Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 2

Để có một nền giáo dục tốt, người giáo viên cần đáp ứng những tiêu chí cơ bản, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT Module 2 để giúp các bạn hiểu rõ hơn.

1. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT Module 2 số 1:

1.1. Nghề giáo viên trong cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay:

Tính đến tháng 8/2019, cả nước có 1.161.143 giáo viên mầm non và phổ thông (công lập 1.089.837, ngoài công lập 71.306). Về cơ bản, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đạt và vượt chuẩn đào tạo, trong đó: mầm non 96,6%, tiểu học 99,7%, trung học cơ sở 99,0%, trung học phổ thông 99,6%, đại học 82,7%. Đây là tiền đề để Bộ GD-ĐT đề xuất nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên trong Luật Giáo dục. Đa số cán bộ quản lý, giáo viên tâm huyết với nghề, có đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý chí vươn lên, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. . Năng lực sư phạm của hầu hết giáo viên được nâng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. Cán bộ quản lý giáo dục đã tham mưu tích cực, hiệu quả cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng chính sách cán bộ, giáo viên, học sinh phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của bộ, ngành, địa phương. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng mạnh về số lượng, chất lượng và ngày càng đồng bộ về cơ cấu trong 5 năm qua, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của đất nước.

1.2. Yêu cầu về phong cách của giáo viên phổ thông trong bối cảnh hiện nay:

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Điều 5. Lối sống, tác phong.

1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó, phấn đấu không ngừng với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, cổ vũ những biểu hiện của nếp sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỉ.

3. Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp và người học; giải quyết vấn đề một cách khách quan, công tâm, chu đáo.

4. Trang phục, tư trang khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không phản cảm, gây mất tập trung của người học.

5. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, quy chế chuyên môn. Có quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, cha mẹ học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

6. Xây dựng gia đình văn hóa, thương yêu, tôn trọng nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hành nếp sống văn hóa nơi công cộng.

1.3. Xây dựng và rèn luyện tác phong, phong cách nhà giáo:

Thứ nhất, người giáo viên phải luôn học hỏi để tiến bộ về mọi mặt.

Xem thêm bài viết hay:  Mức đóng Đảng phí? Trường hợp nào được miễn Đảng phí?

Trong bối cảnh nhân loại đã đạt được những bước tiến vượt bậc về khoa học và công nghệ, Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Trong thời đại như vậy, nếu chúng ta dừng lại, thậm chí chậm lại là chúng ta đang tụt hậu, tụt hậu so với dòng chảy tri thức của nhân loại. Vì vậy, người giáo viên phải luôn có ý thức đầu tư, cập nhật, mở rộng kiến ​​thức, có ý thức quyết tâm đi sâu vào khoa học công nghệ, nhất là khoa học giáo dục.

Thứ hai, giáo viên phải nắm vững và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học.

Thầy dở là người đem chân lý ra bàn, thầy giỏi là người dạy học trò tìm ra chân lý. Để tiết học đạt hiệu quả cao, người giáo viên phải nắm vững và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với chương trình, môn học. Từ đó, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, giúp người học kết hợp hài hòa việc học trên lớp với tự học, mở rộng và nâng cao kiến ​​thức, rèn luyện tư duy và vận dụng kiến ​​thức. .

Thứ ba, giáo viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao lập trường tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có tác phong mẫu mực.

Trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giáo viên thường xuyên được tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại, nắm bắt thông tin mới, đa dạng, nhiều chiều và cực kỳ hiệu quả.

Nhà giáo cần tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng nhận trách nhiệm, đảm Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu suốt đời. Đó là đạo đức cách mạng mà mỗi trí thức nói chung, mỗi nhà giáo nói riêng phải rèn luyện thường xuyên, lâu dài. Chỉ khi làm được điều này, người thầy mới vững vàng vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ để làm tròn bổn phận của mình.

Làm sao để mỗi giáo viên không chỉ là nhà giáo mà còn là nhà sư phạm. Người thầy phải nhiệt tình, kiên trì, cần cù, nghiêm túc và sáng tạo trong sư phạm, thành công không kiêu, bại không nản, thương yêu, gần gũi người học, đoàn kết với đồng nghiệp, gắn bó với nhân dân, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Ngoài ra, giáo viên cũng cần kiên quyết đấu tranh loại bỏ những biểu hiện tiêu cực như chạy theo thành tích, xúc phạm nhân cách, thân thể học sinh hay kiếm tiền bằng mọi cách mà đánh mất bản thân, ảnh hưởng đến uy tín của học sinh. của trường.

2. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT Module 2 số 2:

2.1. Đạo đức nhà giáo có vai trò quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả của hoạt động sư phạm:

Với truyền thống hiếu học và tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, người thầy và nghề dạy học có vai trò to lớn đối với sự phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước. Vì vậy, các trường phải luôn quan tâm đến phẩm chất đạo đức và trách nhiệm của nhà giáo, bởi đó là yếu tố nền tảng.

Xem thêm bài viết hay:  ECB là gì? Tìm hiểu về Ngân hàng Trung Ương Châu Âu?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Dạy các cháu, dạy các cháu chỉ là một phần, cái chính là cho các cháu thấy, cho nên việc nêu gương thiết thực rất quan trọng.

Hoạt động dạy học được tiến hành dưới nhiều hình thức, trong đó dùng nhân cách để tác động đến nhân cách là cách giáo viên tác động đến học sinh. Vì vậy, người thầy phải luôn là tấm gương đạo đức để những giá trị tốt đẹp của người thầy được hình thành trong nhân cách của học sinh.

2.2. Mỗi giáo viên hãy trau dồi đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội:

Mỗi giáo viên phải luôn có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về vị trí của nghề sư phạm và trách nhiệm cao cả của mình đối với xã hội. Tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống để mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức cho học sinh noi theo.

Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng nhân cách của người giáo viên. Trong nhà trường cần thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và duy trì nền nếp, dựa trên những quy định chung để định hướng, điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi của giáo viên cho phù hợp với yêu cầu của nghề nghiệp. . Như vậy, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp là nền tảng, là động lực để người giáo viên phấn đấu hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình.

Thực tế đã có rất nhiều tấm gương nhà giáo hết lòng yêu nghề. Họ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, được nhiều thế hệ học sinh và nhân dân kính trọng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn giáo viên thiếu chuẩn mực, thiếu gương mẫu trong lời nói và việc làm, bức xúc với học sinh thiếu ý thức học tập, học sinh chưa ngoan do chưa thường xuyên được bồi dưỡng ý thức cầu tiến. khoa trong giảng dạy. Để đạo đức nghề nghiệp nhà giáo được tôn vinh cần có những biện pháp, bên cạnh đó người giáo viên phải luôn hoàn thiện mình, trung thực, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, bảo vệ những giá trị cao quý của nhà giáo. giáo viên.

Mặt khác, giáo viên phải không ngừng học tập, tự nghiên cứu nâng cao nhận thức về mọi mặt, luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi phương pháp giảng dạy, kỹ năng truyền đạt. Kế tiếp. Những thói quen cũ không còn phù hợp cần phải thay đổi, không bằng lòng hay hài lòng với những gì mình đang có hiện tại. Ở bất kỳ thời kỳ nào, người thầy luôn phải có tâm hồn cao thượng, tấm lòng bao dung để hun đúc những thế hệ tương lai của dân tộc. Ở đâu có giáo viên giỏi, sẽ có học sinh giỏi.

3. Quy định về chuẩn giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

Giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ là chiến lược quan trọng của quốc gia mà trách nhiệm thuộc về đội ngũ giáo viên. Để nâng cao phẩm chất đạo đức, mỗi giáo viên phải hiểu và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Người thầy ngày nay phải gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực trong mọi công việc nhà trường, đoàn thể được giao, làm việc có chất lượng, hiệu quả, năng suất. Bản thân mỗi giáo viên phải xây dựng cho mình lối sống khiêm tốn, giản dị và thanh lịch. Lối sống mẫu mực mà mỗi thầy cô giáo thể hiện không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, hình thành tác phong công nghiệp của người lao động mới; đưa lối sống nhân văn vào từng học sinh, từng gia đình, góp phần tạo nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân xây dựng và phát triển đất nước.

Xem thêm bài viết hay:  Kể lại một trải nghiệm giúp tâm hồn em trở nên phong phú hơn

Vừa qua, các quy định về đạo đức nhà giáo là cơ sở để giáo viên phấn đấu, rèn luyện bản thân phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên. giáo viên. Thanh tra nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, lương tâm nghề nghiệp trong sáng, tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp sư phạm. có lối sống, tác phong chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo. dựa trên. Qua đó mỗi giáo viên cần có tinh thần trách nhiệm cao hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ như:

Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo phải được coi là công việc trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, không chỉ dừng lại ở nhận thức, mà quan trọng hơn, mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch rèn luyện đạo đức. Đức hạnh.

– Thường xuyên cụ thể hóa việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Coi trọng đổi mới, có khát vọng vươn lên, hoàn thiện văn hóa sư phạm, biết tự học để hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, luôn có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy.

– Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể sư phạm, lắng nghe, sẵn sàng học hỏi và cầu tiến. Duy trì nề nếp, kỷ cương, phương pháp sư phạm trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

– Sống và làm việc theo pháp luật của Nhà nước và quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức và tự học”.

Luôn thể hiện sự chuẩn mực, sư phạm trong tác phong, lối sống, khéo léo xử lý các tình huống trong quan hệ với đồng nghiệp, học sinh và công việc, đặc biệt với học sinh không ngừng rèn luyện để hoàn thiện tác phong. đời sống, nhân cách, có tấm lòng nhân hậu, làm việc có tinh thần trách nhiệm, biết giữ gìn danh dự nghề nghiệp.

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, người giáo viên thường xuyên được tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại, cần nắm bắt những thông tin mới, đa dạng nên phải luôn huy động, tích lũy các nguồn lực. kiến thức để tích hợp trong dạy học. Giáo viên tiên phong trong việc tự học, tự nghiên cứu để nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng là đặc điểm của đội ngũ trí thức ngày nay.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 2 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận