Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 01

Công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý luôn được nhà nước ta chú trọng thực hiện. Sau khi thực hiện và rút kinh nghiệm, chúng tôi cần biết gì trong bài thu hoạch về vấn đề trên. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết Đào tạo thường xuyên và phát triển CBQL QLPT 01 dưới đây

1. Mở bài thu hoạch:

Bác Hồ đã từng nói trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Vì vậy, giáo dục, uốn nắn những mầm non ấy sao cho đẹp đẽ, ngay thẳng luôn là sự nghiệp quan trọng của đất nước ta. Nhưng để tìm được những thợ làm vườn lành nghề này cũng không phải là một quá trình dễ dàng. Thật vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ về đạo đức, tác phong, lối sống, về hành vi phạm tội của cán bộ quản lý trường mầm non và cộng đồng mà còn về thái độ, ý thức, trách nhiệm. Trách nhiệm của họ trong vấn đề nhà trường nói chung và xây dựng môi trường văn hóa mầm non nói riêng luôn phải được chú trọng và xác lập theo một chuẩn mực nhất định.

2. Thu hoạch thân:

2.1 Tìm hiểu về khái niệm chia sẻ:

Khái niệm về đạo đức

Đạo đức là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực chung của cộng đồng, dùng để ứng xử giữa người với người trong xã hội. Đạo là đường, đức là thiện. Một người được coi là có đạo đức là người đó phải được rèn luyện để thực hành các giáo lý đạo đức, sống có chuẩn mực, có vẻ đẹp trong cuộc sống và một tâm hồn biết quan tâm, giúp đỡ người khác. Khoa học nghiên cứu những chuẩn mực và quy luật vận động của những chuẩn mực đó trong đời sống xã hội được gọi là đạo đức học. Mỗi xã hội cụ thể phải tự xác định những chuẩn mực chung để xử lý các vấn đề trong xã hội cho thống nhất nhằm giúp xã hội ổn định và phát triển.

Khái niệm nhà quản lý

Nhà quản lý là người thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhất định trong bộ máy quản lý, lãnh đạo người khác thực hiện một công việc nhất định, đảm bảo cho tổ chức vận hành đúng đắn. mục tiêu, hiệu lực và hiệu quả.

Nhà quản lý là người chịu trách nhiệm về mọi công việc trong một tổ chức chính trị – xã hội nhất định, từ việc đề ra chủ trương, đường lối, chính sách, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch… đến lãnh đạo. người khác để đạt được mục tiêu đã định.

2.2. Phân loại cán bộ quản lý thuộc vật chất:

Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau, ta có thể chia quản lý thành các loại sau:

– Căn cứ vào chức năng quản lý:

Lãnh đạo là người đứng đầu trong bộ máy quản lý. Họ được nhà nước trao cho một chức danh nào đó hoặc do cấp trên bổ nhiệm. Lãnh đạo được đặc trưng bởi hoạt động và thẩm quyền ra quyết định cũng như phương pháp tổ chức thực hiện các quyết định sao cho đạt kết quả tốt nhất.

Chuyên gia là những người có kiến ​​thức chuyên môn cụ thể trong một lĩnh vực nhất định. Nhiệm vụ và chức năng của họ là chuẩn bị và tư vấn các phương án để lãnh đạo đưa ra các quyết định đúng đắn, hiệu quả và phù hợp nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có tự sự và miêu tả

+ Cán bộ quản lý khác là những người có chức năng, nhiệm vụ thu thập, biên tập, truyền tải thông tin ngược dòng cũng như chuẩn bị, tạo lập các văn bản cần thiết đảm bảo cho công tác lãnh đạo. và các chuyên gia tham gia điều hành công việc trong một tổ chức nhất định.

Trong đó, cán bộ lãnh đạo là người có vai trò quyết định, định hướng cho đội ngũ chuyên gia và các nhà quản lý khác. Ngược lại, các chuyên gia, nhà quản lý khác có vai trò ý nghĩa, bổ sung cho nhà lãnh đạo để thực hiện chức năng quản lý tốt nhất hoặc cản trở nhà lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ. đã nêu trước đó.

– Căn cứ vào hệ thống phân cấp thứ bậc, người quản lý được chia thành các loại sau:

+ Nhà quản lý cấp cao là người đưa ra các quyết định mang tính định hướng chiến lược chung cho hệ thống quản lý ở quy mô lớn như một quốc gia hay một ngành, lĩnh vực nhất định.

+ Lãnh đạo trung tâm là người có quyền ra các quyết định mang tính định hướng chiến thuật liên quan đến các bộ phận của một hệ thống quản lý và phương hướng thực hiện chiến lược đó.

+ Cán bộ quản lý cấp cơ sở là người có quyền ra các quyết định điều hành, triển khai đối với từng đơn vị nhỏ của hệ thống.

Trong đó, nhà quản lý cấp cao có ý nghĩa, vai trò quyết định các chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược, còn nhà quản lý cấp trung và cơ sở có vai trò lớn nhất là tổ chức thực hiện các chủ trương đó một cách hiệu quả. giữ vững chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược do ban lãnh đạo cấp cao đề ra.

Yêu cầu đối với người quản lý:

– Về phẩm chất chính trị: Cần có quan điểm chính trị đúng đắn, rõ ràng, vững vàng, sâu rộng và trung thành, kiên trì với chủ trương, chính sách đã đề ra.

– Về đạo đức: Cần có đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề; thẳng thắn, trung thực, vô tư, không ngại hy sinh bản thân vì lợi ích chung của mọi người và cộng đồng, luôn có thái độ tích cực, tôn trọng và ứng xử theo chuẩn mực đạo đức với mọi người, nhất là với đồng nghiệp, phải luôn thân thiện, hữu ích, khiêm tốn học hỏi để cải thiện …

Về năng lực chuyên môn: Bạn cần có kiến ​​thức chuyên môn vững chắc về lĩnh vực mình quản lý, cũng như các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để quản lý.

Ngoài ra, người quản lý còn cần phải biết phân tích, có năng lực, tầm nhìn tương lai, linh hoạt trong xử lý tình huống, tổ chức, điều hành công việc và nhân sự cũng như lối sống trách nhiệm cao. Nếu bạn biết cách tạo bầu không khí, truyền cảm hứng để mọi người cùng làm việc và đoàn kết mọi người xung quanh, bạn sẽ được tôn trọng và ngưỡng mộ.

Vai vai trò của cán bộ quản lý thuộc vật chất

Nhà quản lý là người có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự thành bại của toàn bộ hệ thống quản lý hoặc tổ chức mà họ được bổ nhiệm. Họ là những người tiên phong, đi đầu, dẫn dắt, tìm kiếm và triển khai các chiến lược nhằm phát triển tổ chức và hệ thống mà họ chịu trách nhiệm quản lý. Có thể nói hiệu quả của cả một hệ thống tổ chức nằm trong tay họ.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Hai đứa trẻ hay nhất

Nhà quản lý là người nhẹ nhàng sắp xếp các mối quan hệ qua lại để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Ở một mức độ nào đó, các nhà quản lý là những người đại diện cho lợi ích của mọi người trong tổ chức của họ hoặc của toàn bộ tầng lớp mà họ là thành viên.

Người quản lý còn có vai trò nêu gương, làm gương mẫu, có tác dụng giáo dục trong một lĩnh vực nhất định. Vì vậy, mọi hành vi, tác phong của họ nơi công sở đều mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Mọi người sẽ nhìn vào người đứng đầu để có thể đánh giá được tiềm năng cũng như hướng đi của bộ máy quản lý do người đứng đầu đó quản lý.

2.3 Đạo đức của người quản lý công nghiệp mầm không:

Định nghĩa:

Cán bộ quản lý mầm non là những nhà quản lý chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành toàn bộ kế hoạch và công việc của giáo dục mầm non nhằm giúp lĩnh vực này phát triển.

Phân loại cán bộ quản lý mầm bệnh không

Căn cứ vào tính chất trực tiếp hay gián tiếp của việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo

– Cán bộ quản lý trực tiếp trường mầm non là cán bộ đang làm công tác quản lý ở trường mầm non bao gồm ban giám hiệu, chuyên viên và các cán bộ quản lý khác trong trường mầm non.

– Cán bộ quản lý gián tiếp trường mầm non là cán bộ quản lý theo ngành từ cấp sở đến cấp bộ.

Người quản lý thuộc loại hình nào cũng cần phải đáp ứng các điều kiện về đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghiệp vụ mới có thể tổ chức, điều hành và quản lý ngành mầm non này. Cụ thể, người quản lý ngoài những phẩm chất chung cần có những phẩm chất cụ thể sau:

 • Có lòng yêu mến trẻ nhỏ, hiểu rõ đặc điểm tâm – sinh lý của lứa tuổi này để đề xuất nhiệm vụ, nội dung chương trình, kế hoạch bồi dưỡng phù hợp.
 • Phải nhẫn nại, kiên trì, theo dõi, quan tâm hơn nữa đến các mặt giáo dục cụ thể trong nhà trường.
 • Có lương tâm nghề nghiệp, chịu khổ, chia ngọt sẻ bùi với đội ngũ giáo viên trong ngành. Động viên, khuyến khích họ yêu nghề, phát huy hết khả năng của mình để dạy trẻ một cách tốt nhất, hiệu quả nhất
 • Phát huy dân chủ trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phát hiện, tạo nhiều nguồn nhân lực để cùng giáo dục trẻ.
 • Cán bộ quản lý phải thực sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để làm gương cho đồng nghiệp noi theo.
 • Tâm huyết với nghề, yêu trẻ, có tinh thần trách nhiệm giữ gìn danh dự, phẩm chất và uy tín lương tâm nhà giáo, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà giáo. quyền lợi chính đáng của trẻ em và đồng nghiệp.
 • Công bằng trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, đánh giá đúng năng lực của trẻ em. Trung thực, thẳng thắn trong báo cáo, đánh giá.
 • Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
 • Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm những việc trái pháp luật, không gây khó khăn, phiền hà cho cha mẹ học sinh và nhân dân.
 • Không chèn ép, áp bức và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, định kiến ​​cá nhân; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong dạy, học, rèn luyện của trẻ và đồng nghiệp.
 • Không có hành vi bạo lực, đe dọa, la hét, lăng mạ, mè nheo, chà đạp, làm tổn thương tinh thần và thể chất của trẻ.
 • Không gây bè phái, cục bộ, mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt cộng đồng.
 • Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến nề nếp, kỷ cương của nhà trường.
Xem thêm bài viết hay:  Khu tự trị là gì? Đặc điểm, một số khu tự trị nổi bật trên thế giới?

Thực hành hành vi đạo đức của người quản lý trong quan hệ với đồng nghiệp ở trường mầm non

– Lối sống, tác phong phải lành mạnh, trung thực, kiên cường, tinh thần sáng tạo, noi theo bài học về lối sống cần kiệm của Hồ Chí Minh. Sống có lý có tình với Đảng, yêu Tổ quốc, yêu quê hương.

Bên cạnh đó, còn phải biết sống hài hòa, vừa truyền thống, phù hợp với văn hóa dân tộc, vừa hiện đại để thích ứng với sự tiến bộ của xã hội, sống văn minh, tiến bộ, loại bỏ lối sống lạc hậu, ích kỷ. , nhỏ nhen

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, tận tình, chu đáo. Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ cũng như chống lại cái ác

Trang phục giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với công việc, không lòe loẹt, rườm rà, phản cảm.

Trong quan hệ đồng nghiệp phải chân thành, thân thiện, nhiệt tình, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển vì sự nghiệp giáo dục và danh dự nhà giáo.

Khi có những bất đồng, ban quản lý phải có thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng giải quyết, tránh tình trạng hậm hực, mắng mỏ, chửi bậy gây mất đoàn kết nội bộ. Khi giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến ​​của đồng nghiệp, biết phê bình, góp ý trung thực, khách quan nhưng phải biết khéo léo giữ gìn uy tín, danh dự của đồng nghiệp và chịu trách nhiệm về hành động, lời nói của mình.

3. Tổng kết thu hoạch:

Công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý nói chung và cán bộ quản lý ngành mầm non nói chung là vấn đề rất cần được quan tâm phát triển hơn nữa. Để phát triển được, mỗi cán bộ cần ý thức được trách nhiệm của mình, yêu nghề, không ngại khó khăn, thử thách và đặc biệt phải đoàn kết, chung tay. vì lợi ích chung của đất nước.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 01 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận