Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 07

Các trường học, giống như nhiều tổ chức khác, có xu hướng tuân theo các cơ cấu tổ chức tiêu chuẩn trong quản lý tổ chức, hành chính. Đây là một bài viết về Buổi tập huấn định kỳ cho cán bộ QLPT 07

1. Đợt tập huấn định kỳ cho cán bộ QLPT 07:

Tiểu luận quản lý tổ chức và hành chính trong nhà trường.

2. Quản lý tổ chức và hành chính trong nhà trường là gì?

Các trường học, giống như nhiều tổ chức khác, có xu hướng tuân theo các cơ cấu tổ chức tiêu chuẩn. Họ có một hệ thống phân cấp nhất định và ranh giới rõ ràng về việc nhân viên hoặc bộ phận nào chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến hoạt động của trường. Giống như các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận, cơ cấu tổ chức của trường chỉ rõ ai báo cáo cho ai và ai chịu trách nhiệm về việc gì. Các trường thường có ban giám hiệu chịu trách nhiệm điều hành và giám sát toàn trường, và giáo viên của các môn học khác nhau được chia thành các nhóm dựa trên cấp lớp hoặc môn học. Họ cũng có nhân viên văn phòng và nhân viên hỗ trợ để thực hiện các chức năng khác nhau cần thiết cho hoạt động của trường.

Cơ cấu tổ chức của một trường học thường bao gồm các thành viên của ban quản lý, nhân viên hỗ trợ được cấp phép và không được cấp phép, và giáo viên. Hội đồng trường thường bao gồm một hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung về trường và một hoặc nhiều phó hiệu trưởng. Các nhà quản lý giám sát học sinh và giáo viên và đưa ra các quyết định trong toàn trường, đôi khi có tham khảo ý kiến ​​của giáo viên và các nhân viên khác. Nhóm quản lý trường học chịu trách nhiệm phát triển và thực thi các quy tắc của trường cũng như các chính sách, quy tắc và thủ tục cấp học khu. Các quản trị viên cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng giáo viên đang giảng dạy hiệu quả cho học sinh chương trình giảng dạy bắt buộc.

Các trường thường có nhân viên hỗ trợ chịu trách nhiệm cho các phòng ban khác nhau và các nhiệm vụ thiết yếu. Nhân viên lễ tân chịu trách nhiệm xử lý khách, các cuộc gọi đến và các nhiệm vụ như điểm danh hàng ngày, cũng như đáp ứng nhu cầu của giáo viên và học sinh. Bộ phận hướng dẫn cung cấp tư vấn cho học sinh chịu trách nhiệm kiểm tra tiêu chuẩn và phổ biến thông tin liên quan đến nghề nghiệp, sức khỏe và an toàn. Nhân viên căng tin cung cấp bữa sáng và bữa trưa cho học sinh. Công nhân vệ sinh và bảo trì cũng là một phần không thể thiếu của hầu hết các trường học.

Xem thêm bài viết hay:  Điều kiện, chi phí và thủ tục?

3. Nhiệm vụ quản lý tổ chức và hành chính trong nhà trường:

Giáo dục nhà trường là một quá trình thay đổi liên tục. Luôn có nhu cầu tạo điều kiện cho học sinh học tập theo một hướng cụ thể trong quá trình thay đổi này. Tổ chức trường học, bao gồm quản lý giảng dạy, lập kế hoạch và giám sát giảng dạy, có thể giúp đạt được các mục tiêu học tập của học sinh; do đó, chúng ta cần tổ chức trường học để đạt được mục tiêu trên.

Hệ thống giáo dục là một tiểu hệ thống của xã hội và do đó xã hội không chỉ cung cấp nguồn nhân lực và phi nhân lực mà còn có những kỳ vọng nhất định rằng nhà trường sẽ đạt được những mục tiêu nhất định. Khi xã hội đang trong quá trình thay đổi liên tục, nhu cầu của xã hội thay đổi và các thông số kỹ thuật của mục tiêu cũng thay đổi. Tổ chức cần đáp ứng những kỳ vọng thay đổi này thông qua tổ chức trường học. Tổ chức trường học giúp giáo viên và những người quan tâm đến giáo dục trường học liên tục kiểm tra và đánh giá tiến độ giáo dục trong một xã hội đang thay đổi.

4. Nguyên tắc tổ chức và quản lý hành chính trong nhà trường:

Nguyên tắc lấy trẻ làm trung tâm

Vì giáo dục hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ nên điều cần thiết là tổ chức trường học phải lấy trẻ làm trung tâm. Nhờ đó, có thể giúp phát triển tự nhiên năng lực, phẩm chất, tình cảm, thái độ và tính cách của học sinh. Việc tổ chức trường học phải sao cho tạo ra bầu không khí cho phép trẻ em phát triển năng lực xã hội, đạo đức, thể chất và tinh thần. Để mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển tối ưu, các hoạt động ở trường cần được tổ chức hợp lý.

Nguyên tắc lấy cộng đồng làm trung tâm

Một trong những mục tiêu của giáo dục là làm cho đứa trẻ trở thành một thành viên năng động, hữu ích và xứng đáng trong xã hội. Vì vậy, cùng với nguyên tắc lấy trẻ làm trung tâm, nguyên tắc lấy cộng đồng làm trung tâm cần được áp dụng trong nhà trường. Khi chúng ta cố gắng vì sự phát triển của đứa trẻ với tư cách là một cá nhân, chúng ta cũng nên sắp xếp cho sự tiến bộ của cộng đồng. Tổ chức trường học nên xem xét nhu cầu phát triển của trẻ em cũng như lý tưởng, nguyện vọng, nhu cầu, giá trị và văn hóa của cộng đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Thỉnh và thờ Quan Âm Bồ Tát (Mẹ Quan Âm) về nhà đúng cách

nguyên tắc dân chủ

Nhà trường chuẩn bị cho những công dân tương lai và khắc sâu các giá trị dân chủ vào họ. Lý tưởng dân chủ được khắc sâu vào tâm trí các em thông qua các hoạt động của trường. Học sinh có thể phát triển kiến ​​thức về các nguyên tắc dân chủ nếu chúng ta có thể tổ chức trường học một cách dân chủ. Các nguyên tắc hợp tác và phối hợp trong toàn hệ thống trường học có thể giúp học sinh phát triển kiến ​​thức về lối sống dân chủ. Tổ chức trường học nên được lên kế hoạch sao cho hiệu trưởng, giáo viên, học sinh và các nhân viên khác làm việc theo nhóm. Họ nên cảm thấy rằng tổ chức trường học là hoạt động của chính họ. Nếu một cá nhân chi phối tổ chức nhà trường, mọi ý tưởng dân chủ sẽ thất bại.

Nguyên tắc sử dụng tối ưu nguồn lực sẵn có

Giáo dục có những mục tiêu nhất định phải đạt được. Để đạt được những mục tiêu này, phải sử dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có trong khi tổ chức trường học. Các nguồn lực vật chất và con người của cộng đồng nên được sử dụng theo cách sao cho nguồn cung cấp, tiền bạc và năng lượng được sử dụng hiệu quả cho việc tổ chức trường học phù hợp. Việc tuyển dụng giáo viên, sử dụng các kỹ thuật giảng dạy mới nhất, sử dụng thiết bị, biên soạn sách giáo khoa và xây dựng chương trình giảng dạy phải được thực hiện theo cách có thể hướng tới việc đáp ứng nhu cầu giáo dục. sinh viên và tránh lạm dụng thời gian, sức lực và tiền bạc

5. Phạm vi quản lý tổ chức và hành chính trong nhà trường:

Phạm vi tổ chức trường học có thể được hiểu từ các điểm sau. Mỗi trang web bao gồm một loạt các hoạt động liên quan đến hệ thống trường học. Các điểm như sau:

Tổ chức công tác học vụ và hành chính của nhà trường

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 36

Điều này bao gồm các lĩnh vực chính như lập kế hoạch công việc giảng dạy, tổ chức các tài nguyên học tập như thư viện, nội dung điện tử và cả tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Tổ chức công việc hành chính xử lý việc tổ chức tất cả các hồ sơ cũ và hiện tại, sổ đăng ký và các tài liệu khác của trường. Chúng phải được tổ chức và bảo quản tốt. Bên cạnh đó, nó bao gồm nhiệm vụ vạch ra các nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên hành chính để công việc hành chính trôi chảy.

Tổ chức cơ sở vật chất trường học

Điều này giúp tổ chức tất cả các nguồn lực vật chất của một trường học để đảm bảo sử dụng tối ưu. Ngay cả việc lập kế hoạch cho các nguồn lực mới cũng được xem xét theo điều này.

Công tác tổ chức/ cán bộ của nhà trường

Điều này liên quan đến việc phân công công việc cho nhân viên nhà trường, phác thảo nhiệm vụ và trách nhiệm, ủy quyền ra quyết định và chỉ đạo, và đảm bảo sự phối hợp giữa các nhân viên khác nhau của nhà trường. . Ngoài ra, nó cũng đề cập đến việc tổ chức các hoạt động khác nhau để đảm bảo sự phát triển nghề nghiệp và cá nhân của họ, duy trì động lực của họ và duy trì sự hài hòa và phát triển các mối quan hệ. giữa các cá nhân với nhau.

tổ chức dân chủ

Điều này đề cập đến dân chủ hóa theo chính sách quản lý các trường hoạt động theo cách có sự tham gia.

Tổ chức một môi trường thuận lợi để công việc suôn sẻ.. Điều rất quan trọng là làm cho nhân viên nhà trường làm việc hiệu quả và tận tụy. Chỉ riêng tiền lương sẽ không giúp phát triển ý thức cam kết với một tổ chức. Giờ làm việc đầy đủ, tự do chủ động, phạm vi phát triển nghề nghiệp, chấp nhận các mối quan hệ của con người và nhiều yếu tố khác giúp tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi. Một tổ chức trường học tốt phải luôn cố gắng tạo ra một môi trường như vậy để tạo ra và duy trì động lực của nhân viên nhà trường vì sự tăng trưởng và phát triển của nhà trường.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 07 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận