Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 02

Dưới đây là buổi đào tạo định kỳ dành cho cán bộ quản lý QLPT 02 dựa theo Thông tư 18/2019/BGDĐT mời quý thầy cô cùng theo dõi để có thêm kiến ​​thức và kỹ năng giảng dạy trong môi trường nhà trường

1. Tầm quan trọng của công tác đào tạo thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý phát triển 02:

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, đổi mới quản trị trường học là việc xây dựng và thực hiện các phương pháp quản lý và quản lý nhà trường mới, hiệu quả. Quản trị trường học là quá trình ra quyết định và hoạch định chính sách hướng dẫn các hoạt động của một trường học, bao gồm tài chính, nguồn lực, chương trình giảng dạy và định hướng tổng thể. Mặt khác, đổi mới giáo dục đề cập đến việc triển khai các phương pháp, công nghệ và thực tiễn dạy và học mới và cải tiến nhằm nâng cao kết quả của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đổi mới quản trị trường học có thể góp phần đổi mới giáo dục trên nhiều phương diện. Ví dụ, các hoạt động quản trị trường học sáng tạo có thể giúp tạo ra một môi trường học tập năng động và linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu và sở thích của học sinh. Bằng cách trao quyền cho giáo viên và học sinh tham gia vào việc ra quyết định và hoạch định chính sách, các trường học có thể khuyến khích phát triển và thực hiện các phương pháp và công nghệ dạy và học mới.

Hơn nữa, các thực hành quản trị trường học đổi mới cũng có thể hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực và kinh phí để hỗ trợ đổi mới giáo dục. Ví dụ, các trường học có thể tận dụng quan hệ đối tác công-tư và các cơ chế tài chính đổi mới để đảm bảo các nguồn lực cần thiết nhằm thực hiện các phương pháp dạy và học mới và cải tiến. Đổi mới quản trị trường học cũng có thể hỗ trợ phát triển chương trình giảng dạy, đánh giá đổi mới và cơ hội phát triển chuyên môn cho giáo viên để có thể cải thiện kết quả học tập của học sinh.

Để thúc đẩy đổi mới quản trị trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục, điều quan trọng là phải thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong việc xây dựng và thực hiện các thông lệ quản trị mới. Điều này bao gồm giáo viên, học sinh, phụ huynh, thành viên cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách giáo dục. Bằng cách xây dựng quan hệ đối tác hợp tác và thúc đẩy giao tiếp cởi mở và minh bạch, các trường học có thể tạo ra một môi trường thúc đẩy sự đổi mới và khuyến khích thử nghiệm các phương thức quản trị mới. Ngoài ra, các trường có thể tận dụng công nghệ và dữ liệu để theo dõi và đánh giá tác động của những đổi mới trong quản trị đối với kết quả của học sinh và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để cải tiến liên tục. hoạt động của họ.

Xem thêm bài viết hay:  Cậu Hoàng Đôi là ai? Sự tích và Đền thờ Cậu Hoàng Đôi?

2. Mục đích bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý phát triển 02:

Nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng và năng lực quản lý của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Cập nhật kiến ​​thức về chính sách mới, phương pháp giáo dục tiên tiến, công nghệ mới trong giáo dục.

Tạo môi trường học tập chuyên nghiệp và thúc đẩy các nhà quản lý phát triển bản thân.

3. Nội dung bài giảng bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ QLPT 02:

Bài viết tập trung vào đổi mới quản lý nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

3.1. Quản lí trường học:

Quản lý trường học đề cập đến việc quản lý và lãnh đạo một trường học, bao gồm các hoạt động hàng ngày, chính sách, thủ tục và tài nguyên. Vai trò của quản lý trường học là tạo ra một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ nhằm thúc đẩy thành tích học tập và sự phát triển cá nhân cho học sinh. Điều này liên quan đến một loạt các trách nhiệm, bao gồm:

– Lập kế hoạch và lập ngân sách: Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện kế hoạch chiến lược vạch ra tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và mục tiêu của nhà trường. Họ cũng quản lý ngân sách của trường, đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ hợp lý để hỗ trợ việc học tập của học sinh.

– Tuyển dụng và giám sát: Ban giám hiệu nhà trường thuê và giám sát giáo viên, nhân viên hỗ trợ và các nhân viên khác. Họ cũng đánh giá hiệu suất của nhân viên, cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp và giải quyết mọi vấn đề kỷ luật có thể phát sinh.

Chương trình giảng dạy và hướng dẫn: Ban giám hiệu nhà trường giám sát việc phát triển và thực hiện chương trình giảng dạy của trường, đảm bảo rằng nó đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh và phù hợp với các tiêu chuẩn của trường. nhà nước và đất nước. Họ cũng cung cấp khả năng lãnh đạo hướng dẫn cho giáo viên, hỗ trợ thực hiện các chiến lược giảng dạy hiệu quả và các phương pháp hay nhất.

Dịch vụ Học sinh: Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm cung cấp nhiều dịch vụ cho học sinh, bao gồm tư vấn, giáo dục đặc biệt, dịch vụ y tế và các hoạt động ngoại khóa. Họ làm việc để đảm bảo rằng tất cả học sinh có quyền truy cập vào các nguồn lực và hỗ trợ mà họ cần để thành công.

Sự tham gia của cộng đồng: Ban giám hiệu nhà trường làm việc để xây dựng mối quan hệ bền chặt với phụ huynh, thành viên cộng đồng và các tổ chức địa phương. Họ cũng hợp tác với các trường học và tổ chức giáo dục khác để chia sẻ các phương pháp và tài nguyên tốt nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Đăng ký biện pháp bảo đảm là gì? Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm?

Nhìn chung, quản lý trường học là một thành phần quan trọng của hệ thống giáo dục, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các trường học được quản lý tốt và trang bị để cung cấp giáo dục chất lượng cao cho học sinh. tất cả học sinh. Các nhà quản lý trường học hiệu quả cam kết tạo ra một nền văn hóa trường học tích cực và toàn diện, hỗ trợ học sinh học tập và phát triển.

3.2. Quản lý trường học trong môi trường tự chủ:

Quản lý nhà trường trong môi trường tự chủ ở Việt Nam đề cập đến quá trình phân quyền ra quyết định và tăng quyền tự chủ cho các nhà trường trong bối cảnh hệ thống giáo dục Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một loạt các chính sách và sáng kiến ​​nhằm thúc đẩy quyền tự chủ trường học và nâng cao chất lượng giáo dục trong nước. Những chính sách này bao gồm thành lập các trường tự trị, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản trị trường học và phát triển các cơ chế chịu trách nhiệm để giám sát các hoạt động của trường.

Các trường tư thục ở Việt Nam được trao nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các nguồn lực và quy trình ra quyết định. Điều này bao gồm khả năng phát triển chương trình giảng dạy của riêng họ, thuê và quản lý nhân viên của riêng họ và thiết lập ngân sách của riêng họ. Tuy nhiên, các trường này vẫn chịu sự giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động nhất định để duy trì quyền tự chủ.

Sự tham gia của cộng đồng vào quản trị trường học là một khía cạnh quan trọng khác của quản lý trường học trong một môi trường tự chủ ở Việt Nam. Các cộng đồng địa phương được khuyến khích tham gia vào quá trình ra quyết định của các trường học của họ, bao gồm việc lựa chọn các nhà lãnh đạo trường học, phát triển các chính sách của trường học và phân bổ nguồn lực. Điều này giúp đảm bảo rằng các trường đáp ứng nhu cầu và lợi ích của cộng đồng của họ, và các quyết định được đưa ra vì lợi ích tốt nhất của học sinh.

Để giám sát hiệu quả hoạt động của trường học, chính phủ Việt Nam cũng đã xây dựng một loạt cơ chế trách nhiệm giải trình, bao gồm đánh giá trường học và đánh giá hiệu quả hoạt động. Các trường được yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động nhất định để duy trì quyền tự chủ của mình và các trường không đáp ứng các tiêu chuẩn này có thể phải đối mặt với hậu quả, chẳng hạn như mất quyền tự chủ hoặc đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Xem thêm bài viết hay:  Gia đình có công với cách mạng được hiểu như thế nào?

Nhìn chung, quản lý trường học trong môi trường tự chủ ở Việt Nam có tiềm năng thúc đẩy đổi mới, khả năng đáp ứng và trách nhiệm giải trình cao hơn trong hệ thống giáo dục. Tuy nhiên, sự thành công của các chính sách này sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện hiệu quả cũng như giám sát và đánh giá liên tục để đảm bảo rằng các trường học đáp ứng nhu cầu của học sinh và cộng đồng của họ.

3.3 Quản trị nhà trường yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo:

Quản lý nhà trường ở Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên một số mặt. Cải cách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao kết quả đầu ra của học sinh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong hệ thống giáo dục.

– Xây dựng chương trình mới: Một trong những yêu cầu then chốt của đổi mới là xây dựng chương trình mới lấy học sinh làm trung tâm, linh hoạt hơn và phù hợp với nhu cầu của thế kỷ 21. Các nhà quản lý trường học đã làm việc để triển khai chương trình giảng dạy mới này trong trường học của họ, tập trung vào học tập dựa trên dự án, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.

– Tăng cường đào tạo giáo viên: Một yêu cầu khác của cải cách là tăng cường đào tạo giáo viên để chuẩn bị tốt hơn cho các nhà giáo đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mới. Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm đảm bảo rằng giáo viên của họ được đào tạo và hỗ trợ cần thiết để thực hiện hiệu quả chương trình giảng dạy mới và dạy cho học sinh những kỹ năng cần thiết để thành công ở trường. Thế kỷ 21.

– Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo: Cải cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đổi mới và sáng tạo trong hệ thống giáo dục, và các nhà quản lý trường học được khuyến khích tạo ra một môi trường học tập nuôi dưỡng những phẩm chất này. Điều này có thể bao gồm việc kết hợp các công nghệ và phương pháp giảng dạy mới, đồng thời tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào các hoạt động sáng tạo và đổi mới.

– Cải thiện cơ sở hạ tầng trường học: Cải cách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện cơ sở hạ tầng trường học để tạo môi trường học tập thuận lợi hơn cho học sinh. Ban giám hiệu trường học chịu trách nhiệm đảm bảo rằng trường học của họ được trang bị cơ sở vật chất, nguồn lực và công nghệ hiện đại nhất để hỗ trợ việc học tập của học sinh.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 02 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận