Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch tuần 39

6/14/2021 4:18:34 PM

UBND HUYỆN TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS TIẾN HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 39

(Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 06/6/2021)

Lớp trực ban  -  GV trực ban:

 

                              THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

         

Thứ 2

07/6/2021

Sáng

Đ/c Điểu nộp hồ sơ TĐ

 

Thường, Na hoàn thành quyết toán cuối năm

 

 

Chiều

Đ/c Lệ Trực LĐ, Đ/c Điểu báo cáo chi bộ T7

GVCN lớp 9 thông báo, nhắc nhỡ học sinh tập trung thi đúng lịch

Học sinh lớp 9 tập trung tại trường THPT Lê Trực

 

Thứ Ba

08/6/2021

Sáng

Đ/c Điểu chỉ đạo hoàn thành hồ sơ công khai

 

Thường, Na hoàn thành báo cáo công khai

Học sinh lớp 9 thi vào lớp 10

 

Chiều

 

 

Thứ Tư

09/6/2021

Sáng

Đ/c Điểu, Lệ chỉ đạo Hội nghị

Họp thông qua báo cáo công khai, TK năm học (từ 08 giờ)

Thường công bố hồ sơ công khai

 

 

Chiều

 

Triền khai công tác BDTX theo kế hoạch chung của ngành

 

Thứ Năm

10/6/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu

11/6/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy

12/6/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

13/6/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trong thời gian nghỉ hè các Đ/c phải thường xuyên cập nhật nhóm Zalo chung để nắm kế hoạch.

 

Các Tin đã đăng

  Lịch tuần 38 5/29/2021 10:35:57 AM

  Lịch tuần 37 5/26/2021 4:45:45 PM

  Lịch tuần 36 5/26/2021 4:43:17 PM

  Lịch tuần 35 5/9/2021 8:54:47 AM

  Lịch tuần 34 5/3/2021 9:44:08 PM

  Lịch tuần 33 4/24/2021 4:45:43 PM

  Lịch tuần 32 4/22/2021 7:34:05 AM

  Lịch tuần 31 4/12/2021 10:44:21 AM

  Lịch tuần 30 4/5/2021 10:10:52 AM

  Lịch tuần 29 3/30/2021 8:18:17 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường THCS Tiến Hoá
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình