An ninh quốc gia là gì? Biện pháp và mục đích đảm bảo an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia là gì? Biện pháp, mục đích bảo đảm an ninh quốc gia? Quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong việc bảo vệ an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia là một trong những vấn đề quan trọng cần được quan tâm của một quốc gia. An ninh quốc phòng được bảo vệ thì đất nước mới ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt. Vậy an ninh quốc gia là gì?, Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia được thể hiện như thế nào?

1. An ninh quốc gia là gì?

An ninh quốc gia là những biện pháp đảm bảo an ninh của một nhà nước, cần thiết để duy trì sự tồn tại của nhà nước hay cụ thể là một chế độ trong một thời điểm nhất định thông qua việc sử dụng sức mạnh kinh tế, bên ngoài quan hệ đối ngoại, triển khai sức mạnh vũ trang của nhà nước hiện tại và quyền lực chính trị. trong nước (tùy quan điểm và trường phái cũng coi việc triển khai vũ lực hay can thiệp ra bên ngoài là một biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia).

An ninh quốc gia còn là sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội trong nước, bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng khác của đất nước. gia đình. An ninh quốc gia là chỉ sự bình yên của một quốc gia, không có xáo trộn bên trong, không bị các quốc gia bên ngoài quấy rối, xâm phạm hoặc đe dọa.

Một số khái niệm này được phát triển chủ yếu ở Hoa Kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ban đầu tập trung vào sức mạnh quân sự, giờ đây nó bao gồm nhiều khía cạnh, tất cả đều có ý nghĩa đối với an ninh quân sự hoặc kinh tế của quốc gia và các giá trị được tán thành của xã hội quốc gia. . Theo đó, để có được an ninh quốc gia, một quốc gia cần có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh lương thực, trật tự an toàn xã hội…, các mối đe dọa về an ninh. không chỉ có kẻ thù truyền thống như các quốc gia khác, mà còn có các tổ chức phi chính phủ bạo lực, các băng đảng ma túy, các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức phi chính phủ, một số đột biến bao gồm thiên tai và các sự kiện gây hủy hoại nghiêm trọng môi trường.

An ninh quốc gia là sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là sự bất khả xâm phạm của độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. của Tổ quốc căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật An ninh quốc gia năm 2004.

Mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia là vật thể, công trình, địa điểm, cơ sở an ninh, quốc phòng, cơ sở kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật, văn hóa – xã hội và các loại hình an ninh quốc gia. được bảo vệ.

2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia:

Ngoài sự hiểu biết an ninh quốc gia là gì, Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia có một số nội dung cơ bản sau:

Xem thêm bài viết hay:  Đới khí hậu là gì? Phân loại? Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?

Bảo vệ an ninh quốc gia là bảo vệ chế độ chính trị của đất nước, chế độ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cần bảo vệ chủ quyền trước sự xâm phạm của các thế lực thù địch đối với đất nước. Bảo đảm độc lập dân tộc trong hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

– Bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa. Nghiêm cấm truyền bá tư tưởng phản động, chống phá nhà nước, thực hiện các hành vi đồi trụy làm ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc. Nhân dân luôn đoàn kết và tuân thủ pháp luật.

– Bảo đảm sự phát triển và ổn định xã hội cho xã hội thông qua các lĩnh vực: kinh tế, quốc phòng, đối ngoại.

xem thêm: An ninh quốc gia là gì? Lực lượng quốc phòng và an ninh bao gồm những lực lượng nào?

– Nhiệm vụ bảo mật rất quan trọng đối với bí mật nhà nước, bảo vệ các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc phòng.

– Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

3. Các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia:

Nguyên tắc áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia:

Cơ quan, cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi thực hiện các biện pháp hợp pháp để bảo vệ an ninh, trật tự phải:

+ Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết;

+ Không được lợi dụng các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự hợp pháp để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

+ Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả;

+ Kết hợp áp dụng các biện pháp pháp luật với sức mạnh của quần chúng, sức mạnh của các hoạt động ngoại giao, kinh tế, nghiệp vụ, khoa học – kỹ thuật và vũ trang để bảo vệ an ninh, trật tự.

xem thêm: Thế nào là tội xâm phạm an ninh quốc gia? Tội xâm phạm an ninh quốc gia ?

– Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện nghiêm túc yêu cầu của cơ quan, cán bộ, công chức. chuyên trách bảo vệ an ninh trật tự; tạo điều kiện, giúp đỡ cơ quan, cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong việc thực hiện các biện pháp hợp pháp để bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong thời đại bùng nổ khoa học công nghệ trên toàn thế giới, việc đảm bảo an ninh quốc phòng càng được quan tâm hơn. Một số biện pháp mà nhà nước sử dụng để bảo vệ an ninh quốc gia như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Ca dao là gì? Chùm ca dao là gì? Đặc trưng, phân loại và ví dụ?

Thứ nhất, đó là việc đưa ra các biện pháp có tác dụng hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, trật tự quốc gia;

Thứ hai, Nhà nước thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm gắn với xử lý, ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hoàn thiện thể chế;

Thứ ba, Nhà nước đặt ra các biện pháp, quy chế quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia. An ninh quốc gia.

Thứ tư, Nhà nước đưa ra chính sách pháp luật đối với lực lượng Công an nhân dân nhằm mục đích cao cả là bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc. Ở một đất nước mà quyền con người, quyền công dân được tôn trọng và thể hiện rõ ràng trong các quyền công dân cũng như các quy định của Hiến pháp và pháp luật, thì bất kỳ hành động nào có ý định xâm phạm quyền công dân, quyền con người đều sẽ bị pháp luật Nhà nước chế tài.

Thứ năm, nhà nước cũng đưa ra các biện pháp, chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, trật tự thông qua việc giáo dục cán bộ, chiến sỹ công an, cảnh sát nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật. tuân thủ pháp luật, tôn trọng nhà nước, pháp quyền. Cùng với đó, Nhà nước cũng đưa ra các biện pháp quản lý chặt chẽ để tác động đến ý thức của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân có ý thức tự giác, linh hoạt, nghiêm túc đủ sức chống dịch. đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự quốc gia.

Cuối cùng, bên cạnh những biện pháp nêu trên, Nhà nước ta cũng đang cố gắng tiếp tục tìm ra những biện pháp, chính sách linh hoạt, hài hòa hơn để công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia trở nên dễ dàng hơn. đầy đủ và hiệu quả hơn.

xem thêm: Tiêu chuẩn ISO/IEC 22301:2019 là gì? Phạm vi ứng dụng và vai trò

4. Mục đích bảo đảm an ninh quốc gia:

Một là, bảo vệ thể chế chính trị của đất nước, bảo vệ hệ thống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay của nước ta. An ninh quốc gia cần được thực hiện để bảo vệ chủ quyền quốc gia trước sự xâm phạm của các thế lực thù địch, chống phá nhà nước; bảo vệ độc lập dân tộc để nhân dân được sống trong hòa bình, thống nhất và bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thứ hai, để bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa, việc truyền bá các tư tưởng phản động có khuynh hướng chống phá Nhà nước, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc đều bị ngăn chặn để bảo vệ an ninh quốc gia; bảo vệ an ninh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm lợi ích hợp pháp, quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cơ quan theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Phép thử là gì? Biến cố là gì? Xác suất của biến cố? Toán 11

Thứ ba, nghĩa vụ bảo vệ trong các lĩnh vực của đời sống như các lĩnh vực kinh tế, bảo vệ quốc phòng, quan hệ đối ngoại với nước ngoài và bảo vệ các lợi ích khác của đất nước nhằm bảo đảm sự phát triển xã hội và ổn định xã hội.

Bốn là, nhiệm vụ bảo mật rất quan trọng, đó là bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ các mục tiêu quan trọng về quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thứ năm, một trong những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, loại bỏ các hoạt động vi phạm. an ninh quốc gia của đất nước, ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, chống phá Nhà nước, gây mất trật tự, trị an của đất nước.

5. Quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia:

+ Tham gia lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

+ Tố cáo hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, hành vi lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

+ Phát hiện, kiến ​​nghị với chính quyền, cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia.

xem thêm: Hệ thống thông tin trọng yếu về an ninh quốc gia là gì?

+ Phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia cho chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia nơi gần nhất.

+ Chấp hành yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

+ Hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

+ Giáo dục bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nội dung của giáo dục quốc dân. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với ngành học, cấp học.

Phần kết luận: An ninh quốc phòng là vấn đề hệ trọng, hết sức cần thiết trong quá trình xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh, dân giàu, nước mạnh. Giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ của các lực lượng nòng cốt và nhân dân cả nước.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: An ninh quốc gia là gì? Biện pháp và mục đích đảm bảo an ninh quốc gia? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận