Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

lịch tuần 04

9/29/2021 10:07:48 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS TIẾN HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 04

(Từ ngày 27/9/2021 đến ngày  03/10/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

        

Thứ 2

27/9/2021

Sáng

Đ/c Đ/c Điểu trực lãnh đạo; Đ/c Lệ kiểm tra đề nghị tu sửa điện các phòng học

Khối 6, 7 dạy TT

Đ/c Na tập hợp báo cáo HS học TT trước 15 giờ hàng ngày trong tuần, Na làm báo cáo số HS chưa tham gia học trực tuyến gửi Đảng ủy, UBND, HKH, HCCB xã. Nhân viên làm vệ sinh khu vực sân trường

Khối 8,9 học TT

 

Chiều

Khối 8,9 dạy TT

Khối 6,7 học TT

 

Thứ Ba

28/9/2021

Sáng

Đ/c Lê trực lãnh đạo

 

Khối 6,7 dạy TT

Thường liên hệ BHXH để chuyển kinh phí CSSKBĐ năm 2020-2021 và 0,2% ủy nhiệm thu

Khối 6, 7 học TT, Khối 9 học trên VTV 7

 

Chiều

Khối 8,9 dạy TT

 

Khối 8,9 học TT

 

Thứ Tư

29/9/2021

Sáng

Đ/c Điểu trực lãnh đạo

Khối 6,7 dạy TT

Đ/c Thường, Na làm việc với HT; NV làm vệ sinh khu vực sân trường

Khối 6,7 học TT

 

Chiều

Khối 8,9 dạy TT

 

Khối 8,9 học TT

 

Thứ Năm

30/9/2021

Sáng

Đ/c Lệ trực lãnh đạo

Khối 6,7 dạy TT

 

Khối 6, 7 học TT, Khối 9 học trên VTV 7

 

Chiều

Khối 8,9 dạy TT

 

Khối 8,9 học TT

 

Thứ Sáu

01/10/2021

Sáng

Đ/c Điểu trực lãnh đạo

Khối 6,7 dạy TT

Nhân viên làm vệ sinh khu vực sân trường

Khối 6,7 học TT

 

Chiều

Khối 8,9 dạy TT

 

Khối 8,9 học TT

 

Thứ Bảy

02/10/2021

Sáng

Đ/c Lệ trực lãnh đạo

Khối 6,7 dạy TT, giao ban TT cuối tuần

 

Khối 6, 7 học TT, Khối 9 học trên VTV 7

 

Chiều

Khối 8,9 dạy TT

 

Khối 8,9 học TT

 

03/10/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đ/c Lệ nghiên cứu giản thời gian sau 1+2  để học sinh thư giản, phương tiện hồi pin để học đến tiết 3+4.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Minh Điểu

 

 

Các Tin đã đăng

  lịch tuần 03 9/25/2021 4:13:10 PM

  lịch tuần 02 9/14/2021 8:19:04 AM

  Lịch tuần 0(2) 2021-2022 8/21/2021 2:36:32 PM

  Lịch tuần 0 (2021-2022) 8/17/2021 8:36:32 AM

  Lịch tuần 40 6/14/2021 4:19:41 PM

  Lịch tuần 39 6/14/2021 4:18:34 PM

  Lịch tuần 38 5/29/2021 10:35:57 AM

  Lịch tuần 37 5/26/2021 4:45:45 PM

  Lịch tuần 36 5/26/2021 4:43:17 PM

  Lịch tuần 35 5/9/2021 8:54:47 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường THCS Tiến Hoá
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình