Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 42

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc bài học thường xuyên Module 42 nhằm giúp chúng ta hiểu được vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội đối với giáo viên mầm non hiện nay.

1. Mục đích tham gia tổ chức chính trị của giáo viên mầm non:

1.1. Mục tiêu chung:

Giúp giáo viên mầm non hiểu vai trò, nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam và vai trò của giáo viên khi tham gia hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội; nội dung, hình thức tham gia các tổ chức chính trị – xã hội của giáo viên mầm non. Từ đó, giáo viên mầm non biết vận dụng các kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch cá nhân khi tham gia các hoạt động chính trị – xã hội phù hợp.

1.2. Mục tiêu chi tiết:

Về kiến ​​thức:

– Kể tên các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam. Nêu vai trò, nội dung và hình thức của các tổ chức chính trị – xã hội. Qua đó, giúp giáo viên mầm non nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể. Khuyến khích, thúc đẩy giáo viên mầm non tham gia tích cực hơn nữa vào các tổ chức chính trị – xã hội.

– Phân tích được khái niệm hoạt động xã hội, vai trò của giáo viên mầm non khi tham gia các hoạt động chính trị – xã hội ở trường mầm non và địa phương.

– Phân tích được nội dung và hình thức tham gia các tổ chức chính trị – xã hội.

Về kỹ năng:

Có lộ trình về nội dung và hình thức phù hợp để giáo viên mầm non tham gia các hoạt động chính trị – xã hội cụ thể ở địa phương;

Xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động chính trị – xã hội phù hợp với bản thân

Về thái độ:

Phải luôn ý thức, tự giác và có thái độ tích cực khi tham gia các hoạt động chính trị – xã hội phù hợp ở địa phương.

2. Nội dung tham gia tổ chức chính trị của giáo viên mầm non:

2.1. Tình huống:

Trong chuyên đề “Vừa giỏi vừa làm việc nước” và “Chuẩn nghề giáo viên mầm non”, giáo viên mầm non có hai quan niệm khác nhau:

Khái niệm 1: “Làm giáo viên chỉ cần dạy tốt, tiếp thu khoa học mầm non tiên tiến, có kỹ năng sư phạm, biết chăm sóc giáo dục trẻ, không cần tham gia các hoạt động chính trị xã hội”.

Xem thêm bài viết hay:  Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Khái niệm 2: “Là một giáo viên giỏi, có kỹ năng sư phạm, biết cách chăm sóc, giáo dục trẻ là cần nhưng chưa đủ mà giáo viên phải luôn nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến ​​thức và kỹ năng. Giáo viên phải đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non, đồng thời phải tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội của nhà trường và địa phương”.

Bạn đồng ý với quan niệm nào? Tại sao?

2.2. Nhận xét:

– Không đồng tình với quan niệm 1. Vì: nếu như vậy là chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể, cộng đồng, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

– Đồng ý với ý 2. Vì: như vậy giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; Kỹ năng sư phạm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non, đồng thời phát triển toàn diện nhân cách, hoàn thiện bản thân, có tình yêu thương, quan tâm chia sẻ với mọi người, có tinh thần trách nhiệm. với cộng đồng, xã hội, chăm lo lợi ích tập thể.

2.3. Hiểu khái niệm hoạt động chính trị – xã hội là gì?

Hoạt động chính trị – xã hội là hoạt động của các cá nhân, cộng đồng, tổ chức khác nhau trong xã hội nhằm làm thay đổi các quan hệ chính trị – xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển.

Các hoạt động liên quan đến xây dựng và bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trị, an ninh, trật tự xã hội.

Tích cực trong các tổ chức chính trị, đoàn thể và các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường sống của nhân dân.

2.4. Kể tên các hoạt động chính trị – xã hội mà giáo viên mầm non được tham gia:

– Hoạt động Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Giáo viên mầm non là công đoàn tham gia hoạt động chủ yếu);

– Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Giáo viên mầm non là đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động chủ yếu);

– Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (GV mầm non là cán bộ nữ chủ yếu tham gia các hoạt động);

– Hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam (GV mầm non miền núi, nông thôn tham gia hoạt động là chủ yếu);

– Hoạt động của Hội chữ thập đỏ Việt Nam (Tất cả giáo viên mầm non đều tham gia hoạt động);

– Hoạt động của Hội khuyến học Việt Nam (Tất cả giáo viên mầm non đều tham gia hoạt động)

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn mẫu Kể một câu chuyện về lòng tự trọng hay, chọn lọc

2.5.Vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam:

– Các tổ chức chính trị – xã hội có vai trò tổ chức, vận động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ đặt ra của cách mạng Việt Nam bằng các hình thức thích hợp.

– Các tổ chức chính trị – xã hội không chỉ là trung tâm đoàn kết, tập hợp đông đảo lực lượng nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên tham gia.

– Các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng lợi ích và ý chí bảo vệ, phát triển lợi ích chung của các thành viên.

– Các tổ chức chính trị – xã hội nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, động viên và phát huy tính xã hội của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị; chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, giữ vững củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện và thúc đẩy quá trình dân chủ hóa, đổi mới xã hội, thực hiện có cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và quyền làm chủ của nhân dân.

2.6. Các hình thức hoạt động chính trị – xã hội ở nước ta hiện nay:

– Xây dựng quỹ phúc lợi;

– Tổ chức các cuộc thi nghiên cứu;

– Hình thức tuyên truyền lưu động;

– Hoạt động hội;

– Mở hội nghị, hội thảo;

– Trao đổi nội dung tuyên truyền về cơ sở;

– Nghe báo cáo điển hình, gương làm việc tốt;

– Tổ chức gặp gỡ các thành viên có kinh nghiệm và trao đổi kinh nghiệm;

– Phát động phong trào thi đua, sinh hoạt chuyên đề, chủ điểm;

– Tổ chức các câu lạc bộ, cuộc thi tìm hiểu về ngày truyền thống của hội;

– Tổ chức thăm các điển hình tiên tiến;

– Kết nghĩa giữa các tổ chức chính trị – xã hội;

– Tuyên truyền qua loa truyền thanh, áp phích, băng rôn của địa phương;

– Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ;

– Tổ chức các cuộc thi: viết bài, kể chuyện, vẽ tranh, sáng tác thơ

– Xây dựng quỹ

– Tổ chức quỹ;

– Tổ chức hội trại;

– Kêu gọi các nhà hảo tâm;

– Phổ biến thông tin bằng văn bản;

– Xin trợ cấp;

– Tổ chức các chương trình “đền ơn đáp nghĩa”, “nối vòng tay lớn”, “ngày vì người nghèo”

Xem thêm bài viết hay:  Đánh giá, nhận xét, xếp loại Đoàn viên cuối năm như thế nào?

– Tư vấn miễn phí

– Đang bắt đầu di chuyển

– Tổ chức các cuộc họp

– Tổ chức chuyên đề;

– Thăm hỏi, tặng quà;

– Cho heo ăn bằng nhựa

– Liên kết, phối hợp giữa các tổ chức chính trị – xã hội;

– Kết nối các ban ngành, đoàn thể cùng làm công tác xã hội;

– Hỗ trợ vốn kinh doanh;

-Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng;

– Tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện;

-Tổ chức diễn đàn;

– Phần thưởng;

– Sự tôn trọng;

– Xây dựng trường học, nhà tình nghĩa.

3. Đánh giá tham gia tổ chức chính trị của giáo viên mầm non:

Hoạt động của các đoàn thể thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… nhằm vận động đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước. Đảng và Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển kinh tế của đất nước. Đặc biệt:

– Hoạt động của các tổ chức trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: phạm vi hoạt động bao gồm các công đoàn chuyên ngành của Trung ương, địa phương, ngành, cơ sở thuộc doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. doanh nghiệp nhà nước và công nghiệp. đơn vị sản xuất ngoài nguồn vốn hoạt động chủ yếu từ ngân sách nhà nước

– Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam: phạm vi hoạt động bao gồm hoạt động của các tổ chức Đoàn chuyên trách ở Trung ương, ngành, địa phương và cơ sở có vốn hoạt động chính. từ ngân sách Nhà nước.

– Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam: phạm vi hoạt động bao gồm hoạt động của các tổ chức Đoàn chuyên trách ở Trung ương, ngành, địa phương và cơ sở với nguồn vốn hoạt động chủ yếu từ ngân sách Nhà nước.

– Hoạt động của các tổ chức trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: phạm vi hoạt động bao gồm các hoạt động chuyên trách của Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Trung ương, ngành, địa phương và cơ sở có vốn hoạt động chính. từ ngân sách nhà nước.

– Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: phạm vi hoạt động bao gồm hoạt động chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở trung ương và địa phương với nguồn vốn hoạt động chủ yếu từ ngân sách nhà nước.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 42 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận