Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

lịch tuần 03

9/25/2021 4:13:10 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS TIẾN HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 03

(Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26 /9/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

        

Thứ 2

20/9/2021

Sáng

Đ/c Lệ trực lãnh đạo; Đ/c Điểu kiểm tra hồ sơ TC

Khối 8,9 dạy trực tuyến (TT)

Đ/c Na tập hợp báo cáo HS tham gia học TT (báo theo buổi các ngày học); Đ/c Thường chuẩn bị hồ sơ QT TC

Khối 8,9 học TT

 

Chiều

Khối 6, 7 dạy TT

Khối 6,7 học TT

 

Thứ Ba

21/9/2021

Sáng

Đ/c Lê trực lãnh đạo; Đ/c Điểu kiểm tra hồ sơ TC

Khối 6,7 dạy TT

Đ/c Thường kiểm tra hồ sơ TC

Khối 6, 7 học TT, Khối 9 học trên VTV 7

 

Chiều

Đ/c Lệ trực lãnh đạo, Đ/c Điểu làm việc với UBND xã

Khối 8,9 dạy TT

 

Khối 8,9 học TT

 

Thứ Tư

22/9/2021

Sáng

Đ/c Điểu trực lãnh đạo

Khối 6,7 dạy TT

 

Khối 6,7 học TT

 

Chiều

Đ/c Lệ trực lãnh đạo; Đ/c Điểu kiểm tra TC 6 tháng đầu năm

Khối 8,9 dạy TT

Đ/c Thường kiểm tra TC 6 tháng đầu năm

Khối 8,9 học TT

 

Thứ Năm

23/9/2021

Sáng

Đ/c Điểu trực lãnh đạo

Khối 6,7 dạy TT; Minh, Tuân, Thắng mắc Tivi các lớp học; Đ/c Ý tập huấn GVCC đến hết 24/9

Đ/c Thường khắc phục hạn chế hồ sơ TC sau KT

Khối 6, 7 học TT, Khối 9 học trên VTV 7

 

Chiều

Khối 8,9 dạy TT

 

Khối 8,9 học TT

 

Thứ Sáu

24/9/2021

Sáng

Đ/c Lệ trực lãnh đạo

Khối 6,7 dạy TT; Giao ban TT cuối buổi học

 

Khối 6,7 học TT

 

Chiều

Khối 8,9 dạy TT;

 

Khối 8,9 học TT

 

Thứ Bảy

25/9/2021

Sáng

Đ/c Lệ trực lãnh đạo

Khối 6,7 dạy TT

 

Khối 6, 7 học TT, Khối 9 học trên VTV 7

 

Chiều

Khối 8,9 dạy TT

 

Khối 8,9 học TT

 

26/9/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trong thời gian học trực tuyến nhân viên làm việc bình thường tại trường.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Minh Điểu

 

 

Các Tin đã đăng

  lịch tuần 02 9/14/2021 8:19:04 AM

  Lịch tuần 0(2) 2021-2022 8/21/2021 2:36:32 PM

  Lịch tuần 0 (2021-2022) 8/17/2021 8:36:32 AM

  Lịch tuần 40 6/14/2021 4:19:41 PM

  Lịch tuần 39 6/14/2021 4:18:34 PM

  Lịch tuần 38 5/29/2021 10:35:57 AM

  Lịch tuần 37 5/26/2021 4:45:45 PM

  Lịch tuần 36 5/26/2021 4:43:17 PM

  Lịch tuần 35 5/9/2021 8:54:47 AM

  Lịch tuần 34 5/3/2021 9:44:08 PM

ĐỊA CHỈ
Xã Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường THCS Tiến Hoá
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình