Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

THỜI KHÓA BIỂU

10/26/2019 9:42:13 AM
THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 21/ 10/2019
THỨ    TIẾT LỚP 6 1 LỚP 6 2 LỚP 6 3 LỚP 7 1 LỚP 72 LỚP 7 3 LỚP 81 LỚP 8 2 LỚP 83 LỚP 91 LỚP 9 2 LỚP 93 Ghi chú
2 1 Nhạc Minh Văn Sương Lí Hoa GD Thường MT Xuyến Địa Ý Sử Thương Văn Khai Toán Thành Toán Nguyên Hóa Sỹ Anh Yến  
2 Toán Thành Toán Tuyết Tin Nguyên Toán Thanh Sinh Thanh Sử Thương Nhạc Sương Văn Khai MT Xuyến Anh Yến CN Hương Hóa Sỹ  
3 Địa Ý Sinh Thanh CN  Hương Nhạc Minh Sử Thương Lí Hoa Toán Tuyết GD Thường Hóa Sỹ Tin Thành Anh Yến Toán Lệ  
4 Văn Sương Nhạc Minh Toán Tuyết Anh Yến GD Thường Sinh Thanh CN  Hương Toán Hoa Tin Giang Văn Khai Toán Nguyên Địa Ý  
3 1 Anh Yến TD  Bình Toán Tuyết Địa Ý Văn Thúy CN Xuyến Sử Thương Tin Giang TD  Thắng Văn Khai Nhạc Minh Toán Lệ  
2 Toán Thành Anh Yến Địa Ý Tin Nguyên Văn Thúy TD  Thắng MT Xuyến Toán Hoa Nhạc Sương Văn Khai TD  Bình Lý Giang  
3 TD  Bình Văn Sương Anh Yến Văn Thúy TD  Thắng MT Xuyết Tin Giang Lý Hoa Toán Thành Địa Ý Toán Nguyên GD Thường  
4 Tin Giang Văn Sương Nhạc Munh Văn Thúy CN Xuyến Địa Ý GD Thường TD  Thắng CN  Hương Anh Yến Văn Khai Sinh Thanh  
5                   Toán Nguyên Văn Khai Nhạc Minh  
4 1 Sinh Thanh Toán Tuyết GD Thường Tin Nguyên Văn Thúy Toán Thanh TD  Thắng Văn Khai Lý Hoa Địa Ý Anh Yến Toán Lệ  
2 Tin Giang Sử Thương TD  Bình Toán Thanh TD  Thắng Văn Thúy Địa Ý Toán Hoa Hóa Sỹ Toán Nguyên Văn Khai Anh Yến  
3 GD Thường Tin Nguyên Sinh Thanh Văn Thúy Toán Thanh Anh Yến Toán Tuyết Hóa Sỹ Địa Ý TD  Bình Sử Thương Văn Loan  
4 MT Xuyến Sinh Thanh Tin Nguyên Địa Ý Anh Yến GD Thường Hóa Sỹ Sử Khai Toán Thành Sử Thương Lý Giang TD  Bình  
5                   Sinh Thanh GD Thường Hóa Sỹ  
5 1 Sử Thương Tin Nguyên Anh Yến Toán Thanh Địa Ý TD  Thắng Toán Tuyết Toán Hoa Sử  Khai TD  Bình Sinh Hoa Văn Loan  
2 Văn Sương Toán Tuyết Sử thương TD  Thắng Lý Hoa Tin Nguyên Anh Yến Sử Khai Văn Loan Sinh Thanh Địa Ý TD  Bình  
3 Văn Sương TD  Bình Toán Tuyết Sinh Thanh Tin Nguyên Toán Thanh Văn Loan Sinh Hoa Anh Yến Lý Giang Văn Khai Địa Ý  
4 Anh Yến CN  Hương Văn Sương Sử Thương Toán Thanh Sinh Thanh Văn Loan Địa Ý Sinh Hoa Văn Khai Toán Nguyên Tin Thành  
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL CN  Hương Tin Thành Sử Thương  
6 1 Lý Điểu Anh Yến CN  Hương Văn Thúy Toán Thanh Nhạc Minh Tin Giang MT Xuyến Sử Khai Toán Nguyên Địa Ý Văn Loan  
2 Anh Yến GD Thường Văn Sương Toán Thanh Sinh Thanh Tin Nguyên Lý Hoa Sinh Hoa Toán Thành Hóa Sỹ Văn Khai Văn Loan  
3 Toán Thành Địa Ý Văn Sương Sinh Thanh Tin Nguyên Toán Thanh Toán Tuyết Anh Yến Văn Loan Văn Khai Hóa Sỹ Toán Lệ  
4 CN  Hương Toán Tuyết Anh Yến Lý Hoa Địa Ý Văn Thúy Sinh Hoa Văn Khai Tin Giang GD Thường Toán Nguyên Sinh Thanh  
5 Sinh Thanh Lý Điểu Toán Tuyết       Văn Loan Tin Giang GD Thường Nhạc Minh Sinh Hoa CN Hương  
7 1 CN  Hương Anh Yến Sinh Thanh CN Xuyến Sử Thương Văn Thúy Hóa Sỹ Nhạc Sương TD  Thắng Tin Thành TD  Bình Văn Loan  
2 TD  Bình MT xuyến Văn Sương TD  Thắng Toán Thanh Văn Thúy Văn Loan CN  Hương Sinh Hoa Sinh Thanh Tin Thành Anh Yến  
3 Toán Thành Văn Sương TD  Bình MT Xuyến Nhạc Minh Sử Thương Sinh Hoa TD  Thắng Văn Loan Hóa Sỹ Anh Yến Sinh Thanh  
4 Văn Sương CN  Hương MT Xuyến Sử Thương Văn Thúy Toán Thanh TD  Thắng Hóa Sỹ Văn Loan Anh Yến Sinh Hoa Tin Thành  
5 SH Thương SH Hương SH Sương SH Xuyến SH Thanh(T) SH Thúy        SH Hoa(S) SH Hoa(T) SH  Thành SH Bình SH  Sỹ SH  Loan  
                             
                      P. HIỆU TRƯỞNG    
                             
                             
                             Cao Thị Mỹ Lệ    

 

Các Tin đã đăng

  Lịch tuần 37 4/27/2019 10:57:51 AM

  Kế hoạch phòng, chống ma túy 3/27/2019 9:25:32 AM

  Lịch Tuần 31 3/16/2019 8:52:59 AM

  Hướng dẫn thi đua trong ngành GD (mới) 9/24/2018 9:33:01 AM

  Thông tư 18/TT BGDĐT quy định các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia 9/24/2018 9:07:52 AM

  Thời khóa biểu 9/24/2018 8:59:27 AM

  Phân công lao động năm học 2018-2019 9/24/2018 8:51:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 9/8/2018 11:55:31 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 8/24/2018 1:49:16 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 8/18/2018 11:27:11 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường THCS Tiến Hoá
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình