Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 12

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên module TH12 dành cho quý thầy cô tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH12 là bài mẫu về lập kế hoạch dạy và học tích hợp nội dung giáo dục ở tiểu học. Chi tiết vui lòng đọc bài viết sau.

1. Mục đích lồng ghép sau thu hoạch:

Mục đích tích hợp các chương trình nhằm giảm số môn học; phát triển kỹ năng của học sinh; tăng cường ứng dụng thực tiễn, giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt, việc kết hợp các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội cung cấp cho học sinh những thuật ngữ, khái niệm khoa học cơ bản giúp các em hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh, giúp học sinh hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh. thành kỹ năng, thói quen, tư duy khám phá khoa học…, chuẩn bị cho học sinh hiểu biết về cộng đồng xã hội mà các em sẽ hòa nhập trong cuộc sống. Ngoài ra, nó giúp học sinh đánh giá khoa học ảnh hưởng đến môi trường và con người như thế nào.

2. Nội dung tích hợp trong bài thu hoạch:

Có nhiều cách khác nhau để tích hợp các chương trình. Tích hợp nội dung là cách liên kết nội dung trong và giữa các môn học. Có thể chia làm 3 loại:

Đầu tiên là tích hợp lồng nhau: đây là cấp độ tích hợp đầu tiên; trong đó nội dung cụ thể được kết hợp vào một chương trình giảng dạy độc lập hiện có.

thứ hai là hình thức tích hợp đa môn: các môn học riêng biệt, riêng biệt nhưng các chủ đề, vấn đề được tích hợp trong các môn học. Theo đặc điểm của từng môn học, tích hợp các môn học khác nhau thành một môn học. Như vậy, ưu điểm là các môn học truyền thống không thay đổi, giảm nội dung trùng lắp, học sinh vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng môn học nhiều hơn. Tuy nhiên, giáo viên chưa có kinh nghiệm dạy học theo dự án.

thứ ba là tích hợp liên môn: tạo ra môn học mới bằng cách gộp nhiều môn học thành một môn học mới, đồng thời có các phần mang tên riêng. Ưu điểm là loại bỏ nội dung trùng lặp; Hình thành kiến ​​thức, kĩ năng làm mộc, giảm số lượng sách, thường xuyên vận dụng kiến ​​thức liên môn. Nhược điểm là việc xây dựng các chủ đề mới rất khó khăn; gây mất trật tự trong chỉ huy, điều hành; giáo viên gặp khó khăn về tâm lý nghề nghiệp cần được bồi dưỡng nội dung pp.

Xem thêm bài viết hay:  Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Căn cứ và cách tính?

Nhiệm vụ là tích hợp nhiều môn học, nhưng theo đặc điểm của từng môn học, tích hợp nội dung của nhiều môn học khác nhau trong một môn học. Xây dựng các môn học tự chọn bắt buộc môn lịch sử, địa lý theo hình thức dự án ở lớp 8, 9. Các môn học này đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng của nhiều môn học khác. cùng nhau. Như vậy, ưu điểm là các môn học truyền thống không thay đổi nhiều, giảm bớt những nội dung trùng lặp không cần thiết, đồng thời không gây xáo trộn trong nhà trường, việc học có ý nghĩa hơn, vì học sinh cùng tham gia. , có thể áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng của mình trong nhiều môn học khác nhau. Tuy nhiên, khi dạy thao dự án, học sinh chưa có kinh nghiệm làm dự án. Do đó, cần phải đào tạo nhiều hơn và vấn đề đánh giá trở nên phức tạp hơn.

3. Định hướng PPDH tích hợp với học sinh tiểu học:

Việc phát triển năng lực nhận thức đòi hỏi phải có chiến lược dạy học kết hợp các phương pháp, quy trình, hình thức hoạt động nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh một cách tích cực, chủ động, sáng tạo. Thời gian học nên thực tế, phù hợp nhất có thể với bối cảnh của học sinh. Trong một số hướng dẫn củng cố KNS trong một số môn học ở tiểu học đã nêu rõ, đến lớp giúp học sinh được trải nghiệm, có nhiều cơ hội thể hiện tính sáng tạo, tích cực, tri thức của mình. kiến thức mới và phát triển trong quá trình học tập thực tế, vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống. Trong thực hiện giáo dục tích hợp cần chú trọng dạy học thông qua tình huống, học qua hoạt động, học qua trải nghiệm, dự án học tập,… Một số phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp xây dựng, phương pháp sử dụng thiết bị và phương pháp dạy học, ứng dụng thông tin và công nghệ truyền thông,… phải được vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong mọi đối tượng. PPDH phát huy hoạt động của HS cần được vận dụng linh hoạt, tạo điều kiện cho HS tìm tòi, khám phá, nghiên cứu, đánh giá, thu thập, xử lý thông tin và giải quyết vấn đề.

Xem thêm bài viết hay:  Tĩnh tâm là gì? Tại sao các linh mục phải đi tĩnh tâm hằng năm?

Các phương pháp dạy học phát huy hoạt động của học sinh cần được vận dụng linh hoạt, tạo điều kiện cho học sinh học tập, nghiên cứu, điều tra, đánh giá, thu thập và xử lý thông tin, giải quyết vấn đề. Dạy học nói chung và dạy học tích hợp nói riêng là dạy học khám phá tìm tòi (thí nghiệm, thảo luận, kiểm tra nghiên cứu, tham quan thực tế, dự án nghiên cứu…). Việc áp dụng phương pháp dạy học này phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tính sáng tạo… đồng thời rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng xử lý khoa học tự nhiên (quan sát, phân tích,…)… loại, đo lường, dự đoán, giải quyết, rút ra kết luận, v.v.). Đồng thời, cần cải thiện các hoạt động thực hành và các bài học trên lớp trong phòng thí nghiệm.

Học tập theo dự án rất phù hợp với học tập tích hợp. Việc học của học sinh mạch lạc hơn vì các em được học và vận dụng các nội dung tích hợp môn học, làm cho kiến ​​thức trở nên thiết thực và có ý nghĩa hơn đối với học sinh vì có sự liên hệ giữa kiến ​​thức lý thuyết với thực tiễn cuộc sống. Sinh viên làm việc tích cực, độc lập và sáng tạo trong suốt các giai đoạn thực hiện dự án như lập kế hoạch (lựa chọn đề tài nghiên cứu, lập kế hoạch thực hiện dự án), thực hiện dự án (thu thập thông tin về), xử lý dữ liệu, tổng hợp kết quả (thu thập, xử lý dữ liệu, thu thập dữ liệu, thu thập dữ liệu, viết báo cáo, kết quả, thuyết trình và đánh giá dự án…)

4. Điều kiện áp dụng phương pháp dạy học tích hợp cho học sinh tiểu học:

Để chuyển sang dạy học tích hợp trong nhà trường, trước hết cần đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia tích hợp môn học để dần tiến tới thực hiện tích hợp môn học theo định hướng chung của nhiều nước.

Chuyển nội dung sách giáo khoa sang tích hợp. Chúng tôi có đội ngũ lập trình viên và biên soạn giáo trình trình độ cao, có kinh nghiệm giảng dạy, phát triển phần mềm và viết sách giáo khoa mới. Cần tìm sự đồng bộ trong cả xây dựng chương trình và biên soạn SGK, tránh tình trạng chương trình mới nhưng cách biên soạn SGK vẫn cũ.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên – nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp giáo dục – nâng cao chất lượng tuyển chọn giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đứng lớp; đặc biệt là về phương pháp học tích hợp và các phần thưởng, danh hiệu của đội ngũ này.

Xem thêm bài viết hay:  Lao động cụ thể là gì? Lao động trừu tượng là gì? Lấy ví dụ?

Chuyển đổi chương trình đào tạo giáo viên trong các trường sư phạm từ mục tiêu đến nội dung và phương pháp chuẩn bị giáo viên thực hiện chương trình tích hợp.

Đổi mới tổ chức và quản lý trường học, tích hợp kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học theo hướng tích hợp các môn học. Đổi mới thiết bị và thiết kế lớp học để phản ánh tinh thần mới của tổ chức lớp học.

Thay đổi phương thức thi, kiểm tra, đánh giá theo chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học mới.

5. Ưu điểm của phương pháp dạy học tích hợp:

– Nội dung tích hợp thiết thực, ý nghĩa đối với học sinh.

– Chuyên gia bộ môn giúp giáo viên xây dựng các chủ đề tích hợp trong từng lớp sao cho mỗi lớp có khoảng 2 dự án trong năm học.

– Thầy dạy được, trò học được nếu được rèn luyện và có kế hoạch.

– Không cần xây dựng chủ đề mới nên ít bị gián đoạn.

– Học sinh được phát triển năng lực liên môn, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hoạt động tích cực, sáng tạo… nên việc học trở nên hứng thú hơn.

– Đồng thời với việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, cần đưa vào các phương pháp, kĩ thuật đánh giá khác nhau trong dạy học tích hợp: trắc nghiệm khách quan, tự luận, kiểm tra viết, quan sát bảng, tường trình, kiểm tra trình bày, phỏng vấn, tổng kết,… – Học sinh cần được đánh giá toàn diện: kiến ​​thức cơ bản về khoa học, khả năng tìm tòi, vận dụng khoa học để giải quyết vấn đề và các vấn đề hàng ngày, hứng thú với khoa học, ý thức về giá trị khoa học, tích cực tham gia học các môn tự nhiên, hợp tác, thái độ giải quyết vấn đề hiệu quả, năng suất và sáng tạo, v.v.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 12 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận