Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 1

Đạo đức nhà giáo là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của giáo dục, vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn giáo án Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT Module 1.

1. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học Mô đun 1:

Thầy cô giáo ngày nay phải gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực trong mọi nhiệm vụ nhà trường, đoàn thể giao, làm việc có chất lượng, hiệu quả, năng suất. Bản thân mỗi giáo viên phải xây dựng cho mình lối sống khiêm tốn, giản dị và thanh lịch. Lối sống mẫu mực mà mỗi thầy cô giáo thể hiện không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, hình thành tác phong công nghiệp của người lao động mới; đưa lối sống nhân văn thấm nhuần trong mỗi học sinh, mỗi gia đình, góp phần tạo nhận thức và hành động trong mọi tầng lớp nhân dân để xây dựng và phát triển đất nước.

Vừa qua, các quy định về đạo đức nhà giáo là cơ sở để giáo viên phấn đấu, rèn luyện bản thân phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên. giáo viên. Thanh tra nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, lương tâm nghề nghiệp trong sáng, tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp sư phạm. có lối sống, tác phong chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo. Qua đó mỗi giáo viên cần có tinh thần trách nhiệm cao hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ như:

Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo phải được coi là công việc trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, không chỉ dừng lại ở nhận thức, mà quan trọng hơn, mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch rèn luyện đạo đức. Đức hạnh.

Thường xuyên cụ thể hóa việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Coi trọng đổi mới, có khát vọng vươn lên, hoàn thiện văn hóa sư phạm, biết tự học để hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, luôn có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy.

– Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể sư phạm, lắng nghe, sẵn sàng học hỏi và cầu tiến. Duy trì nền nếp, phương pháp sư phạm trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

– Sống và làm việc theo pháp luật của Nhà nước và quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức và tự học”.

– Luôn thể hiện sự chuẩn mực, sư phạm trong tác phong, lối sống, khéo léo xử lý các tình huống trong quan hệ với đồng nghiệp, học sinh và công việc, nhất là với học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  1 Man Nhật, 1 Lá, 1 Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

– Về nhiệm vụ giảng dạy, mỗi giáo viên phải luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình “Dạy tốt và học tốt” là hai nhiệm vụ không thể thiếu trong nhà trường. Giáo viên muốn dạy tốt, ngoài việc trau dồi kiến ​​thức còn phải luôn tìm tòi, thể nghiệm những phương pháp phù hợp tuỳ theo nội dung bài học và đối tượng học sinh. Học sinh muốn học giỏi, ngoài việc chuyên cần học tập, phải được thầy cô hướng dẫn phương pháp học tập, định hướng kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ để hình thành năng lực, phẩm chất của người lao động mới trong xã hội. hiện đại.

Luôn rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, học hỏi đồng nghiệp nhất là về ý tưởng, phương pháp mới, tổng kết bài học qua các chuyên đề hoặc kinh nghiệm giảng dạy, tham gia các hoạt động chuyên môn để nâng cao tay nghề. kỹ năng sư phạm và không ngừng học tập lý luận dạy học để bổ sung kiến ​​thức sư phạm vào hoạt động dạy học.

Trong những năm gần đây, việc thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông đang đặt ra cho đội ngũ giáo viên những nhiệm vụ mới nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Đứng trước thực trạng đó đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị cho mình những lý luận dạy học, những kết luận, hệ thống đề tài thực nghiệm phục vụ học sinh.

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng hội nhập quốc tế, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nhân tài và lực lượng lao động. đáp ứng nhu cầu của thế giới. Trước những yêu cầu đó, người giáo viên cần thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ kính yêu về nghề dạy học, từ đó vận dụng sáng tạo, tổ chức tốt việc dạy học và giáo dục học sinh.

Đồng thời, ngành giáo dục cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên như thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên, đổi mới phương pháp dạy học. phương pháp dạy học, mở nhiều lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho giáo viên các cấp. Nhà trường thường xuyên tổ chức các đợt thao giảng, dự giờ để đánh giá, rút ​​kinh nghiệm, nhắc nhở trách nhiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Như vậy, tâm lý giáo dục hiện đại sẽ góp phần khơi dậy tính năng động, sáng tạo mới trong đội ngũ, giúp học sinh lĩnh hội tri thức.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được xác định rõ là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, nhưng việc thực hiện lại thuộc về đội ngũ nhà giáo. Vì sự phát triển của xã hội, cần đẩy mạnh việc xây dựng đạo đức mới, trong đó có đạo đức nghề nghiệp, nhằm đào tạo một lớp người mới khỏe mạnh về thể chất, giàu trí tuệ, đủ sức hội nhập đất nước. Vai trò năm châu Người thầy có trách nhiệm đào tạo nhân tài cho đất nước, có trách nhiệm truyền dạy cho thế hệ trẻ những lý tưởng đạo đức chân chính, những giá trị văn hóa, tinh thần và dân tộc. Mỗi thầy cô giáo cần thấm nhuần đầy đủ, sâu sắc, toàn diện những lời dạy, quan điểm quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, đạo đức, trách nhiệm của nhà giáo đối với đất nước.

Xem thêm bài viết hay:  Bản vẽ kỹ thuật là gì? Phân loại? Vai trò của bản vẽ kỹ thuật?

2. Nội quy nhà giáo hiện hành:

2.1. Quy định về phẩm chất chính trị:

Cần chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, giáo viên phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào giảng dạy và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, cần có ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh sự điều động, phân công của tổ chức, có ý thức tập thể.

đồng thời phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội.

2.2. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp:

– Tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ đồng nghiệp; có tấm lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với học sinh, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

– Tận tụy với công việc và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của đơn vị, nhà trường và của ngành.

– Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng năng lực người học, thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

– Phê bình và phê bình nghiêm túc. Luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học…

2.3. Quy tắc lối sống:

Nhà giáo sống có lý tưởng và mục tiêu, có ý chí vượt khó, có tinh thần phấn đấu; thực hành cần, kiệm, liêm, chính… theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhà giáo có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ và cổ vũ những biểu hiện của nếp sống văn minh, phê phán lối sống lạc hậu, ích kỷ.

Bên cạnh đó, tác phong làm việc phải nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp và người học. Luôn giải quyết công việc một cách khách quan, vô tư và chu đáo.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 37

3. Vi phạm nội quy của nhà giáo bị xử lý như thế nào?

Theo Nghị định 112/2020/NĐ của Chính phủ, giáo viên là viên chức vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo sẽ bị xử lý theo các hình thức quy định tại Điều 15:

1. Áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Buộc thôi việc.

2. Áp dụng cho người quản lý

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Buộc thôi việc.

Công chức bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức trên còn có thể bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Hình thức xử phạt cụ thể quy định tại các Điều 16, 17, 18 và 19 của Nghị định này như sau:

Khiển trách – Áp dụng với trường hợp vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng khi:

– Không tuân thủ quy trình, quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp… đã bị cơ quan có thẩm quyền cảnh cáo bằng văn bản.

– Vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách của công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy định của công ty…

– Không chấp hành sự phân công công việc của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng.

Cảnh báo – Áp dụng khi:

– Đã bị kỷ luật ở hình thức khiển trách mà còn tái phạm

– Vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các tội nêu ở hình thức khiển trách.

Vi phạm thứ nhất gây hậu quả ít nghiêm trọng khi người quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm của mình, để cho cán bộ, nhân viên do mình quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Cán bộ quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành mà không có lý do chính đáng.

Từ chức – Ứng tuyển các vị trí quản lý:

– Đã bị kỷ luật hình thức cảnh cáo mà tái phạm, sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm.

– Vi phạm lần đầu gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định ở hình thức khiển trách.

– Vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp bị phạt cảnh cáo.

Buộc thôi việc – áp dụng trong các trường hợp sau:

– Đã bị xử lý kỷ luật cách chức hoặc cảnh cáo mà còn tái phạm

Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng chỉ giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng

– Nghiện chất ma túy, có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 1 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận