Bài tham luận xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, sống còn của một đảng lãnh đạo, vì vậy mục đích của việc này là xây dựng hệ thống Đảng trong sạch, thống nhất. Bài văn nghị luận xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt để đại hội diễn ra thành công, đúng quy trình. Dưới đây là những bài văn mẫu hay nhất về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mời các bạn tham khảo.

1. Tiểu luận Công tác xây dựng Đảng là gì?

1.1. Ý tưởng:

Bài văn nghị luận xây dựng Đảng là bài viết dùng để nêu quan điểm của người viết bằng cách đưa ra các ví dụ, luận cứ liên quan nhằm mục đích cung cấp thông tin làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng. xây dựng Đảng.

1.2. Nghĩa:

Qua công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ta đã trưởng thành hơn trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, ngày càng nâng cao vai trò, vị trí cầm quyền và năng lực lãnh đạo, củng cố mối quan hệ chặt chẽ. với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, quản lý Đảng.

2. Tiểu luận xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh nhất:

Thưa các đồng chí:

Thưa quý vị! Kính thưa toàn thể hội nghị!

Lời đầu tiên, thay mặt Đảng ủy…, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí dự hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều đảng viên mới trong năm mới.

Thưa quý vị và các bạn!

Sau khi nghe báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng viên năm 20… của Thành ủy….. do đồng chí….. – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy vừa thông qua , tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung báo cáo.

Tại hội nghị hôm nay, được sự cho phép của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin được phát biểu một số ý kiến ​​về công tác lãnh đạo xây dựng Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tất cả các đồng chí thân mến!

Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị; nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Đảng bộ, chi bộ, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

xem thêm: Bài quốc phòng an ninh mới nhất (Tự liên hệ)

Xác định rõ vai trò to lớn của tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chi bộ 1 quyết tâm xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Số lượng. Hiện tại Chi bộ 1 chúng tôi có 18 đảng viên (đều là đảng viên chính thức). 95% đảng viên có trình độ đại học, gần 40% đảng viên có trình độ lý luận chính trị cử nhân và cao cấp.

Xem thêm bài viết hay:  Thông báo là gì? Mẫu thông báo mới và chuẩn nhất 2023

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành đã tập trung lãnh đạo hai phòng thuộc ngành quản lý đạt được những thành tích đáng khích lệ. Riêng năm 20… chi bộ đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được Đảng ủy Viện kiểm sát tặng danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 20….; 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, 04 Đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 Đảng viên đạt 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có 06 cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 01 tập thể Phòng thuộc ngành quản lý đạt danh hiệu: Cờ thi đua của đơn vị dẫn đầu. khối.

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ cấp ủy, chi bộ đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị; trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị. Nghị định số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. , đảng viên; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, của đồng chí chiến sĩ, đảng viên, bí thư các cấp.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chi bộ đã triển khai kịp thời nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng, Nhà nước và của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Chương trình công tác phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của Ngành. Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, chi bộ, Đảng viên trong chi bộ luôn có phẩm chất đạo đức tốt, không có Đảng viên vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Tất cả các đồng chí thân mến!

Để có được kết quả đáng khích lệ nêu trên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ chúng tôi luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đúng mức đến công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trong đó, đã tập trung phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, mỗi Đảng viên luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về hành động và việc làm của mình.

Hai là, luôn xác định rõ mình là nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì vậy, không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của quá trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng năm 2023

xem thêm: Một số bài mẫu sưu tầm được sau chuyến đi thực tế

Năm là, trong lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ luôn đề ra những giải pháp tiên phong, gương mẫu trong mọi hành động, việc làm, không tự mãn với thành tích. đạt được, không than phiền trước khó khăn, thử thách gian khổ.

Tóm lại, để phấn đấu đến năm 20… xây dựng Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi đảng viên chúng tôi phấn đấu thực hiện tốt 5 vấn đề trên, quyết tâm nhất đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thưa quý vị và các bạn!

Trên đây là một số ý kiến ​​trong công tác lãnh đạo xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước khi kết thúc, tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và một lần nữa kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trước thềm năm mới 20… – Xuân… Tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí đảng viên dự Hội nghị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

3. Bài tham luận ấn tượng nhất về xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh:

Thưa quý vị!

Kính thưa Quốc hội!

Tôi xin trao đổi với chủ đề xây dựng Đảng “trong sạch – vững mạnh”.

xem thêm: thu hoạch là gì? Làm thế nào để viết một bài luận với một mẫu chuẩn?

Kính thưa Quốc hội! Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng do đảng viên tổ chức. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do Đảng viên thực hiện. Mọi chính sách của Đảng đều được đảng viên truyền đạt đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho Đảng viên trong sách, bồi dưỡng và tiếp thu những người tốt của giai cấp công nhân vào Đảng.

Thực tế, Đảng bộ Đoàn Thanh niên hiện có 10 đảng viên. Tất cả đều thấm nhuần lời dạy của Bác, quán triệt sâu sắc các quan điểm, nghị quyết của Đảng, phấn đấu, rèn luyện, thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ. Các đảng viên trong Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, thực hiện tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường, đoàn thể, là nhân tố tích cực thúc đẩy mọi hoạt động. cử động. Vì vậy, trong năm qua các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để có được kết quả đó, đặc biệt phải nâng cao năng lực, sức chiến đấu của từng đảng viên trong chi bộ, hướng tới xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Theo tôi, cần phấn đấu trên các mặt sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố cáo, đơn thư tố giác tội phạm mới nhất 2023

Thứ nhất: Muốn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh trước hết người đứng đầu không được tham ô, tham nhũng (vì chỉ người đứng đầu mới có cơ hội tham ô, tham nhũng) thì tổ chức đảng mới trong sạch. ; Người lãnh đạo đúng đắn, bảo đảm sự công bằng trong tập thể, mọi hoạt động của người lãnh đạo không ra lệnh, áp đặt, cửa quyền, được tập thể tôn trọng, phục tùng; Tập thể sẽ đồng lòng tham gia học tập và phấn đấu.

Thứ hai: Đối với Đảng viên, cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về hành động và việc làm. công việc.

Thứ ba: Xác định rõ bản thân là nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, phải làm tốt vai trò của một đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các tổ chức quần chúng bổ sung lực lượng đảng viên mới: trẻ, có học, có sức khỏe, nhiệt tình, tâm huyết, hiệu quả, tác động tích cực đến chất lượng giáo dục.

Thứ tư: Phải xây dựng tốt đoàn kết nội bộ. Mỗi đảng viên trong chi bộ như tay chân không thể tách rời, không thể làm tổn thương, góp ý phải thẳng thắn, chân thành, cởi mở, không cá nhân, không triết lý. Tục ngữ có câu: “Lời nói không mua được, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” đó cũng là một truyền thống quý báu răn dạy chúng ta trong ứng xử, giao tiếp hàng ngày, đồng thời cần nêu cao tinh thần trách nhiệm. . .

Thứ năm: Hãy tiên phong trong mọi việc mình làm và làm, không tự mãn với thành tích của mình, không phàn nàn trước khó khăn, thử thách. Xác định vào Đảng là góp sức, tăng cường sức mạnh của tổ chức chứ không phải tăng số lượng, lập bè phái chỉ làm hại Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ, mất lòng tin của quần chúng, coi thường vai trò của Đảng. của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực. Chỉ có như vậy quần chúng mới yêu Đảng và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

xem thêm: Tiểu luận về phong cách tự giới thiệu

Tóm lại, để có một cơ sở đảng đạt “trong sạch, vững mạnh” thì Đảng viên chúng ta cần làm tốt 5 vấn đề tôi trình bày ở trên để chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh”.

Xin chào hội nghị!

Trên đây là một số ý kiến ​​của tôi về công tác xây dựng đảng trong trường học nhằm nâng cao chất lượng đảng viên trong chi bộ; góp phần xây dựng chi bộ “trong sạch, vững mạnh”. Trước khi kết thúc, nhân dịp năm mới……. – năm ……. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí đảng viên dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. hạnh phúc, sức khỏe và thịnh vượng!

Chúc hội thảo thành công!

Cảm ơn rất nhiều!

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bài tham luận xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận