Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 4

Giáo viên mầm non đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ nhỏ trong tương lai. Đây là một bài viết về Giáo án bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 4

1. Các buổi bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và học sinh Học phần 4:

Bài thu hoạch có chủ đề sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở MN.

2. Hoạt động chuyên môn ở cơ sở MN là gì?

Các hoạt động chuyên nghiệp trong môi trường Giáo dục Mầm non (ECE) đề cập đến các nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau được thực hiện bởi các chuyên gia làm việc với trẻ nhỏ trong nhiều môi trường khác nhau.

Một số hoạt động chuyên môn phổ biến trong cơ sở MN bao gồm:

– Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi: Giáo viên MN thiết kế và triển khai các hoạt động, bài học nhằm thúc đẩy sự phát triển về thể chất, nhận thức, xã hội và tình cảm của trẻ.

– Kiểm tra và Đánh giá: Giáo viên MN thường xuyên quan sát và đánh giá sự tiến bộ của trẻ và sử dụng thông tin này để điều chỉnh các chiến lược giảng dạy và tùy chỉnh hướng dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu của từng trẻ. .

– Giao tiếp với gia đình: Giáo viên MN duy trì liên lạc thường xuyên với phụ huynh và người giám hộ để thông báo cho họ về sự tiến bộ của con mình, chia sẻ thông tin về sở thích và khả năng của con họ, đồng thời đưa ra lời khuyên và hỗ trợ.

– Tạo Môi Trường An Toàn và Nuôi Dưỡng: Các giáo viên MN làm việc để tạo ra một môi trường an toàn, lành mạnh và hỗ trợ các nhu cầu về tình cảm và xã hội của trẻ.

Phát triển Chuyên môn: Các giáo viên MN tham gia vào quá trình phát triển chuyên môn liên tục để cập nhật những nghiên cứu, xu hướng mới nhất và các phương pháp hay nhất trong lĩnh vực này.

3. Mục đích, vai trò của hoạt động chuyên môn trong cơ sở MN:

Mục đích của các hoạt động chuyên môn trong môi trường Giáo dục Mầm non (ECE) là để hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng lành mạnh của trẻ nhỏ. Các hoạt động chuyên môn được thiết kế để cung cấp cho trẻ em một môi trường học tập an toàn, nuôi dưỡng và hấp dẫn nhằm thúc đẩy sự phát triển về thể chất, nhận thức, xã hội và cảm xúc của trẻ. Giáo viên MN thực hiện nhiều hoạt động khác nhau để đạt được mục tiêu này.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích ý nghĩa nhan đề Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh

Một số vai trò chính của hoạt động chuyên môn tại các cơ sở giáo dục mầm non bao gồm:

– Tạo điều kiện học tập: Giáo viên MN thiết kế và thực hiện các hoạt động giáo dục hỗ trợ sự phát triển của trẻ trên nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như ngôn ngữ và đọc viết, toán, khoa học và các kỹ năng xã hội-tình cảm.

– Kiểm tra và Đánh giá: Giáo viên MN thường xuyên quan sát và đánh giá sự tiến bộ của trẻ để xác định các lĩnh vực thế mạnh và các lĩnh vực cần hỗ trợ thêm. Thông tin này sau đó được sử dụng để điều chỉnh các hoạt động giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng trẻ.

– Thiết lập Môi trường An toàn và Nuôi dưỡng: Giáo viên MN tạo ra một môi trường an toàn và nuôi dưỡng hỗ trợ sự phát triển về thể chất, nhận thức và cảm xúc của trẻ. Điều này có thể bao gồm cung cấp một không gian vật lý thoải mái và hấp dẫn, thiết lập các quy tắc và thói quen nhất quán, đồng thời sử dụng biện pháp củng cố tích cực để thúc đẩy hành vi tích cực.

– Giao tiếp với gia đình: Giáo viên MN duy trì liên lạc liên tục với gia đình để cung cấp thông tin cập nhật về sự tiến bộ của con họ, chia sẻ thông tin về chương trình giáo dục, đồng thời cung cấp lời khuyên và hỗ trợ.

– Phát triển chuyên môn: Các giáo viên MN tham gia vào quá trình phát triển chuyên môn liên tục để cập nhật những nghiên cứu mới nhất và các phương pháp hay nhất trong lĩnh vực này, đồng thời không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức của họ. kiến thức của họ.

Nhìn chung, vai trò của các hoạt động chuyên môn trong các cơ sở ECE là hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển lành mạnh của trẻ nhỏ, đồng thời cung cấp cho các em nền tảng vững chắc để thành công trong tương lai ở trường. học tập và trong cuộc sống.

4. Nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt chuyên môn tại cơ sở MN:

Nội dung:

– Hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi: Giáo viên MN thiết kế và triển khai các hoạt động, bài học nhằm thúc đẩy sự phát triển về thể chất, nhận thức, xã hội và tình cảm của trẻ.

Xem thêm bài viết hay:  Tam vị Chúa Mường là ai? Đền thờ tam vị Chúa Mường ở đâu?

Xây dựng chương trình giảng dạy: Giáo viên MN xây dựng chương trình giảng dạy và kế hoạch bài học phù hợp với sự phát triển lứa tuổi và nhu cầu của trẻ do họ chăm sóc.

– Kiểm tra và Đánh giá: Giáo viên MN thường xuyên quan sát và đánh giá sự tiến bộ của trẻ và sử dụng thông tin này để điều chỉnh các chiến lược giảng dạy và tùy chỉnh hướng dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu của từng trẻ. .

– Tạo Môi Trường An Toàn và Nuôi Dưỡng: Các giáo viên MN làm việc để tạo ra một môi trường an toàn, lành mạnh và hỗ trợ các nhu cầu về tình cảm và xã hội của trẻ.

Các hình thức:

– Tương tác trực tiếp: Giáo viên MN có thể làm việc riêng với trẻ để cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ có mục tiêu.

– Hoạt động nhóm nhỏ: Giáo viên MN có thể hướng dẫn các hoạt động nhóm nhỏ thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác và phát triển kỹ năng.

– Hướng Dẫn Cả Lớp: Giáo viên MN có thể hướng dẫn cả lớp về các chủ đề như đọc, viết, toán và khoa học.

– Họp Phụ huynh-Giáo viên: Giáo viên MN có thể gặp phụ huynh và người giám hộ để thảo luận về sự tiến bộ của con họ và đưa ra phản hồi.

Phương pháp:

– Học tập dựa trên chơi: Giáo viên MN có thể sử dụng chơi như một phương pháp để thúc đẩy học tập, xã hội hóa và phát triển kỹ năng.

– Hướng Dẫn Đa Giác Quan: Giáo viên MN có thể sử dụng nhiều trải nghiệm giác quan, chẳng hạn như xúc giác, âm thanh và chuyển động, để thu hút trẻ em vào việc học.

– Hướng Dẫn Khác Biệt: Giáo viên MN có thể tùy chỉnh hướng dẫn để đáp ứng nhu cầu và khả năng cá nhân của từng trẻ.

– Củng cố tích cực: Giáo viên MN có thể sử dụng củng cố tích cực, chẳng hạn như khen ngợi và khen thưởng, để thúc đẩy hành vi tích cực và động viên trẻ.

Nhìn chung, nội dung, hình thức và phương pháp sinh hoạt chuyên môn ở các cơ sở GDMN đều hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển và trưởng thành lành mạnh của trẻ nhỏ, tạo cho trẻ nền tảng vững chắc để thành công trong tương lai. tương lai trong trường học và trong cuộc sống.

Xem thêm bài viết hay:  Phân biệt giữa đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm

5. Hướng dẫn đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn tại cơ sở MN:

Đầu tiên: Đổi mới phải tập trung vào thay đổi nhận thức, hành vi từ cán bộ quản lý chỉ đạo chuyên môn đến nhận thức của giáo viên, giúp giáo viên tự tin trong công việc. Cần tạo cơ hội cho tất cả giáo viên tham gia các hoạt động chuyên môn giảng dạy, kể cả giáo viên chưa có kinh nghiệm.

Thứ hai: Đổi mới phải bắt đầu từ nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động chuyên môn, sinh hoạt:

– Về nội dung phải đa dạng, phong phú, phối hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, lấy lý luận làm cơ sở cho việc tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục, tăng cường hoạt động thực hành. Nội dung SHCM phải xuất phát từ nhu cầu của giáo viên và học sinh. Mặt khác, nội dung hoạt động cần mở rộng ra tất cả các hoạt động như ăn, ngủ, chơi, lao động, vệ sinh… chứ không chỉ dừng lại ở hoạt động trên lớp.

– Về phương pháp: Khuyến khích giáo viên thể nghiệm chủ đề mới, phương pháp mới, sử dụng đồ dùng, thiết bị mới. Sinh hoạt chuyên môn cần đi vào chiều sâu để cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, giải quyết tình huống; Kỹ năng chấm công, đánh giá giờ dạy. Khi thảo luận cần quan tâm đến thái độ của trẻ đối với hoạt động, ảnh hưởng của giáo viên đối với hoạt động của trẻ… chứ không chỉ về phương pháp tổ chức.

– Về hình thức phải có sự phối hợp giữa tổ chuyên môn và nhà trường để không trùng lặp về nội dung và thời gian. Sinh hoạt chuyên môn giảm chi phí hành chính, dành thời gian chia sẻ, tập trung tháo gỡ khó khăn cho giáo viên trong chuyên môn.

Thứ ba: Cần chú trọng nâng cao năng lực tổ chức, điều hành cho những người phụ trách hoạt động SHCM. Cần tăng cường công tác quản lý của Ban giám hiệu nhà trường đối với các hoạt động chuyên môn.

Thứ Tư: xây dựng nền nếp sinh hoạt ổn định, có chất lượng, có điều chỉnh, bổ sung để hoạt động chuyên môn hiệu quả, phong phú hơn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 4 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận