Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 24

Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học là một kỹ thuật không thể thiếu để người dạy và người học có cái nhìn, đánh giá toàn diện, sâu sắc về phương pháp dạy và học. Dưới đây là mẫu Biên bản bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS module 24 mới nhất.

1. Giáo án bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Module THCS24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học là Cái gì?

Kết thúc mỗi đợt bồi dưỡng thường xuyên, giáo viên cần có bài thu hoạch, đây là cách để tổng kết, đánh giá thành tích giảng dạy và là cơ sở để xét xếp loại giáo viên. Kiểm tra và đánh giá là hai mặt của cùng một quá trình, kiểm tra là cung cấp thông tin, số liệu, minh chứng về kết quả đạt được, còn đánh giá là sự so sánh với mục tiêu dạy học để có những nhận định chính xác. về thực trạng, ý nghĩa của những kết quả đó nhằm mục đích: làm rõ mức độ đạt và chưa đạt của mục tiêu dạy học, trình độ kiến ​​thức, kĩ xảo, kĩ năng và thái độ của học sinh, từ đó quyết định chất lượng, hiệu quả của hoạt động dạy và học; phát hiện những sai lệch và điều chỉnh hoạt động, chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong nhận thức của học sinh, giúp họ điều chỉnh hoạt động, hỗ trợ giảng viên cung cấp những thông tin cần thiết để có thể điều chỉnh hoạt động dạy học. Tạo tiền đề hình thành những dự báo tốt về tương lai; Điều chỉnh mục tiêu, chương trình và phương pháp dạy học. Yêu cầu kiểm tra, đánh giá cần đảm bảo tính trung thực, chính xác, công bằng. Mỗi phương thức kiểm tra, đánh giá cũng được áp dụng bao gồm: quan sát, phỏng vấn, thuyết trình, bắt buộc hoặc tự chọn, dự án, bài tập tổng hợp, luận đề. .. Mỗi phương pháp kiểm tra, đánh giá đều có ưu, nhược điểm riêng nên phải sử dụng phương pháp đánh giá phù hợp để đảm bảo đo lường được kết quả giáo dục của người học theo từng giai đoạn.

2. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên máy tính bảng:

Chương trình đào tạo thường xuyên bởi vì của giáo viên được chia thành 3 chương trình bồi dưỡng riêng cho từng giáo viên, với nội dung và thời lượng cụ thể như sau:

Nội dung chương trình 1: Cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học ở từng cấp học của giáo dục phổ thông. Giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 giờ/năm học).

Nội dung chương trình 2: Cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo từng năm học của các địa phương. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 giờ/năm học).

Nội dung Chương trình 3: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp theo nhóm công việc. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 01/11/2019 quy định chi tiết nội dung ghi bài bồi dưỡng kiến ​​thức của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Theo quy định tại văn bản trên, cơ sở giáo dục phổ thông phải bố trí giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên hàng năm theo nhu cầu của nhà trường và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm bài viết hay:  Di truyền liên kết là gì? Nguyên nhân, ý nghĩa? Xảy ra khi nào?

3. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học Mô đun 24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG HỌC ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

SAU THU HOẠCH
LIÊN TỤC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
Module THCS24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

Năm học: . ………….

Họ và tên: . …………

Đơn vị: . ……………………

Hoạt động 1: Nêu các bước cụ thể xây dựng đề kiểm tra một môn học cụ thể.

Bước chânc 1. Xác định mục đích kiểm tra.

Đề kiểm tra là công cụ quan trọng để đánh giá chất lượng học tập của học sinh sau khi hoàn thành một chủ đề, một chương trong học kỳ, một lớp hoặc một cấp học, vì vậy người soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích, yêu cầu cụ thể của đề kiểm tra, căn cứ vào chuẩn kiến ​​thức, kĩ năng của chương trình và thực tiễn học tập của học sinh để xây dựng mục đích kiểm tra cho phù hợp.

– Bước 2. Xác định dạng bài thi.

Bài kiểm tra (trắc nghiệm) có các dạng sau:

Bài thi tự luận;

trắc nghiệm khách quan;

Đề thi là sự kết hợp của hai hình thức trên: có câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
Các hình thức đều có ưu nhược điểm riêng, vì vậy cần kết hợp hài hòa giữa các hình thức này cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc thù của môn học để nâng cao hiệu quả, đủ cơ sở để đánh giá chất lượng. học tập của học sinh tốt hơn.

Nếu thi kết hợp cả hai hình thức này thì nên có các dạng câu hỏi khác nhau hoặc cho học sinh thi trắc nghiệm khách quan song song với thi tự luận: làm bài trắc nghiệm khách quan. Trước tiên, thu bài mới để học sinh đỡ nhầm phần tự luận.

– Bước 3. Lập ma trận đề kiểm tra (Bảng mô tả mục tiêu đề kiểm tra)

Lập bảng có hai chiều, một chiều là chủ đề hoặc nội dung kiến ​​thức, kĩ năng cụ thể cần đánh giá, một chiều là số mức độ nhận thức của học sinh theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. (không có thao tác cấp thấp và cấp cao).

– Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận.

Bước chânc 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm.

Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm cho bài kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu sau: Nội dung rõ ràng, chi tiết. Ngôn từ: cụ thể, rõ ràng nhưng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề thi.

– Những con bướmc 6. Rà soát việc biên soạn đề kiểm tra.

Sau khi biên soạn đề kiểm tra, cần quan tâm đến việc soạn đề kiểm tra theo các bước sau:

Xem thêm bài viết hay:  Gia công CNC là gì? Các phương thức gia công CNC?

Ghép câu hỏi với hướng dẫn chấm điểm và thang điểm điểm. Đối chiếu câu hỏi với ma trận câu hỏi, xem câu hỏi có phù hợp với tiêu chuẩn cần đánh giá hay không Không. Hoàn thành đề, hướng dẫn chấm và thang điểm.

Hoạt động 2: Xác định yêu cầu kiểm tra, đánh giá, lập bảng ma trận.

Xác định theo từng mức độ biết, hiểu và vận dụng, giáo viên phải căn cứ vào tất cả các chuẩn kiến ​​thức, kĩ năng đã xác định trong chương trình môn học mà nêu yêu cầu cần đạt đối với từng mức độ của học sinh. Suy nghĩ .

Nhận thức là cấp độ thấp nhất, cơ bản là hiểu và nhắc lại tất cả những gì đã học, đòi hỏi phải nhớ lại hoặc nhận thức lại các hiện tượng, khái niệm, quy ước, nguyên lý, quy luật, đặc điểm. .., không cần diễn giải thông tin thu được. Các động từ diễn tả yêu cầu ở mức độ thấp hơn bao gồm các động từ:Nhận thức, chỉ ra, nói, hiểu, đọc,… ..

– Hiểu: bao gồm biết nhưng ở mức độ cao hơn, đòi hỏi phải biết bản chất của tri thức, biết những điều đã học và đã biết. Lĩnh hội còn thể hiện ở ba hình thức: Một là, có khả năng diễn đạt lại thông tin thu được bằng lời nói khác hoặc dưới dạng thông tin khác; Thứ hai, khi tạo một mẩu thông tin, bạn phải chắc chắn nắm được ý chính của thông tin, bao gồm việc tìm các điểm chính và so sánh các điểm chính. sử dụng.

Yêu cầu xử lý tình huống là các khái niệm và kỹ năng đã học như tư duy phản biện, suy luận, tổng hợp. Các động từ diễn tả điều kiện cần cho cấp độ này thường là: hiểu đúng, làm tốt, vận dụng thành thạo. ..

* Xây dựng ma trận đề kiểm tra

Khi viết câu hỏi phải dựa vào bảng đặc trưng (thường được hiểu là bảng thuộc tính, hay bảng ma trận hai chiều). Bảng tính năng có thể được coi là một công cụ hữu ích giúp người làm bài viết các câu hỏi phù hợp với mục đích sử dụng của họ vì nó chia các câu hỏi này thành hai chiều cơ bản, một là hành động bắt buộc tại trang web. thầy và một chiều là nội dung sách, chương trình môn học học hỏi.

Để xây dựng bảng này cần đánh giá nội dung môn học, cần xác định rõ mục đích dạy học hoặc một số hoạt động cần đo lường.

Các bước cơ bản để lập ma trận đề thi:

B 1. Liệt kê tất cả các chủ đề (nội dung, chương..) sẽ được kiểm tra trong

B 2. Viết đúng tên cần kiểm tra ở các mức độ tư duy;

B 3. Quyết định phân bổ tỷ lệ tổng số điểm theo chủ đề (nội dung, chương…);

B 4. Quyết định tổng điểm của câu hỏi kiểm tra;

B 5. Tính số điểm cho từng chủ đề (nội dung, chương…) tương ứng với tỷ lệ phần trăm;

B 6. Tính tỷ lệ phần trăm, số điểm và quyết định số lượng câu hỏi theo các tiêu chí tương ứng;

B 7. Tính tổng điểm và tổng số câu hỏi ở mỗi cột;

Xem thêm bài viết hay:  Quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng quan điểm toàn diện

B 8. Tính tỉ lệ phần trăm tổng số điểm được cho ở mỗi câu;

B 9. Đánh giá toàn bộ ma trận và sửa đổi nếu cần. So sánh chúng với nhau;

4. Ý nghĩa của công tác bồi dưỡng giáo viên:

Việc mở các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên giúp giáo viên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cũng như các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương pháp giảng dạy luôn thay đổi để phù hợp với sự thay đổi của nền giáo dục cũng như việc học tập của học sinh. Học sinh ở các độ tuổi khác nhau có cách tiếp cận và biểu hiện học tập khác nhau. Vì vậy, giáo viên cần được bồi dưỡng thường xuyên để thích ứng với cách học của học sinh và đưa ra những giải pháp dạy học hợp lý nhất giúp việc học đạt hiệu quả cao nhất.

Việc bồi dưỡng giáo viên thường xuyên giúp các cơ quan quản lý ngành nắm được thực trạng quá trình dạy và học ở từng trường, kết quả giáo dục đạt được như thế nào để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Không phải ai cũng có thể thường xuyên đến các điểm trường để theo dõi, giám sát quá trình dạy và học. Ngoài ra, việc mở các lớp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giúp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nắm bắt được thực trạng giảng dạy và trình độ đào tạo của giáo viên. Từ đó xem xét và đưa ra quyết định về quá trình dạy và học hiện tại. Trong một số trường hợp, việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên giúp cơ quan có thẩm quyền đánh giá thực trạng bài dạy, giờ dạy để từ đó có quyết định bổ nhiệm công chức hay không.

5. Vai trò của bài giảng bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên:

Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên được coi là lớp học giúp giáo viên định hướng, thay đổi phương pháp dạy học cũ cho phù hợp với thực tế tâm lý học sinh để cơ quan có thẩm quyền có cái nhìn tổng quan. sâu sắc hơn về dạy và học. Có thể nói đây là sự kết hợp đi đôi với hành. Mục đích chính của việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng là phục vụ sự nghiệp giáo dục. Nó giúp mọi người tạo ra những thay đổi tích cực hơn đối với học sinh, thúc đẩy sự phát triển đi lên của sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Các khóa bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên là rất cần thiết và cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành thường xuyên. Có như vậy mới khắc phục được những hạn chế trong quá trình dạy và học. Hiệu quả giáo dục đạt được là cao nhất, giúp đào tạo nên những con người vì sự phồn vinh lâu dài của quốc gia.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 24 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận