Bài dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam

Phát động cuộc thi  viết Bài dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào với mong muốn giúp chúng ta tăng tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt – Lào. Qua đó giúp các em hiểu thêm về quá trình lịch sử đấu tranh của hai đất nước, giáo dục lòng yêu nước. Cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây nhé!

1. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào:

1.1. Mục đích:

– Cuộc thi nhằm góp phần thực hiện thành công “Năm Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”; thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

– Giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong suốt cuộc đấu tranh đấu tranh giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

-Thông tin sâu rộng, có sức lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc nhóm Việt – Lào, Lào – Việt.

1.2. Các quy định chung:

*Đối tượng tham gia:

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. Tuổi: Ít nhất 14 tuổi tại thời điểm làm bài kiểm tra.

Ban tổ chức khuyến khích công dân hai nước Việt Nam và Lào đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi.

Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban nội dung, Tổ thư ký cuộc thi không được tham gia cuộc thi.

*Nội dung cuộc thi:

Cuộc thi tập trung vào các chủ đề chính sau:

– Về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào qua các giai đoạn lịch sử, tập trung vào giai đoạn từ năm 1962 đến nay.

– Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam – Lào qua các thời kỳ.

 – Những cá nhân tiêu biểu có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào.

 – Những thành tựu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà hai nước đã đạt được trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước và trong giai đoạn hiện nay.

 – Các khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ; giữa các địa phương của Việt Nam và Lào.

 – Giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Lào.

-Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và các hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022”.

2. Bài dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào:

Nhân dân hai nước đã luôn bên nhau “chia ngọt sẻ bùi”, “đồng cam cộng khổ”, “hạt muối cắn nhau, bát cơm sẻ đôi”, kề vai sát cánh chiến đấu và cùng nhau giành chiến thắng. Mối quan hệ anh em thân thiết giữa nhân dân hai nước đã được hình thành và hun đúc trong suốt hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc trong hơn bảy thập kỷ qua.

Trên thế giới từ trước đến nay, ở phương Đông cũng như phương Tây, trong cuộc đấu tranh sinh tồn và phát triển của các quốc gia, dân tộc, các tập đoàn giai cấp đã tồn tại rất nhiều mối quan hệ đan xen. Liên minh hợp tác có nhiều hình thức và nội dung khác nhau như liên minh chiến lược, liên minh chiến lược, liên minh hữu cơ… Song có thể nói, ít nơi, ít thời điểm tồn tại mối quan hệ đoàn kết hợp tác bền vững lâu dài, trong sáng như mối quan hệ chiến lược Việt Nam – Lào. Cùng với thời gian, mối quan hệ đó không ngừng được củng cố và phát triển, từ mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước trong thời kỳ phong kiến, đến mối quan hệ thân thiết trên chiến trường phát triển của hai nước các phong trào dân tộc chủ nghĩa và tiến bộ, khi cả hai nước đều bị các đế quốc thực dân xâm lược và đô hộ. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời và đảm nhận sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng ba nước (Campuchia – Lào – Việt Nam), quan hệ Lào – Việt Nam đã có sự chuyển biến về chất, trở thành mối quan hệ quan trọng hàng đầu giữa hai nước. Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tình đoàn kết chiến đấu, liên minh chiến đấu giữa hai nước Lào – Việt Nam được củng cố và phát huy, trở thành quy luật tồn tại và phát triển và là cơ bản bảo đảm thắng lợi của cách mạng mỗi nước và của cả hai nước.

Xem thêm bài viết hay:  Thị trường chứng quyền là gì? Có nên đầu tư chứng quyền?

Lịch sử đã khẳng định mối quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, là tấm gương hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, minh bạch và hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Khi toàn bộ khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, hai Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vẫn vững mạnh. Với chính thể kiên định do Đảng lãnh đạo, hai nước, hai dân tộc cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, đập tan mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại mối quan hệ đoàn kết của các thế lực thù địch phản động.

Tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Lào và sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các bộ tộc Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phom đánh giá cao việc do những người cộng sản trực tiếp xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước ấp ủ, vun đắp. Trải qua nhiều thời kỳ và biến cố của lịch sử, mối quan hệ Việt Nam – Lào đã được hun đúc và hun đúc bằng công sức, xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ, bằng sự hy sinh, đấu tranh của biết bao con người. Thế hệ người Việt. Nam – Lào đã thực sự trở thành mối quan hệ truyền thống hết sức đặc biệt, thủy chung, trong sáng. Chủ tịch Kaysone Phomvihan từng nói: “Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng ngời về tinh thần quốc tế của giai cấp vô sản, nhưng không nơi nào và chưa bao giờ có sự đoàn kết. Vì thế một liên minh chiến đấu lâu dài và toàn diện như vậy.”

Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, chúng ta có thể tự hào về sự hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa nhân dân hai nước. Trong thời kỳ đấu tranh chống ách thực dân cũ, hai nước đã thành lập Liên quân Việt – Lào để cùng nhau chống kẻ thù chung. Những người lính tình nguyện Việt Nam đầu tiên sang Lào sát cánh chiến đấu cùng lực lượng vũ trang Pathet Lào. Sự quyết tâm, hy sinh xương máu và sự phối hợp chặt chẽ giữa những người con ưu tú của nhân dân hai nước đã góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân cũ của hai nước đến thắng lợi vẻ vang, với việc ký kết Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương.

Vào những thập niên đầu thế kỷ XX, với lòng yêu nước nồng nàn và nghị lực phi thường, chính Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tự mình khám phá ra thế giới tư bản và các dân tộc trên thế giới. Người đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Đông Dương để xác định con đường giải phóng các dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia theo con đường cách mạng vô sản.

Trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc rất quan tâm đến tình hình nước bạn Lào. Người không chỉ lên án chế độ thực dân Pháp nói chung mà còn tố cáo cụ thể sự tàn bạo của thực dân Pháp đối với nước bạn Lào.

Năm 1925, ngay tại Pháp, Hồ Chí Minh đã viết: “Ở Luông Pha Băng, nhiều phụ nữ nghèo thân yêu phải bị xiềng xích để quét đường vì tội không nộp thuế”. Đây là văn bản đầu tiên thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân Lào. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên – tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp thành lập tháng 6-1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Thông qua hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Lào, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy đây là điều kiện thuận lợi để người Việt Nam vừa tham gia cuộc vận động cứu nước ở Lào, vừa kề vai sát cánh với nhân dân Lào xây dựng tình đoàn kết. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập Hội Ái hữu, Hội Việt kiều yêu nước, mở các lớp huấn luyện cách mạng ở Lào. Trên thực tế, từ nửa sau những năm 20 của thế kỷ XX, Lào là đầu cầu trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng cứu nước mới của Nguyễn Ái Quốc vào Đông Dương. Năm 1928, Người đã đích thân bí mật tổ chức một cuộc khảo sát thực địa ở Lào, chỉ ra mối quan hệ mật thiết giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào. Cũng trong năm này, Chi bộ Cộng sản Đoàn đầu tiên được thành lập tại Viêng Chăn, tổ chức đường dây liên lạc giữa nhiều thị trấn của Lào và Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Bazơ là gì? Phân loại các Bazơ? Tính chất hóa học của Bazơ?

Như vậy, Lào trở thành nơi đầu tiên Nguyễn Ái Quốc trở lại Đông Dương, tạo cơ sở thực tiễn mới cho công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức của Người đối với phong trào giải phóng nhân dân. các dân tộc ở ba nước Đông Dương. Quá trình Nguyễn Ái Quốc đặt nền móng cho quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam báo hiệu bước ngoặt lịch sử quan trọng sắp tới của cách mạng Việt Nam cũng như cách mạng Lào.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra đời – tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, cũng là ngày mở ra những trang sử vẻ vang của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Hội nghị thành lập Đảng năm 1930

Trên cơ sở sự phát triển của tổ chức Đảng ở Lào, tháng 9-1934, Ban Chấp hành lâm thời Xứ ủy Ai Lao (tức Xứ ủy lâm thời Ai Lao) được thành lập. Đảng bộ Ai Lao ra đời là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh yêu nước của nhân dân Lào, khẳng định trên thực tế vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Ai Lao đối với cách mạng Lào cũng như sự nghiệp cách mạng Lào, thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai phong trào cách mạng Việt Nam – Lào và Lào – Việt Nam.

Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời Hoàng thân Souphanouvong đang ở Vinh ra Hà Nội để bàn các vấn đề liên quan đến hai nước và khu vực. Như vậy, muốn cứu nước không còn con đường nào khác là phải làm cách mạng vô sản. Khi đã xác định con đường đi cho dân tộc mình, đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhận thấy rằng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cần phải có đồng minh. Trước hết là hai dân tộc láng giềng là Miên và Lào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Souphanouvong
Cuộc gặp đã tác động mạnh mẽ, có tính quyết định đối với Hoàng thân trong việc lựa chọn con đường cách mạng và đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Lào. Ngưỡng mộ nhân cách vĩ đại và trí tuệ vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thân Xu Pha Nu Vong đã đi theo cách mạng, là Hoàng đế duy nhất trên thế giới trở thành Chủ tịch Mặt trận Ian Salam, rồi Chủ tịch Mặt trận Ian Salam. Mặt trận Ian Salam Mặt trận Ian Salam Mặt trận Ian Salam Mặt trận Ian Salam Mặt trận yêu nước Lào năm thế hệ và cái chết. nằm gai nếm mật đã lãnh đạo cách mạng Lào đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hoàng thân cùng một số lãnh đạo Mặt trận yêu nước Lào vào Viêng Chăn tham gia chính phủ liên hiệp, nhưng bị Mỹ bắt tại Phui Xa Na Ni Kon. Cũng chính Việt đã cử biệt kích đến giải cứu và thuyết phục cai ngục đi theo cách mạng, vượt ngục, thẳng tiến về phương Đông. Sau thắng lợi của cách mạng năm 1975, Hoàng thân là Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đồng chí Cay Phom Vi Han với nhiệt huyết tuổi trẻ đã sớm giác ngộ cách mạng, tích cực tham gia phong trào học sinh yêu nước ở Hà Nội và trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1949, đồng chí Cây Sơn thành lập Tiểu đoàn “Lạt Xa Vông”, tiền thân của Quân Giải phóng Lào (QĐND Lào ngày nay). Năm 1951, tại Đại hội lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Cay Son, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ Lào đã quyết định mỗi nước phải có một Đảng để lãnh đạo phong trào cách mạng phù hợp với tình hình thực tế của mỗi quốc gia tại thời điểm đó cũng như trong tương lai. Từ Đại hội II, đồng chí Cây Son và các đồng chí chuẩn bị, vận động đến năm 1955, Người thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Cây Son làm Tổng Bí thư, thành lập Chính phủ năm 1975, được bầu với tư cách là Thủ tướng.

Xem thêm bài viết hay:  Thiết chế giáo dục là gì? Ví dụ, vai trò của thiết chế giáo dục?

Có thể thấy, giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Cayson, Chủ tịch Xu Pha Nu Vông và các nhà lãnh đạo Lào, giữa đồng chí Cayson với đồng chí Võ Nguyên Giáp có mối quan hệ tình cảm gắn bó keo sơn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và nhất là trong xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang có âm mưu “diễn biến hòa bình” với nhiều thủ đoạn chống phá, chia rẽ tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Hai Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào tiếp tục khẳng định ý chí và quyết tâm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng ở mỗi nước, giữ gìn và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước.

Là đảng viên, giáo viên công tác tại Trường Hữu nghị T78, bản thân từng học tập và làm việc tại nước bạn, tôi nhận thấy mối quan hệ hữu nghị Việt – Lào ngày càng có vai trò quan trọng. quan trọng. đặc biệt là đối với cả hai quốc gia. Dạy tiếng Việt cho nhân viên của bạn khi họ sang Việt Nam học, tôi thấy việc đào tạo nhân viên của bạn là rất quan trọng vì đây là nguồn nhân lực chất lượng cao để bạn xây dựng đất nước. Hàng ngày, tiếp xúc trực tiếp với các lưu học sinh Lào, có người là cán bộ, có người là thanh niên học sinh, con cán bộ, lãnh đạo nước bạn. Những tình cảm thân thương như được nhân lên trên những hàng cây này, những kỉ niệm về quá trình học tập và làm việc trên nước bạn như được nhân lên. Cứ như vậy, chúng tôi, cô và trò đều cố gắng giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt để vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn của trường, lớp cũng như những bỡ ngỡ của các bạn khi sang Việt Nam học tập.

Từ mái trường Hữu nghị T78, nhiều cán bộ Lào đã trưởng thành, giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Quân đội. Các Bộ, Tỉnh, Huyện cũng đã gặp mặt học sinh, cựu học sinh của trường. Là người thầy trực tiếp giảng dạy, hàng ngày đồng hành cùng bạn trong học tập, công việc và cuộc sống, giúp bạn vượt qua những trở ngại khó khăn khi mới bước chân vào trường, để bạn nhanh chóng hòa nhập với môi trường học đường và hiểu được phong tục tập quán của người dân địa phương, nét văn hóa của người Việt Nam tại địa bàn nghiên cứu thông qua bài giảng và ví dụ sinh động. Thực hiện lời dạy của Bác: “giúp đỡ bạn bè là sống hết lòng, hết sức”, tôi càng cố gắng, nỗ lực hơn nữa để góp sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.

3. Cơ cấu giải thưởng:

Mỗi tuần thi có các giải thưởng như sau:

 – 01 giải Nhất: 3.000.000 đồng

 – 02 giải Nhì: 2.000.000 đồng

 – 05 giải Ba: 1.000.000 đồng

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng bao gồm tiền thưởng và giấy chứng nhận cho người đạt giải hàng tuần tại Lễ Tổng kết Cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2022. Trong trường hợp người đạt giải không thể tham dự Lễ Tổng kết, Người đoạt giải cuộc thi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ cho Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (Ban Thư ký Cuộc thi) gửi Giấy chứng nhận giải thưởng và chuyển tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng hoặc bưu điện sau Lễ Bế mạc.

Ban Tổ chức cũng dự kiến khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi và các địa phương, đơn vị có số lượng thí sinh dự thi và đạt giải cao nhất.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam của website thcstienhoa.edu.vn