Bài phát biểu của lãnh đạo dự ngày đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, người phát biểu cần cân nhắc về nội dung, phong cách và thái độ của mình để có thể truyền tải thông điệp một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, bài phát biểu cũng cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuỳ thuộc vào mục đích và đối tượng người nghe để có thể tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

1. Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?

Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bài phát biểu đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến với đại chúng. Bài phát biểu này thường được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo, chính trị gia, nhà hoạt động xã hội, giáo viên hoặc bất kỳ ai muốn chia sẻ thông tin về một phong trào hay sự kiện nào đó với mục đích giúp đưa ra quan điểm, ý kiến hoặc kết luận.

Các bài phát biểu trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thường có nội dung đa dạng, từ những lời chúc mừng, tri ân đến những phát biểu về một chủ đề cụ thể. Ví dụ, phát biểu có thể liên quan đến việc nhắc lại các thành tựu của quốc gia, những cố gắng của mọi người trong việc đẩy mạnh sự đoàn kết, hoặc những thách thức mà đất nước đang phải đối mặt.

2. Cách viết bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết dân tộc

Phần mở đầu: Nêu lên dịp để được phát biểu ngày đại hội đoàn kết dân tộc

Phần nội dung bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết dân tộc: Nhân dịp ngày này, sau …..năm trong công cuộc vận động về đoàn kết để xây dựng một cuộc sống văn hóa, vận động ngày vì người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta biểu dương những cá nhân, tập thể đã có những đóng góp về thành tích trong phong trào yêu nước và thúc đẩy sự phát triển vững chắc và đoàn kết hơn.

Trong phần nội dung, nêu rõ chỉ tiêu mà tổ chức, đơn vị, cơ quan đã đạt trong năm về thuế (ví dụ thuế nông nghiệp, thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân) và các cuộc vận động (Qũy gây dựng trong thiên tai lũ lụt, người nghèo, khuyến học). Tấm gương tiêu biểu: nêu rõ cá nhân, hộ gia đình, v.v.

Phần kết: Lời cảm ơn tới các cá nhân, cơ quan, tổ chức đã hỗ trợ, giúp đỡ trong các hoạt động để đạt được thành công.

3. Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của lãnh đạo phường

Kính thưa các vị đại biểu.

Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân ở…

Trong 5 năm gần đây, phường Thanh Khê Đông đã gặp phải nhiều khó khăn như suy giảm tốc độ phát triển kinh tế do khủng hoảng kinh tế thế giới, tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội phức tạp, nạn tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, các thế lực thù địch và tình hình thiên tai.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, chính quyền, Mặt trận và các tầng lớp nhân dân, phường đã đoàn kết thống nhất, chung sức vượt qua khó khăn để phát triển.

Phường Thanh Khê Đông đã đạt được nhiều thành tựu như ổn định kinh tế-xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư ngày càng vững chắc và dân chủ được phát huy.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã đóng góp không nhỏ cho những kết quả và thành tích này.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong thời gian qua đã thực hiện nhiệm vụ bằng cách đồng hành với chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy phường, các phong trào thi đua và các cuộc vận động để phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hộ nghèo. Mặt trận phường đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế và yếu kém cần được khắc phục. Để tiếp tục đạt được kết quả cao, Mặt trận phường cần đổi mới hơn nữa và năng động hơn nữa trong phương thức hoạt động và công tác tuyên truyền để củng cố và mở rộng đại đoàn kết toàn dân và phát triển địa phương.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao lớp chủ nhiệm, công tác chủ nhiệm

Mặt trận cần tập trung tổ chức các cuộc vận động, chương trình thống nhất hành động tại các khu dân cư, phù hợp với tình hình thực tế của từng khu dân cư. Mục tiêu chung của Mặt trận là xây dựng từng khu dân cư vững mạnh toàn diện cả kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Mặt trận cần thể hiện tốt vai trò là trung tâm, là đầu mối của các tổ chức thành viên, đoàn kết, tập hợp các tổ chức thành viên. Phải quan hệ chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác của từng tổ chức thành viên. Đồng thời, thông qua các tổ chức thành viên, Mặt trận nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên, đoàn viên và nhân dân để kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Mặt trận cần tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm trạng nhân dân, nhất là những vấn đề chính trị-xã hội nhạy cảm, kịp thời định hướng dư luận, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo; kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách phải hiểu sâu, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phổ biến, tuyên truyền đúng và đẩy đủ. Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh chính trị vững vàng tham gia phản biện xã hội, chấn chỉnh những nhận thức sai lệch, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và bọn cơ hội, phản động; phải có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện “Dân vận khéo”; phải toàn tâm, toàn ý với công việc được giao, có trách nhiệm cao với nhân dân; phải chủ động, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phải có uy tín trong nhân dân thì mới được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ, nói dân nghe, hô dân hưởng ứng, làm dân làm theo.

Tôi tin rằng các ứng viên được giới thiệu bầu vào UBMT phường sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Kết quả thực hiện Chương trình thống nhất hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ đến là thước đo đánh giá tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ của cán bộ Mặt trận. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ, tôi đề nghị cấp ủy, UBND phường, các ban ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ cấp cao hơn. Tôi cũng mong rằng các đơn vị quan tâm theo dõi, hỗ trợ Mặt trận phường Thanh Khê Đông để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

4. Bài phát biểu của lãnh đạo ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong thôn

Kính thưa các vị đại biểu.

Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn…………

Trong không khí phấn khởi của Đảng và dân chúng, người ta đã tổ chức các sự kiện đáng chú ý như chào mừng các kỷ niệm lớn trong năm 20… và thành tích chào mừng năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam cùng ngày hội đoàn kết toàn dân tộc. Hôm nay, cán bộ và nhân dân ở thôn … long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc để tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng thôn. Đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND và UB Mặt trận tổ quốc xã …, tôi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến các cụ cao tuổi, các vị đại biểu và toàn thể cán bộ, nhân dân thôn … đã tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Kính thưa các vị đại biểu. Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn….

Trong quá trình lãnh đạo cánh mạng, Đảng ta luôn coi Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc. Đồng thời, quan điểm về vấn đề đại đoàn kết dân tộc đã được Đảng và Nhà nước thể hiện thông qua chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tạo sức mạnh trong việc xây dựng và phát huy truyền thống khối đại đoàn kết các dân tộc. Từ đó, phương châm và hành động này đã làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc anh em, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc bền vững.

Xem thêm bài viết hay:  Chúc ngủ ngon tiếng Hàn hay và ý nghĩa thường được sử dụng

Ngày hội đại đoàn kết dân tộc vẻ vang, là ngày truyền thống của mặt trận dân tộc thống nhất. Trong các năm qua, cán bộ và nhân dân thôn đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết, xây dựng thôn có kinh tế tăng trưởng ổn định, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển. Các chi hội đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, chấp hành tốt quy ước hương ước của thôn. Từ đó, làm thay đổi nếp nghĩ và việc làm, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang. Trẻ em đều được đến trường, các chính sách của Đảng và Nhà Nước đã đi vào cuộc sống của mỗi người dân như chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Điều này đã tác động tích cực đến sự ổn định, phát triển và thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thôn.

Những kết quả cán bộ và nhân dân thôn đã đạt được đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, là minh chứng của việc thực thi hiệu quả chính sách đoàn kết dân tộc của xã Tân Sơn, thể hiện ý chí, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa góp phần làm thay đổi bộ mặt quê hương Tân Sơn.

Chúng tôi xin biểu dương công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân dân thôn đã cộng đồng, trách nhiệm đóng góp sức lực, tinh thần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong thôn, từng bước nâng cao đời sống nhân dân cả vật chất và tinh thần.

Chúng tôi đề nghị chúc mừng những thành tích mà cán bộ và nhân dân thôn đã đạt được trong những năm qua.

Một số tiêu cực và tệ nạn xã hội vẫn còn tồn tại trong thôn, bao gồm rượu chè, trộm cắp, vi phạm giao thông. Các đoàn thể hoạt động chưa đều, chưa phát huy được khả năng của chi hội. Để khắc phục những tồn tại này, thôn cần làm tốt các nhiệm vụ sau:

Cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, BQL cùng các đoàn thể nên tuyên truyền tốt hơn về chính sách pháp luật của Nhà Nước và quy định của địa phương, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa.

Tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí để thôn trở thành khu vực văn hóa, không có tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè; không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học, không có người sinh con thứ ba. Hằng năm có kế hoạch tu sửa đường ngõ xóm, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng.

Phát triển kinh tế và đoàn kết để cải thiện đời sống của người dân trong thôn, tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết. Đoàn kết để phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT và xây dựng thôn.

Cán bộ và nhân dân thôn cần tập trung để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong những tháng cuối năm. Chúc mừng ngày hội đại đoàn kết dân tộc!

Xim trân trọng cảm ơn.

5. Bài phát biểu của lãnh đạo dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu,

Đoàn kết là nguồn sức mạnh quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy.

Xem thêm bài viết hay:  Sở giao dịch hàng hóa là gì? Quy định Sở giao dịch hàng hóa?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Trong 92 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người dân đất Việt. Tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, thi đua đổi mới sáng tạo; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tôi hoan nghênh và đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hoá Việt Nam” trong những năm qua, nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc và bảo tồn những di sản văn hóa quý báu của các dân tộc anh em trên đất nước ta.

Trong thời gian qua, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Dự kiến năm …., chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố, an sinh xã hội được bảo đảm và đời sống của nhân dân trên mọi miền đất nước đều chuyển biến rõ nét. Để phát triển đất nước trong giai đoạn tới, chúng ta cần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy các giá trị văn hóa con người Việt Nam. Truyền thống đại đoàn kết, trên dưới một lòng đã làm nên một sức mạnh vô bờ bến không chỉ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn non sông, bờ cõi trước đây mà còn đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi nguy cơ tụt hậu trong phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình ngày nay. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng và ý chí, lòng tự hào và tự tôn dân tộc trong toàn dân, khai thác hết những tiềm năng, thế mạnh trong dân để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Tôi kêu gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo. Cần triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Cùng nhau phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Đoàn kết toàn dân tộc, để đồng bào 54 dân tộc anh em không kể miền xuôi hay miền ngược phát triển đồng đều.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Tôi yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các hoạt động phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào 54 dân tộc để giới thiệu với du khách trong nước và nước ngoài về giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, phát huy thế mạnh của văn hóa dân tộc và đổi mới hoạt động của Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trong không khí của Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, tôi tin tưởng rằng cộng đồng 54 dân tộc sẽ tiếp tục đoàn kết và gắn bó, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Xin chúc quý vị mạnh khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài phát biểu của lãnh đạo dự ngày đại đoàn kết toàn dân tộc của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận