Bài tham luận về công tác phát triển Đảng viên trong Đoàn

Thảo luận công tác phát triển Đảng viên ở chi bộ là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của Đảng ta. Chi bộ coi công tác kết nạp Đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

1. Văn nghị luận là gì?

Nghị luận là dạng bài nghị luận về các vấn đề chính trị – xã hội. Chủ đề thảo luận thường là các vấn đề chuyên môn, lĩnh vực chuyên sâu. Trong bài thuyết trình sẽ phân tích tất cả các vấn đề của đề tài nhằm phân tích điểm mạnh, điểm yếu để có biện pháp phù hợp nhằm cải thiện mặt tiêu cực và phát huy mặt tích cực.

Luận văn, có tính chuyên môn cao, có thể dùng làm báo cáo. Những người khác được sử dụng khi thảo luận các vấn đề trước hội đồng. Như vậy, văn nghị luận có thể hiểu là một văn bản nghị luận nhằm làm sáng tỏ một vấn đề và đưa ra giải pháp khắc phục những khuyết điểm của nó.

2. Tiểu luận Công tác phát triển Đảng viên trong Đoàn:

2.1. Mẫu số 1:

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa Quốc hội!

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng do đảng viên tổ chức. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do Đảng viên thực hiện. Mọi chính sách của Đảng đều được đảng viên truyền đạt đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải giữ trong sạch đảng viên, bồi dưỡng và kết nạp những người tốt từ giai cấp công nhân vào Đảng.

Trước tình hình thực tế, Đảng bộ trường THCS…….. hiện nay đã có một đảng viên. Tất cả đã thấm nhuần lời dạy của Bác, thông qua quan điểm, nghị quyết của Đảng, đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ. Các chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, thực hiện tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường, đoàn thể, là nhân tố tích cực thúc đẩy mọi hoạt động của Đảng. Chính phủ.

Để có được kết quả đó, đặc biệt phải nâng cao năng lực, sức chiến đấu của từng đảng viên trong chi bộ, hướng tới xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Theo tôi, cần phấn đấu trên các mặt sau:

Thứ nhất, Đảng bộ chỉ đạo thường xuyên rèn luyện Đảng viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng.

Thứ hai: Mỗi đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về hành động và việc làm của mình.

Thứ ba: Xác định rõ bản thân là nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, phải làm tốt vai trò của một đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các tổ chức quần chúng để bổ sung lực lượng đảng viên mới: trẻ, có học, có sức khỏe, hăng hái, nhiệt tình và có tác dụng tích cực đến chất lượng giáo dục.

Xem thêm bài viết hay:  Nguồn gốc, thành phần dân cư và phân bố dân cư của Hoa Kì

Thứ tư: Phải xây dựng tốt đoàn kết nội bộ. Mỗi đảng viên trong chi bộ như tay chân không thể tách rời, không thể làm tổn thương, góp ý phải thẳng thắn, chân thành, cởi mở, không triết lý. Tục ngữ có câu: “Lời nói không mua được, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” đó cũng là truyền thống quý báu răn dạy chúng ta trong ứng xử, giao tiếp hàng ngày, đồng thời cần nêu cao tinh thần trách nhiệm. . nhiệm vụ.

Thứ năm: Mỗi đảng viên trong chi bộ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng giáo dục “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người” không chỉ là dạy chữ mà còn là dạy người; Mỗi giáo viên phải không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng từng giờ lên lớp.

Sáu là: Gương mẫu trong mọi hành động và việc làm, không tự mãn với thành tích, không than phiền trước khó khăn, thử thách. Xác định vào Đảng là để cống hiến, để tăng sức mạnh của tổ chức chứ không phải tăng số lượng thì chỉ làm hại Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của Đảng. đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực. Chỉ có như vậy quần chúng mới yêu Đảng và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kính thưa Quốc hội!

Trên đây là một số ý kiến ​​của tôi về công tác tổ chức xây dựng đảng trong trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần định hướng hoạt động Đảng trong nhiệm kỳ tới. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc các vị khách quý, các đồng chí và các đồng chí Đảng viên sức khỏe, hạnh phúc!

Chúc hội nghị thành công! Cảm ơn rất nhiều!

2.2. Bài mẫu 2:

đồng chí:

Thưa quý vị! Kính thưa toàn thể hội nghị!

Lời đầu tiên, thay mặt Đảng bộ ………….., tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều đảng viên mới trong năm mới.

Thưa quý vị và các bạn!

Qua nghe báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác đảng viên năm 20… của Đảng bộ ………… do đồng chí……. …….. – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy vừa thông qua, tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung báo cáo.

Tại hội nghị hôm nay, được sự cho phép của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin được phát biểu một số ý kiến ​​về công tác lãnh đạo xây dựng Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. , gắn với lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tất cả các đồng chí thân mến!

Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị; nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Đảng bộ, chi bộ, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem thêm bài viết hay:  Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì? Nhà tư tưởng là gì?

Xác định rõ vai trò to lớn của tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chi bộ 1 quyết tâm xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. số và chi nhánh. Hiện tại Chi bộ 1 chúng tôi có 18 đảng viên (đều là đảng viên chính thức). 95% đảng viên có trình độ đại học, gần 40% đảng viên có trình độ lý luận chính trị cử nhân và cao cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành đã tập trung lãnh đạo hai phòng thuộc ngành quản lý đạt được những thành tích đáng khích lệ. Riêng năm 20…….. chi bộ đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được Đảng ủy Viện kiểm sát tặng danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 20…. .; 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, 04 Đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 Đảng viên đạt 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có 06 cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 01 tập thể Phòng thuộc ngành quản lý đạt danh hiệu: Cờ thi đua của đơn vị.

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ cấp ủy, chi bộ đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị; trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị. Nghị định số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. , đảng viên; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, của đồng chí chiến sĩ, đảng viên, bí thư các cấp.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chi bộ đã triển khai kịp thời nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng, Nhà nước và của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Chương trình công tác phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của Ngành. Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, chi bộ, Đảng viên trong chi bộ luôn có phẩm chất đạo đức tốt, không có Đảng viên vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Tất cả các đồng chí thân mến!

Để có được kết quả đáng khích lệ nêu trên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ chúng tôi luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đúng mức đến công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trong đó, đã tập trung phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xem thêm bài viết hay:  Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Châu Phú

Một là, mỗi Đảng viên luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về hành động và việc làm của mình.

Hai là, luôn xác định rõ mình là nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì thế

không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của quá trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

Năm là, trong lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ luôn đề ra những giải pháp tiên phong, gương mẫu trong mọi hành động, việc làm, không tự mãn với thành tích. .

Tóm lại, để phấn đấu đến năm 20… xây dựng Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi đảng viên chúng tôi phấn đấu thực hiện tốt 5 vấn đề trên, quyết tâm nhất đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thưa quý vị và các bạn!

Trên đây là một số ý kiến ​​trong công tác lãnh đạo xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước khi kết thúc, tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và một lần nữa kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trước thềm năm mới 20… – Xuân… Tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí đảng viên dự Hội nghị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Chúc hội thảo thành công! Cảm ơn rất nhiều!

3. Một số lưu ý khi viết tiểu luận công tác phát triển Đảng:

Chủ đề thảo luận rõ ràng, cụ thể giúp người đọc nắm bắt được nội dung mà bạn muốn truyền tải.

Chia bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ từng vấn đề, nắm chắc chủ đề. Mỗi vấn đề là một liên kết làm rõ chủ đề, bạn cần đảm bảo rằng người đọc hiểu tất cả các khía cạnh của chủ đề.

Bạn nên phân tích chi tiết từng vấn đề trong bài văn vì đây là bước quan trọng để đánh giá, nhận xét mức độ tích cực hay tiêu cực của vấn đề đang nghị luận.

Mỗi vấn đề đều có ưu và nhược điểm riêng. Bạn cần tách bạch những ưu điểm để tiếp tục phát huy và những nhược điểm để tìm giải pháp khắc phục. Trong một số trường hợp, có thể so sánh, cân nhắc ưu nhược điểm để lựa chọn giải pháp tốt nhất.

Cuối cùng, một bài báo đầy đủ nên có một kết luận tóm tắt các mục tiêu của chủ đề. Sau phần kết luận là câu cảm ơn dành cho độc giả quan tâm.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài tham luận về công tác phát triển Đảng viên trong Đoàn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận