Ba Ngôi Thiên Chúa là gì? Nhận thức đúng về Chúa Ba Ngôi?

Chúa Ba Ngôi vẫn còn là một bí ẩn đối với nhiều người và gây ra sự nhầm lẫn khi tìm hiểu về tôn giáo, vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.

1. Chúa Ba Ngôi là gì?

Chúa Ba Ngôi (tiếng Latinh: Trinitas) là Thiên Chúa, theo giáo lý của hầu hết các nhà thờ của cộng đồng Kitô giáo, Thiên Chúa là một, tồn tại trong ba người: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Thánh Thần).

Trong lịch sử, học thuyết về Chúa Ba Ngôi đã được xác nhận là giáo lý chính thức của nhà thờ bởi các tín điều của Nicaea và niềm tin của Athanasius về những bất đồng thần học. Những tín ngưỡng này được nhà thờ thiết lập vào thế kỷ thứ 3 và thứ 4 để đáp lại những dị giáo liên quan đến học thuyết về Chúa Ba Ngôi và vị trí của Chúa Kitô trong Chúa Ba Ngôi, với một sự sửa đổi. .

2. Nhận thức đúng đắn về Chúa Ba Ngôi:

2.1. Thiên Chúa ba ngôi là gì?

Giáo lý Chúa Ba Ngôi có nghĩa là có một Thiên Chúa vĩnh cửu trong Ba Ngôi riêng biệt – Chúa Cha, Chúa Con và Ngôi Ba (Chúa Thánh Thần). Nói cách khác, về bản chất, Thiên Chúa là MỘT và BA về chính mình. Định nghĩa này tiết lộ ba lẽ thật quan trọng: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là ba Ngôi riêng biệt, mỗi Ngôi là Đức Chúa Trời trọn vẹn và chỉ có MỘT Ngôi. Ngai vàng, Chúa ơi.

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Ba Ngôi riêng biệt. Kinh Thánh nói về Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đây có phải là ba cách khác nhau để nhìn thấy Chúa hay chúng chỉ đơn giản đề cập đến ba vai trò khác nhau của Chúa?

Câu trả lời phải là “không”, vì Kinh Thánh cũng nói rõ ràng rằng Cha, Con và Thánh Linh là Ba Ngôi riêng biệt. Ví dụ, khi Chúa Cha sai Chúa Con đến thế gian, Ngài không thể ở trong cùng một ngôi vị với Chúa Con. Cũng vậy, sau khi Chúa Con về với Chúa Cha, Chúa Cha và Chúa Con đã sai Chúa Thánh Thần xuống trần gian. Vì vậy, Chúa Thánh Thần phải tách biệt khỏi Chúa Cha và Chúa Con.

Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta nghe Chúa Cha phán từ trời và Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu khi Chúa Giêsu lên khỏi nước, khẳng định Chúa Giêsu là Thiên Chúa và Người “ở cùng Thiên Chúa” – điều này cho thấy Chúa Giêsu là một người khác biệt với Chúa Cha. Chúng ta thấy rằng mặc dù có sự hiệp nhất chặt chẽ trong Ba Ngôi, nhưng Chúa Thánh Thần cũng tách biệt khỏi Chúa Cha và Chúa Con.

Xem thêm bài viết hay:  Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Định luật khúc xạ ánh sáng?

Việc Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba ngôi riêng biệt có nghĩa là Chúa Cha không phải là Chúa Con, Chúa Con không phải là Chúa Thánh Thần và Chúa Thánh Thần không phải là Chúa Cha. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không phải là Đức Chúa Cha hay Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, nhưng Ngài không phải là Cha cũng không phải là Con. Ba Ngôi vị khác nhau chứ không phải ba cách nhìn khác nhau về Thiên Chúa.

Ngôi vị trong Ba Ngôi có nghĩa là mỗi người có một trung tâm nhận thức riêng biệt. Như vậy, Ba Ngôi có liên hệ với nhau – Chúa Cha tự coi mình là “Ta” (I, ngôi thứ nhất số ít – ND), Chúa Con và Chúa Thánh Thần là “You” (bạn, ngôi thứ hai số ít). hoặc số nhiều, tùy theo khi nói về một hay hai người – ND). Cũng vậy, Chúa Con coi mình là “Ta”, nhưng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần là “anh em”.

Người ta thường nói rằng “nếu Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, thì ngài đã cầu nguyện với chính mình khi còn ở trên đất.” Nhưng câu trả lời cho điều này nằm ở ứng dụng đơn giản của những gì chúng ta đã biết. Chúa Giêsu và Chúa Cha đều là Thiên Chúa, họ là hai ngôi vị khác nhau. Như vậy, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha chứ không phải với chính mình. Thật vậy, chính cuộc đối thoại liên tục giữa Chúa Cha và Chúa Con cho thấy rõ ràng nhất rằng cả hai là riêng biệt, có các phương thức ý thức riêng biệt.

Đôi khi Ngôi vị của Chúa Cha và Chúa Con được chúng ta đánh giá cao, nhưng Ngôi vị của Chúa Thánh Thần lại bị chúng ta bỏ quên. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đôi khi được coi là một “quyền năng” hơn là một Ngôi Vị. Nhưng Chúa Thánh Thần không phải như vậy, mà là chính Ngài. Đức Thánh Linh là một Ngôi vị có thật, không phải là một lực vô hình (như lực hấp dẫn), nhưng được nhìn thấy qua lời nói, lý luận, suy nghĩ và hiểu biết, ý muốn, cảm giác và sự ban cho của Ngài. món quà tình bạn. Đây là những đức tính của Đức Chúa Trời. Ngoài chủ đề này, các chủ đề khác mà chúng tôi đã đề cập ở trên cho thấy rõ ràng rằng Ngôi vị của Chúa Thánh Thần tách biệt với Ngôi vị của Chúa Con và Chúa Cha. Họ là ba Ngôi vị thật chứ không phải ba vai trò của Thiên Chúa.

Một sai lầm nghiêm trọng khác mà người ta mắc phải là nghĩ rằng Chúa Cha trở thành Chúa Con, rồi trở thành Chúa Thánh Thần. Trái ngược với điều này, tất cả các đoạn chúng ta đọc đều hàm ý rằng Đức Chúa Trời đã luôn luôn và sẽ luôn luôn là Tam Nhất. Không bao giờ có một người không tồn tại. Chúa Ba Ngôi vĩnh cửu.

Xem thêm bài viết hay:  Podcast là gì? Những kênh Podcast tiếng Việt thú vị cần biết?

Ba Ngôi trong Ba Ngôi là riêng biệt, điều này không có nghĩa là cái này thua kém cái kia. Cả ba Ngôi vị đều giống nhau về thuộc tính. Ba Ngôi bình đẳng về quyền năng, tình yêu thương, lòng thương xót, công lý, thánh thiện, tri thức và mọi phẩm chất khác.

2.2. Chúa Ba Ngôi có mâu thuẫn không?

Điều này dẫn chúng ta xa hơn đến một định nghĩa rất hữu ích về Chúa Ba Ngôi đã được đề cập: Thiên Chúa là một thực thể, nhưng có ba ngôi vị. Công thức này có thể cho chúng ta biết tại sao không có ba Đức Chúa Trời, và tại sao không có mâu thuẫn.

Để một cái gì đó mâu thuẫn, nó phải vi phạm “luật bất mâu thuẫn”. Định luật này nói rằng A không thể vừa là A (that) vừa không phải A (not that) và trong cùng một mối quan hệ. Nói cách khác, bạn mâu thuẫn với chính mình nếu bạn vừa xác nhận vừa bác bỏ một mệnh đề. Ví dụ, nếu bạn nói rằng mặt trăng được làm hoàn toàn bằng phô mai nhưng sau đó lại nói rằng mặt trăng không được làm hoàn toàn bằng phô mai, thì tôi đã mâu thuẫn với chính mình.

Đặt khái niệm này vào Chúa Ba Ngôi, điều này không mâu thuẫn với thực tế rằng Thiên Chúa vừa là ba vừa là một bởi vì Ngài không phải là ba và một theo cùng một cách. Ngài là ba theo một cách khác với Ngài là một. Vì vậy, chúng ta không nói với lưỡi ba ​​ngạnh – chúng ta không nói rằng Đức Chúa Trời là một và sau đó phủ nhận rằng Ngài là một bằng cách nói rằng Ngài có ba. Điều này rất quan trọng: Thiên Chúa là một và ba cùng một lúc, nhưng không giống nhau.

Ba Ngôi là Một, như chúng ta đã thấy ở trên, Ba Ngôi đồng bản thể. Đồng nhất có nghĩa là cùng tồn tại, cùng tồn tại. Như vậy, Thiên Chúa chỉ có một bản thể, Ngài chỉ là một chứ không phải ba. Điều này cho thấy rõ ràng tại sao điều quan trọng là phải hiểu rằng cả ba ngôi vị đều có cùng một bản chất. Nếu chúng ta phủ nhận điều này, chúng ta phủ nhận sự duy nhất của Đức Chúa Trời và cho rằng có nhiều hơn một Đức Chúa Trời (nghĩa là có các Đức Chúa Trời).

Cho đến nay, những gì chúng ta biết cung cấp sự hiểu biết cơ bản chính xác và Chúa Ba Ngôi. Nhưng chúng ta có thể đào sâu hơn. Nếu chúng ta có thể hiểu chính xác hơn ý nghĩa của thiên nhiên và con người, sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này và mối quan hệ giữa lòng bác ái của Thiên Chúa như thế nào, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về Thiên Chúa. .

Xem thêm bài viết hay:  Ý nghĩa của câu tục ngữ trăng quầng thì hạn trăng tán thì mưa

3. Bản thể và con người:

3.1. cơ thể là gì?

Như đã nói ở trên, nó có nghĩa là điều tương tự. Bản chất của Thiên Chúa là chính Ngài. Nói chính xác hơn, bản chất của con người bạn. Hiện hữu có thể được hiểu là “thứ” mà bạn “bao gồm”. Dĩ nhiên ở đây chúng ta nói bằng phép loại suy, bởi vì chúng ta không thể hiểu điều này về Chúa theo cách vật chất hay vật chất. “Thiên Chúa là Thần Khí”. Ngoài ra, chúng ta không thể nghĩ về Đức Chúa Trời là “bao gồm” một thứ gì đó không phải là thần thánh. Bản chất của Thiên Chúa là chính Thiên Chúa, không phải là một loạt các “thành phần” tạo nên Thiên Chúa.

3.2. Vị trí là gì?

Về Chúa Ba Ngôi, chúng ta sử dụng thuật ngữ “Ngôi vị” khác với cách chúng ta thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, thường rất khó để định nghĩa một Ngôi vị một cách cụ thể khi chúng ta sử dụng Đức Chúa Trời Tam Nhất. Điều chúng tôi không có ý nói rằng Ngài là một “cá nhân độc lập” theo nghĩa là cả “tôi” (ngôi thứ nhất) và một cá nhân độc lập, riêng biệt khác đều có thể tồn tại riêng biệt.

Hữu thể thần linh không phải là cái tồn tại “ở trên” hay “tách biệt” khỏi Ba Ngôi, mà hữu thể thần linh là chính Ba Ngôi. Chúng ta cũng không nên nghĩ về những Người được xác định bởi các thuộc tính được thêm vào Đức Chúa Trời. Wayne Grudem giải thích:

“Nếu mỗi người hoàn toàn là Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa, chúng ta đừng nghĩ rằng sự khác biệt của con người là một thuộc tính nào đó bên cạnh Thiên Chúa… Hơn nữa, mỗi người trong Ba Ngôi đều có những thuộc tính riêng. thuộc tính của Thiên Chúa, không ai không có thuộc tính của người khác. Mặt khác, chúng ta phải nói rằng các Ngôi vị đều có thật, đó không phải là những cách nhìn khác nhau về cùng một Ngôi vị Thần linh… cách duy nhất có thể nói là sự khác biệt giữa các Ngôi vị không phải là sự khác biệt của Thiên Chúa. “chất” mà là sự khác biệt của “mối”. Điều này hoàn toàn khác với trải nghiệm con người của chúng ta, nơi mỗi “con người” con người khác nhau là một sinh vật khác nhau. Bản thể của Thiên Chúa vượt trội hơn bản thể của chúng ta ở chỗ không bị phân chia, có thể tự biểu lộ trong mối quan hệ giữa các ngôi vị, để có thể có ba ngôi vị riêng biệt.”

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Ba Ngôi Thiên Chúa là gì? Nhận thức đúng về Chúa Ba Ngôi? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận