Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 06

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên CBQL QLPT 06 theo Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT cho giáo viên tham khảo. Bài thu hoạch là tuyển tập các bài học về quản trị nhân sự trong nhà trường. Mời bạn theo dõi trong bài viết dưới đây.

1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực:

Ngày nay, khi nhân loại bước vào nền kinh tế thông tin, người ta nói nhiều đến nguồn nhân lực – nhân tố chính của sự phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế thì đối với các nhà quản lý trong mọi lĩnh vực, quản lý nguồn nhân lực đều được ưu tiên. Khi người ta nói về một tổ chức hay một đơn vị làm ăn sa sút, thua lỗ không phải do thiếu vốn, thiếu trang thiết bị, thiếu cơ sở vật chất, thiếu phương tiện, mặt bằng v.v… mà là do người lãnh đạo. , người đứng đầu đơn vị đó không đủ năng lực để làm công việc đó, thiếu chuyên môn nhân sự, thiếu kinh nghiệm về chiến lược nhân sự.

Phân tích thành công của kinh tế Nhật Bản trong những năm qua cho thấy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến “thần kỳ kinh tế Nhật Bản”, nhưng nguyên nhân nổi bật nhất là chiến lược con người và chính sách nhân sự.

2. Vậy quản trị nguồn nhân lực là gì? Chúng ta hiểu quản trị nguồn nhân lực như thế nào?

Một giám đốc tài chính từng nói: “Giáo dục kinh doanh cơ bản của tôi bao gồm ba điều: con người, tài chính và công việc.” Thế mới thấy, ngày nay muốn làm nên việc lớn, thành công thì phải biết trọng dụng nhân tài, biết sử dụng nhân lực và phối hợp hoạt động của con người trong sản xuất, kinh doanh và trong nhà trường, tổ chức.

Trong hầu hết các trường hợp quản lý yếu kém, các yếu tố hạn chế là cấp trên thiếu phẩm chất và năng lực của người quản lý, không khai thác được nguồn lực và sự lãng phí không thể tưởng tượng được của các nguồn lực về nhân lực và vật lực. Đặc biệt trong nhà trường, nguồn lực vật chất chỉ đóng vai trò thứ yếu, nguồn lực chủ yếu và quan trọng nhất là nguồn nhân lực – cán bộ, giáo viên và người lao động. Sử dụng, tận dụng và quản lý nguồn nhân lực này như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất? Đây là câu hỏi mà các hiệu trưởng và các nhà lãnh đạo giáo dục phải trả lời.

Có thể nói, công tác nhân sự trong nhà trường là một công việc rất khó khăn và phức tạp, bởi nó liên quan đến một số đối tượng có hoàn cảnh, nguyện vọng, sở thích, tình cảm và văn hóa riêng. Vì vậy, khái niệm quản trị nguồn nhân lực đã được đề cập từ những góc độ rất khác nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp những bài, chùm ca dao về quê hương đất nước hay

Quản lý nhân sự (Personnel Management):

Thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi trong những năm 1950 và 1960. Thuật ngữ này đề cập đến các hoạt động khác nhau liên quan đến tổ chức, giám sát và thực hiện các thủ tục, chính sách, hệ thống và sự kiện quy định. các quy định liên quan đến người lao động như tuyển dụng, khen thưởng, xử phạt, hưu trí, v.v.

“Nhân sự là sự sắp xếp, bố trí, quản lý con người trong một tổ chức (Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001, tr. 502).

– Giáo sư người Mỹ Dinoch nói:

“Quản lý nguồn nhân lực bao gồm tất cả các sáng kiến ​​và thủ tục áp dụng cho nhân viên của một tổ chức và giải quyết tất cả các sự kiện liên quan đến công việc nhất định.”

– Giáo sư Felix Migro (Mỹ) cho biết:

“Quản trị nhân sự là nghệ thuật tuyển chọn nhân viên mới và sử dụng nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lượng công việc của mỗi người là cao nhất.”

– Tác giả Nguyễn Tấn Phước định nghĩa:

“Tuyển dụng nhân sự là tìm đúng người cho một vị trí hoặc công việc còn trống hoặc thay thế. Tóm lại: Nhân sự có nghĩa là đặt đúng người vào đúng nơi vào đúng thời điểm. “

Nguồn nhân lực cần gắn với tổ chức, bố trí con người trong cơ cấu tổ chức để thực hiện những công việc cụ thể nhằm đảm bảo khả năng vận hành, khai thác thiết bị hiện tại và tương lai.

Căn cứ vào vai trò chức năng của quản trị nguồn nhân lực, có thể định nghĩa: Quản trị nguồn nhân lực trong nhà trường là hoạt động bao gồm việc tuyển chọn, sử dụng, phát triển, động viên và tạo điều kiện để các cá nhân và tập thể làm việc có hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu cao nhất của tổ chức. ít bất mãn nhất trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

3. Tầm quan trọng của công tác quản lý nhân sự trong trường học:

Bác Hồ đã dạy: Thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Đó là sự thật. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII cũng khẳng định…”

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, liên quan đến vận mệnh của đảng, nhà nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. quan trọng của tổ chức, vì vậy quản trị nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Trong mỗi cơ sở giáo dục, đội ngũ của nhà trường chủ yếu là đội ngũ giáo viên. Đây là năng lượng hạt nhân, hạt nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng và ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục, như nhận xét của TS Raja Roy Singh (Ấn Độ): “Không một hệ thống giáo dục nào có thể vươn lên dẫn đầu, trên cả những người thầy làm việc cho nó. ”

Xem thêm bài viết hay:  Cúng rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023 ngày, giờ nào đẹp?

(Giáo dục thế kỷ 21. Viễn cảnh châu Á-Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm KHCNVN, Hà Nội 1994, tr. 115).

Ở nước ta, vai trò, vị trí của người thầy hết sức quan trọng trong định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục. Chính họ là người trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo được coi là một trong hai giải pháp trọng tâm của chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

Yếu tố con người có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia nói chung và sự phát triển của một đất nước nói chung và một tổ chức, trường học nói riêng. Trong Đại hội IX của Đảng, chúng ta xác định: “Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội”. (Văn kiện Đại hội Đảng IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001. tr. 114). Vì vậy, việc nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực, quản trị con người là rất cần thiết cho việc đào tạo các nhà quản lý.

– Nhiệm vụ của ngành giáo dục là đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao có trình độ văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, nhà trường phải có đủ số lượng giáo viên đạt chuẩn để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

4. Chức năng, nhiệm vụ chính trong công tác quản lý nhân sự:

4.1. Các chức năng chính trong quản trị nguồn nhân lực:

– Lập kế hoạch sử dụng và phát triển nguồn nhân lực.

– Đào tạo và phát triển nhân viên.

– Quản lý, duy trì và phát triển nguồn nhân lực.

4.2. Trách nhiệm chính:

– Lập kế hoạch và nêu rõ các mục tiêu của đội ngũ trong kế hoạch tổng thể của nhà trường.

– Báo cáo về sự đóng góp của nhân sự vào việc thực hiện các mục tiêu của nhà trường.

– Lập kế hoạch và phân tích công việc. Phân công công việc ở trường.

– Đánh giá kết quả công việc của công chức, giáo viên, nhân viên.

– Hoạch định, đề xuất và thực hiện các biện pháp, chính sách lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, đáp ứng hiệu quả yêu cầu lao động.

– Giúp các trưởng bộ phận chức năng khác (lãnh đạo đơn vị, trưởng nhóm, trưởng bộ phận…) thực hiện trách nhiệm của mình trong công tác quản lý nhân sự của bộ phận mình phụ trách.

Xem thêm bài viết hay:  Thủ khoa là gì? Bao nhiêu điểm thủ khoa? Được ưu đãi gì?

– Cung cấp công cụ làm việc và các thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết nhằm tạo môi trường làm việc thuận lợi, phù hợp cho sự phát triển của giáo viên và lực lượng lao động khác.

– Xây dựng các thủ tục cần thiết cho việc tuyển dụng, lựa chọn, sử dụng và đề bạt, phát triển, đãi ngộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Hãy chắc chắn rằng các thủ tục này cũng được sử dụng trong đánh giá hiệu suất.

– Phối hợp với các tổ chức đoàn thể (công đoàn, thanh niên…) để phát huy tính sáng tạo của người lao động. Chăm sóc lợi ích cá nhân của nhân viên, đào tạo và phát triển, giao tiếp, phân phối lợi ích của nhân viên và giải quyết tranh chấp của nhân viên.

Giúp nhân viên hiểu các chính sách quản lý và nâng cao hiểu biết của nhân viên về quản lý.

– Hỗ trợ cá nhân nhân viên giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến tinh thần học tập và hiệu quả công việc.

– Tìm hiểu các Quy định của Chính phủ về Cung cấp Bồi thường kịp thời cho Người lao động. Môi trường làm việc sư phạm tương đối sạch đẹp, môi trường văn hóa xã hội lành mạnh. Giáo viên giao tiếp với học sinh là chủ yếu, các em rất vô tư, hồn nhiên và đang ở độ tuổi trong sáng, luôn thể hiện tình cảm tốt đẹp với thầy cô… Môi trường tương đối ổn định, lâu dài, thuận lợi, cạnh tranh cao. Môi trường đòi hỏi cao về năng lực sư phạm từ ban giám hiệu và nhân viên, đặc biệt là từ giáo viên.

Tóm lại: Quản lý nguồn nhân lực trong trường học là hoạt động của một tổ chức nhằm thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, giữ chân và phát triển lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu của nhà trường. về số lượng và chất lượng. Chủ đề nhân sự là nhân viên với tư cách cá nhân và các vấn đề liên quan đến họ, chẳng hạn như nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ đối với nhà trường. Mục đích của việc bố trí nhân sự là nâng cao hiệu quả đóng góp của nhân viên cho nhà trường, đáp ứng nhu cầu trước mắt và tương lai của nhà trường, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân và nghề nghiệp, giảm bớt sự bất mãn của nhân viên. Cốt lõi của quản lý nhân sự là quản lý con người trong nhà trường, thái độ của nhà trường đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của mình.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 06 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận