11 câu phân tích kế hoạch bài dạy THCS môn Sinh học đầy đủ

Dưới đây là 11 câu phân tích trong giáo án Sinh học THCS đầy đủ giúp quý thầy cô có thêm ý tưởng mới để hoàn thành giáo án của mình một cách tốt nhất. Mời các bạn xem qua!

1. Kế hoạch dạy học là gì?

Kế hoạch dạy học là kế hoạch dùng để hướng dẫn cụ thể quá trình thực hiện nhiệm vụ dạy học đối với bài học, môn học, bao gồm các nội dung cơ bản: mục tiêu dạy học, nguồn lực của quá trình học tập, tổ chức đánh giá, kiểm tra kết quả dạy học. các hoạt động.

Kế hoạch dạy học là một sơ đồ logic để giáo viên tiến hành các hoạt động dạy học của mình sao cho logic và bám sát kế hoạch dạy học đã đề ra nhằm đạt hiệu quả mong muốn.

2. Xây dựng kế hoạch dạy học:

Quy hoạch là việc xác định một cách khoa học các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cho quá trình phát triển và hoạch định các phương tiện cơ bản để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đó. chi tiêu nó một cách hiệu quả. Nói cách khác, lập kế hoạch là quyết định phải làm gì trước, khi nào làm, làm như thế nào và ai sẽ làm. Các bước lập kế hoạch bao gồm: lập kế hoạch trước, chẩn đoán kế hoạch, thiết kế kế hoạch và hoàn thiện kế hoạch.

3. Việc xây dựng kế hoạch dạy học có vai trò gì?

Việc xây dựng giáo án có nhiều ý nghĩa đối với mỗi giáo viên:

– Tạo môi trường dạy học phù hợp.

– Định hướng tâm lý dạy học.

– Giới hạn nội dung liên quan đến chủ đề dạy học.

– Kiến thức thu được được sử dụng một cách hiệu quả.

– Kỹ năng giảng dạy được phát triển.

– Sử dụng thời gian của bạn một cách hiệu quả.

4. Soạn giáo án nghĩa là gì?

Việc lập kế hoạch dạy học có vai trò vô cùng quan trọng, nó giúp giáo viên quản lý thời gian dạy học tốt hơn.

– Soạn giáo án theo hướng dạy học tích cực giúp cá nhân giáo viên và học sinh phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong giờ học.

5. 11 câu phân tích trong giáo án Sinh học THCS đầy đủ:

Câu 1: Sau khi học xong bài học, học sinh cần làm gì để có thể tiếp nhận và vận dụng kĩ năng, kiến ​​thức của chủ đề?

Câu trả lời gợi ý:

Sau khi học xong bài học, để có thể tiếp nhận và vận dụng kĩ năng, kiến ​​thức của chủ đề, học sinh cần:

– Thứ nhất, vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống đơn giản trong đời sống như: dự đoán, mô tả, giải thích các hiện tượng khoa học. Trong một số tình huống cư xử phù hợp.

Xem thêm bài viết hay:  Những kinh nghiệm xương máu để mở quán trà sữa thành công

– Các kiến ​​thức đã học, phân loại được vận dụng vào các môi trường sống của sinh vật.

Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến đời sống của sinh vật

– Vận dụng kiến ​​thức để phân loại và nhận biết các dạng vật sống và vật không sống.

Câu 2: Trong bài “hoạt động học tập” học sinh thực hiện những hoạt động nào?

Câu trả lời gợi ý:

Các hoạt động học tập mà học sinh sẽ thực hiện:

– Hoạt động khởi nghiệp

– Hình thành kiến ​​thức

– Luyện tập

– Vận dụng

Câu 3: Những “biểu hiện cụ thể” nào của PC và năng lực có thể được hình thành và phát triển ở học sinh?

Câu trả lời gợi ý:

* Về chất lượng:

– Môn KHTN cùng với các môn học khác được hình thành và phát triển với những phẩm chất chủ yếu được nêu trong CT GDPT tổng thể gồm 5 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.

– Các môn khoa học có vai trò then chốt trong việc hình thành và phát triển thế giới quan khoa học của học sinh; Điều quan trọng là giáo dục cho học sinh phẩm chất và biết vận dụng các quy luật tự nhiên, từ đó biết cách ứng xử với thế giới tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. vững chắc.

– Qua quá trình dạy học môn khoa học tự nhiên sẽ giáo dục học sinh có ý chí vượt khó; yêu lao động; có ý thức bảo vệ, giữ gìn sức khỏe của bản thân cũng như của những người thân yêu trong gia đình và cộng đồng.

* Về năng lực: Bài học đã góp phần hình thành và phát triển các năng lực sau:

– Năng lực chung

+ Năng lực tự chủ, tự học: Biết sưu tầm tranh ảnh phục vụ bài học

+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm học tập để thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao.

– Khả năng đặc biệt

+ Nhận thức về khoa học và công nghệ

+ Tìm hiểu về thiên nhiên

Vận dụng kiến ​​thức và kỹ năng đã học

Câu 4: Khi thực hiện các hoạt động hình thành kiến ​​thức mới trong bài học, học sinh sẽ sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Câu trả lời gợi ý:

Các tài liệu giảng dạy/học tập mà sinh viên sẽ sử dụng là:

– Các clip về môi trường sống của cá sấu, cá piranha bụng đỏ, cây sung, cò thìa cánh hồng: Giúp học sinh phát hiện và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến đời sống của cá Piranha. Ngoài ra, giúp học sinh phân loại được môi trường sống của sinh vật.

– Tranh ảnh về môi trường sống, các nhân tố sinh thái hữu sinh và vô sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Phương án tuyển sinh và thông tin sơ tuyển trường quân đội

Câu 5: Để hình thành kiến ​​thức mới, học sinh được sử dụng những thiết bị dạy học, tài liệu học tập nào?

Câu trả lời gợi ý:

– Quan sát clip về môi trường sống của cá piranha bụng đỏ, cò thìa cánh hồng và cây sung.

– HS thảo luận, làm việc theo nhóm rồi nêu kết quả.

– Lắng nghe nhận xét của giáo viên.

– Quan sát tranh ảnh, băng hình do giáo viên trình bày.

– Theo dõi các nhân tố sinh thái khi được giáo viên phân tích

Câu 6: Trong hoạt động hình thành kiến ​​thức mới, học sinh phải hoàn thành sản phẩm học tập nào?

Câu trả lời gợi ý:

Các sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành là:

– HS cần trình bày được khái niệm môi trường sống của sinh vật.

Khi làm việc nhóm, học sinh phải hợp tác, phân công để thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao.

– Dựa vào khái niệm, HS phân biệt được nhân tố sinh thái hữu sinh và vô sinh.

– Vận dụng kiến ​​thức về giới hạn sinh thái để biết môi trường sống của một hoặc một số loài sinh vật cho phù hợp.

Câu 7: Trong quá trình học sinh thực hiện các hoạt động hình thành kiến ​​thức mới, giáo viên cần có những nhận xét, đánh giá gì về kết quả của học sinh?

Câu trả lời gợi ý:

Giáo viên cần đánh giá, nhận xét thường xuyên

– Giáo viên cần căn cứ vào mục tiêu cũng như yêu cầu cần đạt của từng lớp học, từng cấp học trong chương trình dạy học.

– Đảm bảo tính toàn diện, khách quan và có sự phân hóa trong quá trình đánh giá. Cần kết hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ, đánh giá của giáo viên với đánh giá của bản thân học sinh và các bạn trong lớp cũng như của cha mẹ học sinh.

– Việc đánh giá phải coi trọng sự tiến bộ về năng lực, phẩm chất cũng như ý thức học tập của học sinh. Quá trình này có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Đồng thời cũng tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập. Qua đó, học sinh tìm tòi, yêu thích môn học hơn.

– Từ đánh giá kiến ​​thức, kĩ năng sang đánh giá năng lực của học sinh.

Câu 8: Học sinh sử dụng những thiết bị dạy học, học liệu nào trong quá trình thực hành, vận dụng kiến ​​thức mới vào bài học?

Câu trả lời gợi ý:

– Tranh ảnh, clip, sách giáo khoa,… và các thiết bị khác do giáo viên cung cấp.

Câu 9. Để luyện tập và vận dụng kiến ​​thức mới học sinh được sử dụng thiết bị dạy học nào và bài học nào?

Xem thêm bài viết hay:  Gia đình có công với cách mạng được hiểu như thế nào?

Câu trả lời gợi ý:

– Để hình thành khái niệm ban đầu, học sinh cần dựa vào hiểu biết của bản thân kết hợp với nội dung mà giáo viên đã hướng dẫn.

– Vận dụng, áp dụng kiến ​​thức vừa học vào thực tế cuộc sống.

– Vận dụng kiến ​​thức vào cuộc sống một cách thường xuyên.

Câu 10. Trong hoạt động luyện tập vận dụng kiến ​​thức mới, sản phẩm học tập mà học sinh cần hoàn thành là gì?

Câu trả lời gợi ý:

– Giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất: Tích cực rèn luyện, tham gia thảo luận nhóm, tác phong học tập nghiêm túc.

– Giúp học sinh yêu thích môn học hơn, tăng hứng thú khám phá, tìm tòi, ham hiểu biết cũng như tinh thần trách nhiệm cao trong học tập.

– Giúp học sinh hình thành bước đầu năng lực phát hiện, tra cứu, tìm kiếm thông tin cũng như vận dụng kiến ​​thức mới vào cuộc sống.

– Tạo cho học viên cơ hội được trao đổi, trình bày và chia sẻ cũng như khả năng phối hợp để triển khai các ý tưởng trong thực tiễn một cách hiệu quả, đồng thời tăng tính đoàn kết trong nhóm, tập thể.

– Giúp học sinh hình thành và phát triển các năng lực phẩm chất như: năng lực hiểu biết về môi trường tự nhiên xung quanh và vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng cũng như khoa học.

Câu 11. Trong quá trình học sinh thực hiện các hoạt động thực hành và vận dụng kiến ​​thức mới, giáo viên có nhận xét, đánh giá gì về kết quả đó?

Câu trả lời gợi ý:

– Đối với học sinh, giáo viên cần thể hiện sự quan tâm, động viên để khi các em làm sai không sợ hãi, mất tự tin. Qua đó giúp học sinh mạnh dạn hơn trong việc trao đổi, đặt câu hỏi với giáo viên cũng như với các bạn trong nhóm, cùng nhau tìm ra lời giải và có đáp án chính xác.

Trong quá trình hướng dẫn, giảng dạy, giáo viên phải luôn nhắc nhở, yêu cầu học sinh tập trung lắng nghe, quan sát để đạt hiệu quả cao nhất khi vận dụng vào bài học và trong cuộc sống.

– Giáo viên cần sử dụng linh hoạt, phong phú các hình thức học tập để học sinh không bị ức chế, nhàm chán trong việc thực hiện và hoàn thành bài tập:

Làm việc nhóm và thảo luận.

+ Chia nhiệm vụ thành các nhóm và chơi các trò chơi học tập.

Trong quá trình làm việc, thảo luận nhóm, giáo viên phải luôn quan sát, lắng nghe, hướng dẫn và có thể góp ý cho các nhóm.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy THCS môn Sinh học đầy đủ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận