Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Phân công lao động năm học 2018-2019

9/24/2018 8:51:51 AM

 

 

 PHÒNG GD& ĐT TUYÊN HOÁ                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS TIẾN HÓA                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                               

BẢNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Áp dụng kể từ ngày 05/9/2018

 TT

Họ và tên

Chức vụ, CN

Công việc - Dạy lớp, môn

TS tiết

1

Hoàng Minh Điểu

HT

Toán Hình Lý 91(2).

2

2

Võ Thị Thường

PTPC

TPT (9), GDCD 6 (3),

19

3

Cao Thị Mỹ Lệ

TTCM

Toán 83(4), Tin 7 (6), Tin 91 (2), BD Toán 8 (4)

19

4

Nguyễn Văn Thành

 92 (4)

Toán 91,2 (8), Toán 81 (4), HN9 (1)

18

5

Lương Thị Thúy Nguyên

TPCM, 63 (4)

Toán 93,4 (8), Tin 6 (6)

19

6

Nguyễn Thị Thanh

62 (4)

Toán 6 (12), Lý 7 (3)

19

7

Trần Thị Ánh Tuyết

72 (4)

Toán 7 (12), Lý 6 (3)

19

8

Đinh Thanh Lâm

PTPM 83(4)

Toán 82 (4), Tin 8 (6), Tin 92 (2)

17

9

Nguyễn Trường Giang

 

Lý K92,3,4(6), lý 8 (3), BD Lý 8 (3), Tin 93,4 (4)

16

10

Nguyễn Xuân Khai

TTCM

Văn 91,2(10), Sử 8 (4,5), BD Sử 8 (2).

19,5

11

Trần Thị Thanh Sương

93(4)

Văn 93,4(10), Văn 73 (4), nhạc 91,2(1)

19

12

Trần Thị Diệu Thúy

 

Văn 6 (12), Văn 72 (4)

16

13

Phạm Thị Thanh Loan

 

Văn 8 (12), Văn 71 (4), BD Văn 8 (3)

19

14

Trần Thị Như Ý

TTCM

Địa K8 (4,5), Sử 6 (3), Sử 7(6), BD HSG Địa 8(3).

19,5

15

Nguyễn Thị Thanh Hoa

TBTT

71(4)

Sinh 8 (7,5), Sinh 71(2) BD HSG K8(3).

18,5

16

Lê Tiến Sỹ

 

Hóa 8,9 (13), Sinh 94 (2,5), BD HSG Hoá 8 (3).

18,5

17

Trần Thị Hồng Thanh

 

Sinh 6 (6), Sinh 7 2,3(4), Sinh 91,2,3 (6,5), BD sinh 7 (2)

18,5

18

Nguyễn Thị Lan Hương

91(4)

CN 9 (4), CN 8 (4,5), CN 6 (6).

18,5

19

Hoàng Cẩm Giang

61(4)

Địa 9(6), Địa K7 (6), Địa 6 (3)

19

20

Lê Đức Thắng

TTCM

TD 6,9 (14), BD ĐK (2).

19

21

Trần Đức Bình

81(4)

TD 7,8 (12), BDĐT (3).

19

22

Nguyễn Thị Hải Yến

TPCM

Anh  K9 (12), Anh 6(9)

21

23

Lê Thị Thương

94 (4)

Nhạc K 6,7,93,4, 8 (10), Sử 9 (6).

20

24

Mai Thị Bích Xuyến

73(4)

Mỹ Thuật 6,7,8 (9),CN 7(4,5), HĐNGLL K6(1,5).

19

25

Nguyễn Kiều Oanh

72(4)

GDCD K 7,8,9 (10),HDNGLLK7,8(3).

17

26

Trương Thị Hồng Nhung

 

Anh 8 (9), Anh 7 (9)

18

27

Trần Thị Na

 

Phụ trách Văn thư- Thủ quỹ.

 

28

Trần Thị Thường

 

Phụ trách  Kế toán     

29

Đoàn Thị Thu Hiền

 

Phụ trách  Y tế

30

Lương Tuyết Minh

 

Phụ trách  Thiết bị

31

Trần Thị Thanh Hải

 

Phụ trách  Thư viện

(Môn Tiếng anh học kỳ 2 đổi lại thành mối giáo viên 19,5 tiết/tuần)

Nơi nhận:

Lãnh đạo Phòng (b/c);

GV, NV.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Minh Điểu

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 9/8/2018 11:55:31 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 8/24/2018 1:49:16 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 8/18/2018 11:27:11 AM

  LỊCH TUẦN 20 1/8/2018 9:29:05 AM

  Lịch tuần 19 12/29/2017 3:35:36 PM

  Lịch Tuần 18 12/27/2017 9:02:59 AM

  Ngọn lửa sẻ chia yêu thương đến với học sinh vùng lũ 3/10/2014 8:33:05 AM

  Cầu vồng sau mưa 3/10/2014 8:31:44 AM

  Một buổi học thực tế thú vị! 3/10/2014 8:20:07 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường THCS Tiến Hoá
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình