Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 25

Bài tập bồi dưỡng thường xuyên module TH25 tiểu học là bài tập bồi dưỡng thường xuyên module TH25 nói về các kỹ thuật bổ trợ trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết chi tiết.

1. Thời lượng của chương trình đào tạo giáo viên như thế nào?

Theo quy định về bồi dưỡng thường xuyên, mỗi giáo viên khi hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên phải đảm bảo thời lượng như sau:

Chương trình đào tạo 01: Khoảng 01 tuần/năm học, tức khoảng 40 tiết/năm học. Nhìn chung, giáo viên dạy chương trình này phải trau dồi kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đứng lớp ở trường phổ thông.

Chương trình bồi dưỡng 02: Thời lượng khoảng 01 tuần/năm học hoặc khoảng 40 giờ/năm học, trong chương trình này giáo viên phải trau dồi kiến ​​thức và kỹ năng chuyên biệt đáp ứng nhiệm vụ phát triển giáo dục chung trong từng năm học. thời gian của mỗi nơi.

Chương trình bồi dưỡng 03: Khoảng 01 tuần/năm học hoặc khoảng 40 giờ/năm học, nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Lưu ý: Trong quá trình công tác và rèn luyện, mỗi giáo viên tự chọn những chuyên đề phải bồi dưỡng hàng năm nhưng nhất thiết phải vào một thời điểm nhất định theo nhu cầu phát triển phẩm chất và chuyên môn của trẻ. Mọi người. Triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ sư phạm cơ sở giáo dục phổ thông, gồm 03 chương trình bồi dưỡng quy định tại mục III của chương trình này.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ dạy học của địa phương và kế hoạch từng năm học, các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng của CTĐT 01 và CTĐT 02 cho phù hợp, nhưng không được thay đổi thời lượng của CTĐT. thay đổi thời lượng chương trình bồi dưỡng thành 3 tiết đối với mỗi giáo viên THPT (đảm bảo 120 giờ/năm);

Căn cứ vào Chương trình đào tạo 03, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự lựa chọn các môn học phải đưa lên lớp hàng năm theo nhu cầu phát triển phẩm chất cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo tính bền vững. phù hợp yêu cầu. .

Việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên ngành sư phạm phổ thông được thực hiện hàng năm theo Quy chế giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Buổi tập huấn định kỳ gồm những nội dung gì?

2.1. Nội dung cơ bản:

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT cũng nêu rõ, có thể rút ngắn thời gian đào tạo của Chương trình đào tạo 1 và 2 nhưng không được rút ngắn thời gian đào tạo của Chương trình 3.

Xem thêm bài viết hay:  Nguồn gốc và ý nghĩa sự tích ông Công ông Táo về chầu trời

Chương trình bồi dưỡng là chương trình bồi dưỡng gồm 15 mô đun cơ bản cho phép mỗi giáo viên lựa chọn một hoặc nhiều mô đun phù hợp để đảm bảo việc bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tế của từng cá nhân và chương trình bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. nhu cầu và theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục, đảm bảo thời gian đào tạo theo quy định.

2.2. Chi tiết:

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các phân hệ để quý khách hàng quan tâm tham khảo:

– Với chủ đề Chất lượng nhà giáo sẽ có 4 mô đun, đó là: Nâng cao đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay, Xây dựng phong cách nhà giáo trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong tình hình hiện nay với hoàn cảnh phát triển tri thức của họ.

– Với chủ đề chuyên môn nghiệp vụ sẽ gồm 03 mô đun: Xây dựng kế hoạch giáo dục và dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; Sử dụng các phương pháp giáo dục, dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; Kiểm tra, đánh giá học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông tới sự phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

– Về chủ đề Xây dựng môi trường giáo dục, gồm 04 mô đun: Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong học tập và hoạt động giáo dục, Hình thành văn hóa học đường trong cơ sở giáo dục phổ thông, Thực hiện quyền dân chủ trong trường học ở trường phổ thông, Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, Phòng ngừa trong trường học bạo lực trong trường học, cơ sở giáo dục.

– Chuyên đề phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội gồm 05 mô đun, đó là: Xây dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các nhóm lợi ích khác trong hoạt động giáo dục và dạy học, với học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông.

– Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội đồng thời thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống.

– Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng và khai thác các thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy và học. sinh ra trong truong hop.

Ví dụ: Trong học phần Nâng cao đạo đức nhà giáo, chủ đề được đề cập trong bối cảnh hiện nay của chương trình đào tạo là chất lượng nhà giáo. Căn cứ vào chủ đề của học phần, khi soạn bài giáo viên cần chú trọng đẩy mạnh những kiến ​​thức liên quan đến đạo đức nhà giáo hiện nay.

Xem thêm bài viết hay:  Người phụ thuộc là gì? Mức giảm trừ một người phụ thuộc?

3. Bồi dưỡng thường xuyên Module Tiểu học 25:

BÀI TĂNG TRƯỞNG THƯỜNG XUYÊN.

NĂM HỌC………..

Họ và tên: …………….

Ngày sinh:………………

Chức vụ: Giáo viên…………………….

Đơn vị công tác: Trường…………………….

I.Nội dung đào tạo

Nội dung bồi dưỡng TH 25: Kỹ thuật hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

II. Thời gian huấn luyện

Từ 01/01/2023 đến 31/01/2023.

III. Hình thức đào tạo:

Tự học

1. Thành tích:

A. Nhận thức được việc tiếp thu kiến ​​thức, kỹ năng được xác định trong mục tiêu, nội dung và tài liệu bồi dưỡng thường xuyên:

Bài toán đánh giá kiến ​​thức được coi là một bộ phận cấu thành của dạy và học. Đánh giá giúp nhà giáo dục thu nhận tín hiệu từ học sinh để hiểu được thực trạng kết quả học tập, tìm ra nguyên nhân của trạng thái đó, từ đó tìm ra phương pháp điều chỉnh hoạt động dạy và học cho phù hợp.

Đánh giá kiến ​​thức công bằng, khách quan có tác dụng giáo dục tích cực. Với sự trợ giúp của đánh giá, học sinh có cơ hội củng cố kiến ​​​​thức đã học, nâng cao kỹ năng kỹ thuật và phát triển khả năng của mình, cũng như thiết lập phương pháp học tập của riêng mình. điều chỉnh của bạn. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá tạo động cơ học tập ở học sinh, rèn luyện tính kiên trì, tự tin, đồng thời hình thành ở học sinh lòng tự trọng.

Như vậy, giáo viên và học sinh phải tự đánh giá để đáp ứng yêu cầu nắm vững kiến ​​thức môn học. Nó giúp giáo viên giám sát và điều chỉnh hoạt động dạy học, còn học sinh tự điều chỉnh việc học của mình. Có như vậy mới đạt được mục tiêu dạy và học đề ra, đồng thời chất lượng dạy học từng bước được nâng cao.

NỘI DUNG 1: KỸ THUẬT QUAN SÁT TRONG ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC

1. Khái niệm quan sát:

Quan sát là công cụ đánh giá định tính của học sinh, cung cấp thông tin hỗ trợ cho phương pháp đánh giá định lượng thông qua kiểm tra.

2. Các loại quan sát:

Có 2 loại quan sát:

a) Quan sát quá trình: là quan sát hoặc lắng nghe hoạt động học tập của học sinh. Quan sát quá trình để giáo viên biết học sinh cư xử như thế nào, học một mình hay học nhóm, làm gì, gặp khó khăn gì trong học tập.

b) Quan sát sản phẩm: là đánh giá của học sinh về sản phẩm sau hoạt động. Sau khi quan sát, giáo viên nhận xét, đánh giá.

Xem thêm bài viết hay:  Trình bày cấu trúc chung của máy tính? Vẽ sơ đồ cấu trúc?

3. Công cụ ghi chép quan sát

– Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh.

– Trụ sở chính.

– Nhật ký giáo viên

– Danh mục.

NỘI DUNG 2: KIỂM TRA miệng ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC.

1. Khái niệm Kiểm tra miệng (KTM)

– KTMT là thuật ngữ chỉ hoạt động đánh giá trực tiếp, thường xuyên giữa giáo viên và học sinh nhằm đo lường các hành vi khác nhau thể hiện sự hiểu và vận dụng kiến ​​thức đã học.

– Lợi ích của KTMT: theo dõi liên tục sự hiểu biết và tiến bộ của học sinh trong học tập, để có biện pháp điều chỉnh việc học kịp thời. Ngoài ra, giáo viên có thể hình dung rõ ràng năng lực của học sinh, từ đó khuyến khích, động viên hoặc giúp đỡ học sinh trong học tập.

2. Các loại KTMT ở trường tiểu học:

– Câu hỏi đóng hoặc mở (loại tiểu luận hạn chế)

– Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

– Trò chơi/tình huống/thảo luận/thuyết trình.

– Bài tập thực hành.

3 . Bản chất của KTMT:

– Ghi nhớ – lặp lại đơn giản

– Ghi nhớ – sắp xếp sáng tạo

– Ghi nhớ – vận dụng – giải toán

NỘI DUNG 3: VỀ THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC.

1. Khái niệm về bài tập thực hành: – Bài tập thực hành là một kỹ thuật đánh giá, xem xét hành vi của học sinh trong những tình huống nhất định, nó đòi hỏi phải thể hiện kỹ năng thông qua hoạt động thực hành. Giáo viên có thể đánh giá cả phương pháp/quy trình của hoạt động do học sinh thực hiện và sản phẩm do học sinh tạo ra từ hoạt động đó.

2. Kết quả học tập được đánh giá thông qua thực hành:

– Khả năng ứng dụng.

Nhấn mạnh khả năng xác định vấn đề, thu thập thông tin, tổ chức, tích hợp và đánh giá thông tin, và sáng tạo.

– Vẽ tranh, hát, biểu diễn thể dục hoặc diễn thuyết, sử dụng các nhạc cụ khoa học…

3. Các dạng bài tập thực hành:

a) Bài tập thực hành giới hạn: thường bắt đầu bằng phần hướng dẫn cách sử dụng câu lệnh, ở đây nội dung và yêu cầu thực hiện chỉ giới hạn trong một số bài tập hoặc nội dung đặc biệt.

b) Bài tập Thực hành Mở rộng: Buộc học sinh phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau ngoài thông tin có trong chính bài tập hoặc nội dung của một chủ đề nào đó.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 25 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận