Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch tuần 40

6/14/2021 4:19:41 PM

UBND HUYỆN TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS TIẾN HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 40

(Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 06/6/2021)

Lớp trực ban  -  GV trực ban:

 

                              THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

         

Thứ 2

14/6/2021

Sáng

 

 

Đ/c Hải nhận SGK lớp 6, thông báo học sinh nhận sách, thu tiền theo giá bìa

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Ba

15/6/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư

16/6/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

SHCB T6 (từ 14 giờ)

Thứ Năm

17/6/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu

18/6/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy

19/6/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

20/6/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trong thời gian nghỉ hè các Đ/c phải thường xuyên cập nhật nhóm Zalo chung để nắm kế hoạch.

 

Các Tin đã đăng

  Lịch tuần 39 6/14/2021 4:18:34 PM

  Lịch tuần 38 5/29/2021 10:35:57 AM

  Lịch tuần 37 5/26/2021 4:45:45 PM

  Lịch tuần 36 5/26/2021 4:43:17 PM

  Lịch tuần 35 5/9/2021 8:54:47 AM

  Lịch tuần 34 5/3/2021 9:44:08 PM

  Lịch tuần 33 4/24/2021 4:45:43 PM

  Lịch tuần 32 4/22/2021 7:34:05 AM

  Lịch tuần 31 4/12/2021 10:44:21 AM

  Lịch tuần 30 4/5/2021 10:10:52 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường THCS Tiến Hoá
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình