Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 23

Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực chú trọng đánh giá kỹ năng của học sinh trong các tình huống thực tế. Đây là Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở Module 23

1. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học Mô đun 23:

Module THCS23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

2. Vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh đóng một vai trò quan trọng trong các hệ thống giáo dục vì chúng cung cấp phản hồi về hiệu quả của việc dạy và học, hướng dẫn việc ra quyết định hướng dẫn và đồng thời giúp học sinh theo dõi tiến trình của mình và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Một số vai trò chính của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là:

Phản hồi của giáo viên: Các bài kiểm tra và đánh giá cung cấp cho giáo viên phản hồi về mức độ học sinh nắm vững chương trình giảng dạy, giúp họ đánh giá hiệu quả của các chiến lược giảng dạy và thực hiện các điều chỉnh để đáp ứng. nhu cầu của sinh viên.

Phản hồi của sinh viên: Kiểm tra và đánh giá việc học của sinh viên giúp sinh viên theo dõi tiến trình của mình và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Phản hồi này cho phép học sinh phát triển tư duy phát triển, tập trung vào việc học và làm chủ việc học của mình.

Hướng dẫn ra quyết định: Kết quả kiểm tra và đánh giá giúp giáo viên xác định điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình giảng dạy của họ và hướng dẫn họ đưa ra quyết định hướng dẫn để cải thiện việc học tập của học sinh.

Trách nhiệm giải trình: Các bài kiểm tra và đánh giá buộc giáo viên, trường học và hệ thống giáo dục phải chịu trách nhiệm về việc học tập của học sinh. Chúng cung cấp các thước đo hiệu suất có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của hệ thống giáo dục và hướng dẫn các quyết định chính sách.

Đánh giá kết quả học tập của học sinh: Các bài kiểm tra và đánh giá cung cấp đánh giá khách quan về kết quả học tập của học sinh, có thể được sử dụng để xác định xem học sinh có đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc hoặc đạt được kết quả học tập mong muốn hay không.

Tóm lại, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục, cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên và học sinh, hướng dẫn việc ra quyết định giảng dạy, quy trách nhiệm cho hệ thống giáo dục và đánh giá việc học tập của học sinh. Điều quan trọng là đảm bảo rằng các hoạt động kiểm tra và đánh giá là công bằng, đáng tin cậy, hợp lệ và phù hợp với chương trình giảng dạy và kết quả học tập mong muốn.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Cây tre Việt Nam của Nguyễn Duy ngắn gọn nhất

3. Một số yêu cầu và nguyên tắc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đạt hiệu quả đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và chú ý đến các yêu cầu, nguyên tắc sau:

Giá trị: Các bài kiểm tra và đánh giá nên đo lường những gì chúng dự định đo lường, tức là chương trình giảng dạy và mục tiêu học tập. Họ không nên đánh giá các yếu tố bên ngoài như tình trạng kinh tế xã hội, chủng tộc hoặc giới tính.

Độ tin cậy: Các bài kiểm tra và đánh giá phải đáng tin cậy, nghĩa là tạo ra kết quả nhất quán theo thời gian, giữa những người kiểm tra khác nhau và trong các điều kiện kiểm tra khác nhau. Điều này đảm bảo rằng kết quả phản ánh chính xác thành tích của học sinh.

Tính khách quan: Kiểm tra, đánh giá phải khách quan, không thiên vị, không có sự suy diễn, suy diễn cá nhân, chủ quan. Tiêu chuẩn, tiêu chí chấm điểm phải rõ ràng, minh bạch và việc cho điểm phải thống nhất giữa các giám khảo.

Tính xác thực: Các bài kiểm tra và đánh giá phải phản ánh bối cảnh thế giới thực mà học sinh sẽ áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng của mình. Họ nên đánh giá khả năng giải quyết các vấn đề trong thế giới thực, áp dụng tư duy phản biện và thể hiện sự sáng tạo.

Định dạng và Tóm tắt: Các bài kiểm tra và đánh giá phải vừa chính thức vừa tóm tắt. Đánh giá quá trình được sử dụng để theo dõi sự tiến bộ của học sinh, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và cung cấp phản hồi để hướng dẫn việc ra quyết định giảng dạy. Đánh giá tổng kết được sử dụng để đánh giá thành tích của học sinh vào cuối khóa học hoặc năm học.

Công bằng: Kiểm tra và đánh giá phải công bằng, nghĩa là không phân biệt đối xử với bất kỳ nhóm học sinh nào dựa trên tình trạng kinh tế xã hội, chủng tộc hoặc giới tính. Các điều chỉnh nên được thực hiện cho học sinh khuyết tật hoặc có nhu cầu đặc biệt.

Minh bạch: Kiểm tra, đánh giá phải minh bạch, nghĩa là học sinh và phụ huynh hiểu rõ mục đích đánh giá, tiêu chí đánh giá và kết quả học tập mong đợi.

Xem thêm bài viết hay:  Bài dự thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 chọn lọc hay nhất

Tóm lại, để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh hiệu quả đòi hỏi phải chú trọng đến tính hợp lệ, độ tin cậy, tính khách quan, tính xác thực, các khía cạnh hình thành và tổng kết của kiểm tra, tính công bằng và minh bạch. Giáo viên và nhà trường nên sử dụng các yêu cầu và nguyên tắc này để phát triển các đánh giá chất lượng cao phản ánh chính xác thành tích của học sinh và hướng dẫn việc ra quyết định giảng dạy.

4. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực:

Kiểm tra và đánh giá theo định hướng năng lực đề cập đến các phương pháp tập trung vào đánh giá khả năng của học sinh trong việc áp dụng và chuyển kiến ​​thức và kỹ năng của họ vào các tình huống trong thế giới thực, thay vì chỉ đo lường khả năng ghi nhớ kiến ​​thức thực tế của học sinh. Một số phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực bao gồm:

Bài tập thực hiện: Đây là những bài kiểm tra yêu cầu học sinh áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng của mình vào một tình huống thực tế. Ví dụ, một nhiệm vụ khoa học chứng minh có thể yêu cầu học sinh thiết kế và tiến hành một thí nghiệm để kiểm tra một giả thuyết.

Portfolio: Portfolio là tập hợp các bài làm của học sinh theo thời gian thể hiện sự trưởng thành và phát triển của các em trong một môn học cụ thể. Chúng có thể bao gồm công việc bằng văn bản, dự án hoặc các hình thức bằng chứng khác.

Đánh giá dựa trên vấn đề: Những đánh giá này đưa ra cho học sinh một vấn đề cần giải quyết, đòi hỏi các em phải áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng của mình để tìm ra giải pháp. Ví dụ, một đánh giá dựa trên toán học có thể yêu cầu học sinh tính toán chi phí của một chuyến đi và thời gian cần thiết để đến đó.

Câu hỏi mở: Câu hỏi mở là câu hỏi yêu cầu học sinh đưa ra câu trả lời và suy nghĩ chi tiết, thay vì chỉ trả lời đơn giản. Chúng cho phép hiểu biết nhiều sắc thái hơn về kiến ​​thức và kỹ năng của học sinh.

Đánh giá hợp tác: Những đánh giá này yêu cầu học sinh làm việc cùng nhau theo nhóm để giải quyết vấn đề hoặc hoàn thành một nhiệm vụ. Chúng cho phép đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, cũng như kiến ​​thức và kỹ năng theo chủ đề cụ thể.

Tự đánh giá và Đánh giá đồng đẳng: Đây là những phương pháp đánh giá trong đó học sinh đánh giá bài làm của chính mình hoặc của bạn học. Chúng cho phép sinh viên phản ánh về việc học của chính họ và việc học của người khác, đồng thời thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng siêu nhận thức.

Xem thêm bài viết hay:  Cô Đôi Cam Đường là ai? Đền Cô Đôi Cam Đường ở đâu?

Phiếu đánh giá: Phiếu tự đánh giá là một hướng dẫn chấm điểm phác thảo các tiêu chí đánh giá và mức độ thành thạo cho từng tiêu chí. Chúng cho phép chấm điểm nhất quán và khách quan hơn, đồng thời giúp học sinh hiểu được những kỳ vọng đối với việc đánh giá.

5. Quy trình xây dựng đề kiểm tra: (tóm tắt và đề thi):

Bao gồm các bước sau:

Một. Xây dựng phương án phát hành:

b. Xây dựng bài toán ma trận: gồm 9 bước sau:

Liệt kê tên các chủ đề.

– Viết các tiêu chuẩn để đánh giá cho từng cấp độ tư duy.

– Quyết định phân phối % tổng số điểm cho các chủ đề (nội dung, chương…).

– Quyết định tổng điểm của toàn bài thi.

– Tính số điểm cho mỗi chủ đề tương ứng với tỷ lệ phần trăm.

– Tỉnh %, số điểm và số câu hỏi cho từng tiêu chuẩn tương ứng.

– Tính tổng điểm, tổng số câu hỏi với từng cột.

– Tỉnh % trên tổng số điểm được phân phối cho mỗi cột.

– Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa, hoàn thiện.

KHUNG MA TRẬN KIỂM TRA

(Dùng cho loại bài thi kết hợp TL và TNKQ)

Mức độ

Tên

Đề tài

(nội dung, chương…)

Biết

hiểu biết

Vận dụng

Thêm vào

Cấp thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

chủ đề 1

Tiêu chuẩn kỹ thuật, kỹ thuật được kiểm định (Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

Số câu

Tỷ lệ điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

… điểm=…%

chủ đề 2

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

Số câu

Tỷ lệ điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

… điểm=…%

Những người đàn ông

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)

Số câu

Tỷ lệ điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

điểm

%

Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %

Số câu

Điểm

%

Số câu

Điểm

%

Số câu

Điểm

%

Số câu

Điểm

%

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 23 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận