn đề về dạy học tâm lý ở trường tiểu học

Học phần 2: Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Mô đun 3: Đặc điểm tâm lý học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh năng khiếu

Mô-đun 4: Môi trường giảng dạy lớp học hỗn hợp

Mô đun 5: Tổ chức học tập cho học sinh lớp ghép

Mô-đun 6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

Module 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện

Mô đun 8: Thư viện trường học thân thiện

Module 9: Hướng dẫn, tư vấn học sinh tiểu học

Mô đun 10: Giáo dục hòa nhập trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói

Mô đun 11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về học tập và vận động

Module 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp nội dung giáo dục ở Tiểu học

Module 13: Kỹ năng soạn giáo án theo hướng dạy học tích cực

Module 14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực

Module 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học

Module 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học

Module 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở Tiểu học

Mô đun 18: Lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị dạy học ở tiểu học

Mô đun 19: Tự làm đồ dùng dạy học ở Tiểu học

Mô-đun 20: Kiến thức và kỹ năng máy tính cơ bản

Module 21: Ứng dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint trong dạy học

Module 22: Sử dụng phần mềm giáo dục trong dạy học ở tiểu học

Học phần 23: Internet – Tìm kiếm và khai thác thông tin

Module 24: Đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học

Module 25: Kỹ thuật hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module 26: Dạng bài tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Mô đun 27: Kiểm tra đánh giá thể chất

Module 28: Kiểm tra, đánh giá môn học bằng điểm số

Mô đun 29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Module 30: Hướng dẫn triển khai nghiên cứu sư phạm ứng dụng ở trường tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

Mô đun 31: Tổ chức dạy học cả ngày

Module 32: Dạy học phân hóa ở tiểu học

Module 33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học

Mô đun 34: Hoạt động trong lớp ở tiểu học

Module 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

Module 36: Giải pháp sư phạm trong bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm

Module 37: Những vấn đề chung về tổ chức HĐGD NGLL ở trường tiểu học

Module 38: Nội dung và hình thức tổ chức HĐGD NGLL ở Tiểu học

Module 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học

Module 40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học

Module 41: Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục

Module 42: Thực tiễn giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học

Xem thêm bài viết hay:  Metaverse là gì? Tìm hiểu về siêu vũ trụ ảo Metaverse?

Module 43: Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các môn học ở Tiểu học

Module 44: Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các môn học ở Tiểu học

Module 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện với trẻ em

2. Một số bước đánh giá hiệu quả bình luận:

Một số bước đánh giá hiệu quả bình luận:

– Giảm số lần nhận xét/học sinh/năm học và số lượng minh chứng cho mỗi nhận xét để giảm bớt khó khăn cho giáo viên trong việc đánh giá nhận xét.

– Giảm mức độ yêu cầu của một số điểm và bằng chứng để khuyến khích tất cả học sinh đều đạt tức là đạt được mục tiêu giáo dục của môn học.

– Sắp xếp các ý kiến, dẫn chứng cho phù hợp với dàn bài.

Đưa ra một số nhận xét và ví dụ ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể hơn.

Trong tương lai, việc xây dựng các tiêu chí đánh giá (điểm số) dựa trên các kỹ năng cần thiết của sinh viên cũng phải được xem xét:

– Thiết kế các công cụ hỗ trợ đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua nhận xét: Cần thiết kế các công cụ đánh giá hiệu quả, hỗ trợ sự tham gia của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên. các lực lượng giáo dục khác tham gia đánh giá.

– Xây dựng các văn bản hướng dẫn việc thu thập chứng cứ cụ thể đối với từng đối tượng, lĩnh vực tài sản.

– Tăng cường đào tạo giáo viên và quản lý về đánh giá dựa trên phản hồi.

– Phối hợp các lực lượng giáo dục và phối hợp các bộ môn để thực hiện đánh giá.

– Phân phối và phân phối xếp hạng bằng cách sử dụng nhận xét.

– Quản trị viên phê duyệt tất cả các xếp hạng có nhận xét.

3. Mẫu Giáo án Rèn luyện thường xuyên cấp Tiểu học mới nhất:

– Họ và tên:……………………………..

Số nhịp:……………

– Dạy lớp: ……………………………………………………

– Đơn vị: Trường Tiểu học…………..

MẪU TRÁCH NHIỆM LIÊN TỤC

Mô đun TH27: Kiểm tra đánh giá thể chất

NĂM HỌC 20.. – 20..

Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học với khái niệm và cách giải thích đánh giá kết quả học tập của học sinh:

Đánh giá kết quả học tập của học sinh là việc thu thập, phân tích, xử lý thông tin về kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ của học sinh liên quan đến một quá trình học tập (hoặc hoạt động chủ đề…) mục tiêu đề xuất các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu của chủ đề (hoặc hoạt động đó).

3.1. Đánh giá theo nhận xét:

Xếp hạng đánh giá là gì? Giáo viên phân tích hoặc đưa ra đánh giá về học tập và hành vi của học sinh bằng cách sử dụng các quan sát rút ra từ việc quan sát hành vi hoặc sản phẩm học tập của học sinh theo các tiêu chí (tiêu chí) đã thiết lập. đưa cho. Đánh giá nhận xét là hình thức đánh giá dựa trên nhận xét của giáo viên về thành tích và chất lượng học tập của học sinh theo các tiêu chí đã định sẵn.

a) Căn cứ vào tiêu chí đã lập: có 2 loại

– Dựa trên các tiêu chí học tập như kiến ​​thức, kĩ năng, thái độ của HS, phải hiểu rằng nhận xét của HS này có xu hướng phân biệt HS đó với HS khác.

– Dựa trên các bài kiểm tra trắc nghiệm tiêu chuẩn, nhận xét của học sinh này có thể giống với nhận xét của học sinh khác.

Xem thêm bài viết hay:  Đặc điểm chung của vùng biển nước ta? Gồm các bộ phận nào?

b) Căn cứ vào tính chất của nhận xét, ta có nhận xét cụ thể liên quan đến nhân hoá và nhận xét chung.

c) Tác dụng của lời nhận xét đối với học sinh: khuyến khích, hướng dẫn học sinh điều chỉnh việc học.

Đặc biệt:

– Hãy thực tế; Hãy kịp thời và trực tiếp, đừng thẳng thừng và chia sẻ ý kiến ​​hoặc cảm xúc của bạn thay vì phán xét có căn cứ.

Phải nhạy cảm với những mối quan tâm, mục tiêu hoặc nỗ lực của học sinh; Không nên mặc định học sinh là sai hay dở mà nên cố gắng nhận thức mục đích hành động của mình.

– Khuyến khích họ làm những việc có bằng chứng cụ thể

– Hướng dẫn các em sửa chữa những chỗ chưa làm được và cách làm tốt hơn trong các nhiệm vụ học tập tiếp theo.

3.2. Làm thế nào để tôi nhận được đánh giá tốt?

– Trong trường hợp nội dung quan sát hẹp, giáo viên phải thường xuyên tham khảo các tiêu chí đã được thiết lập (đã được chứng minh).

– Xây dựng hướng dẫn đánh giá nếu kết quả của nó được sử dụng chính thức để đánh giá điểm của học sinh.

– Theo dõi, ghi chép các hiện tượng hành vi của trẻ theo tiêu chí đã đề ra.

– Thu thập đầy đủ các thông tin liên quan, tránh sai lệch.

– Trước khi bạn viết bình luận, hãy suy nghĩ:

Bằng chứng thu thập được có liên quan không?

Bằng chứng thu thập được có đủ để học sinh bình luận không?

Có những yếu tố nào khác ngoài kiểm tra hoặc thực hành có thể ảnh hưởng đến thành tích của học sinh không?

Khi góp ý phải nêu rõ lý do góp ý.

Tiêu chí là những biểu hiện bằng lời nói mà ở một mức độ nào đó phản ánh thành tích của học sinh. Chúng được sử dụng làm điểm chuẩn khi đánh giá thông tin thu được. Ở tiểu học, tiêu chí chính để cho điểm các môn học có nhận xét là hệ thống “bảng ghi”, “bằng chứng” cho từng môn học, được ghi chi tiết trong “Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá”. “. một học sinh

Quan niệm về hình thức đánh giá: đánh giá kết quả học tập các môn Đạo đức, TNXH, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công, Thể dục cần quan niệm như sau: Đánh giá là để đánh thức tiềm năng của HS, không phải để so sánh các cá nhân. học sinh; Đánh giá phải thận trọng, không tạo áp lực cho học sinh, tránh tự ti, mất hứng thú học tập. Đánh giá tập trung vào cả quá trình và đánh giá cá nhân. Theo quan niệm trên, đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét về đạo đức, tài nguyên và xã hội, âm nhạc, mỹ thuật, thủ công, thể thao ở lớp 1, 2, 3 là phù hợp. Tuy nhiên, cần cải tiến để việc thực hiện đánh giá phản hồi không phức tạp, khó thực hiện như hiện nay và đảm bảo đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập của học sinh.

Đánh giá bài có nhận xét Đặc biệt: theo quan niệm trên, đánh giá là đánh giá đúng năng lực học tập của HS, không so sánh từng HS nên điểm của bài có nhận xét đánh giá chỉ ở 2 mức: Điểm hoàn thành (A). ) và Chưa hoàn thành (B). Những học sinh đạt 100% số ý kiến ​​nhận xét mỗi học kỳ hoặc năm học và thể hiện rõ năng lực học tập bộ môn sẽ được giáo viên duyệt (A*) cho nhà trường xây dựng chương trình giảng dạy.

Xem thêm bài viết hay:  Đặc phái viên là gì? Điều chưa biết về đặc phái viên Tổng thống?

Khi đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong một khoa vào cuối học kỳ hoặc cuối năm, giáo viên sử dụng các tiêu chí sau ngoài sinh viên tốt nghiệp (không đạt hoặc không hoàn thành)

Giáo viên dựa trên hồ sơ cụ thể thu được trong suốt cả năm và thường khái quát hóa hành vi của học sinh thành những đánh giá tổng thể về đặc điểm và khả năng của học sinh.

3.3. Nhận xét về thực trạng đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học một số môn học:

Đối tượng đánh giá có nhận xét là:

a) Ở lớp 1, 2, 3: đạo đức, tự nhiên và xã hội, âm nhạc, mỹ thuật, thủ công, thể dục;

b) Lớp 4, 5: đạo đức, âm nhạc, mỹ thuật, kỹ thuật, thể dục thể thao.

Kết quả học tập của học sinh không ghi vào vở mà ghi theo chu trình nội dung của từng môn học:

a) Nhận xét được ghi lại trong quá trình học sinh học các bài tập, hoạt động bằng cách thu thập chứng cứ;

b) Nội dung và số lần nhận xét của từng bộ phận trong từng học kỳ và cả năm học được ghi cụ thể vào sổ theo dõi kết quả kiểm tra đánh giá học sinh.

– Kiểm tra các điều kiện tiên quyết để đảm bảo đánh giá nhận xét:

Điều chỉnh nhận xét và bằng chứng cho các đặc điểm của đối tượng để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng.

Đào tạo chuyên sâu về tầm quan trọng của đánh giá phản biện, đặc biệt trong việc thu thập bằng chứng cho từng chủ đề, vì mỗi chủ đề có đặc thù riêng.

Xây dựng công cụ hỗ trợ giáo viên ghi nhận kết quả học tập của học sinh. Phối hợp với lực lượng đào tạo trong quá trình đánh giá thông qua nhận xét.

Cân nhắc chia mức độ khi cho điểm, đánh giá sinh hoạt chuyên đề Ngoài việc đề ra mức độ, cần đặc biệt ghi nhận xét về kết quả học tập của học sinh.

– Lưu ý về Quản lý Đánh giá: Nhìn chung, sự lãnh đạo của các quản lý K-12 đã không bắt kịp với phương pháp đánh giá mới này.

Mẫu đơn đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 1, 2, 3:

– Về phiếu đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 1, 2, 3

Đánh giá học lực kết hợp với chấm điểm cá nhân: với quan niệm trên, đánh giá là đánh thức tiềm năng học tập của HS, không so sánh cá nhân HS nên điểm môn học được cho điểm bằng nhận xét, chỉ ở hai mức: Hoàn thành (A) và Chưa hoàn thành (B). Những học sinh đạt 100% số ý kiến ​​nhận xét mỗi học kỳ hoặc năm học và thể hiện rõ năng lực học tập bộ môn sẽ được giáo viên duyệt (A*) cho nhà trường xây dựng chương trình giảng dạy.

Ngoài ra, khi đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ, cuối năm, giáo viên không chỉ căn cứ vào thành tích của học sinh (đạt hay không đạt) mà còn căn cứ vào hồ sơ thu được. trong quá trình học tập. chắc chắn . một năm và để khái quát hóa các mẫu hành vi mà học sinh thường báo cáo thành các đánh giá chung về đặc điểm và khả năng của học sinh.

……….., ngày….

Dấu hiệu

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 27 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận