Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 40

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module Trường THPT40 – Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục dành cho quý thầy cô tham khảo. Bài viết nêu rõ vai trò, ý nghĩa và mục tiêu của sự hợp tác giữa nhà trường và các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh phổ thông. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài thu hoạch tại đây.

1. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên:

Phát triển chuyên môn là hoạt động giáo viên cần thực hiện thường xuyên để đảm bảo duy trì kiến ​​thức, phương pháp giảng dạy của học sinh và quá trình học tập diễn ra khách quan, rõ ràng. Khóa đào tạo bồi dưỡng liên tục này là bắt buộc và giáo viên phải hoàn thành vì đây là một trong những công việc trong lĩnh vực này.

Bài thu hoạch định kỳ của giáo viên là kết quả mà giáo viên đạt được trong quá trình giáo dục. Thực tế cho thấy, tham gia các khóa bồi dưỡng, giáo viên phải đảm bảo tiếp thu cả kiến ​​thức bắt buộc về phương pháp dạy học và kiến ​​thức tự chọn.

Nội dung 1:

Thời lượng: 30 giờ/năm học/giáo viên.

Có thể trình bày nội dung như sau:

Nghiên cứu, quảng bá đường lối chính trị, thời sự, quyết sách, chính sách của Đảng và Nhà nước, như: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X; Các quyết định của Tỉnh ủy, Thành ủy: Có tổng quan về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, có ý kiến ​​chuyên sâu về phương hướng phát triển giáo dục; tình hình phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục; chỉ thị về nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nội dung thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học; Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Quyết định số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ; Quyết định 404 của Thủ tướng Chính phủ

/QĐ-TTg ngày 27/03/2015 phê duyệt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sửa đổi.

Nội dung 2: Bài dạy phải phản ánh được lượng kiến ​​thức mà bộ môn dạy trong năm học:

Thời lượng: 30 giờ/năm học/giáo viên.

Có thể trình bày các nội dung như phát triển kỹ năng của học sinh: Cập nhật nội dung, phương pháp đánh giá học sinh theo các phương pháp, kỹ thuật học tập tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tự định hướng học tập của học sinh. Bồi dưỡng, cập nhật sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng bài học. Sử dụng thiết bị học tập để đổi mới phương pháp học tập, phát huy kỹ năng ứng dụng CNTT và sử dụng bảng tương tác. Hướng dẫn giáo viên vào lớp, thực hiện sổ điểm điện tử của cổng thông tin điện tử. Năng lực giám sát hoạt động dạy học và sư phạm của giáo viên được phát huy.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên mới nhất

Các nội dung học tập khác trong trường:

– Đào tạo kỹ năng trong trường học.

– Đổi mới phương pháp dạy bộ môn.

– Sử dụng đồ dùng dạy học trong đổi mới PPDH.

– Nâng cao năng lực giám sát hoạt động đào tạo và hoạt động sư phạm của giáo viên

– Thi đua khen thưởng công tác đào tạo.

– Đẩy mạnh Chương trình Giáo dục Pháp luật.

2. Ý nghĩa của bài bồi dưỡng thường xuyên giáo viên:

Việc mở các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên giúp giáo viên phát triển chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, cũng như các chính sách giáo dục mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương pháp giảng dạy này luôn thay đổi và thích nghi với những thay đổi trong xã hội và cách học của học sinh. Học sinh ở mọi lứa tuổi nhìn nhận và phản ứng với việc học khác nhau. Vì vậy, giáo viên cần phải được đào tạo thường xuyên để có thể thích ứng với cách học của từng nhóm học sinh và từ đó đưa ra những phương pháp dạy tốt nhất, hữu ích nhất để việc học đạt hiệu quả cao nhất. .

Việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giúp các cấp chính quyền, các cơ sở thấy được thực trạng quá trình dạy và học trong nhà trường, kết quả giáo dục đạt được để có biện pháp bổ sung kịp thời. Thanh tra không thể lúc nào cũng trực tiếp đến văn phòng nhà trường để kiểm tra, giám sát việc dạy và học. Vì vậy, việc mở các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền nắm được thực trạng dạy học, trình độ chuyên môn của giáo viên.

Tập huấn giáo viên thường được coi là lớp tập huấn, rèn luyện để giáo viên có nhận thức mới nhằm thay đổi phương pháp dạy học trước đây, phản ánh đúng thực tế tư duy của học sinh. Các tổ chức có thẩm quyền có sự hiểu biết rõ ràng và khách quan hơn về việc dạy và học. Có thể nói đó là một liên minh có quan hệ mật thiết với nhau. Mục đích chính của việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng là phục vụ công tác giáo dục. Nó giúp mọi người trở nên tích cực hơn vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Xem thêm bài viết hay:  Tháng chạp là gì? Tháng củ mật là gì? Có gì cần lưu ý không?

3. Mục tiêu xây dựng giữa nhà trường và các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh trung học phổ thông:

Mục tiêu chung:

Tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ cảm thông, cùng nhau tìm ra phương thức phối hợp hiệu quả. Công tác phối hợp chỉ thực sự hiệu quả khi các điều phối viên gặp nhau thực sự và thảo luận tích cực về kế hoạch phối hợp.

Mục tiêu chi tiết:

Hiểu được nhu cầu hợp tác giáo dục giữa nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục học sinh phổ thông; Vai trò và tầm quan trọng của sự cộng tác với giáo viên, nhà trường, các tổ chức xã hội và học sinh.

Hiểu đúng, rõ nội dung, phương pháp, hình thức phối hợp, phù hợp với các bên.

Rèn luyện kỹ năng hợp tác với các tổ chức xã hội trong đào tạo học sinh phổ thông. Đó là kỹ năng lập kế hoạch phối hợp, kỹ năng lập kế hoạch hợp lý cho các hoạt động phối hợp, tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp, kỹ năng điều chỉnh hoạt động và đảm bảo các điều kiện tiên quyết của hoạt động phối hợp. Phối hợp hiệu quả, kỹ năng đánh giá kết quả phối hợp.

Thái độ thân thiện để hợp tác sáng tạo nội dung và tìm nguồn cung ứng tài nguyên. Thái độ thân thiện đã đưa các em xích lại gần nhau hơn trong quá trình học tập của học sinh phổ thông. Khi mọi người thân thiện, mọi người sẽ hiểu và lắng nghe nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong việc giáo dục học sinh phổ thông trong tình hình hiện nay.

Tôn trọng lẫn nhau là điều kiện tiên quyết trong quá trình làm việc, chỉ có tôn trọng lẫn nhau thì chúng ta mới có thể cùng nhau đạt được mục tiêu chung.

4. Nội dung yêu cầu trong công tác phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh trung học phổ thông:

– Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục và giáo dục do nhà trường quản lý. Hoạt động có thể trong nhà trường, có thể thực hiện ngoài nhà trường hoặc trong đơn vị, công ty, quân đội…

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn khấn sám hối hàng ngày tại nhà cầu an lạc, may mắn

– Phối hợp xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh cả năm học, học kỳ, tháng theo yêu cầu giáo dục chủ yếu tùy từng trường và địa bàn trường.

– Phối hợp tạo tiền đề cho công tác giáo dục học sinh phổ thông.

– Phối hợp tìm ra các phương pháp, hình thức tổ chức học tập của học sinh nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao nhất.

Khi thảo luận với đồng nghiệp hoặc chuyên gia, hãy ghi nhớ những điểm sau:

– Về nội dung khoa học: những nội dung đó đã thực sự hoàn hảo chưa? Nó có phù hợp với đối tượng giáo dục không? Những điều này có quá phức tạp không? Có thể kiểm tra logic của vấn đề đào tạo? Độ chính xác của nội dung được chứng minh như thế nào?

– Tính khả thi của nội dung: có làm được không? Giáo viên có thể quan tâm đến việc thực hiện nội dung này? Hãy thử dự đoán xem khả năng ứng dụng của những nội dung này sẽ được hiện thực hóa như thế nào?

5. Biện pháp phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh trung học phổ thông:

– Nâng cao nhận thức của giáo viên về sự cần thiết phải hợp tác với các tổ chức xã hội.

– Xây dựng nội dung phối hợp cụ thể theo yêu cầu và điều kiện cho phép của các bên tham gia.

– Tổ chức các hoạt động phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã cùng xây dựng.

– Tổ chức giám sát, đánh giá kết quả phối hợp cần rút ra bài học kinh nghiệm của cả hai bên.

– Hoạt động này diễn ra trong một thời gian, có thể coi như một bài kiểm tra để sinh viên xây dựng hệ thống các hoạt động phối hợp sau khi trao đổi với đồng nghiệp và chuyên gia (nếu có điều kiện).

– Thông tin chi tiết hơn về việc thực hiện hoạt động định hướng: hoạt động sẽ thực hiện, mô tả chính xác, chú ý đến hoạt động của người thực hiện và con người.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 40 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận