Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 39

Giáo dục là một quá trình lâu dài và phức tạp. Quá trình này đòi hỏi sự hợp tác giữa nhà trường, gia đình học sinh và cộng đồng. Hãy cùng tìm hiểu nội dung đó trong Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở 39.

1. Nội dung 1: Vai trò, mục tiêu phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở:

– Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, vai trò của nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục học sinh.

– Hoạt động 2: Mục tiêu, ý nghĩa của việc phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục của trường THCS.

2. Nội dung 2: Nội dung phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục của trường THCS:

– Tổ chức tuyên truyền, quảng cáo để toàn xã hội nhận thức được mục tiêu, nội dung giáo dục cả trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm lớp là người gần gũi, hiểu tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, hoàn cảnh của từng em. Khi nói chuyện với học sinh về giáo dục, giáo viên cần chuẩn bị chu đáo, có sức thuyết phục, tránh kiêu ngạo, chủ động. Các giáo viên tại gia nên giữ một cuốn nhật ký cho mỗi học sinh để giữ liên lạc với gia đình của mình. Nếu học sinh vi phạm phải có biện pháp xử lý kịp thời, thông báo cho người thân trong danh bạ hoặc qua điện thoại. Giáo viên hướng dẫn nên yêu cầu sinh viên bỏ phiếu xếp hạng hạnh kiểm hàng tuần dựa trên các tiêu chí và quy trình cụ thể làm cơ sở cho xếp hạng hàng tháng, học kỳ và năm học của họ. Mọi thành viên trong nhà trường đều phải tham gia vào hoạt động giáo dục tập thể học sinh. Nếu có vi phạm phải chấn chỉnh, nhắc nhở và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm.

3. Nội dung 3: Một số biện pháp tăng cường phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở:

Biện pháp đầu tiên là nâng cao chất lượng gia đình bằng việc tiếp tục phát động phong trào vận động nhân dân với các hình thức “xây dựng gia đình văn hóa”. Bản chất của nó là các gia đình cố gắng đạt được và duy trì mức độ mà một gia đình có học thức điển hình đã đạt được. Sau đó, cần phải thúc đẩy kiến ​​​​thức của cha mẹ về khả năng giáo dục của con cái họ. Và họ phải làm việc với các tổ chức và cơ sở để cùng nhau giáo dục con cái của họ.

Xem thêm bài viết hay:  Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện sinh hoạt văn hóa

Để phối hợp giáo dục học sinh THCS với gia đình và cộng đồng cần:

– Thường xuyên giữ mối quan hệ với gia đình, người thân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể (Thông tin qua các hình thức liên lạc, bao gồm nghĩa vụ của nhà trường và gia đình, liên hệ qua điện thoại, họp phụ huynh, các buổi thông tin, kế hoạch phối hợp với các ban, ngành địa phương ,…) cập nhật thường xuyên và đột xuất các thông tin liên quan đến sinh viên.

– Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian lành mạnh trong nhà trường và cộng đồng thường xuyên hàng tháng và cuối học kỳ, năm học, kỳ nghỉ hè hàng năm.

– Tiếp nhận và phối hợp kịp thời các yêu cầu của gia đình, cơ sở, tổ chức, đoàn thể liên quan đến việc giáo dục học sinh. Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện “Trường học như một gia đình – Thầy cô như cha mẹ – học sinh là con ngoan, trò giỏi” nhằm từng bước phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập và rèn luyện. , tu dưỡng và năng nổ trong các hoạt động xã hội; rèn luyện kỹ năng sống và nghề nghiệp cho học sinh; tăng cường rèn luyện cho học sinh ý thức, thái độ học tập chủ động, nghiêm túc.

– Động viên, khuyến khích học sinh đến trường, thường xuyên liên hệ, phối hợp với gia đình, hội phụ huynh và chính quyền địa phương chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Truyền đạt kiến ​​thức, kỹ năng cho học sinh yếu, kém.

– Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong khu vực như: Công an, các ban ngành, đoàn thể MTTQ, hội cựu giáo chức, hội cựu chiến binh, hội khuyến học, hội phụ nữ, ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức có liên quan đến công tác giáo dục học sinh trong và ngoài trường học.

– Phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể nhà trường: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Tham ô là gì? Phân biệt tham ô tài sản và tham nhũng tài sản?

4. Nội dung 4: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục của trường THCS:

Hoạt động 1: Yêu cầu cơ bản của lập kế hoạch:

– Mục tiêu: Nắm được những yêu cầu cơ bản khi tiến hành lập kế hoạch.

– Làm thế nào để tiến hành:

Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận.

Chia lớp thành các nhóm và giao cho mỗi nhóm một câu hỏi để trả lời.

+ Kết quả thảo luận nhóm được viết trên giấy A0.

+ Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

+ Các nhóm khác lắng nghe, trao đổi ý kiến, bổ sung.

+ Giáo viên chốt lại và kết luận.

Hoạt động 2: Quy trình lập kế hoạch:

Mục tiêu: Hiểu quy trình lập kế hoạch.

– Làm thế nào để tiến hành:

Giáo viên giới thiệu quy trình lập kế hoạch cụ thể.

GV nêu câu hỏi thảo luận:

Giáo viên chia học sinh thành 3 nhóm, mỗi nhóm trả lời một câu hỏi. Kết quả làm việc của các nhóm được ghi trên giấy A0.

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm. Các nhóm khác lắng nghe và trao đổi, bổ sung hoặc tranh luận.

+ Giáo viên chốt lại và kết luận.

5. Nội dung 5: Xây dựng mô hình phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở:

Câu 11: Anh (chị) hãy nêu một mô hình phối hợp với gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục học sinh ở lớp, trường anh/chị.

Để mô tả mô hình hợp tác giáo dục, anh/chị hãy vận dụng những kinh nghiệm của đồng nghiệp đã tiếp thu được kết hợp với kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân trong thực tiễn giáo dục. Mô hình hợp tác giáo dục với gia đình và cộng đồng là kết quả của sự hợp tác giáo dục của chính bạn, vì vậy bạn cần phải quyết đoán và sáng tạo nếu mô hình đồng giáo dục của bạn đã mang lại cho bạn nhiều điều. kết quả. Về cấu trúc của mô hình phối hợp giáo dục, bạn có thể tham khảo cấu trúc sau:

Mục tiêu của phối hợp giáo dục.

Xem thêm bài viết hay:  Thành phần tình thái là gì? Nhận biết, tác dụng và lấy ví dụ?

– Đặc điểm của học sinh; điều kiện, đặc điểm gia đình học sinh; điều kiện, đặc điểm của cộng đồng dân cư, khu dân cư….

– Nội dung phối hợp thực hiện (nêu biện pháp cụ thể).

– Anh (chị) gặp thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình thực hiện công tác phối hợp giáo dục.

– Kết quả đạt được (nêu kết quả).

6. Nội dung 6: Tổng kết:

Về kiến ​​thức:

+ Xác định rõ vị trí, vai trò của nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục học sinh.

+ Trình bày được mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hợp tác với gia đình học sinh và cộng đồng trong hoạt động giáo dục của trường THCS.

+ Nêu các nội dung hợp tác với gia đình học sinh và cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS.

+ Nêu một số biện pháp tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh và cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS.

– Về kỹ năng:

+ Có kỹ năng lập kế hoạch, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh THCS.

+ Nâng cao kỹ năng thực hiện kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh THCS.

– Thái độ:

+ Có thái độ tích cực trong việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong các hoạt động giáo dục ở trường THCS.

+ Có niềm tin và thực sự cầu thị khi thực hiện các biện pháp phối hợp giáo dục với gia đình và cộng đồng.

Và để đạt được mục tiêu học tập của học phần, bạn phải thực hiện 5 điều sau:

– Vai trò, mục tiêu phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục của trường THCS.

– Nội dung phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục của trường THCS.

– Một số biện pháp tăng cường phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục của trường THCS.

– Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình và cộng đồng trong các hoạt động giáo dục của trường THCS.

– Mô hình phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 39 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận