Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

8/20/2019 2:08:52 PM
Thực hiện từ 19/8/2019
THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 19 THÁNG 08 NĂM 2019
THỨ    TIẾT LỚP 6 1 LỚP 6 2 LỚP 6 3 LỚP 7 1 LỚP 72 LỚP 7 3 LỚP 81 LỚP 8 2 LỚP 83 LỚP 91 LỚP 9 2 LỚP 93 Ghi chú
2 1 Sinh Thanh Anh Yến Sử Thương GD Thường Toán Thanh Giang Địa Văn Khai Văn Loan Toán Tuyết Toán Nguyên Hóa Sỹ Toán Lệ  
2 GD Thường Văn Sương Tin Nguyên Toán Thanh Sinh Thanh Anh Nhung Văn Khai Toán Hoa Văn Loan Anh Yến CN Hương Hóa Sỹ  
3 Địa Ý Văn Sương CN  Hương Nhạc Minh Anh Nhung Toán Thanh Toán Tuyết GD Thường Văn Loan Tin Thành Lý Giang Anh Yến  
4 Văn Sương Toán Thành Toán Tuyết Anh Nhung GD Thường Sinh Thanh CN  Hương Hóa Sỹ Tin Giang Văn Khai Toán Nguyên Địa Ý  
3 1 Anh Yến TD  Bình Địa Ý Sinh Thanh TD  Thắng CN Xuyến Văn Khai Lý Hoa Nhạc Sương Toán Nguyên Sinh Hoa Tin Thành  
2 Văn Sương Anh Yến Lý Thanh Tin Nguyên CN Xuyến TD  Thắng CN  Hương Toán Hoa Sử Ý Văn Khai TD  Bình Sinh Thanh  
3 TD  Bình Toán Thành Anh Yến Văn Thúy Anh Nhung MT Xuyết Tin Giang Sinh Hoa TD  Thắng Địa Ý Văn Khai GD Thường  
4 Tin Thành Lý Hoa Nhạc Minh CN Xuyến Văn Thúy Anh Nhung GD Thường TD  Thắng CN  Hương Anh Yến Toán Nguyên Lý Giang  
5 Toán Thành Văn Sương CN  Hương Toán Thanh Tin Nguyên Văn Thúy Sinh Hoa Sử Ý Anh Nhung Lý Giang GD Thường Nhạc Minh  
4 1 Nhạc Minh TD  Bình Anh Yến Toán Thanh CN Xuyến Anh Nhung Sinh Hoa Văn Loan Lý Hoa Toán Nguyên Tin Thành Sử Thương  
2 Sử Thương MT Xuyến Toán Tuyết Anh Nhung Toán Thanh Văn Thúy Hóa Sỹ Văn Loan Sinh Hoa Địa Ý Toán Nguyên TD  Bình  
3 Toán Thành Tin Nguyên Sinh Thanh Văn Thúy Nhạc Minh Lý Hoa Sử Ý Anh Nhung Toán Tuyết TD  Bình Sử Thương Toán Lệ  
4 MT Xuyến Sinh Thanh Tin Nguyên Văn Thúy Lý Hoa Toán Thanh Toán Tuyết Sinh Hoa Hóa Sỹ Sử Thương Văn Khai Văn Loan  
5       HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL MT Xuyến Tin Giang Văn Loan Sinh Thanh Văn Khai Hóa Sỹ  
5 1 Anh Yến Tin Nguyên Văn Sương Toán Thanh Sử Thương TD  Thắng Anh Nhung Toán Hoa CN  Hương TD  Bình Văn Khai Văn Loan  
2 Sinh Thanh Toán Thành Toán Tuyết Sử Thương Toán Thanh Tin Nguyên Nhạc Sương CN  Hương Anh Nhung Hóa Sỹ Địa Ý TD  Bình  
3 Văn Sương CN  Hương TD  Bình Sinh Thanh Tin Nguyên Toán Thanh TD  Thắng Anh Nhung GD Thường Văn Khai Sinh Hoa Anh Yến  
4 Văn Sương Sử Thương GD Thường Địa Giang Anh Nhung Sinh Thanh Toán Tuyết Sử Ý Hóa Sỹ Văn Khai Anh Yến Toán Lệ  
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL Tin Nguyên Địa Giang GD Thường Văn Khai Hóa Sỹ Toán Tuyết Sinh Thanh Nhạc Minh Địa Ý  
6 1 CN  Hương Toán Thành Văn Sương Văn Thúy Địa Giang Sử Thương Tin Giang TD  Thắng Sinh Hoa Toán Nguyên Địa Ý Văn Loan  
2 Anh Yến GD Thường Văn Sương Địa Giang Văn Thúy Tin Nguyên Sử Ý Toán Hoa MT Xuyến CN  Hương Văn Khai Văn Loan  
3 Lý Hoa Địa Ý Anh Yến TD  Thắng Văn Thúy Nhạc Minh Toán Tuyết Anh Nhung Tin Giang GD Thường Sinh Hoa Sinh Thanh  
4 Toán Thành Sinh Thanh Toán Tuyết Anh Nhung TD  Thắng CN Xuyến Lý Hoa Tin Giang Sử Ý Văn Khai Anh Yến CN  Hương  
5       Lý Hoa Sinh Thanh Địa Giang Anh Nhung MT Xuyến Toán Tuyết Nhạc Minh Toán Nguyên Tin Thành  
7 1 CN  Hương Anh Yến Sinh Thanh CN Xuyến Sử Thương Văn Thúy Hóa Sỹ Nhạc Sương TD  Thắng Tin Thành TD  Bình Văn Loan  
2 TD  Bình CN  Hương Văn Sương Sử Thương MT Xuyến Văn Thúy TD  Thắng Địa Giang Anh Nhung Sinh Thanh Tin Thành Anh Yến  
3 Toán Thành Nhạc Minh MT Xuyến TD  Thắng Toán Thanh Sử Thương Anh Nhung Văn Loan Địa Giang Hóa Sỹ Anh Yến Sinh Thanh  
4 Tin Thành Văn Sương TD  Bình MT Xuyến Văn Thúy Toán Thanh Địa Giang CN  Hương Văn Loan Anh Yến Hóa Sỹ Toán Lệ  
5 SH Thương SH Hương SH Sương SH Giang(Đ) SH Thanh(T) SH Thúy        SH Hoa(S) SH Hoa(T) SH  Xuyến SH Bình SH  Sỹ SH  Loan  

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Xã Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường THCS Tiến Hoá
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình