Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 11

Tổ chức văn hóa học đường là một hoạt động quan trọng đối với nhà trường cũng như các cơ sở giáo dục nói riêng. Trong bài viết này, hãy cũng chúng tôi tìm hiểu về công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLRR 11 để hiểu rõ quá trình xây dựng văn hóa nhà trường.

1. Thế nào là xây dựng văn hóa tổ chức trường học?

Đầu tiên, cần hiểu khái niệm văn hóa tổ chức. Thuật ngữ văn hóa tổ chức lần đầu tiên xuất hiện trên báo chí Mỹ vào khoảng những năm 1960 và trở nên rất phổ biến sau năm 1982. Các chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến ​​khác nhau về khái niệm này. Theo tác giả Trần Kiểm: “Văn hóa tổ chức là khái niệm giá trị cơ bản của một tổ chức được mọi thành viên trong tổ chức tự nguyện chấp nhận. Nó quy định cách suy nghĩ, cách hành động của mọi thành viên trong tổ chức, đến mức trở thành thói quen, cách nghĩ của mỗi người. Đây cũng là tài sản chung, là truyền thống của tổ chức. Một tổ chức mạnh là tổ chức tạo dựng được một nền văn hóa bao gồm các giá trị cơ bản, tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong tổ chức, một bầu không khí tâm lý thúc đẩy mọi người phấn đấu, đảm bảo cho tổ chức luôn thành công, góp phần tích cực thúc đẩy sự đổi mới và phát triển quá trình của tổ chức.”

Khi nói đến văn hóa tổ chức, nó giống như một tảng băng trôi, bao gồm các chuẩn mực nổi, có thể nhìn thấy và bình thường hóa của cuộc sống công việc cũng như các giá trị, niềm tin, kỳ vọng và giá trị cơ bản. mong. Khó có thể nhìn trực tiếp bằng mắt thường mà thường xác định được tất cả sự nổi. Còn về văn hóa truyền thống học đường, chúng ta thường gọi là văn hóa truyền thống hay còn gọi là văn hóa học đường.

2. Ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa nhà trường:

Quá trình tạo nên hình thái vật chất và tinh thần, tạo nên giá trị và bản sắc của mỗi nhà trường được gọi là xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường. Xây dựng văn hóa nhà trường cũng chính là xây dựng nền nếp làm việc, dạy học của giáo viên và học tập một cách khoa học, kỷ cương, dân chủ cho học sinh; Vì vậy, xây dựng văn hóa nhà trường mang những ý nghĩa sau:

2.1. Văn hóa trường học tạo động lực làm việc:

Động lực làm việc của giáo viên được xây dựng từ các yếu tố khác nhau. Trong các yếu tố đó, văn hóa học đường được coi là một lực lượng vô hình nhưng lại quan trọng và hiệu quả hơn nhiều so với các yếu tố khác. Ví dụ:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giáo án minh họa môn Đạo Đức mô đun 2 Tiểu học

– Để nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và tính chất công việc của mình trong môi trường học đường đó thì văn hóa học đường là yếu tố không thể thiếu;

Văn hóa học đường tạo dựng và góp phần nâng cao mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng nghiệp, nghĩa là giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, giữa giáo viên với học sinh. Qua đó mang đến môi trường làm việc năng động, tích cực và lành mạnh;

2.2. Một nền văn hóa trường học hỗ trợ sự phối hợp và kiểm soát:

Văn hóa học đường là công cụ giúp kiểm soát hành vi của các cá nhân theo những quy tắc, quy định hay tiêu chuẩn nhất định do nhà trường quản lý. Và những văn hóa đó được tạo ra bởi những người trong tổ chức của trường.

Văn hóa học đường là điểm tựa tinh thần, giúp ban giám hiệu nhà trường và cán bộ, giáo viên hợp tác, phát huy trí tuệ để có những quyết định, lựa chọn đúng đắn khi đứng trước thử thách. thách thức trong quá trình dạy học và tiếp thu kiến ​​thức.

2.3. Văn hóa học đường hạn chế tiêu cực, xung đột:

Văn hóa học đường giúp các thành viên trong tổ chức thống nhất với nhau trong việc xác định vấn đề, từ đó mọi người sẽ có những nhận định, định hướng, lựa chọn và hành động. Văn hóa học đường là công cụ gắn kết các thành viên, tạo sự tích cực và hạn chế tối đa những biểu hiện tiêu cực đi ngược lại quy định, chuẩn mực của nhà trường. Điều này làm giảm nguy cơ mâu thuẫn và xung đột.

2.4. Nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường:

Tất cả các yếu tố trên giúp liên kết, động viên, phối hợp, kiểm soát và hạn chế các nguy cơ làm suy yếu sức mạnh tổ chức của nhà trường, rõ ràng văn hóa tổ chức đã làm tăng hiệu quả các hoạt động của nhà trường, trên cơ sở đó từng bước tạo nên những đặc điểm khác biệt của tổ chức nhà trường. Đây là cơ sở để nâng cao hình ảnh và “thương hiệu” của Nhà trường, tạo đà cho những bước phát triển tốt hơn.

3. Đề xuất một số giải pháp phát triển văn hóa học đường ở trường phổ thông:

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa học đường ở trường phổ thông:

đầu tiên là nhận thức của thầy cô, cha mẹ học sinh; Vì cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường là người trực tiếp tham gia xây dựng văn hóa nhà trường nên cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn, rõ ràng về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và phương pháp xây dựng văn hóa nhà trường. xây dựng. Mặt khác, gia đình và xã hội có ảnh hưởng quan trọng đối với học sinh, nhất là đến sự hình thành và phát triển nhân cách, văn hóa. Nếu môi trường giáo dục gia đình vô nề nếp, vô văn hóa sẽ là trở ngại khó khăn trong quá trình hình thành nhân cách, lễ phép, văn minh ở học sinh trong môi trường xã hội không lành mạnh.

Xem thêm bài viết hay:  Chỉ số FTSE 100 là gì? FTSE 100 gồm những cổ phiếu nào?

Thứ hai điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa.

Yếu tố kinh tế có ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa nhà trường, bởi kinh tế địa phương phát triển thì kinh tế gia đình cũng phát triển, học sinh có điều kiện học tập và giáo dục tốt hơn.

Môi trường văn hóa địa phương lành mạnh, phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển văn hóa của mỗi nhà trường, mỗi học sinh, bởi nhà trường và học sinh không thể đứng trong một môi trường khép kín mà luôn vận động. cởi mở với những ảnh hưởng của môi trường bên trong và bên ngoài.

Thứ ba là cơ chế chính trị, định hướng của ngành giáo dục

Văn hóa truyền thống có điều kiện phát huy nếu coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của nhà trường và được các cơ quan hữu quan ghi nhận. Mặt khác, công việc này sẽ thú vị hơn nếu nó được đưa vào cẩm nang hành chính các cấp.

3.2. Đề xuất một số giải pháp phát triển văn hóa học đường ở trường phổ thông:

Trước hếtƯu tiên khai thác và cung cấp các nguồn lực để phát triển văn hóa nhà trường

– Lãnh đạo nhà trường cần tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các thành viên về những gì diễn ra xung quanh văn hóa nhà trường, cụ thể:

+ Mục tiêu phát triển văn hóa, nghệ thuật của trường phổ thông phải được phân tích, so sánh, đối chiếu với các kế hoạch khác trong chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường, điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với mục tiêu. mục tiêu chung của đơn vị.

– Tùy theo loại nhiệm vụ, thông tin và chức vụ, quyền hạn của từng thành viên, cá nhân lãnh đạo nhà trường có thể ủy quyền hoặc giao quyền tự chủ, trách nhiệm,… cho các thành viên trong nhà trường quản lý. , xử lý thông tin theo cách hiệu quả nhất có thể.

Xem thêm bài viết hay:  Phương pháp dạy học tích cực là gì? Hiệu quả và cách áp dụng?

Nhà trường hợp tác với các ban ngành và tổ chức khác để hỗ trợ giáo dục địa phương, tổ chức các lễ kỷ niệm tại địa phương, chăm sóc các di tích lịch sử và văn hóa và tham gia các lễ kỷ niệm chung. Hình thức hoạt động phải đa dạng, đồng thời phải tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương và tác động đến nhận thức, tình cảm của giáo viên và học sinh về cuộc sống nông thôn.

Thứ haiCần tăng cường và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể đối với công tác phát triển văn hóa học đường ở các trường phổ thông trên địa bàn.

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với nhà trường trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học, trong đó có công tác quản lý xây dựng văn hóa nhà trường. đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, viên chức nhà trường. Tăng cường sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong quá trình quản lý và phát triển văn hóa nhà trường nhằm giải quyết hài hòa giữa tư tưởng, tổ chức, trách nhiệm và kế hoạch; theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch đã lập; bảo đảm hiệu quả quản lý và phát triển văn hóa dân tộc.

– Cán bộ, giáo viên và học sinh phải vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng; nhằm tạo những ấn tượng tốt đẹp và giá trị tình cảm đối với nhà trường.

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong năm học và định kỳ. Đặc biệt coi trọng việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

– Tăng cường công tác bồi dưỡng, xây dựng tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động có trách nhiệm xây dựng văn hóa truyền thống.

– Tích cực, chủ động, sáng tạo của các đoàn thể, cán bộ, công chức, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên trong việc phát huy văn hóa truyền thống.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 11 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận