Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 12

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là phương pháp dạy và học chú trọng đến nhu cầu và hứng thú của từng học sinh. Đây là một bài viết về Giáo án bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 12

1. Giáo án bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Module 12:

Tổ chức hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

2. Đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ:

Phát triển nhận thức đề cập đến sự tăng trưởng và trưởng thành về khả năng tinh thần của trẻ, bao gồm khả năng suy nghĩ, lý luận, giải quyết vấn đề và hiểu thế giới xung quanh. Dưới đây là một số đặc điểm chính của sự phát triển nhận thức ở trẻ em:

Giai đoạn vận động giác quan (sơ sinh đến 2 tuổi): Trong giai đoạn này, trẻ sơ sinh sử dụng các giác quan và kỹ năng vận động để khám phá thế giới xung quanh. Họ tìm hiểu về nguyên nhân và kết quả, và bắt đầu phát triển tính lâu dài của đối tượng – sự hiểu biết rằng các đối tượng vẫn tồn tại ngay cả khi chúng không thể nhìn thấy được.

Giai đoạn tiền thao tác (2 đến 7 tuổi): Trong giai đoạn này, trẻ bắt đầu sử dụng các biểu tượng (chẳng hạn như từ ngữ và hình ảnh) để thể hiện các đồ vật và ý tưởng. Họ duy trì lối suy nghĩ rất cụ thể và đấu tranh với các khái niệm như bảo tồn – hiểu rằng số lượng của một thứ gì đó không thay đổi ngay cả khi hình thức bên ngoài của nó thay đổi.

– Bản ngã: Trong giai đoạn tiền phẫu thuật, trẻ có xu hướng tự cho mình là trung tâm, nghĩa là khó hiểu quan điểm và kinh nghiệm của người khác.

Tư duy kỳ diệu: Trẻ em trong giai đoạn này cũng có xu hướng suy nghĩ kỳ diệu, tin rằng những suy nghĩ hoặc hành động của chúng có thể khiến mọi thứ xảy ra trên thế giới.

Giai đoạn hoạt động cụ thể (7 đến 12 tuổi): Giai đoạn này trẻ bắt đầu tư duy logic và hệ thống hơn. Họ phát triển sự hiểu biết tốt hơn về bảo tồn và có thể hiểu quan điểm của người khác.

– Giai đoạn hoạt động chính thức (12 tuổi trở lên): Ở giai đoạn này, thiếu niên có khả năng tư duy trừu tượng, giả thuyết và phản biện. Họ có thể suy luận về những vấn đề phức tạp và suy nghĩ về nhiều giải pháp khả thi.

Nhìn chung, phát triển nhận thức là một quá trình liên tục diễn ra trong suốt thời thơ ấu và thanh thiếu niên. Mỗi đứa trẻ phát triển theo tốc độ của riêng chúng và có thể trải qua các biến thể trong quá trình phát triển nhận thức. Tuy nhiên, các giai đoạn này cung cấp một khuôn khổ để hiểu các xu hướng và đặc điểm chung của sự phát triển nhận thức ở trẻ em từ sơ sinh đến sáu tuổi.

Xem thêm bài viết hay:  Lãi suất hoàn vốn là gì? Công thức tính lãi suất hoàn vốn?

3. Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong phát triển nhận thức cho trẻ:

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là phương pháp dạy và học chú trọng đến nhu cầu và hứng thú của từng học sinh. Cách tiếp cận này nhấn mạnh việc học tập do học sinh lãnh đạo và khuyến khích trẻ em đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục của chính chúng. Từ quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, phát triển nhận thức được coi là một quá trình liên tục chịu ảnh hưởng bởi những trải nghiệm và tương tác của trẻ với thế giới xung quanh.

Trong một lớp học lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên hướng đến việc tạo ra một môi trường học tập phong phú và đa dạng, cho phép trẻ khám phá và thử nghiệm những ý tưởng và khái niệm mới. Họ cung cấp cho trẻ em cơ hội tham gia vào các hoạt động học tập trải nghiệm, thực hành phù hợp với sở thích và khả năng cá nhân của chúng. Cách tiếp cận này cho phép trẻ em nắm quyền sở hữu việc học của mình và phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về các khái niệm mà chúng đang khám phá.

Về phát triển nhận thức, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thừa nhận rằng mỗi trẻ có cách học và xử lý thông tin riêng. Giáo viên khuyến khích trẻ suy nghĩ chín chắn, đặt câu hỏi và tạo mối liên hệ giữa trải nghiệm của chính chúng với các khái niệm mà chúng đang học. Họ nhận ra rằng trẻ em học tốt nhất khi chúng tích cực tham gia vào quá trình học tập và khi chúng có cơ hội thử nghiệm, khám phá và phạm sai lầm.

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng thừa nhận rằng phát triển nhận thức không chỉ là tiếp thu kiến ​​thức mà còn là phát triển các kỹ năng và chiến lược cần thiết để áp dụng kiến ​​thức đó theo những cách mới và có ý nghĩa. Giáo viên giúp trẻ phát triển những kỹ năng này bằng cách khuyến khích trẻ hợp tác, giao tiếp hiệu quả và suy nghĩ sáng tạo và đổi mới.

Nhìn chung, từ quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, sự phát triển nhận thức được coi là một quá trình năng động và liên tục chịu ảnh hưởng của kinh nghiệm, tương tác và phong cách học tập cá nhân của trẻ. Bằng cách cung cấp cho trẻ một môi trường học tập phong phú và đa dạng phù hợp với nhu cầu và sở thích của trẻ, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thúc đẩy sự phát triển nhận thức và hỗ trợ trẻ phát huy hết tiềm năng của mình. khả năng của nó.

Xem thêm bài viết hay:  Vi phân là gì? Công thức và cách tính vi phân? Ứng dụng là gì?

4. Hướng dẫn tổ chức hoạt động phát triển nhận thức theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm:

Tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, bao gồm cung cấp cho trẻ cơ hội khám phá, thử nghiệm và tham gia vào các trải nghiệm học tập thực hành phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân của trẻ. Dưới đây là một số bước chính cần xem xét khi tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức:

Đánh giá nhu cầu và sở thích của học sinh: Bắt đầu bằng cách tìm hiểu học sinh của bạn và phong cách học tập cá nhân, điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Điều này có thể giúp bạn thiết kế các hoạt động hấp dẫn và đầy thách thức nhằm giải quyết các nhu cầu phát triển nhận thức cụ thể của họ.

Chọn nhiều hoạt động khác nhau: Đưa ra nhiều hoạt động khác nhau cho phép trẻ tham gia vào các kiểu suy nghĩ và giải quyết vấn đề khác nhau. Điều này có thể bao gồm các hoạt động khuyến khích tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và tư duy phân tích. Kết hợp các hoạt động cá nhân, nhóm nhỏ và cả lớp để đáp ứng các sở thích học tập khác nhau.

Cho phép khám phá và thử nghiệm: Cho trẻ cơ hội khám phá và thử nghiệm những khái niệm và ý tưởng mới. Khuyến khích họ đặt câu hỏi, kiểm tra các giả thuyết và tạo mối liên hệ giữa trải nghiệm của họ với các khái niệm họ đang học.

– Thúc đẩy hợp tác và giao tiếp: Khuyến khích trẻ làm việc cùng nhau theo nhóm hoặc cặp nhỏ để giải quyết vấn đề, thảo luận ý kiến ​​và chia sẻ suy nghĩ của mình. Điều này có thể giúp xây dựng các kỹ năng giao tiếp, cộng tác và học hỏi lẫn nhau.

– Đưa ra phản hồi và hỗ trợ: Đưa ra phản hồi và hỗ trợ khi con bạn tham gia vào các hoạt động phát triển nhận thức. Khuyến khích họ phản ánh về việc học của họ và cung cấp cơ hội để họ xem xét và tinh chỉnh sự hiểu biết của họ về các khái niệm.

– Tạo cơ hội học tập độc lập: Tạo cơ hội cho trẻ em làm chủ việc học của mình và làm việc độc lập trong các dự án hoặc nhiệm vụ mà chúng quan tâm. Điều này có thể giúp xây dựng động lực bản thân, học tập tự định hướng và sự tự tin.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu lời dẫn chương trình văn nghệ 20-11 hay và ý nghĩa nhất

5. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động phát triển nhận thức theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong nhóm, lớp ở cơ sở MN:

Tiến hành đánh giá liên tục: Thường xuyên đánh giá nhu cầu, sở thích và phong cách học tập cá nhân của mỗi đứa trẻ để giúp điều chỉnh các hoạt động theo nhu cầu của chúng. Điều này có thể được thực hiện thông qua quan sát, trò chuyện với phụ huynh và đánh giá chính thức.

Cung cấp nhiều hoạt động khác nhau: Cung cấp nhiều hoạt động phục vụ cho các phong cách học tập khác nhau và khuyến khích trẻ suy nghĩ có phê phán, sáng tạo và có phê phán.

– Tạo một môi trường an toàn và nuôi dưỡng: Nuôi dưỡng một môi trường an toàn và nuôi dưỡng, nơi trẻ em cảm thấy thoải mái khi khám phá và thử nghiệm những ý tưởng và khái niệm mới.

Khuyến khích sự tham gia tích cực: Khuyến khích trẻ đóng vai trò tích cực trong việc học của chính mình và tham gia vào các hoạt động mà chúng yêu thích.

– Thúc đẩy hợp tác và giao tiếp: Tạo cơ hội cho trẻ em làm việc theo cặp hoặc nhóm nhỏ, thúc đẩy giao tiếp, hợp tác và học hỏi lẫn nhau.

– Cung cấp phản hồi và hỗ trợ: Cung cấp phản hồi và hỗ trợ cho trẻ em khi chúng tham gia vào các hoạt động phát triển nhận thức. Khuyến khích họ phản ánh về việc học của họ và cung cấp cơ hội để họ xem xét và tinh chỉnh sự hiểu biết của họ về các khái niệm.

– Tạo cơ hội học tập độc lập: Tạo cơ hội cho trẻ em tự chịu trách nhiệm về việc học của mình và làm việc độc lập trong các dự án hoặc nhiệm vụ mà chúng quan tâm.

Thu hút phụ huynh tham gia vào quá trình: Thu hút phụ huynh tham gia vào quá trình phát triển nhận thức bằng cách thường xuyên liên lạc với họ về sự tiến bộ của con họ và đưa ra gợi ý cho các hoạt động có thể thực hiện ở nhà.

Bằng cách thực hiện các biện pháp này, các cơ sở giáo dục mầm non có thể tạo ra một môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, thúc đẩy sự phát triển nhận thức và giúp trẻ phát huy hết tiềm năng của mình.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 12 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận