Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 37

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ gửi đến các bạn bài thu học bồi dưỡng thường xuyên GVMN module 37 về vấn đề quản lý nhóm/lớp học mầm non giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài thu hoạch tốt nhất.

1. Mục tiêu của Bài thu hoạch:

Sau khi hoàn thành bài học, học sinh có thể:

– Nắm được lý thuyết cơ bản nhất về quản lý nhóm/lớp mầm non.

– Xác định rõ mục tiêu cơ bản của quản lý nhóm/lớp.

– Nêu được nội dung quản lý nhóm/lớp trong trường mầm non.

– Vận dụng kiến thức về quản lý nhóm/lớp mẫu giáo vào thực tiễn hoạt động quản lý nhóm/lớp mẫu giáo.

2. Nội dung của Bài thu hoạch:

– Nội dung 1: Khái quát chung về quản lý nhóm/lớp.

– Nội dung 2: Nội dung quản lý nhóm/lớp.

3. Tổ chức hoạt động:

3.1. Hoạt động 1:

GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH BÀI HỌC VÀ HỌC SINH NÊU NGUYỆN VỌNG BÀI HỌC NÀY

1.Hiện tại bạn đang gặp phải khó khăn như thế nào trong công tác quản lý nhóm/trường học?

2. Với khó khăn đó, bạn mong muốn nhận được sự hỗ trợ như thế nào?

3.2. Hoạt động 2:

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM QUẢN LÝ GIÁO DỤC, QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG, QUẢN LÝ LỚP; VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN KÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÓM/LỚP

1. Quản lý trường mầm non, quản lý nhóm/lớp là gì?

Quản lý trường mầm non là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch của người quản lý (hiệu trưởng) đến tập thể giáo viên để họ tác động trực tiếp vào quá trình chăm sóc giáo dục trẻ nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của từng lứa tuổi và mục tiêu chung của từng cấp học.

Quản lý nhóm/lớp là sự tác động có mục đích và có kế hoạch của giáo viên đối với trẻ nhằm đạt được mục tiêu giáo dục của trẻ.

Từ khái niệm trên có thể thấy, quản lý nhóm/lớp của giáo viên mầm non thực chất là quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo cho quá trình đó vận hành nhịp nhàng, hiệu quả.

Quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ bao gồm các yếu tố cấu thành như: mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi, kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ. Các yếu tố của quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ có mối quan hệ qua lại với nhau, trong đó mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục giữ vai trò định hướng phát triển cho toàn bộ quá trình và cho từng yếu tố.

2.Vai trò, nhiệm vụ của giáo viên mầm non trong quá trình quản lý nhóm/lớp? Để quản lý nhóm/lớp mầm non hiệu quả, giáo viên mầm non cần làm gì?

Giáo viên người trực tiếp của quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, họ là lực lượng chủ yếu, là người trực tiếp trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Vì vậy, giáo viên mầm non là nhân tố mấu chốt trực tiếp đến chất lượng giáo dục mầm non.

Một nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng viên chất lượng, thì chất lượng giảng dạy của nhà trường cũng không ngừng được nâng cao. Với tình yêu thương của giáo viên, các con không chỉ yêu thích việc học tập hơn mà còn giúp quá trình tiếp nhận kiến thức không còn quá căng thẳng, vất vả, giảm tải áp lực cho các em. Đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. Từ đó uy tín của nhà trường không ngừng được nâng cao.

3.3. Hoạt động 3:

Phân tích mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể quản lí lớp học?

– Chỉ tiêu số lượng: Đảm bảo chỉ tiêu thu hút số trẻ trong độ tuổi đến trường.

– Mục tiêu chất lượng: Đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo mục tiêu đào tạo.

– Xây dựng và phát triển tập thể sư phạm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, chất lượng nghề nghiệp và đời sống vật chất, tinh thần.

– Xây dựng, sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

– Huy động hiệu quả các nguồn tài trợ.

– Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn trường đóng.

– Cải tiến công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý trong nhà trường.

Mỗi mục tiêu thể hiện đặc điểm của hoạt động quản lý, nhưng giữa chúng có quan hệ mật thiết với nhau và hỗ trợ nhau tạo thành mạng lưới mục tiêu tổng thể. Công việc của người quản lý là biến mục tiêu thành hiện thực.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu quản lý, các cấp quản lý giáo dục mầm non phải được tổ chức và hoạt động dựa trên những nguyên tắc nhất định.

Mục tiêu quản lý nhóm/lớp thực chất là mục tiêu của kế hoạch hoạt động nhóm/lớp trong năm học. Đó cũng là những nhiệm vụ phải thực hiện, là kết quả mong muốn khi kết thúc một năm học.

Quá trình quản lý nhóm/lớp phải xác định và phấn đấu đạt được các mục tiêu cơ bản sau:

– Mục tiêu chất lượng: Đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo mục tiêu đào tạo.

– Xây dựng, sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thế nào là nguyên tắc quản lí lớp học? Trình bày và phân tích hệ thống các nguyên tắc quản lí lớp học?

Các nguyên tắc quản lý giáo dục là những lý thuyết pháp lý định hướng cho sự thành công của hoạt động quản lý.

Các nguyên tắc quản lý giáo dục được nhận thức đúng đắn trong quá trình tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục và ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, là định hướng cho mọi hoạt động của chủ thể quản lý và là cơ sở để quản lý giáo dục.

Quản lý giáo dục là một bộ phận của quản lý xã hội với đặc trưng cơ bản là quản lý con người. Vì vậy, việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện mục tiêu quản lý nhóm/lớp trong trường mầm non.

4. Quản lý trẻ hàng ngày:

4.1. Đảm bảo chỉ tiêu trẻ đến lớp:

Duy trì và phát triển sĩ số trẻ trên lớp là nhiệm vụ quan trọng của giáo viên mầm non. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này giáo viên phải biết lựa chọn và sử dụng tổng hợp các biện pháp khác nhau như:

– Tuyên truyền phụ huynh cho con em đến trường.

– Nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ về số lượng.

– Yêu thương, tôn trọng và gắn bó với trẻ, tạo cho trẻ những cảm xúc tích cực, thích đến lớp, đến trường.

– Quản lý chặt chẽ số lượng trẻ có mặt hàng ngày, tránh mọi sơ suất có thể xảy ra và tạo được niềm tin với phụ huynh…

Đảm bảo chỉ tiêu số trẻ ra lớp là yêu cầu đòi hỏi sự nỗ lực thường xuyên và trách nhiệm cao của giáo viên, trong đó khả năng tuyên truyền, thuyết phục quần chúng bằng chính lời nói và việc làm của mình. Hình thể có ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút trẻ gửi vào trường mầm non.

Xem thêm bài viết hay:  Những truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam

* Yêu câu nói chung

Mỗi nhóm lớp trong trường mầm non phải lập danh sách trẻ với đầy đủ các thông tin cần thiết: Họ và tên trẻ, ngày tháng năm sinh, ngày vào trường; tên cha, mẹ, nghề nghiệp, cơ quan công tác, địa chỉ gia đình và đặc điểm nhân thân của trẻ.

Hàng ngày, giáo viên phải nắm vững số trẻ có mặt, vắng mặt và ghi vào sổ theo dõi. Nắm được những biểu hiện không bình thường của từng trẻ để có biện pháp chăm sóc – Giáo dục phù hợp. Đối với các cháu nhỏ, cần phân công mỗi giáo viên phụ trách một số cháu nhất định để thuận tiện cho việc quản lý. Trong mọi hoạt động của trẻ ở trường mầm non, cô giáo luôn có mặt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Các nhu cầu của trẻ: Ăn, ngủ, nghỉ, vệ sinh, vui chơi, học tập… cần được thỏa mãn hợp lý dưới vai trò tổ chức, hướng dẫn của giáo viên. Khi trẻ đến tuổi chuyển nhóm, chuyển lớp, giáo viên phải thực hiện đúng quy định của nhà trường và có sự trao đổi chu đáo giữa các giáo viên khi nhận trẻ.

4.2. Quản lý trẻ trong các thời điểm sinh hoạt hàng ngày:

– Quản lý trẻ trong giờ đón:

Khi đón trẻ, giáo viên cần nắm rõ tình trạng sức khỏe, tâm lý của trẻ. Biết ai đưa trẻ đến lớp và mang theo những gì, không để trẻ mang vào lớp những đồ dùng, đồ chơi có thể gây độc hại, gây thương tích cho trẻ. Trong khi tiếp tục đón trẻ, giáo viên quan sát, theo dõi những trẻ khác đang chơi để giúp đỡ hoặc nhắc nhở khi cần thiết để biết thêm thông tin cần thiết cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

Khi giáo viên đón trẻ tốt nhất nên yêu cầu phụ huynh ký vào sổ theo dõi trẻ hàng ngày và ghi lại tình trạng sức khỏe của trẻ để giáo viên tiện theo dõi.

Sau giờ đón, giáo viên phải biết số trẻ có mặt, tên trẻ vắng và ghi vào sổ theo dõi hàng ngày. Đối với trẻ mẫu giáo, cô sử dụng thời gian một cách thông minh. (BCV đưa ra ví dụ)

– Quản lý trẻ trong giờ chơi:

Chơi là hoạt động chủ yếu của trẻ mầm non. Quản lý trẻ trong giờ chơi như thế nào để không làm mất đi tính tích cực, tự nguyện, hứng thú khi chơi của trẻ là yêu cầu cơ bản đối với giáo viên mầm non.

Các bé không chỉ được vui chơi trong lớp mà còn được vui chơi ngoài trời để tăng cường sức khỏe, mở rộng hiểu biết. Việc mở rộng không gian vui chơi cho trẻ là cần thiết và cần có sự quản lý phù hợp với thời gian vui chơi hàng ngày của trẻ.

– Quản lý trẻ chơi trong lớp: Giáo viên phải chuẩn bị đủ đồ chơi, đồ dùng học tập và sắp xếp các góc chơi hợp lý, không ảnh hưởng đến quá trình chơi của trẻ. Giáo viên cần xây dựng môi trường, bố trí các góc chơi mở tạo điều kiện thuận lợi cho mọi trẻ tự lựa chọn nhóm chơi và hoạt động trong các góc.

Bằng nghệ thuật sư phạm, cô giáo lôi cuốn tất cả trẻ vào một trò chơi vận động, vui vẻ và thoải mái. Cô thường xuyên quan sát, theo dõi, hướng dẫn trẻ chơi, tôn trọng nhu cầu và quyền chơi của trẻ, nhắc nhở động viên kịp thời, xử lý các tình huống phát sinh như: Tranh giành đồ chơi của nhau, không chịu nhận đồ chơi của nhau, cho bạn chơi, lấn át bạn khi chơi, cho đồ chơi vào miệng…

Mặt khác, hàng ngày giáo viên cần quan tâm, quan sát, khuyến khích trẻ luân phiên tham gia các nhóm, hoạt động khác nhau, không để trẻ chơi hoặc hoạt động nhóm quá một tuần. Giáo viên cũng cần chú ý hình thành ở trẻ nề nếp, thói quen tốt trong khi chơi và sau khi chơi biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.

Quản lý trẻ chơi ngoài trời: Giáo viên nên chọn nơi chơi an toàn, có đủ không gian cho trẻ vận động, cho trẻ mặc quần áo gọn gàng, đi giày dép phù hợp với thời tiết trong ngày. Có thể tiến hành hoạt động ngoài trời với các nội dung và hình thức hoạt động sau:

– Chơi tự do với các thiết bị, đồ chơi ngoài trời, tự làm đồ chơi và chơi với các nguyên vật liệu từ thiên nhiên như: Cây, quả, hoa, lá, cát, sỏi.

– Chơi với các trò chơi vận động, trò chơi dân gian mà trẻ thích.

– Quan sát một số biến đổi của hiện tượng tự nhiên.

– Tham gia một số hoạt động chăm sóc ở góc thiên nhiên.

– Dạo quanh sân trường, tham quan các khu vực trong và ngoài trường.

Khi các cháu ra ngoài chơi ít nhất phải có 2 giáo viên trông các cháu. Phải kiểm tra số trước và sau khi kết thúc trò chơi. Trong các hoạt động ngoài trời của trẻ, cô luôn bao quát, theo dõi trẻ, không để trẻ chạy nhảy quá nhiều, xô đẩy nhau và không cho trẻ chơi gần những nơi không an toàn.

Giáo viên nên lường trước những tình huống có thể xảy ra để chủ động giải quyết. Giáo viên nên giới thiệu và nói rõ khu vui chơi của lớp. Cho trẻ làm quen với các mệnh lệnh khi trẻ cần tập trung vào một chỗ hoặc khi chuẩn bị đến lớp.

Đối với trẻ nhỏ chưa đi được, nên tổ chức cho trẻ chơi ngoài hiên để trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khí trời góp phần vận động, tăng cường sức khỏe. Khi trẻ ra ngoài chơi cô giáo luôn ở bên cạnh trẻ, cùng chơi với trẻ, quản lý theo dõi trẻ chơi.

Quản lý trẻ trong giờ học (sinh hoạt chung)

Hoạt động của trẻ thường diễn ra trong thời gian nhất định tùy theo lứa tuổi, tùy theo nhu cầu và hứng thú của trẻ. Trong các hoạt động, giáo viên có thể tổ chức học tập trong lớp hoặc ngoài trời, học cả lớp, học nhóm hoặc học cá nhân. Giáo viên tổ chức các hoạt động theo yêu cầu của chương trình, phù hợp với từng lứa tuổi nhưng không máy móc, cứng nhắc mà mềm dẻo, linh hoạt trên cơ sở phù hợp với đặc điểm đối tượng và hoàn cảnh thực tế.

Để thuận tiện cho việc quản lý trẻ trong các hoạt động, giáo viên cần nghiên cứu sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ hợp lý đối với từng loại hoạt động để giáo viên dễ bao quát, theo dõi riêng. Tất cả trẻ trong nhóm lớp đều được tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động học tập. Với lớp học đông có 2 giáo viên, tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể có thể chia trẻ thành 2 nhóm cho trẻ học đồng thời hoặc tổ chức cho nhóm trẻ học trong lớp, nhóm trẻ chơi và hoạt động ngoài trời sau đó thay đổi nó trở lại.

Đối với trẻ mới đi học hoặc mới bước vào tuổi dậy thì, giáo viên cần quan tâm đến hoạt động làm quen, sinh hoạt của trẻ. Giáo viên phải đánh giá được khả năng, thái độ tham gia học tập của từng trẻ để điều chỉnh hoạt động dạy học cho phù hợp, động viên, khuyến khích trẻ kịp thời, nhưng không nên lạm dụng vỗ tay nhiều lần làm ảnh hưởng đến sự chú ý của trẻ. Mức độ hứng thú tham gia hoạt động của trẻ và kết quả của nó phụ thuộc rất nhiều vào nghệ thuật tổ chức, điều khiển của giáo viên mầm non.

Xem thêm bài viết hay:  Hợp số là gì? Hợp số là những số nào? Lấy ví dụ về hợp số?

Quản lý trẻ trong giờ ăn.

Giờ ăn có thể coi là giờ cao điểm nên giáo viên ở các nhóm, lớp phải có mặt đầy đủ để tổ chức và chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ. Số suất ăn phải phù hợp với số trẻ có mặt,

Nếu gia đình bảo trẻ không ăn phải yêu cầu mang đồ ăn đến cho trẻ đúng giờ. Đừng bao giờ để trẻ bị đói hoặc ăn uống thất thường.

Giáo viên phải sắp xếp bàn ăn và vị trí ăn của trẻ hợp lý, thuận tiện cho việc đi lại của trẻ và giáo viên có thể theo dõi cả lớp, không nên bắt trẻ ngồi vào bàn chờ quá lâu khiến trẻ bị căng thẳng, mệt mỏi, trẻ biếng ăn.

Khi trẻ ăn, cô giáo luôn động viên, khuyến khích để trẻ ăn ngon, hết suất ăn, xử lý nhanh các tình huống hóc, nghẹn có thể xảy ra. Đối với trẻ chậm ăn, biếng ăn càng phải chú ý. Trẻ càng nhỏ thì việc tổ chức, quản lý trẻ trong giờ ăn càng phức tạp và khó khăn. Vì vậy, đối với trẻ nhỏ, khi cho trẻ ăn giáo viên cần ngồi ở vị trí thuận tiện để vừa cho ăn vừa theo dõi trẻ đã ăn chưa, trẻ có chơi trên giường sau khi ăn hay không, trong nôi.

Giáo viên cần tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ trong khi ăn, nói nhỏ nhẹ, động viên, khuyến khích trẻ ăn hết bữa. Cô cũng cần quan tâm nhiều hơn đến những trẻ mới đến lớp, yếu ớt hoặc mới bước vào tuổi dậy thì. Trong quá trình tổ chức cho trẻ ăn cô giáo cần chú ý rèn luyện cho trẻ những thói quen, hành vi tốt.

Quản lý trẻ em trong giờ đi ngủ

Giấc ngủ của trẻ rất quan trọng trong việc phục hồi sức lực làm việc của hệ thần kinh. Phòng ngủ của trẻ phải được chuẩn bị sạch sẽ, mát về mùa hè, ấm về mùa đông và đầy đủ tiện nghi cho giấc ngủ của trẻ. Để trẻ nhanh đi vào giấc ngủ, giáo viên nên tôn trọng thói quen, tư thế nằm của trẻ: Những bài hát ru êm ái, nhẹ nhàng có tác dụng đưa trẻ vào giấc ngủ. Giáo viên phải tổ chức cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc, đủ giấc theo yêu cầu của từng độ tuổi.

Trong lúc trẻ ngủ cô giáo luôn ở bên cạnh chăm sóc, theo dõi giấc ngủ của trẻ, tạo trạng thái yên tĩnh, tránh tiếng động làm trẻ giật mình. Với những trẻ khó ngủ, ngủ ít, mới đến lớp chưa quen ngủ trưa, cô cần có chế độ chăm sóc riêng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của các trẻ khác. Hết giờ ngủ, cô đánh thức trẻ từ từ, tránh đột ngột. Giáo viên hướng dẫn trẻ thực hiện một số thao tác như gấp gối, gấp chăn, chiếu. Bạn có thể dần dần chuyển sang một hoạt động khác bằng cách âu yếm nói chuyện với bé, hát một bài hát, v.v.

Quản lý trẻ trong giờ trả trẻ

Trẻ phải được tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc, quần áo gọn gàng trước khi bố mẹ đến đón. Không giao trẻ cho người lạ hoặc trẻ dưới 10 tuổi không có trách nhiệm và khả năng bảo vệ trẻ.

Giáo viên chủ động trao đổi với gia đình về các hoạt động trong ngày của trẻ và trao đổi với phụ huynh về các hoạt động cần có sự phối hợp. Nếu có điều gì sơ suất phải thành thật xin lỗi các bậc phụ huynh.

Đồng thời, giáo viên phải để mắt đến những trẻ khác đang chơi trong phòng. Cô chỉ được phép rời đi sau khi trả hết nợ.

5. Đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ:

– Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt

Chế độ sinh hoạt của trẻ là một quá trình khoa học nhằm phân bổ thời gian, trình tự các hoạt động trong ngày cũng như ăn, ngủ, nghỉ một cách hợp lý. Vì vậy, việc xây dựng và thực hiện nội quy có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục toàn diện trẻ.

Giáo viên mầm non phải biết xây dựng hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm phát triển tâm sinh lý của trẻ ở độ tuổi mình phụ trách và có tính đến tình hình thực tế của nhà trường.

Nếp sinh hoạt có nề nếp sẽ góp phần hình thành ở trẻ thói quen vệ sinh, thói quen sắp xếp công việc và một số đức tính tốt. Mặt khác, việc thực hiện đúng sẽ có tác dụng có lợi đối với các quá trình sinh lý diễn ra trong cơ thể, tạo cho trẻ tâm trạng sảng khoái, vui vẻ, chống mệt mỏi.

Để đảm bảo chất lượng cuộc sống cho trẻ trong trường mầm non, giáo viên phải thực hiện nghiêm túc nội quy và thường xuyên phối hợp với gia đình để thực hiện.

– Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em

Thực hiện tốt chế độ chăm sóc trẻ, vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, giữ sạch nguồn nước, hạn chế thấp nhất các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Giáo viên cần chăm sóc tốt giấc ngủ của trẻ, tạo cho trẻ cảm giác an toàn, được ôm ấp, yêu thương khi đi ngủ. Trẻ ngủ đủ giấc, ngủ sâu khi thức dậy sẽ tỉnh táo, vui vẻ, hoạt bát, rất cần thiết cho sự phát triển thể chất và tăng cường sức khỏe.

Tổ chức cân đo định kỳ cho trẻ theo quy định của trường mầm non theo từng độ tuổi. Các số liệu về cân nặng, số đo phải được phản ánh kịp thời trên biểu đồ tăng trưởng. Nếu đường sức khỏe của trẻ nằm ngang hoặc đi xuống phải tìm nguyên nhân và có biện pháp can thiệp sớm.

Giáo viên có trách nhiệm phối hợp với nhà trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ và thông báo kịp thời cho gia đình về tình trạng sức khoẻ của trẻ để chủ động các biện pháp phòng chống các bệnh theo mùa và tiêm phòng. Hãy ngăn chặn dịch bệnh cho trẻ em. Đảm bảo tất cả trẻ trong nhóm lớp được tiêm phòng theo quy định của y tế.

Tổ chức cho trẻ vận động, sinh hoạt hợp lý là một nội dung quan trọng của chăm sóc sức khỏe. Hoạt động thể chất của trẻ em theo các hình thức phù hợp với lứa tuổi, chơi ngoài trời với không khí trong lành và ánh nắng ban mai sẽ tăng cường sức khỏe trao đổi chất của trẻ và giúp trẻ thích nghi với các thử thách mới, sự thay đổi của thời tiết, rèn luyện khả năng thích nghi với môi trường.

Trẻ mầm non còn non yếu, chưa có khả năng tự bảo vệ nhưng rất hiếu động và thích khám phá thế giới xung quanh. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc trẻ, giáo viên phải thường xuyên theo dõi, bao quát trẻ mọi lúc, có biện pháp tích cực phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần. tinh thần. Giáo viên phải có kiến thức và kỹ năng xử lý ban đầu một số tai nạn thường gặp. Nhắc nhở, tuyên truyền để phụ huynh thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ.

Xem thêm bài viết hay:  Những bài thơ Tết nguyên đán (Quý Mão 2023) hay và ý nghĩa

Giáo dục trẻ về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe bản thân, hình thành ở trẻ văn hóa, thói quen trong mọi hoạt động.

Trẻ em khỏe mạnh, an toàn, cơ thể phát triển hài hòa, cân đối là mục tiêu quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi giáo viên mầm non phải có hiểu biết đầy đủ về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sự tăng trưởng, phát triển nói chung và sức khỏe của trẻ. Trên cơ sở đó, giáo viên tổ chức môi trường sinh hoạt phù hợp, kích thích sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ.

6. Đánh giá sự phát triển của trẻ:

Đánh giá là quá trình hình thành các phán đoán và kết quả của quá trình giáo dục, phân tích thông tin thu được, so sánh nó với các mục tiêu và tiêu chuẩn đã thiết lập để cải thiện tình hình hiện tại và thực hiện các điều chỉnh cần thiết, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trẻ.

Đánh giá sự phát triển của trẻ (gọi tắt là đánh giá trẻ) trong trường mầm non, gồm 2 loại: đánh giá hàng ngày và đánh giá theo giai đoạn (đánh giá cuối chủ đề và đánh giá cuối độ tuổi).

Giáo viên cần đánh giá trẻ một cách nghiêm túc để điều chỉnh kế hoạch giáo dục, phương pháp tổ chức hoạt động cho phù hợp.

7. Quản lý cơ sở vật chất của nhóm lớp:

Cơ sở vật chất của nhóm, lớp là toàn bộ phương tiện vật chất – kỹ thuật mà nhà trường trang bị để chăm sóc, giáo dục trẻ. Nó bao gồm phòng nhóm, bàn ghế, đồ chơi, sách báo, tài liệu chuyên môn,… là những điều kiện không thể thiếu để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và hiệu quả công tác của giáo viên.

Quản lý cơ sở vật chất của nhóm lớp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.

Hàng năm, giáo viên chủ động đề xuất với lãnh đạo nhà trường kế hoạch sửa chữa, thay thế hoặc mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng cho nhóm lớp và phân công trách nhiệm cho từng giáo viên quản lý cụ thể. Kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định của nhà trường, báo cáo kịp thời khi tài sản bị mất, hư hỏng cần thay thế. Giáo viên có trách nhiệm quản lý tốt cơ sở vật chất của nhóm lớp và đồ dùng của trẻ, nâng cao ý thức tiết kiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường trong việc quản lý tài sản.

Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị trong lớp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện sử dụng và đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn, thẩm mỹ.

Giáo viên cần tranh thủ sự giúp đỡ của gia đình và các lực lượng xã hội để có thể có đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động và nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ.

8. Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên và cha mẹ:

Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và gia đình là nhiệm vụ quan trọng của trường mầm non. Giáo viên là người đại diện cho nhà trường, là người trực tiếp đảm nhiệm công việc này nhằm tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Đồng thời giúp nhà trường phát huy thế mạnh của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo sự thống nhất trong việc giáo dục trẻ giữa hai lực lượng giáo dục này.

* Các hình thức phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non và gia đình

Hợp tác giáo dục được thực hiện thông qua các hình thức sau:

– Thông tin liên lạc trực tiếp hàng ngày thông qua thời gian đón, trả khách;

– Tổ chức họp gia đình định kỳ;

– Tổ chức góc tuyên truyền cha mẹ trẻ ở nhóm, lớp;

– Khám sức khỏe cho trẻ;

– Thông qua các cuộc thi văn hóa văn nghệ;

– Tổ chức thăm gia đình trẻ;

– Hộp thư gia đình;

– Mời gia đình tham gia một số hoạt động của lớp, trường tùy theo điều kiện và khả năng của mình;

– Thông qua ban phụ huynh; Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường.

* Nhiệm vụ của giáo viên trong việc phối hợp với gia đình

Để tạo niềm tin và lôi kéo phụ huynh tham gia vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp, của trường, giáo viên cần:

– Lắng nghe ý kiến của cha mẹ trẻ, tích cực xây dựng mối quan hệ tốt với cha mẹ trẻ. Sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ về kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ khi gia đình có yêu cầu.

– Thông báo đầy đủ cho cha mẹ trẻ về chương trình chăm sóc giáo dục trẻ tại trường bằng nhiều hình thức khác nhau như: Họp phụ huynh, bảng tin, góc trao đổi phụ huynh… Ví dụ: Trước ngày đón trẻ nhập trường, học sinh cần có sự hướng dẫn của cha mẹ, giới thiệu các hoạt động trong ngày ở trường với cô giáo và các em.

– Nếu trẻ lần đầu đến lớp, giáo viên cần trao đổi cụ thể về hoạt động của trẻ ở trường, nắm bắt thông tin, đặc điểm của trẻ để phụ huynh làm quen với lớp, với bạn bè và thầy cô. Thời gian đầu, cha mẹ có thể cho con chơi trong lớp, đón con sớm và mang đến lớp những món đồ chơi con yêu thích mà con hay chơi ở nhà để tránh bỡ ngỡ ban đầu.

– Thường xuyên liên hệ với gia đình để tìm hiểu hoạt động của trẻ ở nhà, thông báo cho phụ huynh biết tình hình của trẻ ở lớp, những thay đổi của trẻ nếu có để có biện pháp xử lý kịp thời.

– Cần thống nhất với phụ huynh về nội quy, hình thức, biện pháp phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong từng giai đoạn và cả năm học.

– Trong quá trình phối hợp với phụ huynh, giáo viên cần căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của gia đình để có hình thức phối hợp phù hợp nhất, mang lại hiệu quả cao nhất.

– Trong khi xây dựng chủ đề, kế hoạch tuần, giáo viên cần đưa nội dung phối hợp với gia đình vào kế hoạch, cần nêu yêu cầu cụ thể về vấn đề cần phối hợp với gia đình để thực hiện chủ đề.  Khi đánh giá sau chuyên đề, giáo viên cần có nhận xét về công tác phối hợp với gia đình để phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề.

– Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non phụ thuộc nhiều vào sự tham gia, đóng góp của gia đình trẻ. Vì vậy, trong quá trình giáo dục, nhà trường, giáo viên cần có sự phối hợp chặt chẽ với gia đình bằng nhiều nội dung, hình thức để tạo điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ có hiệu quả.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 37 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận