Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 29

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module bồi dưỡng giáo viên 29 theo quy định tại Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non. Bộ sưu tập có chủ đề Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non dựa vào cộng đồng. Mời bạn đọc bài viết sau.

1. Mục tiêu chung của bài học thu hoạch:

Nắm được một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hoạt động giáo dục cộng đồng cho trẻ mầm non và vận dụng vào thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng cho trẻ ở trường mầm non.

2. Mục tiêu cụ thể của Thu hoạch:

Kiến thức:

Cần hiểu khái niệm giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng. Mô hình giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng, vai trò của cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục mầm non.

Hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động học tập và giáo dục cộng đồng cho trẻ mầm non, nguyên tắc, quy trình, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động học tập dựa vào cộng đồng trong trường mầm non.

Kỹ năng:

Vận dụng lý luận vào thực tiễn tổ chức hoạt động học tập cộng đồng cho trẻ mầm non.

Thái độ:

Thái độ tôn trọng, công nhận và đánh giá cao sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục mầm non.

Hứng thú, linh hoạt và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động cộng đồng ở trường mầm non.

3. Nội dung bài thu hoạch:

3.1. Giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng:

Giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng là mô hình giáo dục cho trẻ mầm non có sự tham gia của nhà trường và cộng đồng. Một tổ chức để đạt được các mục tiêu của giáo dục mầm non.

3.2. Lợi ích của giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng:

Đối với trẻ mầm non:

– Tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em được giáo dục và học tập suốt đời.

– Cơ hội học hỏi thông qua trải nghiệm thực tế, giải quyết các nhiệm vụ học tập một cách thực tế, hấp dẫn và hiệu quả trong bối cảnh địa phương thực tế.

Đối với cộng đồng:

– Tăng cường năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ em của cộng đồng và qua đó giúp cộng đồng có được kiến ​​thức, kỹ năng khoa học để hành động hiệu quả, thiết thực hơn trong công tác giáo dục trẻ em tại cộng đồng. gia đình, cộng đồng.

– Thể hiện vai trò và trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của cộng đồng nói chung. Đặc biệt, công tác đào tạo, giáo dục nguồn nhân lực tại chỗ.

– Xây dựng mối quan hệ bền chặt, gắn bó giữa cộng đồng dân cư với các đơn vị hành chính. Các vấn đề của địa phương (chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội, trường học…).

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên, giáo viên dạy mẫu giáo:

Trường mầm non đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ theo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Cán bộ địa phương và giáo viên có quyền truy cập vào các chương trình. Các hoạt động giáo dục rất linh hoạt và đa dạng.

Giáo dục mầm non, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của cơ sở giáo dục mầm non với chính quyền địa phương và cộng đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Trưng cầu giám định là gì? Trưng cầu giám định theo Bộ luật tố tụng hình sự?

Tạo mối quan hệ hợp tác hiệu quả, tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục mầm non với chính quyền các cấp, các ban ngành, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng. , quan tâm đến cộng đồng, xã hội, qua đó nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, thiết thực của xã hội.

Tiết kiệm chi phí tổ chức các hoạt động giáo dục, bởi vì chúng tôi

dựa vào sự tài trợ và hỗ trợ của cộng đồng.

4. Mô hình giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng:

Trường mầm non được tổ chức, sự tham gia của cộng đồng, trách nhiệm chung, nguồn lực

– Những người tham gia

– Nội dung hoạt động

– Địa điểm hoạt động

– Phương thức hoạt động

– Vận hành mô hình

Tổ chức giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng là gì?

Mục đích của việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng là gì?

Những hoạt động học tập nào có thể tổ chức cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng?

Nguyên tắc, quy trình tổ chức hoạt động giáo dục dựa vào cộng đồng cho trẻ mầm non?

Những vấn đề lý luận về tổ chức HĐGD cộng đồng cho trẻ mầm non:

– Hoạt động giáo dục cộng đồng trong trường mầm non được nhà giáo dục phối hợp tổ chức, có kế hoạch, nội dung và phương pháp khoa học, tác động đến trẻ mầm non, giúp trẻ tích cực, chủ động. hoạt động lĩnh hội kiến ​​thức, kỹ năng, kỹ xảo, phát triển phù hợp phẩm chất, năng lực của trẻ mẫu giáo trên cơ sở điều kiện thực tế và nguồn lực do cộng đồng cung cấp.

– Khái niệm tổ chức hoạt động học tập mang tính cộng đồng cho trẻ mầm non.

– Trẻ được học tập, khám phá, thực hành, rèn luyện kiến ​​thức, kỹ năng và hình thành thái độ phù hợp với bối cảnh cuộc sống gần gũi, thiết thực của trẻ.

– Giảm chi phí, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục. Căn cứ vào việc sử dụng nguồn nhân lực, nơi có điều kiện tự nhiên về kinh tế, văn hóa.

Vì sự phát triển cộng đồng:

– Hiểu về Giáo dục Mầm non, Nâng cao Trách nhiệm và Hiệu suất Cộng đồng.

– Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác giáo dục với các hoạt động xã hội khác vì lợi ích và cuộc sống của cộng đồng.

– Tạo mối quan hệ bền vững giữa các lực lượng trong nhà trường và xã hội.

– Tạo điều kiện và cơ hội bình đẳng, xã hội ổn định và phát triển.

Mục đích của việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng:

– Đối với nhà trẻ: hoạt động giao lưu, hoạt động với đồ vật, hoạt động chơi, hoạt động ăn ngủ, vệ sinh.

– Đối với trẻ mầm non: hoạt động vui chơi (trò chơi đóng vai theo chủ đề; trò chơi ghép hình, lắp ghép, xây dựng; trò chơi đóng vai, trò chơi giáo dục, trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi bằng phương tiện công nghệ hiện đại); hoạt động lao động (công việc tự phục vụ, công việc hàng ngày, công việc tập thể); ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.

Xem thêm bài viết hay:  Saccarozo là đường gì? Công thức cấu tạo đường Saccarozo?

Các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng:

– Đảm bảo tính khách quan của giáo dục mầm non.

– Đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng và của trường mầm non.

– Nội dung giáo dục mầm non xuất phát từ cộng đồng địa phương.

– Tổ chức hoạt động cộng đồng của cơ sở giáo dục mầm non. Dựa trên tinh thần hợp tác và bình đẳng của các bên tham gia.

– Tôn trọng, khuyến khích và hỗ trợ mọi người trong cộng đồng khám phá bản thân.

– Và tìm hiểu về tài nguyên địa phương và các giá trị tiềm ẩn của chúng. Hãy để họ tích cực chia sẻ các nguồn lực cộng đồng để giáo dục con cái của họ.

Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng:

Quy trình và hình thức tổ chức hoạt động học tập xã hội cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng.

Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng:

5. Hoạt động chuyên môn ở cơ sở giáo dục mầm non:

Thứ nhất: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học cần chú trọng thay đổi nhận thức, hành vi của các bên, tổ trưởng cần nhận xét lãnh đạo chuyên môn và đánh giá chất lượng dạy học, có thể thay đổi cách nghĩ của học sinh. giáo viên chuyên môn và giúp các giáo viên chuyên môn tin tưởng vào thành tích của họ. Ngoài ra, cần tạo cơ hội cho tất cả giáo viên, kể cả giáo viên chưa có kinh nghiệm tham gia các hoạt động thao giảng chuyên môn, không chỉ tập trung vào một số giáo viên giỏi thường xuyên tham gia thao giảng. .

Thứ hai: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn bắt đầu từ việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của nhà trường, tổ chuyên môn.

Về bản chất: nội dung sinh hoạt chuyên môn phải đa dạng, phong phú, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, bao hàm lý luận trong hình thức, nội dung và phương pháp sinh hoạt chuyên môn, đồng thời củng cố sinh hoạt chuyên môn. thực hành như là bằng chứng của lý thuyết. Nội dung truyền đạt vào sinh hoạt chuyên môn phải xuất phát từ nhu cầu của giáo viên và học sinh, không chỉ xuất phát từ một chiều theo ý chí chủ quan của ban giám hiệu. Mặt khác, nội dung hoạt động phải mở rộng ra tất cả các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ như ăn, ngủ, lao động, vệ sinh, vui chơi… không gói gọn trong lớp học.

– Phương pháp phải linh hoạt, tránh gò bó, rập khuôn, gò ép giáo viên theo một lối mòn nhất định. Khuyến khích giáo viên thử các chủ đề mới, phương pháp mới, công cụ và thiết bị mới. Sinh hoạt chuyên môn phải xác định sinh hoạt chuyên môn là hoạt động minh họa chứ không phải sinh hoạt mẫu mực, lý tưởng nhất là khuyến khích giáo viên trao đổi, thảo luận những cách làm hay để tìm ra hướng đi đúng đắn.

Các hoạt động chuyên môn phải đổi mới, có chiều sâu như: chú trọng đổi mới dạy học theo định hướng học sinh, cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động dạy học, giải quyết tình huống dạy học; kỹ năng quản lý thời gian, đánh giá bài học; dành nhiều thời gian hơn cho giáo viên trong tổ, nhóm chuyên môn phân tích, đánh giá, rút ​​kinh nghiệm. Trong khi thảo luận phải chú ý đến quá trình hoạt động của trẻ, thái độ của trẻ đối với hoạt động, ảnh hưởng của cô giáo đối với hoạt động của trẻ,… đặc biệt là cách thức tổ chức từng hoạt động. .

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 44

Về hình thức cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chuyên môn và nhà trường để sinh hoạt chuyên môn các cấp các cấp ở tổ, trường không bị trùng lặp về nội dung và thời gian tổ chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục chuyên nghiệp. Ví dụ: bạn có thể thiết lập hộp thư nhóm/trường để chia sẻ thông tin, hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các nguồn tài liệu chuyên môn trực tuyến. Sinh hoạt chuyên môn nên bớt hành chính (họp, đánh giá, giới thiệu,.. có thể gửi vào hộp thư nội bộ hoặc đăng trên bảng tin), dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm, chuyên đề,… mà tập trung giải quyết. những khó khăn mà giáo viên gặp phải trong nghề.

Thứ ba, cần tập trung nâng cao năng lực tổ chức, điều hành của đội ngũ trưởng đoàn chỉ đạo các hoạt động chuyên môn.

Bởi thực tế, một cuộc họp chuyên nghiệp thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng và chuyên môn của người dẫn chương trình. Nhóm trưởng nhóm chuyên gia cần nêu rõ những vấn đề cần lưu ý như vị trí, vai trò, hình thức tăng cường hoạt động trải nghiệm cho trẻ, tạo môi trường trải nghiệm cho trẻ, ảnh hưởng của giáo viên đến cách học của trẻ. phù hợp và hiệu quả trong các hoạt động của trẻ…. giáo viên trong các tình huống có vấn đề và đồng ý về một tầm nhìn chung về vấn đề đang được thảo luận. Trong hoạt động chuyên môn cần tăng cường sự quản lý chặt chẽ của Hiệu trưởng nhà trường để hướng dẫn, giúp đỡ tổ chuyên môn khi cần thiết.

Cuối cùng, cần tạo cho mình một nề nếp chuyên môn ổn định và có chất lượng cao. Trước hết, việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn phải thường xuyên, có kế hoạch.

Trong suốt năm học và những năm tiếp theo không ngừng thay đổi, bổ sung để hoạt động chuyên môn ngày càng hiệu quả, phong phú hơn. Việc thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo bài học và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đặc biệt chất lượng đội ngũ giáo viên và tổng số CSGD trẻ trong nhà trường ngày một nâng cao. cải thiện rõ rệt. Đa số giáo viên trong trường đã mạnh dạn, tự tin hơn trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động. Sinh hoạt chuyên môn của nhà trường không còn là “màn trình diễn kỹ xảo” của một số ít giáo viên chủ chốt mà thực sự là không gian để tập thể giáo viên cùng nhau trao đổi, chia sẻ kiến ​​thức, thúc đẩy việc hình thành môi trường học tập tích cực trong nhà trường.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 29 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận