Bài tham luận về công tác phát triển Đảng viên mới hay nhất

Công tác phát triển Đảng là một nội dung quan trọng của công tác phát triển Đảng viên, không chỉ kịp thời bổ sung về số lượng mà phải chuẩn bị được lớp người kế cận cho hiện tại và tương lai đủ sức gánh vác trách nhiệm công việc được giao phó. Dưới đây là mẫu bài tham luận về công tác phát triển Đảng viên mới nhất 2023.

1. Công tác phát triển Đảng viên là gì?

1.1. Khi nào cần tham luận về công tác phát triển Đảng viên?

Phát triển đảng viên mới là một trong các nội dung quan trọng của công tác tổ chức Đảng các cấp, có vai trò then chốt, quyết định sự sống còn và phát triển của Đảng ta. Công tác phát triển đảng viên mới đặc biệt ở thôn xóm, tổ dân phố lâu nay đã được cấp uỷ các cấp chú trọng đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở các thôn, xóm, tổ dân phố chưa đáp ứng yêu cầu, đảng viên lớn tuổi và đảng viên trẻ chiếm tỷ lệ cao, trong khi đó lực lượng đảng viên làm nòng cốt trong các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở còn thiếu và yếu. Từ thực tế trên, cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên tại thôn, xóm, tổ dân phố nhằm từng bước cải thiện tình hình.

1.2. Hướng dẫn viết bài tham luận về công tác phát triển Đảng viên:

Công tác kết nạp đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên để tạo nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng và bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú trình Đảng xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, góp phần bổ sung lực lượng mới vào Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Để viết bài tham luận phát triển Đảng viên, trước hết người viết phải nhìn nhận những khuyết điểm còn tồn tai trong quá trình phát triển và đề xuất giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại đó. Trong bài tham luận có thể nêu một cách thẳng thắn những quan điểm cá nhân và cũng nêu những điểm tích cực mà cá nhân đã đạt được trong quá trình phát triển Đảng.

2. Bài tham luận về công tác phát triển Đảng viên mới hay nhất- mẫu 1:

Kính thưa quý vị đại biểu, khách mời!

Kính thưa Đại hội!

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Đảng là do những Đảng viên được tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng là do Đảng viên thực hiện. Mọi chính sách của Đảng là do Đảng viên mới thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi chính sách của Đảng là do Đảng viên phấn đấu thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho đội ngũ Đảng viên vững mạnh, phải phát hiện và kết nạp vào Đảng những người tốt trong giai cấp công nhân “.

Trong tình hình thực tiễn của Chi bộ trường THCS. ……. hiện nay có. … đảng viên. Tất cả đã thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện tốt Chỉ thị và các Nghị quyết của Đảng, đã ra sức phấn đấu, rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ của chi bộ đã đặt ra. Tất cả những Đảng viên của Chi bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác tốt và thực hiện tốt vai trò đầu tàu gương mẫu tham gia các phong trào của nhà trường và đoàn thể, là các nhân tố nòng cốt trong mọi phong trào của nhà trường.

Để có được kết quả trên, Đặc biệt nhằm nâng cao năng lực và sức đề kháng của các đảng viên trong chi bộ hướng tới xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh nhằm Theo tôi cần phải phấn đấu tốt các vấn đề sau:

Một là: Ban chỉ đạo chi bộ tăng cường giáo dục các đồng chí Đảng viên làm sao phải nhận thức rõ đường lối, chủ trương của Đảng – Chính sách pháp luật của Nhà Nước và tính thống nhất giữa chính pháp và nắm trong đảng.

Hai là: Các đảng viên cần nâng cao nhận thức chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò và tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm về các lời nói và hành động của mình.

Ba là: Xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy cần làm tốt vai trò người đảng viên trong việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú của mỗi tổ chức nhằm phát triển đội ngũ đảng viên mới lớp trẻ, có trình độ văn hoá, có năng lực, nhiệt huyết, sôi nổi có tác dụng tốt trong việc nâng cao chất lượng đảng viên.

Bốn là: Cần xây dựng sự đoàn kết nội bộ tốt. Mỗi đảng viên trong chi bộ như chân với tay không tách rời, khi làm sai, góp ý kiến phải thẳng thắn chân thành, nhưng không có sự trì triết. Tục ngữ có câu: “Lời nói không tốn tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” đó cũng là bài học quý giá đã dạy chúng ta về văn hoá ứng xử và giao tiếp hàng ngày, chúng ta cần nâng cao tinh thần phê và tự phê.

Năm là: Các đảng viên trong chi bộ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giảng dạy, “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người” không đơn giản chỉ là dạy chữ mà còn phải dạy cả người; các Đảng viên giáo viên phải không ngừng học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng trong mỗi giờ giảng.

Sáu là: Phải gương mẫu tiên phong trong mọi công việc, mọi hoạt động, không hài lòng với kết quả đạt được, không kêu ca than thở trước khó khăn, thử thách gian nan. Xác định vào đảng là để phấn đấu, nhằm tăng cường sức mạnh cho tổ chức mà không phải là tăng thêm số lượng thì sẽ làm tổn hại cho Đảng, làm nội bộ mất đoàn kết, quần chúng không tin và hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng nhân dân. Có như vậy thì quần chúng mới yêu Đảng và mới phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Đơn vị kế toán là gì? Bao gồm cơ quan, đơn vị tổ chức nào?

Kính thưa đại hội!

Trên đây là một vài ý kiến của đại biểu trong việc tăng cường xây dựng đảng trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần vào phương hướng công tác của Chi bộ trong thời gian mới. Trước lúc dừng lời, tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách mời và các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp! Xin chân thành cảm ơn!

3. Bài tham luận về công tác phát triển Đảng viên mới hay nhất – mẫu 2:

Kính thưa đoàn chủ tịch

Kính thưa quý vị đại biểu và các vị đại biểu khác

 Kính thưa Đại hội

Vừa qua chúng ta đã nghe bản báo cáo và phương hương năm học 20. …. – 20. …. tôi hoàn toàn nhất trí với dự thảo bản kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ của năm học để bản báo cáo và phương hướng năm học 20. …. -20. …. được hoàn chỉnh và đầy đủ hơn nữa thì sau đây tôi sẽ góp một số ý kiến tham luận cho công tác phát triển đảng như sau:

Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên để tạo nguồn sinh lực mới vào Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng và bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú trình Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, cũng là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bồi dưỡng thế hệ trẻ vào Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Các cấp bộ Đoàn đã tăng cường việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong từng đối tượng thanh niên như: “Hành trình theo dấu chân những người cộng sản”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”. .. Thông qua tổ chức các phong trào, đoàn thanh niên đã đoàn kết và phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển KT-XH, QP-AN.

Hoạt động tình nguyện của các tầng lớp thanh niên Sơn La đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong dư luận xã hội, là điều kiện giúp thanh niên rèn luyện và đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Thông qua việc tổ chức phong trào thanh niên, các phần việc thanh niên, tổ chức Đoàn đã lựa chọn và bồi dưỡng giới thiệu nhiều đoàn viên có chất lượng với Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tích cực chủ động tham mưu với Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên, thanh niên, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiến hành kiểm điểm đánh giá kết quả và chỉ đạo công tác phát triển Đảng trong thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cũng đã tập trung chỉ đạo công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng mà trọng điểm là cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tổ chức cho đoàn viên góp ý xây dựng Đảng thông qua việc góp ý nhằm tăng cường lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở các cấp, góp ý kiến phát triển đảng viên. ..

Thông qua những hoạt động trên đã tạo điều kiện giúp đoàn viên hiểu rõ thêm về chức năng và nhiệm vụ của người đảng viên trong rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức các hoạt động tập huấn quy trình và hướng dẫn công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú được Đảng kết nạp và vai trò của tổ chức đoàn ở các cấp, nhất là cấp cơ sở đối với công tác phát triển đảng viên trẻ.

Tổng số Đảng viên của nhà trường hiện nay là: 09 Đ/C

Trong đó: + Nam 04 Đ/C + Nữ 05 Đ/C

(Dân tộc có 02 Đ/C)

Cụ thể như sau:

– Đảng viên chính thức: 05 Đ/C.

– Đảng viên dự bị: 04 Đ/C.

– Chi bộ phấn đấu chuyển từ 02 Đ/c đảng viên.

– Đối tượng Đảng đã hoàn thành hồ sơ gửi đến Đảng Uỷ xã: 01 Đ/c.

– Đối tượng Đảng đã có chứng nhận đối tượng Đảng là 01 Đ/c.

– Đối tượng Đảng từ chi bộ năm học 20. …. – 20. …. là 02 Đ/c.

– Chi bộ Đảng Trường THCS. ………… phấn đấu kết nạp được từ 01 đến 02 Đ/c đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

– Chi bộ Đảng Trường THCS. ………… phấn đấu giới thiệu cho Đảng Uỷ xã từ 01 đến 02 Đ/c để học tập lớp cảm tình đảng.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, song công tác phát triển Đảng trong thanh niên ở tỉnh Sl cũng còn những hạn chế nhất định. Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” cần được chỉ đạo thường xuyên nhằm đạt hiệu quả ngày càng cao.

Việc bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú có chất lượng vào Đảng kết quả cũng phụ thuộc vào cấp uỷ đảng. Một số tổ chức cơ sở đoàn được Đảng tính mạnh nhưng chất lượng hoạt động không cao do cán bộ Đoàn cơ sở không có nhiều kinh nghiệm về việc bồi dưỡng, đánh giá, giới thiệu và tiến hành các quy trình, thủ tục theo quy định một cách bài bản.

Những khó khăn, hạn chế trên đã dẫn đến tình trạng chi bộ cơ sở không có đảng viên trẻ và tỷ lệ đoàn viên ưu tú ở địa bàn dân cư và thanh niên trong các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh được kết nạp Đảng không nhiều.

Bên cạnh đó, có cấp uỷ đảng không thật sự coi phát triển đảng viên mới kết nạp và phát triển Đảng từ đoàn viên là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ nên không đề ra mục tiêu và biện pháp cụ thể nhằm chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên phấn đấu. Một số đảng viên chưa thật sự trở thành tấm gương để đoàn viên thanh niên noi theo. Có cấp uỷ quá “khắt khe” trong việc đánh giá xem xét quá trình rèn luyện phấn đấu vào Đảng của đoàn viên ưu tú.

Để công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên nói chung ở tỉnh Quảng Trị đạt được kết quả cao hơn nữa, tôi nghĩ các cấp bộ Đoàn cần lưu ý một số vấn đề sau

Với vai trò là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng và là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, mỗi cấp bộ Đoàn cần phải quan tâm tổ chức tốt hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hoá và ý thức trách nhiệm đối với thanh niên, gắn kết chặt chẽ hoạt động bồi dưỡng lý tưởng cách mạng theo phương châm “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân đảm, văn minh” với triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Trị thi đua học tập và làm theo lời Bác” góp phần làm phai nhạt lý tưởng cách mạng ngày càng sâu đậm trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên.

Xem thêm bài viết hay:  Làm sao để biết được linh hồn nào đã được lên thiên đàng?

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đề xuất, tạo dựng những nguồn lực nhằm chăm lo bồi dưỡng giúp đỡ thiết thực cho thanh niên trong lập thân, xây dựng mưu sinh, lập nghiệp, trong tư duy . lúc khó khăn. .. từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của thanh niên, giúp thanh niên có môi trường thuận lợi nhất để rèn luyện và cống hiến, tổ chức đoàn sẽ có điều kiện tốt để lựa chọn những đoàn viên ưu tú đủ điều kiện giới thiệu cho Đảng.

Tăng cường chỉ đạo để Đoàn cơ sở, chi đoàn nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chính trị có đầy đủ năng lực và điều kiện để tiến hành có hiệu quả công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Biên soạn tài liệu sổ tay nghiệp vụ “Bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng xem xét kết nạp” dành cho cán bộ Đoàn cơ sở. Đoàn cấp huyện cần hỗ trợ để giúp đỡ cán bộ chủ chốt Đoàn cơ sở, chi đoàn nhanh chóng trở thành đảng viên.

Để công tác phát triển Đảng trong thanh niên đạt được kết quả cao, tổ chức đoàn rất cần có sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ Đảng mà mong các cấp uỷ Đảng, đặc biệt cấp uỷ cơ sở cần tiếp tục dành thời gian và tâm sức vào việc phát triển đảng viên trẻ, để tổ chức đoàn có được môi trường và điều kiện tốt nhất nhằm tổ chức có hiệu quả công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên theo lời Bác Hồ dặn: “Đảng cần quan tâm giúp đỡ Đoàn viên thanh niên phát triển Đảng và cần quan tâm lựa chọn các đồng chí đoàn viên đã qua thử thách và đã có điều kiện đưa họ vào Đảng”.

Trên đây là một số ý kiến tham luận của đại biểu có lẽ còn nhiều thiếu sót rất cần được được ý kiến đóng góp của các đại biểu để bản tham luận được hoàn thiện hơn nữa.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

4. Bài tham luận về công tác phát triển Đảng viên mới hay nhất – mẫu 3:

Trong không khí vui mừng, phấn khởi khi Cung văn hoá đã tổ chức thành công Lễ kỉ niệm. …… năm thành lập, hoà cùng sự phát triển đầy khởi sắc của thành phố, Chi bộ Cung Văn hoá tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20. …. – 20. …

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 20. ……. – 20. ….. các đồng chí lại phát biểu

Thực hiện chỉ đạo của Chi uỷ, đại diện tổ Đảng phòng Nghiệp vụ tôi xin được tham luận về công tác phát triển Đảng.

Đảng CSVN là đội tiền phong của giai cấp CN, NDLĐ và dân tộc Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng là xây dựng và phát triển Đảng. Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nguồn sinh lực mới cho chi bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

 Được sự quan tâm và lãnh chỉ đạo của chi uỷ, xác định rõ công tác phát triển đảng vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi, tổ đảng phòng Nghiệp vụ VHTT có những định hướng đúng đắn. Với quan điểm, phương châm “người đi đầu dạy người đi sau”, tổ đảng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức và sự hiểu biết về mục đích, tôn chỉ của đảng để động viên và khuyến khích quần chúng có động lực phấn đấu vào đảng tốt, khi nhu cầu và điều kiện đã chín, tổ đảng giới thiệu quần chúng đến chi bộ để tham gia lớp học phát triển nhận thức về đảng, đó là cơ hội để nhận thức sâu sắc thêm chức năng và nhiệm vụ của một đảng viên, có thêm động lực học tập và phấn đấu sớm được kết nạp và thành đảng viên chính thức.

Kính thưa các đồng chí!

Kế hoạch của toàn Chi bộ 20. .. – 20. ….. kết nạp 02 đảng viên mới, chỉ riêng tổ đảng phòng Nghiệp vụ VHTT đã kết nạp được 2/5 đảng viên mới, đây là một thành tích không nhỏ của tổ đảng phòng VHTT và đã đóng góp ở mức vượt 250% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ

Phòng NV VH – TT do yêu cầu thực tế tinh gọn và sắp xếp tổ chức nhân sự nên tới nay đang có 7 đồng chí (Trong đó có 01 đc trong BGĐ – Chi uỷ, 01 đc trong BCH CĐ, 05 đảng viên và 01 CCB) được phân vào 4 mảng: quản lí và tổ chức hoạt động CLB và lớp; Tổ chức các hoạt động VHTT và chuyên đề tại cơ sở; Xuất bản và biên tập trên trang tin điện tử, fecebook và mảng Tuyên truyền trang trí nhiệm vụ chính trị và kinh doanh có thu của Cung.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong công tác và lối sống truyền thống “đảng viên đi trước, làng nước đi sau” nên cán bộ, đảng viên trong phòng luôn xác định nhiệm vụ, phấn đấu, rèn luyện, chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt mảng công việc được giao. Năm 2019 được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi uỷ và trực tiếp là đồng chí Bí thư Chi bộ Cung Văn hoá, đảng viên tổ đảng Phòng Nghiệp vụ Văn hoá và Thể thao tiếp tục gương mẫu, đã hoàn thành tốt công tác chính trị tư tưởng, thể hiện tính tiền phong gương mẫu trong hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và công tác quần chúng; Các năm 2017, 2018 và 2019 100% đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tổ Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể phòng mỗi năm đã hoàn thành trên 90 hoạt động VHTT, chuyên đề, CLB và lớp học.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu văn thuyết minh về cây bút chì siêu hay và đạt điểm cao

Trong nhiệm kỳ tới tổ đảng phòng Nghiệp vụ VHTT phấn đấu tiếp tục Các vững những kết quả đã đạt được, đề xuất với chi bộ xem xét phát triển và kết nạp được 01 đảng viên mới, đồng thời mong có được sự quan tâm chỉ đạo của chi uỷ hơn nữa để tổ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trước khi kết thúc hội thảo, xin cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

5. Bài tham luận về công tác phát triển Đảng viên mới hay nhất – mẫu 4:

Công tác phát triển Đảng viên mới là một trong các công tác trọng tâm nhằm tạo thêm nguồn phát triển đảng viên. Hàng năm, BCH Đảng uỷ Sở chỉ đạo các chi bộ và các tổ chức đảng có kế hoạch tổ chức xây dựng và bồi dưỡng quần chúng ưu tú, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời giới thiệu cho Cấp uỷ xem xét kết nạp vào Đảng, chú trọng lực lượng trẻ có bản lĩnh, có trình độ và kinh nghiệm công tác để đáp ứng yêu cầu mới, không chạy đua theo thành tích, không chạy theo hình thức, coi trọng chất lượng ngay từ công tác chuẩn bị nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

Để triển khai thực hiện có kết quả công tác phát triển đảng viên mới, Đảng uỷ, các chi bộ cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng lập trường, lý tưởng và truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc.

Thực hiện theo Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Dưới đây là một mẫu tiêu biểu về hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, mời bạn tham khảo nha:

Trong bầu không khí vui vẻ, hân hoan của Cung văn hoá đã tổ chức thành công Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập, hoà cùng sự phát triển đầy hứng khởi của Thủ đô, Chi bộ Cung Văn hoá tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ. ……. -. ……

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ. …….. -. …… mà đồng chí vừa trình bày.

Thực hiện phân công của Chi uỷ, đại diện tổ Đảng phòng Nghiệp vụ tôi xin được tham luận về công tác phát triển Đảng.

Đảng CSVN là đội tiền phong của giai cấp công nhân, người lao động và dân tộc Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng là xây dựng và phát triển Đảng. Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thu hút nguồn nhân lực mới vào cấp uỷ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của chi uỷ và nhận thức rõ công tác phát triển đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là cơ hội, tổ đảng phòng Nghiệp vụ VHTT có sự định hướng đúng đắn. Với tinh thần và phương châm “người đi đầu nâng người đi sau”, tổ đảng thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc mục đích, ý nghĩa của đảng để định hướng và giúp quần chúng có động lực phấn đấu vào đảng đúng đắn, khi nhu cầu và điều kiện đã chín, tổ đảng giới thiệu quần chúng đến chi bộ để tham gia lớp học phát triển nhận thức về đảng, đó là cơ hội để hiểu sâu sắc hơn chức năng và nhiệm vụ của một đảng viên, có thêm động lực học tập và phấn đấu để được kết nạp và trở thành đảng viên chính thức.

Kính thưa các đồng chí!

Kế hoạch của cả Chi bộ. … – chỉ kết nạp 02 đảng viên mới, tuy nhiên toàn tổ đảng phòng Nghiệp vụ VHTT đã kết nạp được 2/5 đảng viên mới, đây là một thành tích không nhỏ của tổ đảng phòng VHTT và đã đóng góp ở mức trên 250% so với kế hoạch nhiệm kỳ.

Phòng NV VH – TT do yêu cầu thực tế tinh gọn và sắp xếp lại nhân sự nên tới nay đang có 7 đồng chí (Trong đó có 01 đc trong BGĐ – Chi uỷ, 01 đc trong BCH CĐ, 05 đảng viên và 01 CCB) được phân phụ trách 4 mảng: quản lí và tổ chức hoạt động CLB, lớp; Tổ chức các hoạt động VHTT và chuyên đề tại cơ sở; Quản lý, xuất bản trên trang tin điện tử, facebook và mảng Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị và dịch vụ có thu của Cung.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong công tác và lối sống, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau” nên cán bộ, đảng viên trong phòng luôn xác định nhiệm vụ, phấn đấu, rèn luyện, chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt mảng công việc được giao. Năm 2019 được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi uỷ, trực tiếp là đồng chí Bí thư Chi bộ Cơ sở, đảng viên tổ đảng Phòng Nghiệp vụ Văn hoá – Thể thao luôn đoàn kết, đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng và công tác quần chúng; Các năm. ….. 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tổ Đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể phòng mỗi năm đều hoàn thành trên 90 hoạt động VHTT, chuyên đề, CLB và lớp học.

Trong nhiệm kỳ tới tổ đảng phòng Nghiệp vụ VHTT phấn đấu tiếp tục giữ vững các kết quả đã đạt được, giới thiệu cho chi bộ xét phát triển và kết nạp thêm 01 đảng viên mới, đồng thời mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của chi uỷ hơn để tổ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

Trước khi kết thúc Đại hội, xin cảm ơn những đồng chí đã chia sẻ.

 Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài tham luận về công tác phát triển Đảng viên mới hay nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận