Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 16

Giáo viên hiện nay cần phát triển các phương pháp giảng dạy hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của giáo dục. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng tìm hiểu về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học Module 16 với chủ đề: Hồ sơ dạy học đáp ứng việc đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT.

1. Sơ đồ hệ thống hồ sơ dạy học môn học bao gồm:

Hồ sơ của tổ chuyên môn là tập tài liệu hướng dẫn chuyên môn các cấp, tài liệu chuyên môn về chương trình, khung tổ chức thực hiện chương trình, chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng môn học, chuẩn mục tiêu, kế hoạch học tập. thực tập, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp, đăng ký thi đua, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… Hồ sơ này do trưởng phòng quản lý.

Thông tin chung là thông tin sơ bộ thể hiện tên môn học, khối, lớp, giáo viên giảng dạy,… Các thông tin này do giáo viên bộ môn soạn thảo.

Phạm vi phát triển chuyên môn cá nhân là tập hợp các đề cương của giáo viên và phát triển cá nhân trong các sự kiện phát triển chuyên môn, hoạt động chuyên môn hoặc tự phát triển trong các lĩnh vực sau:

– Khung chương trình, giáo án, sách giáo khoa.

– Phương pháp học tập, kỹ thuật học tập tích cực của bộ môn.

– Kỹ năng dạy học tích hợp, tích hợp nội dung học tập.

– Kỹ năng sử dụng đề tài.

Sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

– Hướng dẫn tự làm.

– Kinh nghiệm giảng dạy hóa học cho học sinh còn non kém.

– Kinh nghiệm nuôi dạy học sinh giỏi.

– Kế hoạch phát triển bản thân thường xuyên.

– Kinh nghiệm sư phạm và giáo dục khác.

Dự giờ là việc ghi nhận xét, đánh giá tiết dạy của đồng nghiệp theo chuẩn mực dạy học nhằm rút kinh nghiệm, học hỏi và nâng cao nghiệp vụ trong quá trình công tác. Giáo viên chuẩn bị số lượng học sinh và sửa sai bằng cách thăm lớp cùng đồng nghiệp.

Sổ ghi chép cá nhân là bản ghi tóm tắt đặc điểm của học sinh về môn học cũng như việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ việc học tập của học sinh. Điểm cá nhân được chuẩn bị và sửa chữa thường xuyên bởi các giáo viên chuyên nghiệp.

Số đồ dùng dạy học mượn là số tài liệu giáo viên thường xuyên mượn của giáo viên trong quá trình công tác. Số này do nhà trường xây dựng và quản lý.

Trong số lượng bài giảng cập nhật lịch giảng dạy của giáo viên bộ môn được cố định theo kế hoạch tuần, học kỳ, năm theo lịch của nhà trường. Nội dung chi tiết từng bài: tên bài, lớp học, tài liệu học tập. Dựa trên con số này, người chịu trách nhiệm về tài liệu giảng dạy của nhà trường hỗ trợ giáo viên trong việc chuẩn bị tài liệu giảng dạy. Số này do giáo viên bộ môn chuẩn bị trước ít nhất 1 tuần.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa đông

2. Tiến hành kiểm tra theo chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng quy định trong hồ sơ dạy học:

Do chuẩn kiến ​​thức, kĩ năng còn được mô tả ở mức độ khái quát, tổng quát nên kết quả học tập của học sinh có thể được đánh giá một cách khách quan, công bằng và khoa học. Kiến thức và kỹ năng có thể được thực hiện theo quy trình sau:

– Bước 1: Phân loại kiến ​​thức, kĩ năng theo các mức độ nhận thức (Nhận biết, thông hiểu, vận dụng).

– Bước 2: Xác định các hoạt động, kỹ năng phù hợp của học sinh theo chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá.

– Bước 3: Nhận biết một số dạng toán cơ bản và các lỗi học sinh thường mắc phải trong các kỳ thi.

– Bước 4: Lập bảng trọng số câu hỏi.

– Bước 5: Thiết kế, thử nghiệm, phân tích và hoàn thiện bảng câu hỏi.

Khi chuẩn bị một bài kiểm tra, cần tuân theo quy trình sau:

– Bước 1. Xác định mục đích của bài kiểm tra.

– Bước 2. Xác định hình thức thi.

– Bước 3. Lập ma trận đề thi.

– Bước 4: Ghép các câu hỏi theo ma trận câu hỏi.

– Bước 5. Xây dựng hướng dẫn đánh giá (đáp án) và thang đánh giá.

– Bước 6: Kiểm tra việc chuẩn bị kiểm tra.

Ma trận câu hỏi là một bảng hai chiều, trong đó một chiều là nội dung, tức là quan trọng nhất là đánh giá kiến ​​thức, kĩ năng và thứ hai là trình độ nhận thức của học sinh theo các mức độ: biết, hiểu và hành động. Sử dụng từng ô chứa mức độ kiến ​​thức, kỹ năng của chương trình được đánh giá, tỷ lệ phần trăm số điểm, số câu hỏi và tổng điểm của các câu hỏi. Số lượng câu hỏi trong mỗi ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của từng tiêu chí được đánh giá, thời gian làm bài và trọng số điểm đối với từng lĩnh vực kiến ​​thức, từng mức độ nhận thức. .

3. Làm quen với việc sử dụng, lưu trữ và cập nhật tài liệu vào hồ sơ dạy học:

3.1. Sử dụng:

– Giáo viên xây dựng, cập nhật và sử dụng thường xuyên giáo án trong giảng dạy, được nhà trường kiểm tra thường xuyên theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Cơ Đốc nhân là gì? Trở thành một Cơ Đốc nhân mẫu mực?

– Số lượng bài giảng sẽ được cập nhật trước thời điểm học ít nhất 1 tuần, thành phần đội ngũ giảng viên, tài liệu giảng dạy để chuẩn bị các điều kiện học tập.

– Mã số cho mượn thiết bị giáo dục cũng được cập nhật trước ít nhất 1 tuần, khi cơ quan quản lý giáo dục, giáo viên, thiết bị giáo dục triển khai các điều kiện giáo dục.

– Giáo viên sử dụng và cập nhật điểm danh thường xuyên theo hướng dẫn.

– Giáo viên thường xuyên đăng ký, cập nhật khối lượng bồi dưỡng chuyên môn.

Trong nhà trường, toàn bộ sổ sách kế toán, kế hoạch học tập đều được kiểm tra định kỳ và đột xuất.

3.2. Kho:

– Giáo viên có trách nhiệm cập nhật, bảo quản giáo án, số báo giảng, số chuyên cần, số tiết bồi dưỡng chuyên môn.

– Tổ trưởng lưu kế hoạch của tổ chuyên môn

– Giáo viên cập nhật và bảo quản tài liệu giảng dạy

Tất cả sổ sách, kế hoạch học tập, hồ sơ đều được lưu giữ theo quy chế do giáo viên và nhà trường nắm giữ.

3.3. Cập nhật:

Giáo viên cập nhật đầy đủ sĩ số, kế hoạch vào sổ theo dõi học tập theo quy định.

Hiểu được năng lực cần có của giáo viên trung học trong việc soạn thảo và phát triển tài liệu nghiên cứu.

Trước yêu cầu về cấu trúc và phát triển chương trình phổ thông, giáo viên phải được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý dạy học:

– Giáo viên phải biết tìm kiếm, nghiên cứu những thông tin mới, tài liệu tham khảo, tình huống thực tiễn để bồi dưỡng cho học sinh. Để bắt kịp những đổi mới của giáo dục phổ thông và sự phát triển của khoa học công nghệ, giáo viên phải tìm kiếm, nghiên cứu thông tin. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, tài liệu nghiên cứu đa dạng, phong phú đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực tìm kiếm, chọn lọc tài liệu, nghiên cứu, truy xuất và xử lý thông tin để thu được kết quả. Mặt khác, để rèn luyện cho học sinh vận dụng kiến ​​thức vào thực tế, giáo viên phải biết tìm tình huống vận dụng.

Giáo viên phải được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tổ chức bài tập, hoạt động ngoại khóa và sử dụng đồ dùng dạy học. Người giáo viên phải biết tổ chức, xác định rõ mức độ của các hoạt động thực hành, hoạt động ngoài giờ lên lớp, xác định được những yêu cầu đặc biệt, nội dung tương ứng và những hướng dẫn cần thiết để tổ chức hoạt động. cử động. Giáo viên cũng phải có khả năng sử dụng đồ dùng dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin để phát huy vai trò quan trọng của nó trong học tập.

Xem thêm bài viết hay:  Vụ kinh tế đối ngoại là gì? Nhiệm vụ và chức năng của vụ kinh tế đối ngoại?

4. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế trong công tác xây dựng, bảo quản, bổ sung hồ sơ học tập ở trường trung học cơ sở hiện nay:

Có thể có nhiều lý do cho việc này, một số lý do chính như sau:

– Nhận thức của một số giáo viên còn hạn chế do chưa đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đặc biệt là cấu trúc và quản lý tài liệu dạy học. Nhiều giáo viên cho rằng, dạy theo phương pháp rất cũ mới có thể truyền tải hết nội dung sách giáo khoa đến học sinh và đảm bảo phát huy được một tỷ lệ nhất định học sinh thì việc dạy học mới hiệu quả. . Họ tin rằng sách giáo khoa không liên quan gì đến quá trình học tập.

– Một số giáo viên chủ động muốn tìm cách đổi mới để thực sự tạo và quản lý học liệu nhưng do chưa hiểu rõ mục tiêu, đặc điểm của đổi mới nên đã đi sai hướng.

– Khó khăn chính trong việc tạo và quản lý tài liệu đổi mới giáo dục THCS là lượng thông tin trong chương trình quá tải, trong khi thời lượng cho từng môn học lại quá hạn chế. Ở trường, mỗi tiết học chỉ có 45 phút nên việc tổ chức học theo phương pháp mới gặp nhiều khó khăn.

– Thực trạng sĩ số lớp quá đông ở nhiều trường THPT tại các tỉnh, thành phố (mỗi lớp có thể có tới 50, 60 học sinh) cũng là một khó khăn trong công tác lập học bạ. Ở các nước trên thế giới, số lớp học ở cấp học này nhiều gấp đôi, gấp ba vì với số lượng lớn như vậy, khó kiểm soát thứ tự các bài học trong lớp, dẫn đến giáo viên khó tổ chức các hoạt động cho học sinh. sinh ra. để lĩnh hội tri thức và kĩ năng.

– Mặc dù đã được đầu tư nhưng thiết bị dạy học của các trường THPT còn rất hạn chế, thiếu đồng bộ. Trường, lớp xây dựng theo tiêu chuẩn cũ không phù hợp với việc duy trì, cập nhật tài liệu giáo dục.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 16 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận