Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 37

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS Module 37 Giáo dục phát triển bền vững ở trường THCS gồm: Khái niệm phát triển bền vững? Giáo dục cho Phát triển Bền vững? Tích hợp phát triển bền vững trong dạy học?

Đầu tiên. Ý tưởng Phát triển bền vững:

Phát triển bền vững là vấn đề cấp bách, từ địa phươngdân tộc Kế tiếp vấn đề Toàn cầu. Do các nước thi đua công nghiệp hóa, khai thác tài nguyên, tìm kiếm thị trường dẫn đến tăng trưởng kinh tế và vấn đề bùng nổ dân số quá nhanh, sản xuất không giới hạn, khai thác tài nguyên vô ý thức dẫn đến ô nhiễm. ô nhiễm môi trường, môi trường cạn kiệt nguồn dự trữ tài nguyên thiên nhiên trên thế giới.

Thách thức phát triển bền vững phải đối mặt với các vấn đề toàn cầu như: Dân số quá đông, tỷ lệ nghèo đói cao, ô nhiễm môi trường, xung đột, chiến tranh, biến đổi khí hậu…

Tóm lại, phát triển bền vững là sự phát triển có thể đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai…, hay nói cách khác là phát triển. Phát triển bền vững phải đảm bảo phát triển kinh tế có hiệu quả, xã hội công bằng và không ảnh hưởng đến môi trường sống.

2. Giáo dục vì sự phát triển bền vững:

2.1. Giáo dục và phát triển bền vững:

Giáo dục có vai trò then chốt thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của xã hội.

Giáo dục giúp người học có kiến ​​thức và nhận thức về những thay đổi cần thiết, để có thể xây dựng tầm nhìn về tương lai, hình thành hành vi và thái độ vì sự phát triển bền vững.

Giáo dục vì sự phát triển bền vững mở ra cơ hội cho tất cả mọi người được giáo dục và học tập suốt đời.

2.2. Định hướng lại giáo dục vì một tương lai bền vững:

Giáo dục vì sự phát triển bền vững dựa trên 5 yếu tố chính:

+ Học để biết.

+ Học để làm

Học để chung sống.

+ Học để tồn tại.

+ Học để thay đổi bản thân, thay đổi xã hội.

2.3. Giáo dục cho Phát triển Bền vững:

Giáo dục vì sự phát triển bền vững là quá trình học tập suốt đời nhằm tạo ra những công dân có tri thức và trách nhiệm, có năng lực chủ động giải quyết vấn đề, sáng tạo, hiểu biết khoa học và xã hội. xã hội, cam kết thực hiện các hành động hợp tác và cá nhân có trách nhiệm. Những hành động này sẽ đảm bảo một tương lai thịnh vượng về kinh tế và môi trường sống trong lành. Giáo dục vì sự phát triển bền vững trở thành công cụ kết nối tốt hơn giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa nhà trường và cộng đồng xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm biến thông minh là gì? Cấu tạo, phân loại và ứng dụng?

2.4. Chiến lược thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững:

Gồm 5 mục tiêu:

+ Củng cố và nâng cao vai trò trung tâm của giáo dục và học tập trong nhà trường hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

+ Xây dựng mạng lưới thúc đẩy liên kết, trao đổi giữa các bên liên quan trong giáo dục vì sự phát triển bền vững của đất nước và xã hội.

+ Tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo và thúc đẩy tầm nhìn và hướng tới sự phát triển bền vững thông qua mọi phương thức học tập và nhận thức trong cộng đồng.

+ Nâng cao chất lượng dạy và học để phát triển bền vững.

+ Xây dựng chiến lược và mục tiêu hoạt động các cấp nhằm tăng cường năng lực giáo dục vì sự phát triển bền vững.

Giáo dục vì sự phát triển bền vững thể hiện trên 3 lĩnh vực chính:

+ Về xã hội.

+ Về môi trường.

Về mặt kinh tế.

2.5. Tác động của giáo dục phát triển bền vững đến phát triển kinh tế – xã hội:

Về xã hội:

+ Đối với sự đa dạng văn hóa và các dân tộc trên thế giới.

+ Vì hòa bình và an ninh thế giới.

+ Ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới.

Tác động đến sức khỏe con người và cộng đồng

Về môi trường:

Giáo dục giúp mọi người hiểu rằng các vấn đề môi trường chính bao gồm: tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đều phụ thuộc lẫn nhau. Từ đó, giúp mọi người đều có ý thức giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống.

Thuộc kinh tế:

+ Để nông thôn phát triển vững mạnh.

Vì quá trình đô thị hóa bền vững.

Vì tiêu dùng bền vững.

3. Tích hợp phát triển bền vững trong dạy học:

3.1. Phương thức tích hợp giáo dục vì sự phát triển bền vững vào dạy học:

Dạy học liên môn, liên môn.
Tích hợp thông qua các mục tiêu giáo dục.
Tích hợp thông qua các hoạt động học tập ở tất cả các môn học.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 16

3.2. Quy trình giáo dục phát triển bền vững trong nhà trường:

Gồm ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Nhà trường bắt đầu phát triển giáo dục vì sự phát triển bền vững:
+ Trường học
chăm sóc công việc giáo dục bền vững như một phần của kế hoạch toàn trường.
+ Xây dựng chính sách giáo dục phát triển bền vững
trong khuôn khổ chương trình.
+ Bổ nhiệm cán bộ phụ trách
trong lĩnh vực quản lý vấn đề Giáo dục cho Phát triển Bền vững.

Giai đoạn 2: Nhà trường đẩy mạnh giáo dục vì sự phát triển bền vững:
+ Đã xem chương trình phát sóng
phát triển bền vững như một phần của kế hoạch toàn trường.
+ Được xây dựng và
hoàn thành chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững.
+ Đã hoàn thành
công việc bổ nhiệm một quan chức chịu trách nhiệm về SDGs.

Giai đoạn 3:
+ Xây dựng chính sách phát triển bền vững
trong giáo dục.
+ Cử cán bộ chịu trách nhiệm quản lý
lý doho GDPR.
+ Xây dựng kế hoạch chính thức
và có một nhóm hành động vì SDGs.
+ Liên
phong tục rà soát, đánh giá chương trình giảng dạy SDGs và quyết định tiếp tục cải tiến, cập nhật cho phù hợp với thực tế.

3.3. Các tiêu chí xác định nền giáo dục vì sự phát triển bền vững:

Có nhiều cách xác định tiêu chí SDG theo các cấp độ và cách tiếp cận khác nhau, tuy nhiên, có thể xem xét một số tiêu chí sau:

+ Người học được giải thích và hiểu được các nguyên tắc phát triển bền vững.
Người học có thể biện minh cho hành động và niềm tin của mình về môi trường, vì lợi ích của cá nhân, gia đình và cộng đồng (toàn cầu hoặc địa phương) và của những người khác.
Người học quan tâm và tôn trọng mối liên hệ giữa môi trường toàn cầu và môi trường địa phương.
+ Người học có khả năng nhận thức được những chỉ dẫn của môi trường đối với hành động cá nhân của mình.
+ Người học có khả năng ra quyết định cá nhân và có hành động bảo vệ môi trường.

3.4. Bản tóm tắt:

Việc tích hợp nội dung giáo dục phát triển bền vững vào giáo dục đòi hỏi nhà trường phải có chủ trương đồng bộ và sự chung tay của toàn thể giáo viên trong nhà trường, cũng như sự hợp tác của học sinh, phụ huynh và giáo viên. cha mẹ và cộng đồng rộng lớn hơn bên ngoài.

Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội IX của Đảng như sau: “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; Phát triển kinh tế – xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo đảm sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo và môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

Xem thêm bài viết hay:  Tự học là gì? Tinh thần tự học là gì? Các phương pháp tự học?

Con người là trung tâm của phát triển bền vững, do đó, một trong những nhiệm vụ cốt lõi là đổi mới công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững giữa các cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức cơ sở. ban ngành các cấp.

Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về phát triển trong thập kỷ với các mục tiêu chính sau:

+ Đẩy mạnh đổi mới giáo dục, lồng ghép các nội dung phát triển bền vững vào chiến lược, chính sách, chương trình và nội dung giáo dục ở các cấp học.
+ Tiếp tục định hướng lại giáo dục (phổ thông và đại học) cũng như giáo dục phi chính quy theo hướng phát triển bền vững.
+ Giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết cho học sinh và cộng đồng về phát triển bền vững và nâng cao năng lực thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững.
+ Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về giáo dục phát triển bền vững và lồng ghép các chủ đề sau trong giáo dục phát triển bền vững:

Khía cạnh môi trường: bao gồm các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; tiết kiệm năng lượng; phát triển nông thôn bền vững; đô thị hóa bền vững; biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
+ Khía cạnh văn hóa xã hội: thực hiện nâng cao nhận thức và hành động xã hội về quyền con người và bình đẳng giới; sự đa dạng văn hóa; sức khỏe; phòng chống HIV/AIDS; việc làm và thu nhập; cải cách hành chính, công khai, minh bạch
+ Khía cạnh kinh tế: Tích cực thực hiện phát triển xã hội xóa đói, giảm nghèo; ý thức và trách nhiệm cộng đồng; Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 37 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận